برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1289 100 1

برهان تمانع (قرآن)

برهان تمانع (قرآن) در دانشنامه اسلامی

برهان تمانع (قرآن)
خداوند در قرآن اشاراتی به برهان تمانع دارد.
برهان تمانع از برهان تمانع ، تقریرات مختلفی شده است.طبق یک تقریر، اگر مبدا عالم و واجب الوجود متعدد باشد، بین خود آنها یا اراده آنها تمانع و تزاحم برقرار می شود. در این صورت یا اراده و قدرت یکی بر دیگری غلبه دارد یا ندارد. شق اول، محال است، زیرا مغلوبیت قدرت یا اراده با وجوب وجود منافات دارد و اگر هیچ یک بر دیگری غلبه نداشته باشد، جهان تباه و فاسد می شود، زیرا اراده هیچ یک در عالم مؤثر نیست و در این صورت، عالم، مستند و منتهی به واجب نخواهد بود، در حالی که ربط عالم به واجب، امری ضروری و عدم آن باعث می شود که هیچ موجودی به وجود نیاید.
نظم دلیل وحدانیت
نظم و هماهنگی در جهان آفرینش، دلیل بر وحدانیت خداوند است که در قرآن آیاتی بر این مطلب گواه است.۱- قل لو کان معه ءالهة کما یقولون اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا. بگو: «اگر آن چنان که آنها می گویند با او خدایانی بود، در این صورت، (خدایان) سعی می کردند راهی به سوی (خداوند) صاحب عرش پیدا کنند.»مفاد آیه این است که اگر خدای دیگری وجود می داشت باید در مقام نزاع با خدا برمی آمد تا بخشی از ملک خدا را به چنگ آورد، چرا که علاقه به ملک، غریزی هر مالکی است. در این صورت باید تلاش کند تا ملک خدا را از دستش خارج کرده، او را از عرش به زیر بکشد، در حالی که چنین نیست، پس خدا یکی است. ۲- لو کان فیهمآ ءالهة الا الله لفسدتا... اگر در آسمان و زمین، جز «اللَّه» خدایان دیگری بود، فاسد می شدند (و نظام جهان به هم می خورد)! منزه است خداوند پروردگار عرش، از توصیفی که آنها می کننداگر برای عالم، خدایانی فرض شود باید ذاتا مختلف و در حقیقت، متباین باشند و تباین، در حقیقت، مستلزم تباین در تدبیر است و در این صورت، فساد و نابودی تدبیرهای آنها پیش می آید که به فساد آسمانها و زمین منجر می شد، در حالی که نظام حاکم بر عالم، واحد است، پس عالم، خدایی جز خدای یگانه ندارد. این بیان بر برهان تمانع قابل انطباق است. ۳-ما اتخذ الله من ولد وما کان معه من الـه اذا لذهب کل الـه بما خلق ولعلا بعضهم علی بعض سبحـن الله عما یصفون. خدا هرگز فرزندی برای خود انتخاب نکرده و معبود دیگری با او نیست که اگر چنین می شد، هر یک از خدایان مخلوقات خود را تدبیر و اداره می کرد ...

ارتباط محتوایی با برهان تمانع (قرآن)

برهان تمانع (قرآن) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی برهان تمانع (قرآن)   • مفهوم برهان تمانع (قرآن)   • تعریف برهان تمانع (قرآن)   • معرفی برهان تمانع (قرآن)   • برهان تمانع (قرآن) چیست   • برهان تمانع (قرآن) یعنی چی   • برهان تمانع (قرآن) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی برهان تمانع قرآن
کلمه : برهان تمانع (قرآن)
اشتباه تایپی : fvihk jlhku (rvHk)
عکس برهان تمانع (قرآن) : در گوگل

آیا معنی برهان تمانع (قرآن) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )