برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

برداشتن مرحله ای محدودیت ها

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عباس عبداله پور
phase out restrictions

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی برداشتن مرحله ای محدودیت ها   • مفهوم برداشتن مرحله ای محدودیت ها   • تعریف برداشتن مرحله ای محدودیت ها   • معرفی برداشتن مرحله ای محدودیت ها   • برداشتن مرحله ای محدودیت ها چیست   • برداشتن مرحله ای محدودیت ها یعنی چی   • برداشتن مرحله ای محدودیت ها یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی برداشتن مرحله ای محدودیت ها
کلمه : برداشتن مرحله ای محدودیت ها
اشتباه تایپی : fvnhajk lvpgi hd lpn,ndj ih
عکس برداشتن مرحله ای محدودیت ها : در گوگل

آیا معنی برداشتن مرحله ای محدودیت ها مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )