برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

به عنوان سپاسگزاری

به عنوان سپاسگزاری را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی به عنوان سپاسگزاری   • مفهوم به عنوان سپاسگزاری   • تعریف به عنوان سپاسگزاری   • معرفی به عنوان سپاسگزاری   • به عنوان سپاسگزاری چیست   • به عنوان سپاسگزاری یعنی چی   • به عنوان سپاسگزاری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی به عنوان سپاسگزاری
کلمه : به عنوان سپاسگزاری
اشتباه تایپی : fi uk,hk s~hs'chvd
عکس به عنوان سپاسگزاری : در گوگل

آیا معنی به عنوان سپاسگزاری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )