برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

براعت قانوني

براعت قانوني را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شفيق الله مصلح
بخشيدن مجرم از سوي کسانيکه در توان قرار گرفتند با حضور محاکم را براعت قانوني مي نامند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی براعت قانوني   • مفهوم براعت قانوني   • تعریف براعت قانوني   • معرفی براعت قانوني   • براعت قانوني چیست   • براعت قانوني یعنی چی   • براعت قانوني یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی براعت قانوني
کلمه : براعت قانوني
اشتباه تایپی : fvhuj rhk,kي
عکس براعت قانوني : در گوگل

آیا معنی براعت قانوني مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )