برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1291 100 1

با سر و دست اشاره کردن

معنی با سر و دست اشاره کردن به انگلیسی

gesticulate (فعل)
با ژست فهماندن ، با سر و دست اشاره کردن

معنی کلمه با سر و دست اشاره کردن به عربی

با سر و دست اشاره کردن
اوما

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی با سر و دست اشاره کردن   • مفهوم با سر و دست اشاره کردن   • تعریف با سر و دست اشاره کردن   • معرفی با سر و دست اشاره کردن   • با سر و دست اشاره کردن چیست   • با سر و دست اشاره کردن یعنی چی   • با سر و دست اشاره کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی با سر و دست اشاره کردن
کلمه : با سر و دست اشاره کردن
اشتباه تایپی : fh sv , nsj hahvi ;vnk
عکس با سر و دست اشاره کردن : در گوگل

آیا معنی با سر و دست اشاره کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )