برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

برزانتیس

برزانتیس را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی سیریزی
بَرَزانتیس ؛
نام فرماندار رُخَج (سرزمین جنوب افغانستان) در زمان داریوش سوم که با شنیدن تازش اسکندر به ایران، با همدستی کسی به نام بسوس، داریوش سوم را که به آن جا گریخته بود، دستگیر کردند.

((((بِسوس نام فرماندار دامغان در زمان داریوش سوم که با شنیدن تازش اسکندر به ایران، با همدستی کسی به نام بَرَزانتیس داریوش را که به آن جا گریخته بود دستگیر کردن)))

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی برزانتیس   • مفهوم برزانتیس   • تعریف برزانتیس   • معرفی برزانتیس   • برزانتیس چیست   • برزانتیس یعنی چی   • برزانتیس یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی برزانتیس
کلمه : برزانتیس
اشتباه تایپی : fvchkjds
عکس برزانتیس : در گوگل

آیا معنی برزانتیس مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )