برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1294 100 1

برهان نظم (قرآن)

برهان نظم (قرآن) در دانشنامه اسلامی

برهان نظم (قرآن)
از براهینی که برای اثبات وجود خدا اقامه شده،برهان نظم است. مطالعه احوال موجودات نشان می دهد که ساختمان جهان و ساختمان واحدهایی که اجزای جهان را تشکیل می دهد حساب شده است. هر چیزی «جایی» دارد و برای آن، «جا» قرار داده شده است و منظوری از این قرار دادنها در کار بوده است. این برهان همین قدر به ما می فهماند که طبیعت، مسخر نیرویی ماورای طبیعی است و می فهماند که جهان، نیازمند وجود صانع و حکیم است... این نظم، علاوه بر حکایت از علت فاعلی جهان، از وجود علت غایی نیز حکایت می کند. در این برهان، در یک صورت رو به عقب داریم و علت حوادث را در گذشته جهان جستجو می کنیم و در صورت دیگر، نظر به جلو داریم و نتیجه حوادث را می نگریم.
 ۱. ↑ مطهری، مرتضی، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج۵، ص۳۹ - ۴۱.۲. ↑ اسراء/سوره۱۷، آیه۱۲.    
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۲۳۴، برگرفته از مقاله «برهان نظم».    
...

ارتباط محتوایی با برهان نظم (قرآن)

برهان نظم (قرآن) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی برهان نظم (قرآن)   • مفهوم برهان نظم (قرآن)   • تعریف برهان نظم (قرآن)   • معرفی برهان نظم (قرآن)   • برهان نظم (قرآن) چیست   • برهان نظم (قرآن) یعنی چی   • برهان نظم (قرآن) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی برهان نظم قرآن
کلمه : برهان نظم (قرآن)
اشتباه تایپی : fvihk kzl (rvHk)
عکس برهان نظم (قرآن) : در گوگل

آیا معنی برهان نظم (قرآن) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )