برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1283 100 1

بهرام

/bahrAm/

مترادف بهرام: مریخ

معنی اسم بهرام

اسم: بهرام
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی,کردی
معنی: (تلفظ: bahrām) (در نجوم) مریخ، (در گاه شماری) روز بیستم از هر ماه شمسی در ایران، (در قدیم) در فرهنگ ایران قدیم فرشته ای موکل بر مسافران و روز بهرام است، (در اعلام) نام چند تن از شاهان ساسانی، بهرام اول فرزند شاپور اول ساسانی و چهارمین پادشاه ساسانی، بهرام دوم پنجمین پادشاه ساسانی فرزند بهرام اول، بهرام سوم ششمین پادشاه ساسانی فرزند هرمز اول، بهرام چهارم سیزدهمین پادشاه ساسانی مشهور به کرمانشاه، بهرام پنجم مشهور به بهرام گور پانزدهمین پادشاه ساسانی - فتح و پیروزی، نام ستاره مریخ، نام روز بیستم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام فرشته موکل بر مسافران و روز بهرام، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از فرزندان گودرز گشواد که در دربار کاووس پادشاه ‏کیانی بود

معنی بهرام در لغت نامه دهخدا

بهرام. [ ب َ ] (اِ) نام روز بیستم از هر ماه شمسی. (برهان ) (آنندراج ) (غیاث ) (رشیدی ) (انجمن آرا) (جهانگیری ) :
نگه دار از ماه بهرام روز
برو تا در مرو گیتی فروز.
فردوسی.
همی بود تا روز بهرام بود
که بهرام را آن نه پدرام بود.
فردوسی.
ای روی تو بخوبی افزون ز مهر و ماه
بهرام روز باده و بهرام رنگ خواه.
مسعود.
|| نام ماه شمسی. (رشیدی ). || گل کاجیره ، که بعربی عصفر خوانند. (برهان ). || (اِخ ) نام ستاره ٔ مریخ که مکان او آسمان پنجم است و اقلیم سوم را به او منسوب کنند. (برهان ) (آنندراج ). نام ستاره ٔ مریخ که بر فلک پنجم است. (غیاث ) (جهانگیری ) (انجمن آرا). ستاره ٔ مریخ. (رشیدی ) :
بلند کیوان با اورمزد و با بهرام
ز ماه برتر خورشید و تیر باناهید.
ابوشکور.
چشمه ٔ آفتاب و زهره و ماه
تیر و برجیس و کوکب بهرام.
خسروی.
حسودانت را داده بهرام نحس
ترا بهره داده سعادت زواش.
اورمزدی.
برید لشکرش ناهید و هرمز
ز پیش لشکرش بهرام و کیوان.
دقیقی.
مه و خورشید بابرجیس و بهرام
زحل با تیر و زهره بر گرزمان.
دقیقی.
خروش سواران و اسبان بدشت
ز بهرام و کیوان همی برگذشت.
فردوسی.
چو شد روی گیتی بکردار قیر
نه ناهید پیدا نه بهرام و تیر.
فردوسی.
سخاوت تو ندارد در این جهان دریا
سیاست تو ندارد بر آسمان بهرام.
عنصری.
ز بر باز بهرام و برجیس و باز
زحل آنکه تخم و بلا و جفاست.
ناصرخسرو.
باشد آنجا که پای همت تست
فرق بهرام و گنبد خامس.
سوزنی.
گر بزه ماندی کمان بهرام را
لرز تیر از استخوان برخاستی.
خاقانی.
خورشید اسدسوار یابم
بهرام زحل سنان ببینم.
خاقانی.
جایی که بأس حسام و صولت بهرام و سورة ضرغام روی نمود. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ تهران ص 265).

بهرام. [ ...

معنی بهرام به فارسی

بهرام
بهرام یا [ و هرام ] نام چند تن از شاهانی ساسانی است . بهرام اول . فرزند شاپور اول ساسانی و چهارمین پادشاه آن سلسله است ( جل. ۲۷۲ - ف. ۲۷۶ م . ) یا بهرام دو . پنجمین پادشاه ساسانی و فرزند بهرام اول است . ( جل. ۲۷۶ - ف. ۲۹۳ م . ) یا بهرام سوم ششمین پادشاه ساسانی فرزند هرمز اول در سال ۲۹۳ م . فقط چهار ماه سلطنت کرد. یا بهرام چهارم سیزدهمین پادشاه ساسانی مشهور به کرمانشاه ( جل. ۳۸۸ - ف. ۳۹۹ م . ) وی پیمان صلحی با [ تئودور ] امپراطور روم بست و ارمنستان بین دو کشور تقسیم شد . یا بهرام پنجم مشهوربه بهرام گور پانزدهمین پادشاه سلسله ساسانی ( جل. ۴۲۱ - ف. ۴۳۸ م . ) وی در بار منذر از پادشاهان عرب تربیت شد و به طوریکه مشهور است تاج سلطنت را از میان دو شیر ربود این پادشاه تمامی ارمنستان را ضمیمه ایران ساخت و در ممالک تابعه آزادی مذهب داد.
ستاره مریخ، نام روزبیستم ازهرماه خورشیدی
ابن مردانشاه موبد شهر نیشابور یکی از نقله و مترجمین کتب فارسی بعربی است .
[نجوم] ← مریخ
شهر رفسنجان در قدیم قریه کوچکی بنام بهرام آباد بود بواسطه قرار گرفتن سر راه شوسه کرمان به یزد از ۱۳٠ سال پیش به تدریج روبه آبادی رفته و اکنون یکی از شهر های متوسط استان ۸ محسوب میشود و از سه آبادی متصل بهم بنام علی آباد بهرام آباد و قطب آباد تشکیل شده است .
دهی از دهستان ژان است که در بخش درود شهرستان بروجرد واقع است .
دهی از دهستان ژان بخش درود است که در شهرستان بروجرد واقع است .
دهی از دهستان بهمنی بخش میناب است که در شهرستان بندرعباس واقع است .
بهرام بن پژدو شاعر زردشتی ( قر. ۶ ) پدر زردشت بهرام پژدو .
[ گویش مازنی ] /bahraam tor/ بهرام اتور از محله های قدیمی شهرستان ساری
...

معنی بهرام در فرهنگ معین

بهرام
(بَ) [ په . ] ( اِ.) در آیین زردشتی یکی از ایزدان است وی یار ایزدمهر و پاسبان عهد و پیمان و موکل به روز بیستم هر ماه شمسی (موسوم به بهرام ) است .

معنی بهرام در فرهنگ فارسی عمید

بهرام
۱. (نجوم) مریخ.
۲. [قدیمی] روز بیستم از هر ماه خورشیدی: ای روی تو به خوبی افزون ز مهر و ماه / بهرام روز بادۀ بهرام رنگ خواه (مسعودسعد: ۵۴۹).
۳. [قدیمی] در ایران باستان، فرشتۀ موکل بر مسافران.

بهرام در دانشنامه اسلامی

بهرام ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد: • بهرام چوبین، سپهبد شمال (شهربان آذربایجان و ماد) پسر وهرام گشسب از دودمان مهران، از مردم ری و سردارِ هرمز چهارم (حک :۵۷۹ـ۵۹۰میلادی)• بهرام سقای بخاری، بَهْرامْ سَقّایِ بُخاری، شاه بیات بردوانی جغتایی ماوراءالنهری (د۹۷۰ق/۱۵۶۳م)، از عارفان و شاعران بزرگ• بهرام گودرز، از پهلوانان روزگار کیکاووس و کیخسرو• بهرام گور، پادشاه نامی ساسانی، بهرام پنجم (حک: ۴۲۰ـ ۴۳۸میلادی) پسر یزدگرد اول
...
بهرام آریانا زاده ۲۷ اسفند ۱۲۸۵ش، از سران رجال سیاسی و نظامی عصر پهلوی، بوده است.
"حسین معتمدی منوچهری تنکابنی" (بهرام آریانا) در ۲۷ اسفند ۱۲۸۵ش. در تهران متولد شد. پدر او "صدرالدین" از اهالی «ثلاث تنکابین» بود. او پس از طی مدارس ابتدایی وارد مدرسه سیاست و نظام شد. سپس در سال ۱۳۰۴ش. به دانشکده صاحب منصبی مدرسه نظام پیوست. منوچهری در سال ۱۳۰۶ به درجه ستوان دومی رسید. نسب مادری آریانا به "معتمدالدوله" والی اصفهان، از کارگزاران قسی القلب قاجار می رسید. آریانا از مهر ۱۳۱۸ش. در دانشکده افسری سمت کفیل فرمانده گردان را در اختیار گرفت و در اول مهر ۱۳۲۴ش. معاون اداری دانشکده افسری شد. وی در تیر ماه سال ۱۳۲۸ش. به علت وابستگی به دربار به سمت فرمانده لشگر گارد شاهنشاهی منصوب گردید و یک سال بعد، در سال ۱۳۲۹ش.، درجه سرتیپی را احراز نمود و تا شهریور ۱۳۳۱ش. در این سمت حساس ماند.
از نازیسم تا فعالیت علیه نهضت ملی شدن نفت
آریانا در دانشکده افسری از دوستان صمیمی "خسرو روزبه" بود و از زمره افسرانی به شمار می رفت که ظاهراً در سال های جنگ جهانی دوم به سَمت نازیسم و آلمان هیتلری گرایش نشان داده بود و با حزب «کبود» به رهبری "حبیب الله نوبخت" همکاری می کرد؛ لذا با اشغال ایران توسط قشون متفقین، سرهنگ آریانا نیز به همراه برخی «افسران آلمانوفیل» (متمایل به آلمان نازی)، مانند "فضل الله زاهدی"، "حسن بقایی"، و "نادر باتمانقلیچ" مدت ۲۲ ماه بازداشت شد. در سال های پس از شهریور ۱۳۲۰ش. چون سرهنگ آریانا از وابستگان سرلشگر ارف ...


بهرام در دانشنامه ویکی پدیا

بهرام
ورثرغنه یا بهرام ایزد جنگ و جنگاوری است و همکار میترا ایزد پیمان و خورشید و ایزد نور و باروری می باشد. در زمان هخامنشیان و پس از آن در زمان اسکندر ایزدان و ایزد بانوان بسیاری وجود داشتند که عبارتند از میتره، اناهیته، ورثرغنه و تیشتریه، که ورثرغنه نام دیگر بهرام است. بهرام فرشتهٔ انتقام جوی میترا می باشد. آنها در حالی که سوار بر گردونه ای هستند که چهار اسب سفید که سم های پیشین طلایی و سم های پسین نقره ای دارند، به سوی زمین می تازند آنها می خواهند تا پیروان ناراستی را سخت مجازات کنند و به پرهیزگاران پاداش دهند به این صورت که کسانی که پیمان هایشان را پاس می دارند با ثروت و سلامتی و فرزندان نجیب پاداش می دهند و کسانی که به پیمان هایشان پایبند نیستند با بیماری، مرگ، فقر، بدبختی و از دست دادن فرزند مجازات می کنند. ایزدانی که در سنگ نوشتهٔ آنتیخیوس آمده اند، دارای دو نام هستند و تحت این دو نام از حرمت برخوردار بودند که عبارتند از ذئوس-اهورامزد، مهر-آپولو، بهرام-هرکول. کشورارمنستان دین ایرانی داشت و علاوه بر اهورامزد و اناهید ایزد دیگری مورد پسند مردم بود و آن بهرام ایزد پاسدار ایرانشهر و خدای فیروزگری و ایزد ملی آریاها بوده است و بین ایزدان اوستایی بهرام از صدرنشینان است و به عنوان سالار لشکرها و سپاهیان خود را در گونه های مختلف به ستایشگرانش نشان می دهد او مطابق بهرام یشت در ده پیکر مختلف یعنی باد، گاو، اسب، شتر و غیره به زردشت ظاهر می شود یا در جنگی سخت مانند گرازی نر ایزد مهر را همراهی می کند. نام این ایزد در سنگ نوشتهٔ آنتیوخوس و در سکه های شاهان هند و سکایی آمده است. بهرام در ارمنستان یک خدای ملی محسوب می شد و یکی از باستانی ترین شعرهای ارمنستان قطعه ای از یک سرود است که مضمون آن زادن معجزه آسای بهرام از ژرفای آب ها است. پیروزی بهرام بر دیوان و اژدها باعث به وجود آمدن مجموعه ای از افسانه ها از او شده بود. نام بهرام صورت های گوناگونی دارد. صورت ارمنی آن ورهران است.
بادِ تندتازِ
گاوِ نرِ زیبایی با شاخ های زرین،
اسب سپید زیبایی با گوش های زرد و لِگام زرنشان
شترِ سرکش و گازگیر و تیزرو و رهرو و جست وخیز کننده
گراز نری که با دندان های تیز به پیش می تازد،
مردی پانزده ساله و فروغمند، با چشمانی درخشان و زیبا، و ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

بهرام در دانشنامه آزاد پارسی

ایزد جنگ و پیروزی در دین زردشتی. از ریشۀ اَوستایی وِرِثْرَغْنَه؛ به معنی اژدهاکُش، درهم شکنندۀ مقاومت دیوان و اهریمنان است. ورثرغنه در متون پهلوی ساسانی به صورت وَرَهران، وَرَهرام و وَهرام آمده است؛ و در فارسی دَری بهرام تلفظ می شود. در زبان اَرمنی به واهاگِن تغییر یافته است. ارامنه، پیش از پذیرش دین مسیحیّت، بهرام را می پرستیدند و بهرام برای آنان هم تراز هِرکول در اساطیر یونانی بود. گیاه سیسَنبَر ویژۀ بهرام است. بهرام در اساطیر ایرانی، معادل ایندْرَه در ادبیات باستانی هند و سانسکریت است. بهرام یاور مِهر، ایزد عهد و پیمان است. بهرام یَشت (یشت ها) در اَوستا ویژۀ این ایزد است؛ بهرام در این یشت، نیرومندترین، پیروزترین، فرهمندترین، نیک ترین، سودمندترین و درمان بخش ترین ایزدان نامیده می شود. بهرام از ایزدانی است که انسان نیکوکار را در روز چهارم مرگ تا پل چینوَد همراهی می کند. بهرام حافظ فرّ ایزدی است. همچنین بهرام نامی است عام برای سه آتش مقدس در دین زردشت: آتشکدۀ بزرگ آذرگُشْنَسپ، که آتش اَرتشتاران و شهریاران بود در شیز آذربایجان؛ آتشکدۀ فَرنْبَغ یا آذَرفَرنبَغ، که آتش موبدان بود در پارس؛ آتشکدۀ بُرزین مهر یا آذَربُرزین مِهر، که آتش کشاورزان و پیشه وران در خراسان بود. در طاق بستان کرمانشاه، نقش بهرام را چون سلحشوری زره پوش سوار بر اسبی برگستوان دار حجاری کرده اند. سیارۀ مریخ در اساطیر ایران باستان، بهرام نامیده می شود؛ به همان گونه که سیارۀ مارس ایزد جنگ در اساطیر روم باستان بود. در تقویم زردشتی، نگهبانی روز بیستم هر ماه با بهرام است که به همین نام خوانده می شود (← تقویم_اوستایی)

ارتباط محتوایی با بهرام

بهرام در جدول کلمات

بهرام
ستاره مریخ, نام فرشته ای
از فیلم های داریوش فرهنگ با بازی امین حیایی و بهرام رادان
رززرد
از فیلمهای داریوش فرهنگ با بازی امین حیایی | بهرام رادان و حدیث فولادوند
رز زرد
از فیلمهای مرحوم محمدرضا اعلامی با بازی بهرام رادان و یکتا ناصر
ساقی
از نمایش های بهرام بیضایی با هنرمندی «مژده شمسایی | که در تالار وحدت به نمایش گذاشته شده است
افرا
از نمایش های بهرام بیضایی در تالار وحدت با هنرنمایی «مژده شمسایی»
افرا
پدر بهرام چوبین
گشتاسب
دومین تجربه سینمایی بهرام توکلی | پس از فیلم تحسین شده «پابرهنه در بهشت»
پرسه در مه
دومین فیلم سینمایی بهرام توکلی ۱۳۸۸
پرسهدرمه
ساخته از بهرام بیضایی
شب سمور

معنی بهرام به انگلیسی

mars (اسم)
بهرام

بهرام را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آریا بهداروند
به ::بهترین
رام::رام کننده
بهرام
از پای درآورنده ی مقاومت ها
بهرام
به : بهترین رام : رام کننده و هدایت کننده عهد و پیمان ، روز بیستم هر ماه پارسی و بشارت دهنده پیروزی ...
فرشته
خاص و قدرتمند
بهرام
قدرتمند ،غیرت ،مردانگی ،صبور
$_$
بهترین رام کننده.روز بیستم هر ماه پارسی
^_^
بهرام و رهام نام پسر های گودرز بودند .پادشاه کیانی
بهرام
پیروز و قدرتمند - معنی ای که من به اسمم میدم تلاش ها و موفقیت هایم خواهد بود.
بهرام بهرامی
بهرام یعنی توانایی خاص.زندگی خاص.بینش خاص
شهریار آریابد
این نام در اوستا " ورثرغنه" ، در پهلوی" ورهرام" ، در ارمنی" وارام" و در گرجی" گورام " می باشد.
فردین
خدای جنگ
بێهڕاد سابڵاغی موکریانی کوردی
به کوردی میگن بەیرام و اسم چند تن از بیگ و خوانین موکری است
کمالی
بهرام::در زبان لری بختیاری به معنی
بهترین رام کنندبهرام
بهرام.یعنی دوست داشتنی.یعنی مادر دریا
علی سیریزی
روز بیستم هرماه در گاهشمار یا گاهنامه پارسی بهرام روز است.
علی سیریزی
ورثرغنه یا بهرام ایزد جنگ و جنگاوری است و همکار میترا ایزد پیمان و خورشید و ایزد نور و باروری می‌باشد.
ستاره شناس
خدای جنگ
Mars سیاره چهارم
بهرام
اسم فرشته. جنگ آور کورد.قدرت
بهرام
بهرام بهترین بیستم هرماپارسی باستان کرد و کردستانی ها نام اور اولین اسم به یرام یا بایرام ..خدای جنگ..نیکی و محبت ...و صلح...نام انگلیسی مارس
بهرام
بهنرین نام...اسم در فردای هر فردی نقش کلیدی و نشانه اعتبار عزت و پیشرفت هر انسانی میشه ..نام بهرام بر هر کس نهاده شده او به درجات اجتماعی خوبی رسیده و مردم اورا دوست و دوست داشتنی بیاد دارند و خواهند داشت زنده باد بهرام فارسی و کوردی و ترک پارسی ایران زمین سپاس
علی باقری
بهرام: ستاره مشتری
<< گاه بربنددت به تهمت تیغ
دستِ بهرام، چون قلم، زُنّار>>
دکتر شفیعی کدکنی در مورد این واژه می نویسد: ‹‹بهرام ستاره ی جنگ و خونریزی است و در منسوبات کواکب همواره با تیغ و خشم و سلحشور ی از آن یاد می کنند.>>
(تازیانه های سلوک، نقد و تحلیل قصاید سنائی، دکتر شفیعی کدکنی،زمستان ۱۳۸۳، ص۳۶۳.)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• بهرام نامه به رئیس جمهور   • بهرام نورائی   • بهرام آهنگها   • بهرام سکوت   • معنی بهرام   • بهرام lams   • بهرام eshtebah   • بهرام اشتباه خوب   • مفهوم بهرام   • تعریف بهرام   • معرفی بهرام   • بهرام چیست   • بهرام یعنی چی   • بهرام یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بهرام
کلمه : بهرام
اشتباه تایپی : fivhl
آوا : bahrAm
نقش : اسم خاص اشخاص
عکس بهرام : در گوگل

آیا معنی بهرام مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )