انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1087 100 1

بت پرستی

/botparasti/

مترادف بت پرستی: الحاد، رجز، شرک، کفر

متضاد بت پرستی: ایمان

معنی بت پرستی در لغت نامه دهخدا

بت پرستی. [ ب ُ پ َ رَ ] (حامص مرکب ) عبادت اصنام. بت پرستیدن. وثنیت. ستایش بت. عبادت بت. پرستش بت. (از ناظم الاطباء). رجز. (منتهی الارب ). صاحب قاموس کتاب مقدس آرد: زمان بروز عبادت کذب و بت پرستی را معین نتوان نمود و بهیچ وجه اشاره بر این مطلب قبل از طوفان دیده نمیشود.یوسفون مورخ و بسیاری از اجداد متقدمین را گمان چنان است که بعد از بلیه ٔ طوفان چندان طولی نکشید که آئین بت پرستی در میان مردم شیوع پیدا کرد. عبرانیان راصورت و شکل مخصوصی برای بت پرستی نبود، بلکه وقتی درمصر بودند خدایان مصریان و در دشت خدایان کنعانیان و مصر و عمونیان و موآبیان را عبادت میکردند و چون به کنعان وارد شدند خدایان فینیقیان و شامیان و اقوام حوالی را سجده بردند، دور نیست که راحیل بتهای خانه ٔ پدر خود را عبادت میکرد، یعقوب پس از آنکه از ارام النهرین مراجعت نمود قوم خود را مجبور کرد که خدایان را از میان خودشان دور کنند و هم اینکه خدایان و گوشواره های ایشان را که محتمل است نسبتی به بت پرستی داشته از آنها گرفته در زیر درخت بلوط که در شکیم است دفن کرد. ترافیم نمونه ٔ بت پرستی بود. سلیمان محض ترضیه و خشنودی زنان بیگانه ٔ خود اغوا شده معبدهایی چندبرای عبادت و احترام اشتاروت الهه ٔ فینیقیان و مولک خدای عمونیان و گموش خدای موآبیان برپا نمود. اسباطشمالی هم گوساله های طلائی ساخته در دان و بیت ایل نصب و نه تنها گوساله های طلایی بلکه سایر اصنام را نیز همچون بعل و اشتاروت عبادت نمودند، در ایام سلطنت آحاب بت پرستی به اعلا درجه ٔ کمال رسید، در ایام انطیوخس اپی فانیس در سنه ٔ 167 ق.م. بعضی از یهودان به رضایت یا به اجبار به بت پرستی یونانیان مشغول گردیدند. البته در شریعت موسوی قانون این است که بت پرست را سنگسار و هلاک سازند. (از قاموس کتاب مقدس ) :
بت پرستی گرفته ایم همه
این جهان چون بت است و ماشمنیم.
رودکی.
تا می پرستی پیشه ٔموبدست
تا بت پرستی پیشه ٔ برهمن.
فرخی.
ره بت پرستی هم از شیث خاست.
اسدی (گرشاسب نامه ).
ایشان بخدمت آن [ صورت ] مشغول شدند و بت پرستی در عالم پدید آمد. (قصص الانبیاء ص 30).
گر ترا جز بت پرستی کار نیست
چون همی لعنت کنی بر بت پرست.
ناصرخسرو.
بت روی تو پرستیم و ملامت شنویم
بت پرستی اگر این است که این مذهب ماست.
؟
- بت پرستی کردن ؛ عبادت بت کردن. پرستش بت کردن :
گر بدانی که تنت خادم این جان تو است
بت پرستی نکنی جان برهانی ز بلاش.
ناصرخسرو.
می ناب ناخورده مستی مکن
اگر میخوری بت پرستی مکن.
نظامی.
سعدی علم شد در جهان صوفی و عامی گو بدان
ما بت پرستی میکنیم آنگه چنین اصنام را.
سعدی.

بت پرستی در دانشنامه اسلامی

بت پرستی
بت جثّه و هیکلی (بت) از جنس نقره، مس یا چوب است که بت پرستان جهت تقرب به خدا، آنها را وسیله عبادت قرار می دادند. و بت پرست به کسی گفته می شود که بت را وسیله تقرب به خدا قرار داده است و آن را پرستش می کند.
بت، تندیسی است که بت پرستان به اشکال گوناگون مانند انسان ، حیوان و ترکیبی از آن دو
موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، دانشنامه جهان اسلام، ج ۱، ص۴۶۵.    
بت پرستی ظاهری و مادی، نه بت پرستی به معنای عام که طبق بیان قرآن، شامل پیروی از هوای نفس
جاثیه/سوره۴۵، آیه۲۳.    
خدای متعال در سوره مبارکه نوح نام بزرگترین بت های زمان حضرت نوح را ذکر کرده است:«وَ قالُوا لاتَذَرُنَّ آلِهَتَکُمْ وَ لاتَذَرُنَّ وَدًّا وَ لا سُواعاً وَ لا یغُوثَ وَ یعُوقَ وَ نَسْراً»
نوح/سوره۷۱، آیه۲۳.    
...
بت پرستی
تندیس ساخته از سنگ ، چوب ، عاج یا فلز، به شکل انسان یا حیوان یا ترکیبی از این دو (مانند سر فیل یا خوک با تنة انسان ) و بندرت چیزهای دیگر را بت گویند. مشرکان این تندیس ها را به جای خدا پرستش کنند.
به احتمال قوی واژه بوت / بود/ بت از صورت سغدی بودایی به زبان دری رفته و به جای واژة اُزْدِس به معنی «صنم » تعمیم یافته است ، زیرا در متون فارسی میانة زردشتی همه جا واژة ازدس برای بُت به معنی «صَنَم » و «وَثَنْ» به کار رفته و همة ترکیبات آن نیز مانند ازدس زار ، ازدس پرست ، ازدس پرستیه / ازدس پرستشنیه با این واژه ساخته شده است و این لفظ در متون فارسی دری دیده نمی شود؛ از سوی دیگر به نقل ابن ندیم از ابن مقفّع و حمزة اصفهانی از زردشت بن آذر خور زبان فارسی میانه پس از انتقال به مشرق ایران بیش از همة زبانها و گویشهای شرقی از زبان مردم بلخ واژه به عاریت گرفته است و سرزمین بلخ و بخارا بیش از دیگر نقاط ایران محل نفوذ و گسترش دین بودا و موضع دیرها و بتکده های بودایی بوده است ؛ چنانکه معبد نوبهار بوداییان ، که نزد مسلمانان بسیار مشهور بوده و ابن فقیه مشروحاً آن را وصف کرده و پرده داری آن با خاندان برمکی بوده ، نزدیک این شهر جای داشته است . با توجه به اینکه در خط سغدی ، که آثار بودایی به آن نوشته شده است ، تنها حروف صامت ثبت می شود و این خط مانند خط پهلوی تاریخی است و حاکی از تلفظی قدیمتر از تلفظ زمان تحریر است ، احتمالاً این واژه در زبان بلخی نیز بوت یا بود خوانده می شده است .
واژه بُت در عربی به صورت بدّ معرّب شده و به سه معنی متفاوت به کار رفته است : بندرت به معنی بتکده ؛ بودا ؛ بت . مؤلف اخبار الصّین والهند نیز بتی را بدّ می خواند که در هند پرستیده می شود. دمشقی در کتاب خود به نام نخبة الدهر فی عجایب البرّ و البحر ، بت سومنات را، که نزد مسلمانان شهرت داشته و سعدی در بوستان از آن داستانی خیالی پرداخته است ، بدقت وصف کرده و به تندیس اصلی آن ، مرکّب از دوسنگ ، نام بدّ را داده است که شکل اعضای تولید مثل نر و ماده را مجسم می سازند .
بت ها، متناسب با جنس و نوع ساخت، اسامی خاصی داشته اند؛ مثلاً به سنگ های صاف و بی شکل، "انصاب"، به سنگ های تراشیده و منقوش، "اوثان" و به بت های ریخته شده از زر و سیم یا تراشیده شده از چوب، "اصنام" می گفتند.
بت پرستی ظاهری و مادی، نه بت پرستی به معنای عام که طبق بیان قرآن، شامل پیروی از هوای نفس نیز می شود، از زمان حضرت نوح(ع) رواج یافته است.
در میان قوم حضرت نوح(ع) مردان صالحی (به نام های "وَدّ"، "سُواع"، "یَغوث"، "یَعوق" و "نَسر") بودند که مردم به آن ها اظهار علاقه می کردند، شیطان از علاقه ی مردم سوء استفاده نموده و بعد از مرگ آن مردان، مردم را تشویق به ساختن مجسمه ی آن بزرگان و گرامی داشت آن مجسمه ها کرد.
مدتی نگذشت که نسل های بعد، رابطه ی تاریخی این موضوع را فراموش کرده و تصور نمودند که این مجسمه ها موجوداتی محترم هستند که باید مورد پرستش قرار گیرند، به این ترتیب به پرستش بت ها سرگرم شده و مستکبران ظالم آنان را با این طریق إغفال نموده و به بند بت پرستی کشیدند.
یکی دیگر از ریشه های بت پرستی، اعتقاد مشرکان به وجود و خالقیت خدای متعال و ملائکه است که آن ها را دارای صورت های پوشیده از انسان می دانند؛ لذا برای هر کدام صورتی از طلا، نقره و جواهرات تراشیده و آن ها را عبادت می کردند. عده ی دیگر ستارگان را در عالم مؤثر دانسته و چون اغلب ستارگان پنهان هستند، صورت هایی برای آن ها ساخته و به جای ستارگان، آن صورت های بتی را عبادت می نمودند.
خداوند در قرآن آثار بت پرستی را بیان کرده است که به آن ها اشاره می شود.
 ۱. ↑ انبیاء/سوره۲۱، آیه۵۱.    
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۱۱۵، برگرفته از مقاله «بت پرستی»    
...
خداوند در قرآنبت پرستی برخی از اهل کتاب را یاد آوری میکند.
برخی اهل کتاب و علمای یهود به دو بت جبت و طاغوت سجده نموده و آنان را پرستش کردند.الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتـب یؤمنون بالجبت والطغوت.. آیا ندیدی کسانی را که بهره ای از کتاب (خدا) به آنان داده شده، (با این حال)، به «جبت» و «طاغوت» (بت و بت پرستان) ایمان می آورند، و درباره کافران می گویند: «آنها، از کسانی که ایمان آورده اند،هدایت یافته ترند»؟!در شان نزول آیه، ذکر شده که «کعب بن اشرف» به اتفاق جمعی از یهود، وارد مکه شدند تا با مشرکان، علیه پیامبر: صلی الله علیه و آله وسلّم متحد شوند. یکی از اهل مکه به «کعب» گفت: شرط هم پیمانی با شما سجده کردن در مقابل این دو بت: جبت و طاغوت است. او پذیرفت و چنین کرد.
بت پرستی از دوران کذشته یعنی پیش از اسلام میان بعض مردم و اقوام رواج داشته که با تکیه به آیات قرآن کریم سیر بت پرستی در تاریخ را بیان می کنیم.خداوند در قرآن به برخی از عوامل رواج بت پرستی چون تقلید بی چون و چرا از نیاکان و بی تقوایی اشاره دارد.
آیات زیادی بیان گر آن است که قوم نوح، مردمانی بت پرست بودند.۱- واتل علیهم نبا نوح اذ قال لقومه یـقوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بـایـت الله فعلی الله توکلت فاجمعوا امرکم وشرکآءکم.. سرگذشت نوح را بر آنها بخوان! در آن هنگام که به قوم خود گفت: «ای قوم من! اگر تذکرات من نسبت به آیات الهی، بر شما سنگین (و غیر قابل تحمل) است، (هر کار از دستتان ساخته است بکنید.) من بر خدا توکل کرده ام! فکر خود، و قدرت معبودهایتان را جمع کنید سپس هیچ چیز بر شما پوشیده نماند (تمام جوانب کارتان را بنگرید) سپس به حیات من پایان دهید، و (لحظه ای) مهلتم ندهید! (اما توانایی ندارید!).۲- الم یاتکم نبؤا الذین من قبلکم قوم نوح... • قالت رسلهم افی الله شک فاطر السمـوت والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تریدون ان تصدونا عما کان یعبد ءابآؤنا فاتونا بسلطـن مبین. آیا خبر کسانی که پیش از شما بودند، به شما نرسید؟! «قوم نوح» و «عاد» و «ثمود» رسولان آنها گفتند: «آیا در خدا شک است؟! خدایی که آسمانها و زمین را آفریده او شما را دعوت می کند تا گناهانتان را ببخشد، و تا موعد مقرری شما را باقی گذارد! » آنها گفتند: « (ما اینها را نمی فهمیم! همین اندازه می دانیم که) شما انسان هایی همانند ما هستید، می خواهید ما را از آنچه پدرانمان می پرستیدند بازدارید شما دلیل و معجزه روشنی برای ما بیاورید! »۳- انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومک من قبل ان یاتیهم عذاب الیم• وقالوا لاتذرن ءالهتکم ولاتذرن ودا ولا سواعا ولایغوث ویعوق ونسرا. ما نوح را به سوی قومش فرستادیم و گفتیم: «قوم خود را انذار کن پیش از آنکه عذاب دردناک به سراغشان آید! » و گفتند: دست از خدایان و بتهای خود برندارید (به خصوص) بتهای «ود»، «سواع»، «یغوث»، «یعوق» و «نسر» را رها نکنید!
← عامل بت پرستی قوم نوح
از آیات چند چنین استفاده می شود که مردمان عصر ابراهیم علیه السلام، نه فقط به یک بت اعتقاد داشتند بلکه پرستشگر چند بت بودند.۱- واذ قال ابرهیم رب اجعل هـذا البلد ءامنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. (به یاد آورید) زمانی را که ابراهیم گفت: «پروردگارا! این شهر (مکه) را شهر امنی قرار ده! و من و فرزندانم را از پرستش بتها دور نگاه دار.۲- واذ قال ابرهیم لابیه ءازر اتتخذ اصناما ءالهة انی ارلـک وقومک فی ضلـل مبین. (به خاطر بیاورید) هنگامی را که ابراهیم به پدرش     
خداوند تصریح به بت پرستی مردم عصر یوسف علیه السلام، نموده و آن را امری سابقه دار در میان نیاکان آنان دانسته است.ما تعبدون من دونه الا اسمآء سمیتموهآ انتم وءابآؤکم مآ انزل الله بها من سلطـن ان الحکم الا لله امر الاتعبدوا الا ایاه ذلک الدین القیم ولـکن اکثر الناس لایعلمون. این معبود هایی که غیر از خدا می پرستید، چیزی جز اسمهایی (بی مسما) که شما و پدرانتان آنها را خدا نامیده اید، نیست خداوند هیچ دلیلی بر آن نازل نکرده حکم تنها از آن خداست فرمان داده که غیر از او را نپرستید! این است آیین پابرجا ولی بیشتر مردم نمی دانند!
بت پرستی قوم شعیب
...
تقابل ابراهیم علیه السّلام با مشرکان و نفی و اعتراض به بت پرستی، از مسائلی است که آیات زیادی در قرآن، به آن پرداخته است.
بت پرستی، بهانه دوستی مشرکان با یکدیگر در دید ابراهیم علیه السّلام:و قال انما اتخذتم من دون الله اوثـنا مودة بینکم فی الحیوة الدنیا...
عنکبوت/سوره۲۹، آیه۲۵.    
بت پرستی، سبب دشمنی میان بت پرستان در قیامت، از دید ابراهیم علیه السّلام:و قال انما اتخذتم من دون الله اوثـنا مودة بینکم فی الحیوة الدنیا ثم یوم القیـمة یکفر بعضکم ببعض و یلعن بعضکم بعضا... («یکفر» به قرینه «یلعن» به معنای دوری و برائت است و برائت و لعن حاکی از دشمنی آنان با یکدیگر است.
طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ذیل آیه.
شیطان، منشا پرستش بت ها، از دید ابراهیم علیه السّلام:واذکر فی الکتـب ابرهیم انه کان صدیقا نبیا؛ اذ قال لابیه یـابت لم تعبد ما لایسمع ولایبصر ولایغنی عنک شیـا؛ یـابت لاتعبد الشیطـن ان الشیطـن کان للرحمـن عصیا.
مریم/سوره۱۹، آیه۴۱.    
...
برای بت پرستی انگیزه هایی بیان شده است که در زیر به برخی از آن ها اشاره شده است.
بت پرستان به رغم این که خداوند را رب الارباب و خالق هستی می دانستند و بتی را که از قطعه ای چوب یا سنگ ساخته شده یا جرمی از اجرام آسمانی است، خالق جهان نمی دانستند، خدا را رها کرده و بت ها را به جای او می پرستیدند، ازاین رو دانشمندان کوشیده اند انگیزه های آغازین بت پرستی را به گونه ای توجیه کنند که با بداهت عقلیِ نادرستی پرستش بت ناسازگار نباشد، هرچند بطلان آن در تحلیل عقلی ثابت شود. در این ارتباط وجوهی ذکر شده است که به برخی از آن ها اشاره می شود.
← بزرگداشت مردان بزرگ
 ۱. ↑ طباطبایی، محمدرضا، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۵، ص ۳۵۸.    
دائرةالمعارف قرآن کریم، برگرفته از مقاله«بت پرستی».    
...
طبق آثار یافت شده توسط باستان شناسان نشانه بت پرستی به سه هزار سال قبل از میلاد برمی گردد و از قدیمی ترین آیین است.
برخی از باستان شناسان در آثار کلده و بابل از ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد مجسمه هایی یافته اند که نشانه بت پرستی اقوام پیشین است، گرچه نمی توان تاریخ دقیقی برای بت پرستی معین کرد؛ ولی می توان گفت بت پرستی ، قدیمی ترین آیین است، زیرا کهن ترین پیامبری که تاریخش برای ما نقل شده، حضرت نوح (علیه السلام) است که بنابر گزارش قرآن کریم اقدام به ردّ و انکار بت پرستان کرده است. البته باید توجه داشت که بت پرستی نوعی تحریف در عقیده فطری خداپرستی است و با توجه به این که فطرت خداپرستی همواره در میان انسان ها بوده تحریف آن نیز در میان افراد نادان پیوسته وجود داشته است، بنابراین تاریخ بت پرستی را می توان با تاریخ پیدایش انسان همراه دانست. در این راستا برخی مفسران آغاز بت پرستی را به زمانی پس از حضرت آدم (علیه السلام) که اولین پیامبر و نخستین موحد بود و پیش از حضرت نوح (علیه السلام) به القای شیطان نسبت داده اند. بعضی گفته اند:هنگامی که نوح از طواف قبر آدم آدم(علیه السلام) جلوگیری کرد مردم به تحریک ابلیس بت هایی ساختند و به پرستش آن ها پرداختند. برخی هم شیوع بت پرستی را اندکی پس از طوفان نوح (علیه السلام) تصور کرده اند.
گرایش به بت پرستی در قرآن
از قرآن کریم استفاده می شود که گرایش به بت پرستی از زمانی نزدیک به عصر حضرت نوح وجود داشته است اما از زمان های پیش تر سخنی در میان نیست. پس از آن از بت پرستی قوم عاد ، ثمود که ۷۰ بت داشتند ، اصحاب مدین ، اهل سبا ، اصحاب القریه، قوم ابراهیم ، مصریان در زمان حضرت یوسف (علیه السلام) و زمان موسی (علیه السلام) و بنی اسرائیل خبر داده است. به گفته فخررازی مصریان در زمان یوسف (علیه السلام) ارواح فلکی را می پرستیده اند ؛ همچنین قرآن کریم به بت پرستی در زمان لوط ، یونس و عیسی (علیهم السلام) نیز اشاره کرده است.
آیین رایج عرب پیش از اسلام
بت پرستی آیین رایج عرب پیش از اسلام شده بود. برخی اولین رواج دهنده بت پرستی را در میان اعراب ابوکبشه و برخی دیگر عمرو بن لحی به تقلید از شامیان دانسته اند. به گفته ای پس از سکونت حضرت اسماعیل در مکه و فزونی یافتن فرزندانش، آنجا برای زندگی آنان تنگ شد و ناگزیر به اطراف کوچ کردند و هر کدام قطعه سنگی از حرم برای بزرگداشت حرم با خود بردند و آن را طواف می کردند تا به تدریج معبود آنان شد. مقارن ظهور اسلام این اندیشه در میان مردم جزیرة العرب نیز وجود داشت و مردم معبودهای دیگری غیر از خدا و از جمله برخی ستاره شَعْری را می پرستیدند.
نکته مشترک تمدن های هفت گانه
...
در ذیل به ریشه های اصلی گرایش به بت و بت پرستی پرداخته می شود.
بنی اسرائیل بعد از دیدن چندین معجزه الهی به دست حضرت موسی(ع)، باز ایمان نیاورده و به پیامبر خدا گفتند: برای ما بت هایی بساز که آنها را عبادت کنیم. بت پرستان جاهل با وجود اینکه می دانستند، بت ها دوامی نداشته و از بین می روند و مالک هیچ چیزی حتی نفع و ضرر خود نیستند، باز آنها را تعظیم و تکریم می کردند. خدای متعال خطاب به قوم موسی می فرماید:«إِنَّکُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُون» «شما جمعیتی جاهل و نادان هستید.»یعنی با روشن بودن این مطلب که هیچ واسطه ای بین خدای یگانه و این بت ها نیست و خدای با این عظمت که هیچ مثل و مانندی ندارد، جاهلانه است که معنای عالی الوهیت را به این تمثال های سنگی، چوبی، نقرهای و طلایی حمل کرد.
← جهات مختلف جهل بت پرستان
بت پرستان جاهل، از اجداد جاهل و گمراه خود تقلید می کردند و ملاک صحت کار خود را عمل پدران و پیشینیان خود می دانستند، و در برابر نهی پیامبران الهی از عبادت بت ها، جوابشان این بود که ما پیرو آباء و أجداد خود هستیم و آنچه پدرانمان عبادت می کردند، ما نیز عبادت می کنیم؛ درحالیکه عقل صحیح اجازه نمی دهد که انسان به کسی که از علم بهره ای ندارد، مراجعه نموده و هدایت و راهنمایی او را که در عین گمراهی است، بپذیرد؛ بنابراین تقلید جاهل از جاهلی که حقیقتا جاهل است، مذموم است و این نوع تبعیت، کورکورانه و در نهایت جهالت است. خدای متعال در آیات متعدد، متعرض این نوع جهالت و تقلید بت پرستان شده و آنها را به شدت توبیخ کرده است:«وَ إِذا قِیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَینا عَلَیهِ آباءَنا أَوَلَوْ کانَ آباؤُهُمْ لایعْقِلُونَ شَیئاً وَ لایهْتَدُون » «و هنگامی که به آنها گفته شود: از آنچه خدا نازل کرده است پیروی کنید، می گویند: بلکه ما از آنچه پدران خود را بر آن یافتیم پیروی می نمائیم، آیا نه این است که پدران آنها چیزی نمی فهمیدند و هدایت نیافتند؟!»

بت پرستی در دانشنامه ویکی پدیا

بت پرستی
بُت تندیسی از سنگ یا چوب یا فلز یا هر چیز دیگری است که آن را به شکل انسان یا جانور یا هر شکل خیالی یا راستینی بسازند و پرستش کنند. در زبان فارسی لفظ بت را برگرفته از نام بودا دانسته اند، چرا که در آیین بوداییان می باید مجسمه ای از او در هر خانه باشد. بوداییان این مجسمه ها را می آراستند و زیبا می کردند، اما آرایش بت در میان اعراب زیاد مورد توجه نبود و بت هایشان می توانستند هیکلی بی شکل از خرما یا چوب باشد. همچنین در بخشهایی از ادبیات فارسی بت برابر با معشوق زیباروی هم آمده است.
محمد بهشتی، فرهنگ فارسی صبا، نشر صبا
بت پرستی تقریباً در بین تمام ملل گذشته وجود داشته است. ایرانیان از معدود اقوامی هستند که هیچ گاه بت پرستی را به صورت رسمی نپذیرفته اند. هگل فیلسوف آلمانی می گوید: «ایرانیان با بت پرستی دشمن بودند و نیایشگاه های یونان را برای همین ویران کردند، اگرچه ایرانیان با همهٔ دین های دیگر مدارا می کردند اماچون یونانیان برای خدا نمود این جهانی ساخته بودند، با آن به مخالفت برخاستند.» در قرآن نام بت های قوم نوح ود، یغوث، یعوق و نصر و بت های اعراب لات و منات و عزی و بت های دیگری همچون بعل آمده است. یونانیان نیز اگر چه برای خدایان خود قائل به جسم و روح بودند، اما بت هایی از زئوس، هرا، آتنا، آرتمیس و هرکول ساخته و به ستایش آن پرداخته اند. مصریان نیز بت هایی همچون رع، آمون، اوزیریس، ایزیس، ست و آنوبیس را می پرستیدند. رومیان هم از ژوپیتر، جونو، دیانا و ونوس مجسمه هایی ساخته و به عبادت آنان می پرداختند. هبل و لات و منات و عزی و ود و یغوث و یعوق و نصر نیز از بت های اعراب بودند. در آیین میترائیسم نیز که در ایران شکل گرفت، بعدها تندیس هایی از آناهیتا و میترا ساخته شد و مورد ستایش قرار گرفت. آیین بودایی که در چین و بخشهایی از هندوستان رواج دارد معتقد به عبادت بودا است. در آیین برهمایی هم بت هایی چون شیوا جلوه گری می کنند. بت پرستی در قالب آیین شینتو و سایر ملل آسیای جنوب شرقی به وفور دیده می شود. عیلامیان باستان نیز که در میان رودان ساکن بودند پیرو توتم پرستی بوده و خدایانی مانند مردوک، بعل، انلیل و ائا داشتند. واژهٔ «بت» از پارسی میانه «بت» but گرفته شده که به معنی بودا است.
ادبیات فارسی که در ایران پس از اسلام، در برهه هایی از تاریخ به شدت تحت تأثیر عرفان و تصوف بوده، به بت مفاهیم و معناهای تازه ای داده، و بر خلاف تعریف کلاسیک آن، در ادبیات فارسی از بت تفسیرهای مختلفی شده. در بسیاری از اشعار فارسی، بت می توانسته غرور آدمی، اسارت در قید و بندهای دنیوی، خودپرستی یا حتی بت درون آدمی را در ذهن مخاطب تداعی کند.
در کتاب مسلمانان بت پرست به کسانی کسانی گفته می شود که معتقدند اشیای پیرامون آنها خالق، و خودشان مخلوق آن شیء هستند.
عکس بت پرستی


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

بت پرستی در دانشنامه آزاد پارسی

بت پرستی (idolatry)
در مسیحیت و اسلام و یهودیت، پرستش بت ( ← بت). تورات در فرمان دوم از ده فرمان آن را قدغن کرده است. نوعاً به پرستش هر چیز مرئی و مادی که نقطۀ مقابل موجود غیبی حقّانی است، اطلاق می گردد. مسیحیت از این فرمان، در زمان ها و مکان های مختلف، تعبیرهای مختلف کرده است. در قرون ۶ و ۷م در امپراتوری بیزانس واکنشی در برابر استفاده از شمایل پدید آمد که به نهضت شمایل شکنی انجامید. در جنبش اصلاح دینی، استفاده از شمایل بت پرستی شناخته شد، ولی مارتین لوتر آن را، در جهت عبادت خدا، سودمند تشخیص داد. امروزه گروه هایی به ویژه در برخی کلیساهای پروتستان از هرگونه تصویری دوری می جویند، اما گروه هایی دیگر خاصه در کلیساهای ارتُدوکس و کاتولیک استفاده از تصویر و مجسمه را به عنوان دلالت با شمایل تشویق می کنند. هندوان تکریم صورت خدا را عنصر مهمی در راه عبادت خود می دانند.امّا در سرزمین بین النهرین، بت هایی که نماد خدایان سومری و بابلی و اقوام دیگر بودند، پرستیده می شدند. معروف ترین این بت ها مردوک نام داشت. اعراب جاهلیت غالباً بت پرست بودند و معمولاً هر قبیله بتی از آنِ خود داشت که بیشتر در خانۀ کعبه نگهداری می شدند. معروف تر از همه، لات، مَنات، هُبَل و عُزّی بودند، که با ظهور پیامبر اسلام (ص) و پیروزی مسلمانان از میان برداشته شدند. ابراهیم خلیل الله یکتاپرستی را با شکستن بت ها آغاز کرده بود. دلیل مخالفت اسلام با مجسمه سازی، بیم از بازگشت به دوران بت پرستی بود. نام بُت در زبان فارسی، مأخوذ از بوداست، زیرا بودائیان تندیسه های بودا را می ساختند و نیایش می کردند.

ارتباط محتوایی با بت پرستی

بت پرستی را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• بت پرستی در جهان امروز   • بت پرست در جدول   • بت پرستی در ایران   • معنی بت پرست   • بت پرستی مدرن   • نام دیگر بت   • بت پرستی در هند   • بت یغوث   • معنی بت پرستی   • مفهوم بت پرستی   • تعریف بت پرستی   • معرفی بت پرستی   • بت پرستی چیست   • بت پرستی یعنی چی   • بت پرستی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بت پرستی
کلمه : بت پرستی
اشتباه تایپی : fj ~vsjd
آوا : botparasti
نقش : اسم
عکس بت پرستی : در گوگل


آیا معنی بت پرستی مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )