برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

بسم الله القاصم الجبارین

بسم الله القاصم الجبارین را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مصیب مهرآشیان مسکنی
بنام افریدگاردر هم شکننده دندان جبارین و جبر کنتدگان است که جبار معنی جبران کننده هم هست ولی در این ایه شریفه جبار جبران کننده نیست چون وقتی میگوییم یا جبار یعنی یا جبران کننده ولی در این آیه جبار جبر کننده و زور گو است ولی قاصم باید تنبیه کننده باشد چون عرب بکسی که دندان جلو دهنش شکسته است قصم میگوید وقاصم کسی است که تو دهنی برای تنبیه می زند و پروردگار خیلی بالاتر از این است که بگوییم ستمگران را درهم شکست و نیست کرد بلکه ضربه خدا بر کسی جهت تنبیه و تنبه است یعنی مجرم تنبیه شود و غیر مجرم عبرت بگیرد این عمل را تنبیه و تنبه میگویند ولدا یک فرد عادی نمیتواند حکم اعدام بدهد چون آیات قصاص فقط و فقد جنبه تنبیه و تنبه دارد چون از آیه شریفه ۱۷۰ بقره شروع میشود و در آیه مبارکه ۱۷۸ بقره که ایه اجرای حکم است به افراد عادی اجازه اعدام نداده که هیچ بلکه به شخص معصوم (امام یا رسول) هم تذکر میدهد که پس تو هم بهتر است که از اعدام و قصاص نفس پرهیز کنی که در ایه از معصوم بنام اوللالباب یعنی کسی که علم لدنی دارد و در تمام علوم اولا می باشدواین هم اصل
لکم قصاص حیوه (حیاتن) یا اوللالباب خوب تا اینجا می فرماید ای اوللالباب قصاص نفس بر شماست یا مثل خودایه ترجمه کنم که درک شود برشماست قصاص حیات ای اوللالباب...ولی فورا تذکر میدهد لعلکم تتقون و بر شما باد که از اعدام پرهیز و تقوا کنید اگر بدستور اسلام رفتار شود در تمام مراحل زیباترین قانون بشریت است یعنی کسی اگر هرجنایتیزکه کرد باید در حبس نگهدارند تا امام معصوم ظهور کند وهیچ خلخالی حق اعدام ندارد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی بسم الله القاصم الجبارین   • مفهوم بسم الله القاصم الجبارین   • تعریف بسم الله القاصم الجبارین   • معرفی بسم الله القاصم الجبارین   • بسم الله القاصم الجبارین چیست   • بسم الله القاصم الجبارین یعنی چی   • بسم الله القاصم الجبارین یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بسم الله القاصم الجبارین
کلمه : بسم الله القاصم الجبارین
اشتباه تایپی : fsl hggi hgrhwl hg[fhvdk
عکس بسم الله القاصم الجبارین : در گوگل

آیا معنی بسم الله القاصم الجبارین مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )