برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1267 100 1

بررسی دقیق

معنی بررسی دقیق به انگلیسی

scrutiny (اسم)
تحقیق ، رسیدگی ، موشکافی ، بررسی ، بررسی دقیق ، مداقه

بررسی دقیق را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

قاسم
نام در کسب وکار وزندگی بررسی شود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی بررسی دقیق   • مفهوم بررسی دقیق   • تعریف بررسی دقیق   • معرفی بررسی دقیق   • بررسی دقیق چیست   • بررسی دقیق یعنی چی   • بررسی دقیق یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بررسی دقیق
کلمه : بررسی دقیق
اشتباه تایپی : fvvsd nrdr
عکس بررسی دقیق : در گوگل

آیا معنی بررسی دقیق مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )