انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1099 100 1

برادر

/barAdar/

مترادف برادر: اخوی، داداش، کاکا ، دوست

متضاد برادر: خواهر

معنی اسم برادر

اسم: برادر
نوع: پسرانه
ریشه اسم: کردی
معنی: اخوی، داداش، کنایه ‏از رفیق (نگارش کردی

معنی برادر در لغت نامه دهخدا

برادر. [ ب َ دَ ](اِ) پهلوی بَراتَر. پسر یا مردی که در پدر و مادر و یا یکی از آن دو با شخص مشترک باشد. اخ. اخوی. داداش. (فرهنگ فارسی معین ). پسر از یک پدر و از یک مادرو یا یکی از آن دو. (ناظم الاطباء). نرینه جز تو از پدر و مادر تو، یا یکی از آن دو. (یادداشت مؤلف ). اخ. (ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ). اخو. شقیق. (مهذب الاسماء). قصد از این لفظ در نوشته های مقدس فرزندیک والدین یا والد یا والده است. (انجیل متی 1:2، انجیل لوقا 6:14). (از قاموس کتاب مقدس ) :
بکشتی برادر ز بهر کلاه
کله یافتی چند پویی براه.
فردوسی.
نگه کن که با قارن رزم زن
برادر چه گفت اندر آن انجمن.
فردوسی.
اگرچه برادر بود دوست به
چو دشمن شود بی رگ و پوست به.
فردوسی.
نوم باشد چون اخ الموت ای فلان
زین برادر آن برادر را بدان.
مولوی.
- برادرانه ؛ مانند برادر، بطور برادری. (فرهنگ فارسی معین ) (ناظم الاطباء) :
برادرانه بیا قسمتی کنیم رقیب
جهان و هر چه در او هست ازتو یار از ما.
- برادرِ پدر، عم . (ترجمان القرآن ). عم. عمو. (فرهنگ فارسی معین ) :
بدو گفت رو با برادر پدر
بگو ای بداندیش پرخاشخر.
فردوسی.
بکین سیاوش بریدمش سر
بهفتاد خون برادر پدر.
فردوسی.
ببوسید رویش برادر پدر
همانجا بیفکند تختی ز زر.
فردوسی.
- برادرپرور ؛ آنکه نسبت به برادران محبت بسیار کند. برادر دوست. (فرهنگ فارسی معین ). کسی که به برادران و خویشاوندان مهربان باشد. (آنندراج ).
- برادر پسر ؛ پسر برادر :
از این پهلوان وز برادر پسر
ندانم چه آورد خواهم بسر.
(گرشاسب نامه ).
- برادر تنی ؛ برادر حقیقی. و رجوع به همین ترکیب شود.
- برادر حقیقی ؛ برادر از یک پدر و یک مادر. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین ).
- برادرخواندگی ؛ برادرخوانده بودن. (فرهنگ فارسی معین ). حالت و چگونگی برادرخوانده. ایجاد برادری میان یکدیگر بی آنکه برادر حقیقی یا برادرانه باشند. دوستی و رفاقت میان یکدیگر بی آنکه پیوستگی خانوادگی داشته باشند :
چو نامم بر برادرخواندگی خواند
خراج خویش بر قیصر نویسم.
خاقانی.
دوست مشمار آنکه در دولت زند
لاف یاری و برادرخواندگی.
سعدی.
و رجوع به ترکیب برادر خوانده شود.
- برادرخوانده ؛ پسر یا مردی که با او صیغه ٔ برادری خوانده باشند، مردی که او را به اخوت برگزیده باشند. (فرهنگ فارسی معین ). آنکه بجای برادر گرفته باشند. (آنندراج ). مردی اجنبی که با او صیغه ٔ اخوت خوانده باشند. (ناظم الاطباء). به برادری برداشته ، به برادری گرفته بی آنکه در اصل برادر باشند:
مرا فرهاد با آن مهربانی
برادرخوانده ای بود آنجهانی.
نظامی.
ج ، برادرخواندگان :
زن و فرزند و خویش و یار و پیوند
برادرخواندگان کاروانند.
سعدی.
و رجوع به ترکیب قبل شود.
- برادر دینی ؛ هم کیش و هم مذهب. (فرهنگ فارسی معین ) (ناظم الاطباء).
- برادر رضاعی ؛ پسر دایه. (ناظم الاطباء). کوکه را گویند. (از آنندراج ) (غیاث اللغات ).پسر یا مردی که با شخص از یک پستان شیر خورده باشد.پسر دایه شخص. (فرهنگ فارسی معین ).
- برادرزاده ؛ پسر یا دختر، مرد یا زنی که فرزند برادر شخص باشد. فرزند برادر. (فرهنگ فارسی معین ). فرزند برادر. (ناظم الاطباء) :
که بانو را برادرزاده ای بود
چو گل خندان چو سرو آزاده ای بود.
نظامی.
در این زندانسرای پیچ در پیچ
برادرزاده ای دارد دگرهیچ.
نظامی.
- برادر زن ؛ پسر یا مردی که برادر زوجه ٔ شخص باشد. خوسره. (فرهنگ فارسی معین ).
- برادر شوهر؛ خوسره. (ناظم الاطباء).
- برادرکش ؛کشنده ٔ برادر یا اقوام و نزدیکان و افراد و طایفه ٔ قوم و قبیله ٔ خود :
برادرکش و بدتن و شاه کش
بداندیش و بدنام و شوریده هش.
فردوسی.
- برادرکشتگی ؛ اسم مصدر است از برادرکشته. حالت و چگونگی برادرکشته.عداوت و دشمنی سخت حاصل از کشته شدن برادر کسی بدست دیگری.
- برادرکشته ؛ که برادرش بقتل رسیده باشد که برادرش کشته شده باشد.
- برادرکشی ؛ عمل برادرکش.
- || کشتن افراد یک شهر یا قبیله یا کشور یکدیگر را بسبب آنکه افراد یک شهر یا قبیله یا کشور در حکم برادران یکدیگرند.
- برادر کهتر ؛ برادر کوچکتر. (ناظم الاطباء).
- برادر مادر ؛ دائی. (ناظم الاطباء).
- برادرمرده ؛ که برادرش مرده باشد، کنایه از مصیبت و رنج بسیار کشیده است بسبب دردناکی مرگ برادر :
بلی قدر چمن را بلبل افسرده می داند
غم مرگ برادر را برادرمرده میداند.
(؟).
- برادر مهتر ؛ برادر بزرگتر که «دادند» نیز گویند. (ناظم الاطباء).
- بَرادَر نِسبَت ؛ برادر زن. (آنندراج ).
- برادروار ؛ بمانند برادر؛ از روی مهربانی. دوستانه. در عالم یگانگی و اتحاد، تساوی مرتبت :
اگر ضدند آخشیجان چرا هر چار پیوسته
بوَند از غایت وحدت برادروار در یکجا.
ناصرخسرو.
سخنی گویمت برادروار
گر نیوشی و داریَم باور.
سنایی.
- || به تساوی. یکسان. یک اندازه : برادروار قسمت کنیم ؛ به شادی بخش کنیم.
|| خویش نزدیک. (سفر پیدایش 13:8 و 14:16) (قاموس کتاب مقدس ). || هم نسل و هم ولایت. (انجیل متی 5:47). (کتاب اعمال رسولان 3:22) (رساله ٔ عبرانیان 7:5). (قاموس کتاب مقدس ). || رفیق و مساوی الرتبه. (انجیل متی 7:3). || شخص محبوب. (کتاب دوم سموئل 1:26). (قاموس کتاب مقدس ). مجازاً بمعنی صدیق و دوست. (یادداشت مؤلف ). یار. رفیق. مصاحب. همسلک :
پرده بر خود نمی توان پوشید
ای برادر که عشق پرده درست
مُهرِ مهر از درون ما نرود
ای برادر که نقش بر حجرست
هر کسی گو بحال خود باشند
ای برادر که حال ما دگر است.
سعدی.

معنی برادر به فارسی

برادر
( اسم ) پسر یا مردی که در پدر و مادر یا یکی از آن دو با شخص مشترک باشد اخ اخوی داداش بردر یا برادر پدر. عم عمو . یا برادر حقیقی . برادر از یک پدر و یک مادر . یا برادر دینی . هم کیش هم مذهب . یا برادر رضاعی . پسر یا مردی که با شخص از یک پستان شیر خورده باشد پسر دای. شخص . یا برادر شوهر. مردی که اخوی شوهر زنی باشد خوسره . یا برادر مادر. دایی خال خالو.
( اسم ) آنکه نسبت به برادران محبت بسیار کند برادر دوست .
برادر خوانده بودن .
( اسم ) پسر یا مردی که با او صیغ. برادری خوانده باشند: مردی که او را باخوت برگزیده باشند .
( اسم ) پسر یا دختر مرد یا زنی که فرزند برادر شخص باشد فرزند برادر.
از نزدیکان امیر عادل آقا از امرای معتبر ایلکانیان
فرزند مادینه برادر
برادر وسطی برادری که از یک برادر بزرگتر و از دیگری کوچکتر است .

معنی برادر در فرهنگ معین

برادر
(بَ دَ) [ په . ] ( اِ.) پسر یا مردی که در پدر و مادر یا یکی از آن دو ب ا شخص مشترک باشد.
( ~. اَ دَ) (اِمر.) برادری که با برادر دیگر یا خواهر خویش از یک پدر و مادر نباشند.
( ~. خا دِ) (اِمر.) مردی که او را به اخوت برگزیده باشند.

معنی برادر در فرهنگ فارسی عمید

برادر
پسری که با دختر یا پسر دیگر از یک پدر و مادر باشد، نسبت به آن پسر یا دختر برادر است، داداش.

برادر در دانشنامه اسلامی

برادر
برادر، فرد مذکری است که از طرف پدر و مادر یا یکی از والدین با شخص مشترک باشد که از آن در بابهای طهارت، صلات، نکاح،اطعمه و اشربه،ارث و شهادات آمده است.
پاره کردن لباس در عزای پدر و برادر اشکال ندارد؛ هرچند از برخی عدم جواز آن نقل شده است.

خوردن از منزل برادر
خوردن از خانه برادر و نماز گزاردن در ملک او بدون اذن جایز است مگر آنکه انسان علم به ناخشنودی وی داشته باشد.

عدم ولایت برادر بر خواهر
برادر بر خواهر ولایت ندارد؛ لیکن مستحب است دختر در صورت نبودن پدر و جد، برادر خود را در امر ازدواج خویش وکیل کند و در صورت تعدّد آنان برادر بزرگ تر را به وکالت برگزیند.

محرم بودن برادر
...
برادر، فرد مذکری است که از طرف پدر و مادر یا یکی از والدین با شخص مشترک باشد.
منظور از برادر در اینجا، برادر نسبی و رضاعی است و برادر غیر نسبی و غیر رضاعی در جای دیگر (اخوت) ذکر شده است.
پیشینه برادری
پیشینه رابطه نَسَبی و برادری به آفرینش اوّلیه بشر باز می گردد؛ از زمانی که خداوند آدم را آفرید و برای او فرزندانی قرار داد برادر و برادری نیز پدید آمد.
برادری در قرآن
قرآن کریم در آیات متعددی از وجود و سرگذشت برخی برادران در جوامع گذشته و چگونگی رابطه آن ها با یکدیگر سخن به میان آورده و مؤمنان را به مطالعه این سرگذشت ها و عبرت گیری از آن ها فراخوانده است:در آیات ۲۷ سوره مائده به بعد به پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم خطاب شده که سرگذشت دو فرزند آدم را برای مؤمنان بازگو کند که هر یک از این دو برادر برای تقرب به خدا کاری کردند؛ ولی تنها عمل یکی از آنان پذیرفته شد.در آیاتی دیگر قرآن از سرگذشت حضرت یوسف علیه السّلام و برادرانش یاد کرده است.قرآن در آیات دیگری به بخشی از سرگذشت خواهر موسی با برادر خود و نگرانی وی از سرنوشت او اشاره کرده است. در آیه ۲۸ سوره مریم گروهی از بنی اسرائیل حضرت مریم علیهاالسّلام را خواهر هارون خطاب کرده و متولد شدن فرزندی بدون پدر از وی را قبیح شمرده اند.در آیه ۸۲ سوره کهف از دو برادر یتیم یاد شده که پدرشان برای آنان گنجی پنهان کرده بود و حضرت خضر و موسی علیهماالسلام برای حفظ آن، دیوار روی گنج را باز سازی کردند تا آنان پس از بزرگ شدن، گنج پنهان شده را خارج کنند.در آیه ای دیگر قرآن به سخن برخی از منافقان صدر اسلام اشاره کرده که در مورد برادرانشان که در جنگ کشته شده بودند می گفتند: اگر آنان نزد ما بودند کشته نمی شدند.
پیشینه رابطه نَسَبی و برادری به آفرینش اوّلیه بشر بازمی گردد؛ از زمانی که خداوند آدم را آفرید و برای او فرزندانی قرار داد برادر و برادری نیز پدید آمد.
قرآن کریم در آیات متعددی از وجود و سرگذشت برخی برادران در جوامع گذشته و چگونگی رابطه آن ها با یکدیگر سخن به میان آورده و مؤمنان را به مطالعه این سرگذشتها و عبرت گیری از آن ها فراخوانده است:
← فرزندان حضرت آدم
 ۱. ↑ مائده /سوره۵، آیه۲۷.    
دائرةالمعارف قرآن کریم برگرفته از مقاله برادر.    
...
برادر به پسر یا مردی گفته می شود که در پدر و مادر یا یکی از آن دو با شخص مشترک باشد.
در عربی به وی «اخ» گویند. تثنیه آن «اَخَوان» و جمع آن «اِخْوَه» یا «اِخْوان» است. این واژه افزون بر معنای یاد شده، بر شریک در شیر که به آن «برادر رضاعی» گویند و همچنین شریک در جنس و بشر بودن، دوستی و محبت، قبیله، دین و مذهب و عمل یا صفتی خاص نیز اطلاق شده است. به نظر برخی کاربرد واژه «اخ» در معانی شریک در ولادت و رضاع حقیقت و در سایر معانی استعاره و مجاز است.
تعداد تکرار در قرآن و مقصود از آن
برادر در قرآن بیش از ۹۰ بار با واژه «اخ» و دیگر مشتقات آن به کار رفته است که در بیش تر آیات مقصود از آن برادر نَسَبی است؛ مانند:«... ائتونی بِاَخ لَکُم...» و گاه مقصود از این ماده، برادر یا خواهر رضاعی است؛ مانند:«... واَخَوتُکُم مِنَ الرَّضاعَةِ...» و در آیاتی نیز مراد از آن اعم از برادر نسبی و رضاعی است؛ مانند:«... اَو بُیوتِ اِخونِکُم ...». در برخی آیات این واژه به همقبیله اطلاق شده است ؛ مانند:«و اِلی عاد اَخاهُم هودًا...». به نظر برخی این اطلاق از آن روست که نسب افراد هر قبیله به یک پدر می رسد. برخی نیز مراد از برادر را در این آیات، شریک در جنس و بشر بودن دانسته اند، چون همه فرزندان آدم اند و عده ای گفته اند:مراد صاحب یا پیامبر آن قوم است. در شماری از آیات این واژه به معنای شریک در دین و عقیده به کار رفته است؛ چه دین و عقیده حق باشد؛ مانند:«اِنَّمَا المُؤمِنونَ اِخوَةٌ...» و چه کیش و عقیده باطل ؛ مانند:«... لاتَکونوا کَالَّذینَ کَفَروا و قالوا لاِِخونِهِم...». در برخی آیات مراد شریک در عمل و رفتار است؛ مانند:«اِنَّ المُبَذِّرینَ کانوا اِخونَ الشَّیاطینِ...»، زیرا اینان همانند شیطان از حق و عدالت تجاوز کرده، دچار اسراف شده اند و همچنین است آیه «و اِخونُهُم یَمُدّونَهُم فِی الغَیِّ ...» یعنی شیاطین که برادران مشرکان اند آنان را گمراه می سازند یا مراد آیه انسانهای فاسق دیگر هستند که چون پیرو شیطان اند، برادران شیطان خوانده شده اند. افزون بر واژه «اخ» واژه ها و تعبیرهایی دیگر در قرآن مصداق برادر دانسته شده است؛ مانند:«کلاله» که طبق روایات اهل بیت بر خواهر و برادر میتی که پدر و مادر و نیز فرزند ندارند تطبیق شده است :«... اِن کانَ رَجُلٌ یورَثُ کَلالَةً...»، «ابنی آدم» یعنی دو فرزند آدم، «غلامین یتیمین و کان ابوهما صالحاً» به معنای دو پسر یتیم» و «یابن امّ» یعنی ای پسر مادرم.
شیر خوردن از یک زن، سبب برادری و خواهری رضاعی می شود.
شیر خوردن از یک زن، سبب برادری و خواهری رضاعی:... واخوتکم من الرضـعة...حرام شده است بر شما، ..... و خواهران رضاعی شما.... . معنای آیه به این است که بر هر فرد از مردان مسلمان حرام است که با مادر و دختر و خواهر و... خودش ازدواج کند.و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعة و امهات نسائکم، از اینجا شروع شده است به شمردن محرمات سببی، (یعنی زنانی که با خواستگارشان اشتراک در خون ندارند، بلکه به خاطر وصلت و پیوند خویشاوندی با آنان مرتبط شده اند)، و این محرمات نیز هفت طایفه اند که شش طایفه آنها در این آیه ذکر شده، و هفتمی آنها در آیه قبل آمده است.و این آیه با سیاقی که دارد دلالت می کند بر اینکه شارع اسلام حکم مادری و فرزندی را بین یک دختر و زنی که او را شیر داده برقرار کرده است، یعنی زن شیرده را مادر آن دختر و دختر را فرزند آن زن دانسته، و همچنین حکم برادری را بین یک پسر و خواهر شیریش برقرار ساخته، چون این مادر فرزندی و این برادر خواهری را امری مسلم گرفته است، پس مساله رضاع و شیر دادن و شیر نوشیدن به حسب تشریع، روابط نسبی را ایجاد می کند، و این معنا به بیانی که به زودی می آید از مختصات شریعت اسلامی است.از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلّم هم در روایاتی که از دو طریق شیعه و سنی نقل شده آمده، که فرموده: خدای تعالی از روابط شیر خوردن همان را حرام کرده که از روابط نسبی حرام کرده است، (مثلا اگر از روابط نسبی مادر را محرم فرزند کرده، مادر شیرده را نیز بر فرزند شیر خوارش حرام کرده است)، و لازمه این فرمایش این است که به وسیله شیر حرمت به تمامی افرادی که (اگر نسبی بودند محرم بودند) منتشر گردد، یعنی وقتی کودک من شیر زنی را خورد آن زن، مادرش و کودک من فرزندش، و کودک آن زن خواهرش، و خواهر آن زن خاله اش، و خواهر شوهر آن زن عمه اش، و فرزندان کودک آن زن برادر زاده و یا خواهر زاده اش شوند، و همه به وی محرم باشند.و اما اینکه فرمود: و اخواتکم من الرضاعة، مراد از آن دختری نیست که من شیر مادرش را خورده ام، بلکه آن دختری است که او شیر مادر مرا خورده باشد، البته شیری که از ناحیه پدر من در پستانش آمده باشد، و اما اگر از شوهری دیگر شیر در پستان داشته، و بعد با پدر من ازدواج نموده و سپس به من حامله شده، و در ایام حمل دختری را شیر داده، آن دختر خواهر من نمی شود، و همچنین سایر افرادی که به وسیله شیر محرم می شوند در وقتی است که شیر متعلق به پدر طفل باشد.
پسر برادر، فرزند ذکور برادر هستند.
پسر برادر، فرزند ذکور برادر و برادر اعم از نَسَبی و رضاعی است. در قرآن به صورت صریح دو بار از پسر برادر با تعبیر «بَنی اِخونِهِنَّ» و «اَبناءِ اِخوانِهِنَّ» یاد شده است. در برخی آیات نیز، هرچند از پسر برادر نامی برده نشده؛ ولی مخاطب آیه پسر برادر است؛ مانند «حُرِّمَت عَلَیکُم... و عَمّـتُکُم» و آیه «و لا عَلی اَنفُسِکُم اَن تَاکُلوا مِن... بُیوتِ عَمّـتِکُم» ؛ همچنین پسر برادر از جمله مصادیق پاره ای عناوین کلی مانند «اَقْربون» و «رجال» در آیه ۱۷ نساء و «اَرْحام» در آیات ۷۵ انفال و ۹ احزاب است.
احکام فقهی
الام؛ التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج؛ الجامع لاحکام القرآن، قرطبی؛ جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام؛ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم؛ الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه؛ شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ فرهنگ فارسی؛ فقه الصادق علیه السّلام؛ کتاب الخلاف؛ کفایة الاحکام (کفایة الفقه)؛ لغت نامه؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ المختصر النافع فی فقه الامامیه؛ مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام؛ المغنی و الشرح الکبیر؛ مفردات الفاظ القرآن؛ الموسوعة الفقهیه المیسره؛ الناصریات.
این نوشتار در مورد حقوق و احکام برادر مانند دوستی، محرمیت، حاجب بودن از ارث، غذا خوردن از خانه برادر می باشد.
از جمله حقوق برادر بر برادر و خواهر ارتباط داشتن با اوست که قرآن به صورتی کلی و در قالب دستور به برقراری پیوند با همه خویشاوندان بدان توصیه کرده است: «والَّذینَ یَصِلونَ ما اَمَرَ اللّهُ بِهِ اَن یوصَلَ...... اُولئِکَ لَهُم عُقبَی الدّار». مقصود از برقراری پیوند در این آیه ارتباط با خویشاوندان دانسته شده است. از دیدگاه قرآن، رابطه دوستی و محبت میان دو برادر مستحکم ترین رابطه است، به گونه ای که قرآن در آیه ۱۲ حجرات غیبت کردن را به مثابه خوردن گوشت برادر مرده دانسته و در آیه ای دیگر این رابطه را الگویی برای ارتباط همه مؤمنان معرفی کرده است:«اِنَّمَا المُؤمِنونَ اِخوَةٌ فَاَصلِحوا بَینَ اَخَوَیکُم...». البته پیوند کامل و تمام عیار با برادر، ویژه برادر مؤمن است و در صورت کافر بودن برادر، دوستی با او جایز نیست:«یاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا لا تَتَّخِذُوا ءاباءَکُم واِخونَکُم اَولِیاءَ اِنِ استَحَبُّوا الکُفرَ عَلَی الاِیمنِ ومَن یَتَوَلَّهُم مِنکُم فَاُولئِکَ هُمُ الظّلِمون قُل اِن کانَ ءاباؤُکُم و اَبناؤُکُم و اِخونُکُم...». این آیات درباره حاطب بن ابی بلتعه نازل گردید که به سبب پیوند دوستی با برادر کافر خود و دیگر خویشاوندانش در نامه ای برای قریش خبرچینی کرد. قول دیگر این است که این آیات درباره آن دسته از مسلمانان نازل شد که به سبب دوستی و محبت برادران و دیگر خویشاوندان خود از هجرت به مدینه خودداری کردند. البته مراد از دوستی مذموم در این آیه، دوستی در امر دین و یاری کردن آنان به گونه زیانبار برای دین و اعتقادات است و بیش تر مربوط به برادران و خویشاوندان کافری است که با اسلام دشمنی داشته، کافر محارب محسوب شوند، چنان که در آیه ای دیگر قرآن ترک دوستی با چنین افرادی را از صفات مؤمنان حقیقی شمرده و به آنان وعده پاداش اخروی داده است:«لا تَجِدُ قَوما یُؤمِنونَ بِاللّهِ والیَومِ الأخِرِ یوادّونَ مَن حادَّ اللّهَ ورَسولَهُ ولَو کانوا ءاباءَهُم اَو اَبناءَهُم اَو اِخونَهُم اَو عَشیرَتَهُم اُولئِکَ... یُدخِلُهُم جَنّات تَجری مِن تَحتِهَا الاَنهارُ خالِدینَ فیها...» اما به تصریح روایات و گفته فقیهان، پیوند خانوادگی و احسان کردن به برادر و دیگر خویشاوندان کافر در صورتی که برای دین زیانبار نباشد اشکالی ندارد.
محرمیت برادر
آشکار کردن زینت خواهر در برابر برادر جایز است:«و قُل لِلمُؤمِناتِ... لا یُبدینَ زینَتَهُنَّ اِلاّ لِبُعولَتِهِنَّ... اَو اِخونِهِنَّ...» همچنین قرآن در آیه ۱۵۳ احزاب زنان پیامبر را به رعایت حجاب توصیه کرده و در ادامه این امر را در برابر گروهی از مردان از جمله برادران لازم ندانسته است:«لا جُناحَ عَلَیهِنَّ فی... اِخونِهِنَّ...». از این آیات استفاده می شود که در مقابل، برادر نیز می تواند بدون قصد لذت به خواهر و زینتهای او نگاه کند ؛ اما در این که آشکار کردن چه زینتهایی از خواهر در برابر برادر و نگاه وی به این زینتها جایز است آرای متفاوتی میان فقیهان مطرح است؛ به نظر فقیهان شیعه و بسیاری از فقیهان اهل سنت مقصود زینتهای باطن و مواضع آن به جز عورتین است. ( => تزیین)همچنین ازدواج برادر با خواهر نسبی و رضاعی خود حرام است:«حُرِّمَت عَلَیکُم... اَخَوتُکُم... و اَخَوتُکُم مِنَ الرَّضاعَةِ...». از این آیه برمی آید که در مقابل، بر خواهر نیز ازدواج با برادر نسبی و رضاعی خود حرام است. در مورد برادر یا خواهر رضاعی میان این که آنان با هم از مادر شیر خورده یا یکی با فرزند قبلی مادر و دیگری با فرزند بعدی او شیر خورده باشد تفاوتی نیست و در همه موارد ازدواج حرام است ؛ همچنین آیه فوق افزون بر حرمت عقد و آمیزش هر نوع بهره گیری جنسی از یکدیگر و حتی تملک را شامل است. این حرمت نیز دائمی است؛ نه موقت.
ارث بردن برادر
برادر در طبقه دوم وارثان و پس از طبقه نخست یعنی فرزندان و پدر و مادر میّت قرار دارد: بنابراین در صورتی ارث می برد که میت وارثی در طبقه اوّل نداشته باشد «... و هُوَ یَرِثُها اِن لَم یَکُن لَها ولَدٌ...». این نکته از آیات «... واولُوا الاَرحامِ بَعضُهُم اَولی بِبَعض فی کِتابِ اللّهِ...» که برخی از خویشاوندان را در ارث بردن، بر دیگران مقدم دانسته نیز استفاده می شود. با فقدان وارث طبقه اول، در صورتی که برادرِ میت، برادرِ پدری و مادری یا برادر پدری میت باشد و میت برادر و خواهر دیگری نداشته باشد همه اموال میت را به ارث می برد: «... اِنِ امرُؤٌا هَلَکَ لَیسَ لَهُ وَلَدٌ ولَهُ اُختٌ فَلَها نِصفُ ما تَرَکَ و هُوَ یَرِثُها اِن لَم یَکُن لَها ولَدٌ...» اما اگر برادر پدری و مادری خواهر یا خواهران پدر و مادری نیز داشته باشد در این صورت هر برادر دو برابر سهم هر خواهر ارث می برد :«... و اِن کانوا اِخوَةً رِجالاً و نِساءً فَلِلذَّکَرِ مِثلُ حَظِّ الاُنثَیَینِ...» و اگر میت یک برادر یا خواهر مادری داشته باشد هریک یک ششم مال میت را به ارث خواهند برد :«... و اِن کانَ رَجُلٌ یورَثُ کَلالَةً اَوِ امرَاَةٌ ولَهُ اَخٌ اَو اُختٌ فَلِکُلِّ واحِد مِنهُمَا السُّدُسُ...» و در صورتی که برادر و خواهر مادری بیش از یک نفر باشند همگی به طور مجموع یک سوم مال را به ارث خواهند برد :«... فَاِن کَانوا اَکثَرَ مِن ذلِکَ فَهُم شُرَکاءُ فِی الثّلُثِ...». کلاله به معانی گوناگون از جمله، غیر از فرزند و پدر ، میت، وارث و میراث تفسیر شده است؛ ولی امامیه با توجه به روایات اهل بیت (علیهم السلام) آن را برادر و خواهر میت می دانند. همه این سهام در صورتی به برادر می رسد که میت وصیت یا دَیْنی زیانبار نداشته باشد:«... مِن بَعدِ وصِیَّة یوصی بِها اَو دَین غَیرَ مُضارّ...».
حاجب بودن برادر از ارث
...
زن برادر از جمله اصطلاحاتی است که در بحث نکاح از آن استفاده شده است.
زن برادرهمان همسر برادر است.

کاربرد زن برادر در فقه
این عنوان در باب نکاح آمده است.

← احکام زن برادر
 ۱. ↑ الحدائق الناضرة ج۲۳، ص۴۱۳.    
...
کلیدواژه: وصیت امام حسن، تدفین امام حسن علیه السلام
وصیت امام حسن علیه السلام به ابا عبدالله علیه السلام در اخرین لحظه های حیات مبارکشان، یکی از نصوصی است که در کتاب های روائی و تاریخی نقل شده است در متن های نقل شده از این وصیت اندکی اختلاف وجود دارد. در برخی نقل ها امام حسن علیه السلام به دفن نمودن خود در کنار قبر مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وصیت می کند و در عین حال امام حسین علیه السلام را از انجام این وصیت در صورت که مخالفت های برخی با این وصیت محتمل بروز جدال و خونریزی شود بر حذر می دارد:
امالی شیخ صدوق این روایت را این چنین نقل می کند: «هذا ما اوصی به الحسن بن علی الی اخیه الحسین بن علی: اوصی انه یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و انه یعبده حق عبادته، لاشریک له فی الملک، ولا ولی له من الذل، و انه خلق کل شیء فقدره تقدیرا، و انه اولی من عبد، و احق من حمد، من اطاعه رشد، و من عصاه غوی، و من تاب الیه اهتدی.
فانی اوصیک یا حسین بمن خلفت من اهلی و ولدی و اهل بیتک ان تصفح عن مسیئهم، و تقبل من محسنهم، و تکون لهم خلفا و والدا، و ان تدفننی مع رسول الله صلی الله علیه و آله فانی احق به و ببیته، فان ابوا علیک فانشدک الله بالقرابة التی قرب الله عز و جل منک و الرحم الماسة من رسول الله صلی الله علیه و آله ان تهریق فی محجمة من دم، حتی نلقی رسول الله صلی الله علیه و آله فنختصم الیه و نخبره بما کان من الناس الینا بعده. ثم قبض.
این است آنچه وصیت می کند بدان حسن بن علی به برادرش حسین بن علی: وصیت می کند که گواهی دهد معبودی جز خدای یکتا نیست که شریک ندارد، او پرستش می کند. او را بدان جهت که شایسته پرستش است، شریکی در سلطنت ندارد و سرپرستی از خواری برای او نیست و براستی که هر چیزی را او آفریده و به خوبی و به طور کامل اندازه گیری آن را مقدر فرموده و شایسته ترین معبود و سزاوارترین کسی است که او را ستایش کنند، هر که فرمانبرداری او کند راه رشد را یافته و هر کس که نافرمانیش کند به گمراهی و سرگشتگی افتاده و هر کس به سوی او بازگردد راهنمایی گشته است.
من تو را سفارش می کنم ای حسین به بازماندگانم از خاندان و فرزندان و خانواده خودت که از بدکارشان درگذری و از نیکوکارشان بپذیری و برای آنها جانشینی و پدری مهربان باشی و دیگر آن که مرا با رسول خدا دفن کنی که من به او و خانه او شایسته تر از دیگران هستم...
و اگر از این کار مانع شدند و جلوگیری کردند، من تو را به حق قرابت و نزدیکی که خدا برای تو قرار داده و قرابتی که با رسول خدا صلی الله علیه و آله داری سوگندت می دهم که اجازه ندهی در این راه به خاطر من به اندازه خونی که از حجامت گرفته می شود. خون ریخته شود تا آنگاه که رسول خدا صلی الله علیه و آله را دیدار کنیم و شکایت خود به نزد او بریم و آنچه از این مردم پس از وی بر سر ما رفته به او گزارش کنیم... این را فرمود و از دنیا رفت، درود خدا بر او باد.
در نقل دیگری که از امام صادق علیه السلام نقل شده، حضرت خود به دفن شدن در کنار قبر فاطمه بنت اسد سلام الله علیها وصیت می کند و پیشگوئی می نماید که از بردن جنازه شریف آن حضرت به کنار قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای تجید عهد مورد وصیت آن حضرت به گمان آن که بنی هاشم می خواهند جسد آن حضرت را در آنجا دفن نمایند جلوگیری شود. قطب راوندی در کتاب الخرائج والجرائح که به ذکر کرامات ائمه معصومین علیهم السلام اختصاص دارد، این نقل را به عنوان یکی از اعجازهای آن حضرت چنین می آورد:برادر در دانشنامه ویکی پدیا

برادر
برادر، که در فارسی ایران داداش هم گفته می شود، یکی از نسبت های خانوادگی است و به فرد مذکری (غیر از خود فرد) که فرزند پدر و مادرش باشد اطلاق می شود.
برادر بزرگتر
در افغانستان داشتن پدری واحد برای برادر بودن کفایت می کند. با این تعریف به پسری از مادر واحد ولی از پدر متفاوت برادر ناتنی گفته می شود.
در ایران به فرزندان یک پدر و دو مادر نیز ناتنی گفته می شوند. در ایران به برادر، داداش یا اخوی هم گفته می شود.
در جوامعی چون هند به پسر عمو، پسر عمه، پسر دایی و پسر خاله نیز برادر گفته می شود.
عکس برادر
برادر ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
برادر (فیلم ۱۹۹۷)
برادر (فیلم ۲۰۰۰)
برادر (مجموعه تلویزیونی)
برادر (به روسی: Брат) نام یک فیلم سینمایی محصول سال ۱۹۹۷ کشور روسیه به کارگردانی آلکسی بالابانوف است. این فیلم در روسیه و دیگر کشورهای جهان با استقبال خوب تماشاگران و منتقدان روبرو شد و جایزه هایی از جشنواره های مختلف بین المللی به دست آورد. بالابانوف دنبالهٔ این فیلم نیز را با نام «برادر ۲» در سال ۲۰۰۰ ساخت. فیلم برادر در آذر ۱۳۸۷ از شبکه ۴ تلویزیون ایران نمایش داده شد.
جایزه ویژه هیئت داوران و جایزه فیپرشی جشنواره سینمای جوان تورینو (۱۹۹۷)
جایزه هوگو نقره ای بهترین بازیگر مرد (سرگئی بودروف جونیور) از جشنواره فیلم شیکاگو (۱۹۹۷)
جایزه دوربین طلایی از جشنواره فیلم ماناکی برادرز (۱۹۹۷)
جایزه ممتاز جشنواره فیلم روسی آزاد سوشی (۱۹۹۷)
دو جایزه (فیپرشی و ویژه) از جشنواره فیلم سینمای جوان اروپای شرقی کوتبوس (۱۹۹۷)
دانیلا پس از پایان خدمت در ارتش به طور ناخواسته درگیر یک زد و خورد شدید می شود. مادرش او را نزد برادرش به لنینگراد می فرستد. اما پس از مدتی دانیلا درمی یابد که برادرش یک تبهکار حرفه ای و عضو باندهای مافیایی است. دانیلا از همان آغاز با برادرش در کارهای خلاف همکاری می کند. او پس از زخمی شدن در یکی از درگیری ها و فرار از دست تبهکاران، توسط یک زن لکوموتیوران نجات می یابد.
این فیلم همچنین نامزد ۷ جایزه دیگر از جشنواره های بین المللی فیلم شده است.
برادر (انگلیسی: Brother) فیلمی در ژانر جنایی به کارگردانی تاکشی کیتانو است که در سال ۲۰۰۱ منتشر شد.
۲۰ ژوئیه ۲۰۰۱ (۲۰۰۱-07-۲۰)
برادر نام یک سریال سی قسمتی است به کارگردانی جواد افشار، تهیه کنندگی نعمت چگینی و به نویسندگی آرش قادری که در جمعه، ۳۰ بهمن ماه ۹۴در تهران کلید خورد. سریال برادر در ماه رمضان ۹۵ از شبکه دو سیما پخش شد.
حسن پورشیرازی در نقش حاج کاظم پهلوان
حسین یاری در نقش مسعود پهلوان
پوریا پورسرخ در نقش ناصر پهلوان
سوگل طهماسبی در نقش مریم پهلوان
سهیلا رضوی در نقش فاطمه / همسر حاج کاظم
گلاره عباسی در نقش نازی کلایی / نامزد ناصر
کاظم بلوچی در نقش بهرام کلایی / پدر نازی
کاوه خداشناس در نقش شهاب / حسابدار حجره / خواستگار مریم
رضا توکلی در نقش صابر کوچکی
مجید واشقانی در نقش مهران
مژگان بیات در نقش عطیه
قدرت اللّه صالحی
محمد رسول صفری در نقش سعید
سید مهرداد ضیایی
بیوک میرزایی در نقش اسدی
سید جواد طاهری
فرشید صمدی پور
هادی قمیشی
نسرین نکیسا
گیتی معینی
مهرداد ضیایی
بهنام قربانی
حسین توشه
اصغر نوبخت
علیرضا درویش نژاد
فرج اللّه گل سفیدی
حسن جوهرچی
علی گلبهاران
زهرا فراهانی فشکی
افسانه تهرانچی
فرید سجادی حسینی
محمد فرزانه
ژاله درستکار
هوشنگ قنواتی زاده
حاج کاظم پهلوان (حسن پورشیرازی) مردی خیر و از تجار سرشناس برنج ایران است که با تأکید بر حمایت از تولید ملی، فقط در زمینه تجارت برنج ایرانی فعالیت می کند. او به همراه پسرش مسعود (حسین یاری) و دخترش مریم (سوگل طهماسبی) که یک روزنامه نگار پر جنب و جوش است، بر ضد واردات قاچاق برنجهای تاریخ گذشته و مسموم به ایران مبارزه می کند. این اقدام باعث دشمنی دلالان و قاچاقچیان این تجارت با وی شده است. دشمنان با اغفال ناصر (پوریا پورسرخ) پسر دیگر او، وارد تجارت سالم حاج کاظم شده و همین امر به وقوع ماجراهایی منجر می شود که... .
روزنامه هنرمند: گفتگو با نویسنده آرش قادری
برادر ابله ما (به انگلیسی: Our Idiot Brother) فیلم کمدی-درام آمریکایی به کارگردانی یسی پرتز با بازی پاول راد، زویی دشانل و امیلی مورتیمر محصول سال ۲۰۱۱ است. فیلمنامه این فیلم را ایونیا پرتز و دیوید سکیسگال بر اساس داستانی نوشته یسی و ایونیا پرتز، نوشته است. داستان فیلم درباره مرد آرمان گرایی است که با دوست دخترش به کشاورزی زیست پویا مشغول است و با ورود به زندگی سه خواهرش، زندگی هر کدام از آنها را دچار تغییراتی می کند. اولین نمایش فیلم در جشنواره فیلم ساندنس ۲۰۱۱ بود و پخش جهانی آن از ۲۶ اوت ۲۰۱۱ شروع شد.
۲۲ ژانویه ۲۰۱۱ (۲۰۱۱-01-۲۲) (ساندنس)
۲۶ اوت ۲۰۱۱ (۲۰۱۱-08-۲۶) (ایالات متحده)
فیلمبرداری اصلی فیلم در ژوئیه ۲۰۱۰ شروع شد و ۳۰ روز طول کشید. بیشتر صحنه های فیلم در نیویورک و اطراف آن فیلمبرداری شد.
برادر او (به ژاپنی: おとうと) فیلمی در ژانر درام به کارگردانی کن ایچیکاوا است که در سال ۱۹۶۰ اکران شد. از بازیگران آن می توان به کیکو کیشی، کینویو تاناکا، ماسایوکی موری، و جوزو ایتامی اشاره کرد.
آیا کودا
یوکو میزوکی
برادر او (فرانسوی: Son frère) فیلمی در ژانر درام به کارگردانی پاتریس شرو است که در سال ۲۰۰۳ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به اریک کاراواکا اشاره کرد.
برنده خرس نقره ای برای بهترین کارگردان از جشنواره بین المللی فیلم برلین
نامزد جایزه سزار بهترین بازیگر مرد (برونو تودوسچینی)
جایزه فیلم اروپا بهترین بازیگر نقش اول مرد (برونو تودوسچینی)
«برادر باجرانگی» (انگلیسی: Bajrangi Bhaijaan) فیلمی هندی در سبک درام به کارگردانی کبیر خان، که در سال ۲۰۱۵ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به سلمان خان، کارینا کاپور، هارشالی مالهوترا، مهر ویج، شارات ساکسنا، عدنان سامی و اوم پوری اشاره کرد.
۱۷ ژوئیه ۲۰۱۵ (۲۰۱۵-07-۱۷)
در منطقه کشمیر آزاد به پدر و مادر دختر بچه ای پاکستانی به نام شاهدا که قادر به سخن گفتن نیست از طرف شخصی توصیه می شود که به هندوستان بروند تا در یک مکان مذهبی طلب شفا کنند. پدر شاهدا به علت مشکلی که مربوط به گذرنامه اش است، از همراهی با خانواده در این سفر بازمی ماند و شاهدا به همراه مادرش عازم سفر می شود. در راه بازگشت به پاکستان و زمانی که مادرش در قطار خوابش می برد شاهدا از قطار پیاده می شود و در نتیجه گم می شود او سوار قطار دیگری می شود و در ایستگاه آخر قطار پیاده شده و با جشن بزرگی روبرو می شود او پاوان (سلمان خان) که رهبر رقص این جشن است را می بیند و بعد از اتمام جشن شاهدا به پاوان خیره شده و دنبال او می رود و چون قادر به سخن گفتن نیست، پاوان متوجه هویت او نمی شود و پس از کش وقوس فراوان قبول می کند که شاهدا را همراه خود ببرد و چون اسم او را نمی داند، دختر بچه را «مونی» صدا می کند.
پس از مدتی پاوان می فهمد که بچه مسلمان و پاکستانی است. پاوان ابتدا به سفارت پاکستان مراجعه می کند اما در همان روز سفارت به علت تظاهرات مورد حمله قرار می گیرد و تخریب می شود. بعد از بسته شدن سفارت پاکستان در هند پاوان مجبور می شود تا به یک قاچاقچی اعتماد کند تا شاهدا را به خانواده اش برساند اما پس از تعقیب قاچاقچی متوجه می شود او می خواهد دختر بچه را بفروشد پس شاهدا را نجات می دهد و تصمیم می گیرد تا خودش شاهدا را به پاکستان ببرد. چون سفارت تعطیل است او باید غیرقانونی به این سفر برود، پاوان همراه با شاهدا به پاکستان می رود ولی در آن جا پلیس به او مظنون می شود که جاسوس هند است که به صورت غیرقانونی وارد پاکستان شده است. او فرار می کند و با خبرنگاری به نام چاند نواب (نوازالدین صدیقی) آشنا می شود پاوان به کمک نواب موفق می شود خود را پنهان کند و همچنین می فهمند بچه متعلق به منطقه کشمیر است و به آن جا می روند.
درنهایت در روز جشن عید غدیر، در یکی از مکان های مذهبی پاکستان، مونی مادرش را پیدا می کند اما پاوان دستگیر می شود. مردم که ماجرا را می فهمند به پلیس و دولت فشار می آورند تا پاوان را آزاد کند. در پایان هنگام عبور پاوان از مرز شاهدا نام او را صدا می کند و توانایی حرف زدن را به دست می آورد.
در رمان ۱۹۸۴، برادر بزرگ (به انگلیسی: Big Brother) نماد و چهرهٔ نظام حکومتی است که به اشکال گوناگون، بر زندگی طبقات مختلف مردم، نظارت و کنترل دارد. تصویر چهرهٔ این مرد، در سرتاسر شهر روایت داستان نصب شده است و حس تحت کنترل و حمایت بودن را تلقین می کند.
این واژه در سالهای اخیر وارد واژگان زبان روزمره در برخی از کشورهای غربی گردیده است.
برادر بزرگ در رمان ۱۹۸۴ نماد و چهرهٔ نظام حکومتی است که به اشکال گوناگون، بر زندگی طبقات مختلف مردم، نظارت و کنترل دارد.
برادر بزرگ (فیلم ۱۹۲۳)، فیلم به کارگردانی آلن دوان
برادر بزرگ (فیلم ۲۰۰۷)
برادر بزرگ (فیلم ۲۰۱۵)
برادر بزرگ (مجموعه تلویزیونی)، برنامه ای تلویزیونی در ژانر تلویزیون واقعی
برادر بزرگ همچنین به یکی از موارد زیر اشاره دارد:
آری این چنین بود برادر کتابی است به نویسندگی علی شریعتی که به برده داری در تاریخ می پردازد. این کتاب در واقع نامه ای ست که دکتر شریعتی هنگام بازدید از اهرام مصر و مشاهدهٔ شکوه و عظمت آن ها و تحت تأثیر توصیف های راهنمای توریست ها از رنج هایی که بردگان در مصر باستان متحمل می شدند، خطاب به بردگان نوشته است. راوی داستان را از برده داری در مصر باستان و چین شروع می کند و با پیامبرانی چون کنفوسیوس و بودا ادامه می دهد. سپس به دوران پیامبر اسلام و علی می رود و سرانجام دربارهٔ برده داری در دوران معاصر سخن می گوید؛ «آری این چنین بود برادر» از کتاب های تأثیرگذار دکتر علی شریعتی است.
افسانه سه برادر با عنوان اصلی نمایش عروسکی داستان رومانتیک سه پادشاهی (ژاپنی: 人形劇 三国志، روماجی: Ningyougeki Sangokushi، انگلیسی: Romance of the Three Kingdoms Puppet Show) نام مجموعه تلویزیونی عروسکی ژاپنی است که در ۶۸ قسمت ۴۵ دقیقه ای و بر اساس داستان معروف چینی عاشقانه سه پادشاهی که بر پایهٔ رویدادهای سال های پایانی سلسله هان و پیش از آغاز دوره سه امپراتوری شو، وی و وو می باشد ساخته شده و از ۲ اکتبر ۱۹۸۲ تا ۲۴ مارس ۱۹۸۴ هر شنبه از ساعت ۶ تا ۶:۴۵ بعد از ظهر از شبکهٔ NHK ژاپن پخش شده است. در ایران نیز این سریال در دههٔ ۶۰ خورشیدی با نام افسانه سه برادر از شبکه ۲ سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده است.
لیو بی، بنیانگذار پادشاهی شو و ملقب به شوان دی
گوان یو، ملقب به یون چانگ، ژنرال پادشاهی شو و برادر قسم خوردهٔ لیو بی
جانگ فی، ملقب به ئی دی، ژنرال پادشاهی شو و برادر قسم خورده لیو بی
جوگه لیانگ، ملقب به کونگ مینگ (اژدهای خفته)، مشاور لیو بی
شو لینگ، همسر لیو بی
سائو سائو، ملقب به منگ دی، نخست وزیر سلسله هان و بنیانگذار پادشاهی وی
شو شو، مشاور سائو سائو
شیاهو دون، ژنرال ارتش سائو سائو
سون چوان، متحد لیو بی در نبرد صخره سرخ و بنیانگذار پادشاهی وو
جو یو، ملقب به گونگ جین، مشاور سون چوان و ژنرال پادشاهی وو
لو بو، از فرماندهان سلسله هان که به خاطر دیائو چن زیباروی، پدرخواندهٔ خود دونگ جو را کشت.
دیائو چن، یکی از چهار زیباروی افسانه ای چین
امپراتور شیان، آخرین امپراتور سلسله هان و تحت نفوذ جنگ سالار دونگ جو
دونگ جو، از جنگ سالاران ستمگر دودمان هان که بر امپراتور شیان جوان نفوذ کامل داشت و به دست پسرخواندهٔ خود لو بو کشته شد.
داستان افسانه سه برادر در سال های پایانی سلسله هان اتفاق می افتد که دولت مرکزی دچار فساد بسیار شده و شورش های بسیاری همچون قیام دستار زردها، امپراتوری را به سوی نابودی پیش می برد. در این میان سه دلاور به نام های لیو بی، گوان یو و جانگ فی با یکدیگر پیمان برادری بسته تا آرامش و عدالت را برقرار سازند. اما در مقابل آنها نخست وزیر سائو سائوی حیله گر قرار دارد که به مقابله با آنها پرداخته و جنگ های بسیاری همچون نبرد صخره سرخ میان آنها درمی گیرد.
در فاصلهٔ بین انقراض امپراتوری مقتدر هان که چین را برای قرنها یکپارچه و متحد نگاه داشته بود، و برقراری وحدت توسط سلسلهٔ تانگ (که عصر زرین فرهنگ و ادب چینی را به وجود آوردند)، کشور چین به مدت ۴۰۰ سال دستخوش آشفتگی، چندپارگی، جنگ داخلی و درگیریهای تمام نشدنی حکومت های محلی بود. این دوره از تاریخ چین را عموماً مورخان با قرون وسطای اروپا مقایسه می کنند و شاعران چینی، به آن «دورهٔ مرارت» لقب داده اند. با این حال، دوره ای شصت ساله از این عصر هست (۲۲۱ تا ۲۸۰ میلادی) که در میان تودهٔ مردم چین، شهرت عجیبی دارد و مردم، قهرمانان این دوره را بهتر از هر بخش دیگری از تاریخ چین می شناسند. بر اثر نقل و رواج مجموعهٔ مشهوری از داستان ها و روایت های نیمه تاریخی- نیمه افسانه ای، این دوره در نظر مردم به عنوان عصر حماسه و دلاوری شناخته می شود. مجموعهٔ این داستان ها و افسانه ها یک نام دارد: افسانهٔ سه قلمرو یا افسانهٔ سه برادر.
ماجرا از یک غروب بهاری و یک باغ هلو شروع شد. جوانی بود از وفاداران به امپراتور، که آرزویش برگرداندن قدرت به خاندان امپراتوری بود و تنها راه نجات کشور از هرج و مرج و آشوب را در همین می دید. او مردی شجاع و مشهور به درستکاری بود که نیرویی غریب و غیرقابل مقاومت از چشمانش بیرون می زد. برای همین بود که دو مرد دیگر، که مردانی جنگجو و دلاور بودند، به حرفهایش اعتماد کردند. سه مرد، تصمیم خود را گرفتند. برای خدایان قربانی کردند و برای شادی مردگان دعا خواندند. بعد برای مبارزه در راه وطن و حمایت از مردم، سوگند خوردند: «ما، لیو بی، گوآن یو، شانگ فی، سوگند می خوریم تا دلها و قدرتمان را برای نجات یکدیگر از خطر، مبارزه در راه میهن، و نجات مردم به یکدیگر پیوند بزنیم. می دانیم که خداوند ما را در یک روز متولد نکرده، اما سر آن داریم که هر سه در یک روز و در کنار یکدیگر بمیریم. آسمان و زمین را بر این سوگند برادری گواه می گیریم. اگر یکی از ما سوگند خود را بشکند، باشد که آسمان و انسانها برای تنبیه او با یکدیگر متحد شوند.»
انتقام برادر نام یک فیلم درام ایرانی به کارگردانی ابراهیم مرادی و محصول سال ۱۳۱۰ می باشد.
دو برادر شیفته دختری هستند، برادر بزرگتر که مورد علاقه دختر است، با صحنه سازی و نیرنگ رقیب، از دختر محبوبش دور می ماند و از شدت اندوه درمی گذرد. برادر کوچکتر که ظاهراً همه چیز برایش بر وفق مراد است، ناگهان با روح برادرش مواجه می گردد که به قصد انتقام بر او ظاهر گردیده است. یک روز خانواده جسد برادر کوچکتر را می یابند، او خودکشی کرده است.
ده برادر، روستایی از توابع بخش کوهنانی شهرستان کوهدشت در استان لرستان ایران است.
این روستا در دهستان زیرتنگ قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۴۹ نفر (۵۴خانوار) بوده است.
کتاب دوبرادر مجموعه خاطرات محمد حسین دانایی است از دو دایی اش به نام های جلال آل احمد و شمس آل احمد که از شخصیت های فرهنگی و فعالان سیاسی دوران معاصر ایران بودند. برادر بزرگتر، یعنی جلال، در سال ۱۳۰۲ خورشیدی به دنیا آمده و برادر کوچکتر، یعنی شمس، در سال ۱۳۸۹ خورشیدی از دنیا رفته است؛ بنابراین، رویدادها و تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نزدیک به یک قرن اخیر کشورمان، بستر تاریخی این خاطرات را تشکیل می دهند.
این کتاب که به صورت مصاحبه و باهتمام محمد رضا کائینی تدوین شده، حاوی اطلاعات تازه و خاطرات ناگفته ای دربارهٔ مناسبات اجتماعی و خانوادگی این دو برادر است و در عین حال، تلقیات اغراق آمیز و افراط و تفریط های مکرر و چندلایه در مورد فعالیت ها و موضع گیری های سیاسی و اجتماعی آنان، به ویژه جلال آل احمد را که زندگی پرماجرایی داشت، اصلاح و تعدیل می کند.
در بخش های پایانی این کتاب هم تصاویر و اسنادی ارائه شده است که بسیاری از آن ها منحصر به فردند و در جای دیگر نمی توان سراغی از آن ها گرفت.
چاپ اول این کتاب در سال ۱۳۹۲، چاپ دوم آن در سال ۱۳۹۳ و چاپ سوم آن در سال ۱۳۹۵ توسط انتشارات اطلاعات منتشر شده است.
دو عروس برای سه برادر فیلمی به کارگردانی و نویسندگی محمد عبدی ساختهٔ سال ۱۳۳۸ است.
شهین
آفت
محمدعلی سخی
محمد عبدی
کاظم تهرانچی
عطایی
مهوش
افضل الدین خزانه
راجا و سه برادر یا یک راجا (به هندی: Ek Tha Raja) فیلمی محصول سال ۱۹۹۶ و به کارگردانی دایال نیهالانی است. در این فیلم بازیگرانی همچون آدیتای پانچولی، سونیل شتی، سیف علی خان، نیلم کوتهاری، آریونا ایرانی، شاکتی کاپور، آلوک نات، قادرخان ایفای نقش کرده اند.
۱۲ ژانویه ۱۹۹۶ (۱۹۹۶-01-۱۲)
سه برادر ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
سه برادر (فیلم ۱۹۸۱)
سه برادر (کشتی)
شرکت داداش برادر (آیدین) یکی از شرکتهای فعال در صنعت شیرینی و شکلات می باشد. این شرکت در حال حاضر ۶۸ نوع محصول تولید می نماید.
ブラザー工業 株式会社
شرکت صنایع برادر (به ژاپنی: ブラザー工業株式会社 Burazā Kōgyō Kabushiki-gaisha)، شرکتی ژاپنی است که در زمینه تولید انواع گسترده ای از محصولات از جمله چاپگر، ماشین های دوخت، ماشین های ابزار بزرگ، چاپگر برچسب و تایپ رایترز، دستگاه های فکس، و دیگر محصولات مربوط به الکترونیک فعالیت می کند. صنایع برادر چندین بار به عنوان سردبیر انتخاب جایزه برای بهترین پرینترهای چند منظوره، اسکنر، دستگاه فکس، دستگاه کپی و فکس انتخاب شده است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با برادر

برادر در جدول کلمات

برادر
کاکا
برادر اصفهانی
دادا
برادر بزرگ موسی
هارون
برادر پدر
عمو
برادر حضرت موس (ع)
هارون
برادر حضرت موسی
هارون
برادر حضرت موسی ( ع)
هارون
برادر خودمانی
داداش
برادر دروغین کمبوجیه
بردیا
برادر رستم
شغاد, زواره

معنی برادر به انگلیسی

brother (اسم)
هم قطار ، برادر ، اخ
billy (اسم)
یار ، رفیق ، نوعی کتری فلزی ، چماق یا گرز راهزنان ، همدم ، برادر ، چوب دستی ، باطوم یا چوب قانون پاسبان

معنی کلمه برادر به عربی

برادر
اخ
اخوي
قتل الاخ
ابن الاخ

برادر را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

مجتبی عیوض صحرا ١٢:٤١ - ١٣٩٦/٠٩/٢١
بَرادَر-برای ما و پسوند(در"تر"!) نگهبانی و... فارسی اَوِستایی!
brother برگرفته شده از فارسی است!
کار انجام دهنده و پیگیر مشکلات ما،حامی و دوستداری برای ما-داداش!
|

ریحانه ١٨:٠٨ - ١٣٩٧/٠٨/١١
اخو-اخا-اخی
|

VatanDoost ١٠:٢٨ - ١٣٩٨/٠٣/١٦
این واژه را ایرانیا با غربی ها مثل هم می‌گویند، آنها به برادر می‌گویند(بِرادِر brother)
اما اعراب اینگونه نیستن!
|

رضا ١٩:٥٥ - ١٣٩٨/٠٤/١٠
داداش
|

مجتبی ٠١:٤٣ - ١٣٩٨/٠٦/٢٩
اونی سان
|

علی سیریزی ١٨:٤٩ - ١٣٩٨/٠٩/٠٧
در گویش افغانستانی ، به برادر ، برار، بیادر گویند
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• برادر متن   • برادر اهنگ   • برادر دوستت دارم   • شعر برادر   • در وصف برادر   • معنی برادر   • برادر سریال   • برادر مجموعه تلویزیونی   • مفهوم برادر   • تعریف برادر   • معرفی برادر   • برادر چیست   • برادر یعنی چی   • برادر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی برادر
کلمه : برادر
اشتباه تایپی : fvhnv
آوا : barAdar
نقش : اسم
عکس برادر : در گوگل


آیا معنی برادر مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )