برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1145 100 1

برنشیت

/boronSit/

مترادف برنشیت: ورم ریه، ورم نایژه ها

برابر پارسی: سینه پهلو

معنی برنشیت در لغت نامه دهخدا

برنشیت. [ بْرُ / ب ُرُ ] (فرانسوی ، اِ) (اصطلاح پزشکی ) مرضی که در ریه حاصل شود، و عوارض آن از این قرار است : ورم نایژه ها و شاخه های قصبةالریه ، گرفتگی صدا، سرفه های سخت ، خروج خلطهای ساده یا توأم با چرک و خون. (فرهنگ فارسی معین ). التهاب یکی از برونشها (مجاریی که قصبةالریه یا نای را به یکی از دو ریه مربوط میسازد)یا شاخه های آنها براثر تحریک یا جایگزینی میکربها در آنها. (دایرة المعارف فارسی ). ورم ریه. برونشیت.
- برنشیت حاد ؛ نوعی از برنشیت که درزمستان بعلت سرماخوردگی شدید بروز کند. (فرهنگ فارسی معین ).
- برنشیت مزمن ؛ نوعی از برونشیت که جایگیر و کهنه و بدان سبب باخطر شده باشد. (از فرهنگ فارسی معین ).

معنی برنشیت به فارسی

برنشیت
( اسم ) مرضی که در ریه حاصل شود و عوارض آن از این قرار است : ورم نایژهها و شاخه های قصبه الریه گرفتگی صدا سرفه های سخت خروج خلطهای ساده یا توائ م با چرک و خون ورم ریه . یا برنشیت حاد . نوعی از برنشیت که در زمستان بعلت سرماخوردگی شدید بروز کند . یا برنشیت مزمن . نوعی از برنشیت که جایگیر و کهنه شده باشد .

معنی برنشیت در فرهنگ معین

برنشیت
(بُ رُ) [ فر. ] ( اِ.) نوعی بیماری ناشی از آماس نایره که باعث گرفتگی صدا، سرفه های شدید، خروج خلط های ساده یا توأم با چرک و خون می شود، ورم ریه .

معنی برنشیت در فرهنگ فارسی عمید

برنشیت
بیماری دستگاه تنفسی که عوارض آن عبارت است از: ورم نایژه ها، گرفتگی صدا، سرفه های دردناک، و خارج شدن اخلاط ساده، چرک دار، و گاهی خونی.
* برنشیت حاد: (پزشکی) نوعی برونشیت که در زمستان در اثر سرماخوردگی بروز می کند.
* برنشیت مزمن: (پزشکی) نوعی برونشیت که کهنه و جاگیر شده باشد.

معنی برنشیت به انگلیسی

bronchitis (اسم)
برونشیت ، برنشیت ، اماس نایژه

معنی کلمه برنشیت به عربی

برنشیت
التهاب القصبات الهوائية

برنشیت را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• آیا برونشیت مسری است؟   • درمان برونشیت مزمن   • آیا برونشیت خطرناک است؟   • درمان قطعی برونشیت مزمن   • درمان گیاهی برونشیت   • درمان برونشیت در طب سنتی   • داروی برونشیت   • برونشیت در کودکان   • معنی برنشیت   • مفهوم برنشیت   • تعریف برنشیت   • معرفی برنشیت   • برنشیت چیست   • برنشیت یعنی چی   • برنشیت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی برنشیت
کلمه : برنشیت
اشتباه تایپی : fvkadj
آوا : boronSit
نقش : اسم
عکس برنشیت : در گوگل

آیا معنی برنشیت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )