برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1269 100 1

با احتیاط

/bA'ehtiyAt/

معنی با احتیاط به انگلیسی

careful (صفت)
بیم ناک ، دقیق ، ساعی ، مواظب ، متوجه ، محتاط ، بادقت ، با احتیاط
cautious (صفت)
مواظب ، هوشیار ، محتاط ، با احتیاط
wary (صفت)
محتاط ، با احتیاط ، با ملاحظه ، هشیار ، بسیار محتاط
prudent (صفت)
محتاط ، از روی احتیاط ، با احتیاط ، معقو ل
discreet (صفت)
محتاط ، فروتن ، با احتیاط ، با خرد ، دارای تمیز و بصیرت
circumspect (صفت)
محتاط ، با احتیاط ، ملاحظه کار ، مال اندیش ، با تدبیر
prudish (صفت)
متظاهر ، با احتیاط ، امل
warily (قید)
از روی احتیاط ، با احتیاط ، محتاطانه

معنی کلمه با احتیاط به عربی

با احتیاط
حذر , رصين , محتشم ، باحْتِراسٍ

با احتیاط را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• احتیاط چیست   • مثال برای احتیاط واجب و مستحب   • مثال احتیاط واجب   • احتیاط لازم چیست   • احتیاط یعنی چه   • احتیاط مطلق   • معنی احتیاط   • احتیاط جایز   • معنی با احتیاط   • مفهوم با احتیاط   • تعریف با احتیاط   • معرفی با احتیاط   • با احتیاط چیست   • با احتیاط یعنی چی   • با احتیاط یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی با احتیاط
کلمه : با احتیاط
اشتباه تایپی : fh hpjdhx
آوا : bA'ehtiyAt
نقش : صفت
عکس با احتیاط : در گوگل

آیا معنی با احتیاط مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )