برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1218 100 1

بعد از یک عمر گدایی شب جمعه یادش رفته

بعد از یک عمر گدایی شب جمعه یادش رفته

معنی ضرب المثل -> بعد از یک عمر گدایی شب جمعه یادش رفته !
پس از چندین بار تکرار کاری و داشتن تجربه کافی مرتکب اشتباه شدن.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی بعد از یک عمر گدایی شب جمعه یادش رفته   • مفهوم بعد از یک عمر گدایی شب جمعه یادش رفته   • تعریف بعد از یک عمر گدایی شب جمعه یادش رفته   • معرفی بعد از یک عمر گدایی شب جمعه یادش رفته   • بعد از یک عمر گدایی شب جمعه یادش رفته چیست   • بعد از یک عمر گدایی شب جمعه یادش رفته یعنی چی   • بعد از یک عمر گدایی شب جمعه یادش رفته یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بعد از یک عمر گدایی شب جمعه یادش رفته
کلمه : بعد از یک عمر گدایی شب جمعه یادش رفته
اشتباه تایپی : fun hc d; ulv 'nhdd af [lui dhna vtji
عکس بعد از یک عمر گدایی شب جمعه یادش رفته : در گوگل

آیا معنی بعد از یک عمر گدایی شب جمعه یادش رفته مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )