برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1349 100 1

برنامه

/barnAme/

مترادف برنامه: پروگرام، دستور کار، طرح، نقشه

معنی برنامه در لغت نامه دهخدا

برنامه. [ ب َ م َ / م ِ ] (اِ مرکب ) (از: بر، پیشوند + نامه ) به معنی سرنامه ، یعنی آنچه بر سر کتابتها و نامه ها نویسند و به عربی القاب و عنوان گویند.(برهان ) (آنندراج ). برنامج و برنامجه معرب آنست. (از آنندراج ). عنوان و لقب و دیباچه و آنچه بر سر کتاب و یا نامه نویسند. (ناظم الاطباء). بندنامه. سحا. لقب. سجاغ. پاشنامه. پاچنامه. پاژنامه. ورنامه. || ترتیب کتاب از ابواب و مباحث و فصول ، و آنرا پهرست نیز گویند که فهرست معرب آنست. (از آنندراج ). || دیباچه و مقدمه. (فرهنگ فارسی معین ):
ز نسل هشت ملک زاده تا بهشت هزار
ز طول عمر تو برنامه ٔ شمار تو باد.
سوزنی.
|| دفتر و نمونه و دستورالعمل. (ناظم الاطباء). || نوشته یا دستور چاپ شده ایست که روش و گزار آئین و جشن یا انجمنی را به آگهی مردم میرساند. این کلمه در فرهنگستان بجای پرگرام پذیرفته شده است. (لغات فرهنگستان ).

برنامه. [ ب َ م َ / م ِ ] (اِخ ) (سازمان...)دولت ایران بمنظور ارتقاء بهداشت و فرهنگ و ایجاد وسایل کار و افزایش درآمد عمومی در تاریخ 14 اردیبهشت سال 1327 هَ. ش. لایحه ٔ قانونی برنامه ٔ هفت ساله ٔ اول را به مجلس تقدیم کرد و آن در 26 بهمن همان سال تصویب شد و برای اجرای این قانون دستگاه مستقلی بوجود آمد که دارای سه رکن اساسی مدیرعامل ، شورای عالی ، هیئت نظارت بود. مدیرعامل و شورای عالی بنا به پیشنهاددولت و بموجب فرمان ملوکانه منصوب میشود و هیئت نظارت به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس انتخاب می گردند. سازمان برنامه تا اواخر سال 1337 بهمین ترتیب ادامه داشت ولی در اسفند 1337 لایحه ای به مجلس تقدیم شد که مقرر میدارد اختیارات مدیرعامل سازمان برنامه به شخص نخست وزیر و یا قائم مقام او تفویض گردد. لایحه ٔ مذکور تصویب گردید و از آن پس یکی از ارکان سه گانه ٔ سازمان برنامه ، نخست وزیر وقت است. (از فرهنگ فارسی معین ).

معنی برنامه به فارسی

برنامه
( سازمان ) دولت ایران به منظور ارتقائ بهداشت فرهنگ و ایجاد وسایل کار و افزایش در آمد عمومی در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۲۷ ه. ش . لایحه قانونی برنامه هفت ساله اول را به مجلس تقدیم کرد و آن در ۲۶ بهمن به تصویب رسید . قانون مذکور شامل ۶ فصل : کشاورزی صنایع معادن ارتباطات و تلگراف نفت و اصلاحات اجتماعی و شهری بود اعتبار کل فصول شش گانه بالغ بر ۲۱٠٠٠٠٠٠٠٠ ریال بر آورد شد . برای اجرای این قانون دستگاه مستقلی به وجود آمد که دارای سه رکن اساسی مدیر عامل شورای عالی و هیئت نظارت بود . مدیر عامل در حکم رئیس مجریه و شورای عالی در حکم قوه مقننه و هیئت نظارت عهده دار نظارت در امور مالی و برنامه هاست . مدیر عامل و شورای عالی بنا به پیشنهاد دولت و به موجب فرمان ملوکانه منصوب و هیئت نظارت به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس انتخاب میگردند . سازمان برنامه تا اواخر سال ۱۳۳۷ به همین ترتیب ادامه داشت ولی در اسفند ۱۳۳۷ لایحه ای به مجلس تقدیم شد که مقرر میدارد اختیارات مدیر عامل سازمان برنامه به شخص نخست وزیر و یا قایم مقام او تفویض گردد . لایحه مذکور تصویب گردید و از آن پس یکی از ارکان سه گانه سازمان برنامه نخست وزیر وقت است .
آنچه برسرنامه یاکتاب بنویسند، عنوان، دیباچه
( اسم )۱- آنچه برسر نامه یا کتاب نویسند عنوان . ۲- دیباچه مقدمه . ۳- دستور کار یک مجلس خطابه جشن یاانجمن پرگرام .
به معنی سرنامه یعنی آنچه بر سر کتابها و نامه ها نویسند و به عربی القاب و عنوان گویند .
[رایانه و فنّاوری اطلاعات] ← برنامۀ کاربردی
[assembly language program] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] برنامه ای که به زبان هم گذاری نوشته شده باشد
[run-cutting] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] تنظیم برنامۀ کاری روزانه برای هریک از رانندگان و خدمه
[transit scheduling] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] تنظیم تعداد و زمان سفر ناوگان حمل ونقل عمومی در یک خط، در طول روز
...

معنی برنامه در فرهنگ معین

برنامه
(بَ مِ) (اِمر.) ۱ - عنوان . ۲ - دستور کار یک مجلس ، خطابه ، جشن . ۳ - آن چه که از رادیو، تلویزیون و سینما پخش می شود. ۴ - مجموعه کارهایی که به هدف مشخصی ختم شود.
( ~.) (حامص .) طراحی و تنظیم مقررات برای اجرای یک کار یا برنامه ای .
( ~. نِ) (حامص .) ۱ - عمل نوشتن برنامه . ۲ - آماده کردن و دستور کار مرحله به مرحله برای نوشتن و انجام گرفتن برنامه های کامپیوتری .

معنی برنامه در فرهنگ فارسی عمید

برنامه
۱. مجموعه ای از کارهایی با طرح مشخص که در زمان خاصی انجام می شود، دستور کار، پرگرام.
۲. بخش های پخش شده از تلویزیون، رادیو، نمایش، و مانندِ آن.
۳. جدولی برای انجام بعضی کارها: برنامهٴ مسابقات.
۴. دستورالعمل داده شده به رایانه.
۵. [قدیمی] آنچه در ابتدای نامه یا کتاب نوشته می شد، عنوان، دیباچه.

برنامه در دانشنامه ویکی پدیا

برنامه
برنامه، به معنی مجموعه ای از فعالیت های ساختار یافته و نظام مند در راستای رسیدن به هدف معینی، ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
برنامه (رایانه)
برنامه تلویزیونی
برنامه رادیویی
برنامهٔ رایانه ای مجموعه ای از دستورالعمل ها است که رایانه برای انجام یک کار مشخّص آن را اجرا می کند. رایانهٔ برای انجام کارهایش به برنامه ها نیاز دارد و معمولاً دستورالعمل های هر برنامه را در یک واحد پردازش مرکزی اجرا می کند.
یک تعریف، نوع دادهٔ یک متغیّر را مشخّص می کند. مثلاً ;int x
یک عبارت یک مقدار را مشخّص می کند. مثلاً y + 2
یک جمله مقدار یک عبارت را به یک متغیّر نسبت می دهد یا از یک متغیّر برای تغییر جریان کنترل برنامه استفاده می کند. مثلاً ;z = pow(2,5)
معمولاً برنامه های رایانه ای توسّط یک برنامه نویس و تحت یک زبان برنامه نویسی نوشته می شوند. به مجموعه ای از برنامه ها، کتاب خانه ها و داده های مرتبط با آن ها نرم افزار می گویند. مجموعهٔ کارهایی که برنامه انجام می دهد، الگوریتم نامیده می شود.
به فرایند نوشتن و ویرایش کد منبع، برنامه نویسی گفته می شود. گاهی به فرایند طولانی مدّت برنامه نویسی، توسعه نرم افزار گفته می شود. انجام این کار در چارچوب اصول مهندسی، مهندسی نرم افزار نامیده شده است.
می توان برنامه ها را با توجّه به نوع زبان برنامه نویسی دسته بندی کرد. این دسته بندی می تواند بر اساس ویژگی های زبان یا نحوهٔ اجرا باشد
یک برنامهٔ «سلام، دنیا» برنامهٔ رایانه ای است که عنوان «Hello, world!» (یا مشابه) را در وسیلهٔ نمایش خروجی چاپ می کند و به عنوان یک برنامهٔ مقدماتی در آموزش زبان های برنامه نویسی استفاده می شود که معمولاً ساده ترین برنامهٔ ممکنی است که می توان در زبان های برنامه نویسی مختلف نوشت و یک عمل سنتی است که بسیاری از برنامه نویسان که قصد آموزش یک زبان برنامه نویسی را دارند، توصیه به نوشتن آن می کنن ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

برنامه در دانشنامه آزاد پارسی

برنامه (رایانه)(program)
سری ترتیبی از دستورالعمل هاکه توسط رایانه اجرا می شوند. این واژه ممکن است به متن منبع اصلی یا به نسخه قابل اجرا اشاره کند.

برنامه در جدول کلمات

برنامه
نرم افزار
برنامه اجتماعی شبکه سه درباره آسیبهای ملتهب جامعه
شوک
برنامه پر مخاطب صدا و سیما
اخبار
برنامه پربیننده صبح های جمعه شبکه استانی اصفهان
زنده رود
برنامه تحلیلی در شبکه چهار با اجرای نادر طالب زاده
راز
برنامه رامبد جوان در شبکه آی فیلم بود
گپ
برنامه سینمایی شبکه سه
هفت
برنامه طنز رامبد جوان در شبکه نسیم که سری جدید آن در راه است
خندوانه
برنامه طنز گفت و گو محور رامبد جوان
خندوانه
برنامه عادل فردوسی پور
نود

معنی برنامه به انگلیسی

title (اسم)
لقب ، عنوان ، کنیه ، اسم ، نام ، سرصفحه ، برنامه ، مقام ، استحقاق ، حق ، صفحه عنوان کتاب ، عنوان قبل از اسم شخص
program (اسم)
دستور کار ، مرام ، دستور ، برنامه ، نقشه ، روش کار ، پروگرام
scheme (اسم)
ترتیب ، تمهید ، برنامه ، طرح ، نقشه ، رویه ، تدبیر ، طرح کلی
bill of fare (اسم)
صورت غذا ، صورت اغذیه مهمانخانه ، برنامه
plan (اسم)
اندیشه ، خیال ، برنامه ، طرح ، نقشه ، تدبیر
schedule (اسم)
صورت ، برنامه ، فهرست ، جدول ، برنامه زمانی ، جدول زمانی ، فرانما
code (اسم)
برنامه ، نظام نامه ، رمز ، قانون ، دستورالعملها
syllabus (اسم)
برنامه ، رئوس مطالب ، خلاصه مفید

معنی کلمه برنامه به عربی

برنامه
برنامج , خطة , رمز , ناقل ، استراتيجية
تلفز
برنامج
مبرمج
برنامج
اِتّخذ خُطوَةً
مبرمج
مبرمج
جدول
جدول المواعيد
مخطط الرحلة
ليل
مخطط
مبرمج
مَوعِدُ الإذاعة
لوح خشبي

برنامه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

غلامرضا آرش
برنامه : مجموعه ای دستورالعمل اجرایی ساخت یافته نظامند برای بدست آوردن نتیجه مشخص است. یک برنامه در هنگام اجرا ممکن است به اطلاعات یا منابعی نیاز داشته باشد تا با استفاده از آن نتیجه مورد نظر را تولید کند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• برنامه گوشی   • برنامه گوشی سامسونگ   • برنامه اندروید بازار   • برنامه های جدید اندروید 2016   • برنامه اندروید جدید   • دانلود رایگان نرم افزار اندروید   • دانلود برنامه کامپیوتر   • دانلود برنامه اندروید   • معنی برنامه   • مفهوم برنامه   • تعریف برنامه   • معرفی برنامه   • برنامه چیست   • برنامه یعنی چی   • برنامه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی برنامه
کلمه : برنامه
اشتباه تایپی : fvkhli
آوا : barnAme
نقش : اسم
عکس برنامه : در گوگل

آیا معنی برنامه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )