برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1129 100 1

بیت الله الحرام

بیت الله الحرام در دانشنامه اسلامی

اعلام الانام بتاریخ بیت الله الحرام کتابی در تاریخ مسجدالحرام و کعبه، نوشته محمد صالح بن احمد شیبی (م. ۱۳۳۵ق.)می باشد.
کتاب حاضر با عنوان اعلام الانام بتاریخ بیت الله الحرام، به یادکرد آگاهی های مربوط به تاریخ کعبه ، هدایای خلفا و حکمرانان به آن، تعمیرها و ترمیم های کعبه، و تاریخ پرده داری و کلیدداری آن پرداخته و گزارش هایی از مسجدالحرام، حطیم و مقام ابراهیم را ارائه کرده است.
زندگینامه مولف
کتاب در هشت باب و هر باب در دو فصل تدوین شده است. باب دوم در شش فصل و باب چهارم در سه فصل سامان یافته است.
← باب اول
...
الاعلام باعلام بیت الله الحرام کتابی در تاریخ محلی مکه ، نگاشته قطب الدین حنفی نهروالی (۹۱۷ـ۹۹۰ق.)است.
الاعلام باعلام بیت الله الحرام بنای کعبه، مسجدالحرام و آثار و بناهای پیرامون آن و تحولات، گسترش و تعمیرات آن در گذر تاریخ را بیان کرده و حاوی گزارش هایی از دیده های نویسنده در زمینه تحولات مربوط به دوران عثمانی در این مکان ها است؛ که نهروالی تالیف آن را در هشتم ربیع الاول سال ۹۸۵ق. به پایان رسانید ، مهم ترین نوشته درباره تاریخ و تحولات مکه در نیمه دوم سده دهم ق. است که افزون بر مرجعیت آن در دوره خود، منبعی برای نگاشته های بعد است. برخی نام این کتاب را الاعلام باعلام بلد الله الحرام یاد کرده اند.
انگیزه تالیف
نهروالی انگیزه خود را از تالیف این کتاب، گزارش کردن دیده های خود برای آیندگان می داند و در پی بیان تاریخ کعبه ، مسجدالحرام ، اصلاحات و تعمیرات آن، و تاریخ و رویدادهای دوره حکمرانان عثمانی و خدمات ایشان در این مسجد است. وی کتاب را به سلطان مراد عثمانی اهدا کرده و او را ولی نعمت خویش خوانده است.
ساختار کتاب
...
...


بیت الله الحرام در دانشنامه آزاد پارسی

رجوع شود به:کعبه

بیت الله الحرام را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی بیت الله الحرام   • مفهوم بیت الله الحرام   • تعریف بیت الله الحرام   • معرفی بیت الله الحرام   • بیت الله الحرام چیست   • بیت الله الحرام یعنی چی   • بیت الله الحرام یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بیت الله الحرام
کلمه : بیت الله الحرام
اشتباه تایپی : fdj hggi hgpvhl
عکس بیت الله الحرام : در گوگل

آیا معنی بیت الله الحرام مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )