برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1328 100 1

برهم


مترادف برهم: آمیخته، انباشته، انبوه، پریش، پریشان، درهم، مضطرب، شوریده

معنی اسم برهم

اسم: برهم
نوع: پسرانه
ریشه اسم: کردی
معنی: بهره، حاصل، نام خوانندةکرد زبان «برهم حسن» (نگارش کردی

معنی برهم در لغت نامه دهخدا

برهم. [ ب َ هََ ] (حرف اضافه + ضمیر مبهم ) با هم. (آنندراج ). با همدیگر. با یکدیگر. (ناظم الاطباء). || (ق مرکب ) یکی بالای دیگری. (یادداشت دهخدا) :
بگفت این و زآن [ از جام نبید ] هفت برهم بخورد
وز آن می پرستان برآورد گرد.
فردوسی.
- برهم آمدن ؛ بروی یکدیگر آمدن. بر یکدیگرقرار گرفتن : اغتماض ؛ برهم آمدن چشم.
- برهم افتادن ؛ بر روی هم قرار گرفتن :
خوشا عشرت که خاطر در هم افتد
غم و اندوه در دل برهم افتد.
ظهوری.
- || با یکدیگر گلاویز شدن. جنگ تن به تن کردن : آنجا که تنگ بود زحمتی عظیم و جنگی برپای شد و برهم افتادند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 467).
- برهم اوفتادن ؛ مجعد شدن. روی هم افتادن و نامنظم شدن :
مویت رها مکن که چنین برهم اوفتد
کآشوب حسن روی تو در عالم اوفتد.
سعدی.
- برهم بستن سخن ؛ سر هم کردن سخن. بافتن سخن. سخن دروغ بافتن [ : سجاع بنت حارث ] سخنها برهم بستی که از آسمان آمد. (مجمل التواریخ و القصص ).
- برهم چیدن ؛ بروی هم آوردن. روی هم چیدن و جمع کردن :
ز بس داغ تو برهم چیده ام در سینه ٔ سوزان
چراغ اهل دل روشن شد از کاشانه ام امشب.
علی قلی بیگ (از آنندراج ).
- برهم دریدن ؛ از هم جدا ساختن. پراکنده کردن :
همه میمنه پاک برهم درید
بسی ترگ وسر بُد که شد ناپدید.
فردوسی.
همه لشکر روم برهم درید
کسی از یلان خویشتن را ندید.
فردوسی.
- برهم شکستن ؛ خرد شدن. تکه تکه گشتن :
کمانها همه پاک برهم شکست
سوی نیزه بردند و شمشیر دست.
فردوسی.
- || شکست دادن.از هم پراکنده ساختن :
بسا رزمگاها که آن پیل مست
به حمله ٔ سپه پاک برهم شکست.
فردوسی.
- برهم کردن ؛ درشاهد ذیل از تذکرةالاولیاء عطار این ترکیب آمده است و علی الظاهر پهلوی هم قرار دادن و درآمیختن و با هم متحد ساختن معنی میدهد : بایزید گفت [ به سگ ] تو پلیدظاهر و من پلیدباطن بیا تا هر دو برهم کنیم تا بسبب جمعیت بود که از میان ما پاکی سر ب ...

معنی برهم به فارسی

برهم
( صفت ) ۱- فراهم آمده مجتمع.۲- شوریده مشوش . ۳- پریشان مضطرب . یا در هم برهم یا در هم و برهم . شوریده و مشوش .
مصحف مرهم جمع براهم .
[پزشکی-دندان پزشکی] ← برهم آمدن دندان ها
[occlude] [پزشکی-دندان پزشکی] تماس دندان های فک پایین با دندان های فک بالا متـ . برهم آمدن
۱- پریشانی درهمی. ۲- اضطراب تشویش . ۳- فساد فتنه آشوب .
پریشانی درهمی .
( مصدر ) ۱- پریشان شدن در هم شدن . ۲- مضطرب گشتن . ۳- برپا شدن فساد و فتنه و آشوب .
پریشان شدن درهم شدن .
پریشان آشفته .
بهم دوختن بهم وصل کردن .
عمل برهم زدن دست برهم زدگی .
( مصدر ) ۱- مخلوط کردن در هم کردن . ۲- با قاشق مایع یا غذای آبکی را هم زدن . ۳- ایجاد اغتشاش کردن فتنه بپا کردن . ۴- میان دو تن ایجاد اختلاف کردن تولید اختلاف .
( مصدر ) ۱- پریشان شدن . ۲- افزوده شدن . ۳- تلف گشتن .
پریشان شدن یا افزوده شدن .
[overlay] [سینما و تلویزیون] برهم نمایی یک نوشته یا تصویر بر روی تصویر دیگر
[image overlay] [مهندسی نقشه برداری] قرار دادن یک تصویر نورگذر یا شفاف بر یک تصویر زمینه
...

معنی برهم در فرهنگ معین

برهم
(بَ هَ) (ص مر.) ۱ - فراهم آمده ، جمع شده . ۲ - پریشان ، مضطرب .
(بَ هَ. بَ تِ) (ص .) مجعول ، ساختگی .
( ~. خُ دَ) (مص ل .) پریشان شدن ، مضطرب شدن .
( ~. زَ دَ) (مص م .) ۱ - مضطرب کردن . ۲ - پریشان کردن . ۳ - سرنگون کردن .

معنی برهم در فرهنگ فارسی عمید

برهم
۱. درهم، آمیخته.
۲. انباشته، انبوه.
* برهم خوردن: (مصدر لازم)
۱. به هم خوردن.
۲. پریشان شدن.
۳. پراکنده شدن.
۴. مخلوط شدن.
* برهم زدن: (مصدر متعدی) ‹به هم زدن›
۱. زیرورو کردن.
۲. مخلوط کردن.
۳. خراب کردن.
۴. شوریده کردن.
* برهم شدن: (مصدر لازم) [قدیمی، مجاز]
۱. برهم رفتن.
۲. پریشان خاطر شدن.
۳. آشفته شدن.
* برهم نهادن: (مصدر متعدی) روی هم گذاشتن، روی یکدیگر نهادن.

برهم در جدول کلمات

برهم زدن نظم
اخلال

معنی کلمه برهم به عربی

حل
انقلاب , حل , زعزع , فوضي , لطمة ، إرْباک
توتير الأمن ، زعزعة الأمن
زعزعة الإستقرار
إخْلالٌ بالنّظامِ
اغلق
يخني
غير مرتب

برهم را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیرعباس
درمان شدن جان سالم بدر بردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• برهم شمامی 2016   • برهم شمامی اوین اسو   • برهم شمامی جدید   • برهم شمامی برنامه اوین اسو   • کانال برهم شمامی   • برهم شمامى   • دانلود اهنگ برهم شمامی   • آهنگ برهم شمامی   • معنی برهم   • مفهوم برهم   • تعریف برهم   • معرفی برهم   • برهم چیست   • برهم یعنی چی   • برهم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی برهم
کلمه : برهم
اشتباه تایپی : fvil
عکس برهم : در گوگل

آیا معنی برهم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )