برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1316 100 1

بحر آبسکون

معنی بحر آبسکون به فارسی

بحر آبسکون
دریا و به تعبیر دیگر دریاچه ایست در شمال ایران این در یاچه در کاب جغرافیایی باسمهای : دریای آبسکون بحر خزر و دریای خزر و نزد اروپاییان به [ کاسپین ] معروف است و بزرگترین دریاچه سطح زمین و آبش شور است . کناره های آن مشترک بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی است و به علت تبخیر زیاد سطح آب آن ۲۶ متر پایین تر از سطح دریاست ( دریای اسود ) . وسعت آن بیش از ۴۲٠٠٠٠ کیلو متر مربع است . بسبب واقع شدن آن بین آسیا و اروپا دارای موقع خاصی است و بنادر آن مخصوصا بند انزلی وسیله ارتباط بین ایران و شوروی است . بحر خزر از مهمترین مراکز صید ماهی است و اهم واردات آن رود های ذیل است : ولگا اورال ( در خاک شوروی ) رود آستارا سفید رود هراز گرگان ( خاک ایران ) و اترک (مرز ایران و شوروی)

بحر آبسکون را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی بحر آبسکون   • مفهوم بحر آبسکون   • تعریف بحر آبسکون   • معرفی بحر آبسکون   • بحر آبسکون چیست   • بحر آبسکون یعنی چی   • بحر آبسکون یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بحر آبسکون
کلمه : بحر آبسکون
اشتباه تایپی : fpv Hfs;,k
عکس بحر آبسکون : در گوگل

آیا معنی بحر آبسکون مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )