برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1270 100 1

برنج خرد شده

برنج خرد شده در جدول کلمات

برنج خرد شده
نیمدانه

برنج خرد شده را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جوادقیاسوند
نیم دانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی برنج خرد شده   • مفهوم برنج خرد شده   • تعریف برنج خرد شده   • معرفی برنج خرد شده   • برنج خرد شده چیست   • برنج خرد شده یعنی چی   • برنج خرد شده یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی برنج خرد شده
کلمه : برنج خرد شده
اشتباه تایپی : fvk[ ovn ani
عکس برنج خرد شده : در گوگل

آیا معنی برنج خرد شده مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )