برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1288 100 1

بلغ

معنی بلغ در لغت نامه دهخدا

بلغ. [ ب َ ] (ع ص ) مرد فصیح. رساننده ٔ سخن آنجا که خواهد. (منتهی الارب ). بلیغ. (اقرب الموارد). بِلغ یا بِلَغ. و رجوع به بِلغ و بلیغ شود. || أمراﷲ بلغ؛ یعنی حکم خدا روان و نافذ است. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). جیش بلغ، نیز بدین معنی است. (منتهی الارب ).جیش بلغ؛ سپاهی که هرجا خواهد رسد. (از ذیل اقرب الموارد از لسان ). || أحمق بلغ؛ احمق که باحماقت خود به مراد رسد، یا بسیار احمق. (منتهی الارب ). احمق که با وجود حماقتش به مراد برسد. (از اقرب الموارد). بِلغ. بَلغة. و رجوع به بِلَغ و بلغة شود. || اللهم سمع لابلغ، یا سمعا لابلغا (به رفعو نصب )؛ خداوندا مسموع شود و بوقوع نیاید، و یا آن را کسی گوید که خبری را بشنود و تعجب نکند. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). و در فارسی بجای آن این جمله گویند: بشنو و باور مکن. (یادداشت مرحوم دهخدا).

بلغ. [ ب َ ل َ غ َ ] (ع فعل ) رمز است بلغت المقابله را. صیغه ٔ ماضی است ، و آن علامتی است که در مقابله ٔ کتاب بر کناره ٔ ورق نویسند تا معلوم شود که مقابله ٔ صحت کتاب تا آنجا رسیده. (از غیاث اللغات ) (از آنندراج ). بَلَغَة. و رجوع به بلغة شود.

بلغ. [ ب ِ ] (ع ص ) مردبلیغ. (منتهی الارب ) (از ذیل اقرب الموارد). و رجوع به بلغ شود. || أحمق بلغ، به معنای احمق بَلغ است. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). رجوع به بَلغ شود. || رجل بلغ مِلغ؛ مرد خبیث فرومایه ٔ بدزبان. (منتهی الارب ). خبیث. (اقرب الموارد).

بلغ. [ ب ِ ل َ ] (ع ص ) مرد بلیغ. (منتهی الارب ). بَلغ و بُلغ. رجوع به بَلغ شود.

بلغ. [ ب ُ ] (ع اِ) ج ِ بُلغة. (منتهی الارب ). رجوع به بلغة شود.

معنی بلغ به فارسی

بلغ
جمع بلغه
سیل به بلندیهای زمین رسید تمثل است ٠ سیل پشته را فرا گرفت ٠ نظیر کارد به استخوان رسید ٠ کار از کار گذشت ٠
طاقتم رسید یعنی به آخر رسید ٠
با حبابهای درشت بر روی مظروف مایع غلیان کردن ٠
بهرجابرسد . هر چه باشد بهر اندازه برسد .

بلغ در دانشنامه اسلامی

بلغ
معنی بَلِّغْ: برسان -تبليغ کن
معنی بَلَغَ: رسيد
معنی سَّعْيَ: تلاش و کوشش (در عبارت "فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ﭐلسَّعْيَ " منظور از رسيدن به حد سعي و کوشش رسيدن به آن حد از عمر است که آدمي عادتاً ميتواند براي حوائج زندگي خود کوشش کند و اين همان سن بلوغ است )
معنی حُکْمَ: حُکم -فرمان محکم ونافذ واستوار- بريدن نزاع به وسيله قضا -علم به معارف حقه الهيه و کشف حقايقي که در پرده غيب است ، و از نظر عادي پنهان است ميباشد (درعباراتي نظير "وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ءَاتَيْنَاهُ حُکْماً وَعِلْماً "و"ءَاتَيْنَاهُ ﭐلْحُکْمَ صَبِي...
معنی أَحْلَامِ: چيزهايي که در خواب مي بينند(جمع حُلم يا حُلُم جمع حلم به معني آنچه که شخص خوابيده در خواب خود ميبيند ، و بعيد نيست که اصل در معناي آن تصوراتي باشد که انسان از داخل نفس خود بدون واسطه حواس ظاهري دارد ،عقل را هم حلم مينامند ، چون عقل عبارت است از استقا...
معنی أَحْلَامُهُم: عقلهايشان - چيزهايي که در خواب و خيال خود ديده اند(جمع حُلم يا حُلُم جمع حلم به معني آنچه که شخص خوابيده در خواب خود ميبيند ، و بعيد نيست که اصل در معناي آن تصوراتي باشد که انسان از داخل نفس خود بدون واسطه حواس ظاهري دارد ،عقل را هم حلم مينامند ، چون...
تکرار در قرآن: ۷۷(بار)
اخبار من بلغ روایات بیانگر اعطای پاداش بر عمل به مقتضای حدیث مشتمل بر آن را گویند. از اخبار من بلغ در اصول فقه، مبحث حجج و امارات، ذیل قاعده تسامح در ادلّه سنن بحث شده است. اخبار من بلغ به احادیث بیان گر حکمِ عمل کننده به حدیث، به امید ثواب منقول اطلاق می شود.
ـــ «اخبار من بلغ» اخباری است با این مضمون که اگر در روایات ضعیف منسوب به پیامبر (صلی الله علیه وآله) وعده پاداش و اجر بر انجام عملی آمده باشد و کسی آن عمل را به شوق رسیدن به آن پاداش انجام دهد، به ثواب آن می رسد، اگر چه در واقع چنین کلامی از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) صادر نشده باشد.
ـــ مقتضای اخبار من بلغ این است که چنانچه کسی به حدیثی- که در بردارنده ثوابی برای انجام یا ترک عملی است-دست یا ...

بلغ را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سیدحسین اخوان بهابادی
[ ب َ ] در گویش شهرستان بهاباد به محل ورود آب به باغ یا جوی های فرعی بلغ می گویند و بلغ گرفتن به معناي بستن مدخل ها تا آب را به محل باغ مورد نظر هدایت کنند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ولو بلغ ما بلغ   • ترجمه عربی به فارسی گوگل   • بلغ ما انزل اليك من ربك   • بلغم   • معنی کلمات عربی به فارسی   • ترجمه متن عربی به فارسی   • المعانی عربی به فارسی   • دانلود دیکشنری عربی به فارسی   • معنی بلغ   • مفهوم بلغ   • تعریف بلغ   • معرفی بلغ   • بلغ چیست   • بلغ یعنی چی   • بلغ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بلغ
کلمه : بلغ
اشتباه تایپی : fgy
عکس بلغ : در گوگل

آیا معنی بلغ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )