برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1288 100 1

بندپا

بندپا در دانشنامه آزاد پارسی

بَنْدپا (arthropod)
بَنْدپا
بَنْدپا
هر یک از اعضای شاخۀ بندپایان. جانوری بی مهره با پاهای مفصل دار، بدن بندبند، با اسکلت خارجی یا پوستهای شاخی یا کیتینی است که پوستۀ خارجی آن به تناوب می ریزد و همچنان که جانور رشد می کند پوست جدید جای آن را می گیرد. بندپایان عبارت اند از عنکبوتیان، نظیر عنکبوتها و کنهها، سخت پوستان، هزارپایان، صدپایان، و حشرات.

بندپا در جدول کلمات

زیررده ای از حشرات بندپا که تاریخ سنگواره ای آنها تا دوران دووئین را حتماً حتی به اردووپسین می رسد
کنه سانان

بندپا را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی بندپا   • مفهوم بندپا   • تعریف بندپا   • معرفی بندپا   • بندپا چیست   • بندپا یعنی چی   • بندپا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بندپا
کلمه : بندپا
اشتباه تایپی : fkn~h
عکس بندپا : در گوگل

آیا معنی بندپا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )