برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1276 100 1

بلا نسبت

/balAnesbat/

معنی بلا نسبت به فارسی

بلا نسبت
بدون نسبت . توضیح دراستعمال کلمه یا جمله ای نابجا و غیر مناسب گویند : (( بلا نسبت )) یا (( بلا نسبت شما )) یعنی دور از جناب شما .
بدون نسبت . در تداول عوام پیش از کلم. زشت آرند . در استعمال کلمه یا جمله ای نابجا و غیر مناسب برای اینکه به مخاطب برنخورد گویند : بلا نسبت بلا نسبت شما یعنی دور از جانب شما . حاشا علی الحاضرین .

بلا نسبت

معنی ضرب المثل -> بلا نسبت
عبارتی که در پوزش خواهی از به زبان آوردن مطلبی زشت یا رکیک می گویند.

بلا نسبت را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی بلا نسبت   • مفهوم بلا نسبت   • تعریف بلا نسبت   • معرفی بلا نسبت   • بلا نسبت چیست   • بلا نسبت یعنی چی   • بلا نسبت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بلا نسبت
کلمه : بلا نسبت
اشتباه تایپی : fgh ksfj
آوا : balAnesbat
نقش : قید
عکس بلا نسبت : در گوگل

آیا معنی بلا نسبت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )