انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1077 100 1

بیت

/beyt/

مترادف بیت: اطاق، خانه، دار، سرا، کاشانه، منزل، دومصراع شعر

برابر پارسی: خانه، سرا، کاشانه، کد

معنی بیت در لغت نامه دهخدا

بیت. [ ب َ ] (ع اِ) خانه. ج ، ابیات ، بیوت. جج ، ابابیت ، بیوتات ، ابیاوات. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). خانه. (ترجمان القرآن ). مسکن. (اقرب الموارد). خانه و سرای. بیوت جمع و بیوتات جمعالجمع. (آنندراج ). محل سکونت. جای باش ، از هرچه ساخته باشند. (از اقرب الموارد). خانه و این مأخوذ است از بیتوته ای که بمعنی شب گذرانیدن باشد چون اکثر اوقات بیتوتت در خانه میباشد لهذا خانه را بیت گفتند. (غیاث ). خانه و سرای. ج ، بیوت. جج ، بیوتات. (آنندراج ).
- اهل بیت .
- اهل بیت النبوة.
- اهل بیت طهارت .
- اهل بیت عصمت .
- بیت الربة ؛ نام بتکده است برای لات. رجوع به لات شود.
- بیت عزی ؛ نام بتکده برای عزی. رجوع به عزی شود.
رجوع به هریک از این کلمات شود. || (اِخ ) خانه ٔ کعبه. (منتهی الارب ). کعبه. (آنندراج ). بیت العتیق ، کعبه. (اقرب الموارد). خانه ٔ کعبه زادها اﷲ شرفاً. (ناظم الاطباء). رجوع به بیت الحرام و بیت العتیق و کعبه شود. || (ع اِ) قبر. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). گور. (آنندراج ). قبر و منه «کیف تصنع اذا مات الناس حتی یکون البیت بالوصیف ». اراد ان مواضع القبور تضیق فیبتاعون کل قبر بوصیف ای غلام. (اقرب الموارد). || فرش خانه. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). و منه : تزوجها علی بیت ؛ ای علی فرش یکفی البیت. (از اقرب الموارد). || عیال و خانگیان مرد. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). عیال مرد. (از آنندراج ). دودمان. (کشاف اصطلاحات الفنون ). قول بدوی لاَّخر: هل لک بیت ؛ ای امراءة. (اقرب الموارد). || شرف. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). یقال : بیت بنی تمیم فی بنی حنظلة؛ ای شرفهم. (اقرب الموارد). || فلان جاری بیت بیت ؛ یعنی همسایه ٔ من است. (از منتهی الارب ). || قصر. کوشک. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || شریف. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). مرد شریف. (آنندراج ). یقال : فلان بیت قومه ؛ ای شریفهم. (اقرب الموارد). || (اصطلاح نجوم ) بیت یا خانه ٔ کوکبی در نزد احکامیان ، برج یا بروجی است که قوت حال کوکب در آن برج یا برجها باشد. بیت هر سیاره برجی است که بدو منسوب است و هریک از نیرین را برجی و خمسه را هریک دو بیت است. بیت شمس اسد و بیت قمر سرطان و بیت زحل جدی و دلو و بیت مشتری حوت و قوس و بیت مریخ حمل و عقرب و بیت زهره ثور و میزان و بیت عطارد سنبله و جوزا است. (یادداشت بخط مؤلف ). || دو مصراع از شعر. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). به اصطلاح شعرا دو مصرع متحدالوزن. (آنندراج ). بیت شعر بنائی است از کلام که ملازمت آن به ضبط و اندیشه علی الخصوص در شب که اول خلوت و وقت فراغ است بیش از آن باشد که ملازمت همان مقدار از کلام منثور. و هر بیت را دو نیمه باشد که در متحرکات و سواکن بهم نزدیک باشند و هر نیمه را مصراعی خوانند. (المعجم فی معاییر اشعار العجم ص 23) :
اگر بازجویی از او بیت بد
همانا که باشد کم از پنج صد.
فردوسی.
چون وی را بدیدم این بیت متنبی را که گفته است معنی نیکوتر دانستم. (تاریخ بیهقی ادیب ص 277). وقتی بیتی چند شعر فرستاده بود سوی وزیر. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 421).
نه نظم من به بیت کس مزور
نه عقد من به درّ کس مزین.
خاقانی.
تضمین کنم ز شعر خود آن بیت را که هست
با اشک چشم سوز دلت در خور آمده.
خاقانی.
اول بیت ارچه بنام تو است
نام تو چون قافیه آخر نشست.
نظامی.
تو ز قرآن بازخوان تفسیر بیت
گفت ایزد ما رمیت اذ رمیت.
مولوی.
چو بیتی پسند آیدت از هزار
بمردی که دست از تعنت بدار.
سعدی.
سر می نهند پیش خطت عارفان پارس
بیتی مگر ز گفته ٔ سعدی نبشته ای.
سعدی.

بیت. [ ب َ ] (ع مص ) به شب کردن چنین. (منتهی الارب ). || زناشویی کردن ؛ بات الرجل یبیت بیتاً؛ تزوج. رجوع به بیتوتة شود. و فلاناً، زوجه (لازم و متعدی ). (از اقرب الموارد). زن کردن. (آنندراج ) (ناظم الاطباء).

بیت. [ ] (اِ) در ابیات زیر از نظام قاری آمده است و ظاهراً نام پارچه ای است :
بیت و کتان و زوده و بیرم رود بکرد
آنجا که وصف روسی انصار میکنم.
نظام قاری (دیوان ص 26).
سیه گلیمی شده ، سفید رویی بیت
دو آیتند بهر دو خطی بمی مسطور.
نظام قاری (دیوان ص 33).
سوزن بدرز روسی و والا و بیت کرد
عمری بسر دوید و به آخر محال یافت.
نظام قاری (دیوان ص 51).
تکی جامه ٔ فتح کانراست صیت
ز هندوستان هم بیاورد بیت.
نظام قاری (دیوان ص 183).

معنی بیت به فارسی

بیت
خانه، بیوت جمع، ابیات جمع
( اسم ) ۱ - خانه اطاق . جمع : بیوت . جمع الجمع : بیوتات . ۲ - دو مصراع از شعر. جمع : ابیات .
ظاهرا نام پارچه ایست .
[bit] [رایانه و فنّاوری اطلاعات، رمزشناسی] رقم دوگانی صفر یا یک
گور . قبر .
[bit stuffing] [مهندسی مخابرات] افزودن بیت به قاب رقمی (digital frame) برای هم زمان سازی و واپایش
عبارت است از بیت المقدس و اقصی چه آن مسجدی است که دورتر است از اهل مکه .
در علم احکام نجوم برجی پس از بیت الاخوه باشد و آن بیت چهارم است .
خان. غم ها . غم خانه . یا خانه ای که یعقوب برای خود گزید و در آن خانه می نشت و در فراق یوسف می گریست ٠
در علم احکام نجوم برج پس از بیت المال و آن بیت بیست و سوم است ٠
در احکام نجوم برج پس از بیت السفرو الدین باشد و آن بیت یازدهم است .
بتخانه . بغستان . بهار خانه . بتکده . هیکل . بهار .
در احکام نجوم برج پس از بیت الاصدقائ باشد و آن بیت دوازدهم است .
بیت المقدس
( اسم ) خانه ای که اموال متوفی را بعد از ظبط در آن نگهدارند .
( اسم ) مثانه
بیت الحرام . بیت العتیق . بیت الله . خان. خدای .
۱- اسم ) هر محنتکده که در آن کسی تمقیم گردد وبنوحه و زاری پردازد سرای اندوهها اندوه سرای بیت الحزن . ۲- ( اخ ) خانه ای که یعقوب ( ع ) بنا کرده بود و تنها آنجا میرفت و روی بدیوار می نمود و بردروی یوسف گریه و زاری میکرد : (( و آن کهف دلگیر را سه شبانه روز ... بیت الاحزان خویش ساخت . ))
( اسم ) ۱- بیت الاحزان : ای وصلت خانه ها دار الاشفا. وی هجرت بیتها بیت الحزن . )) ( سعدی ) ۲ - ( اسم ) خانه یعقوب پدر یوسف ( ع ) : (( بدین شکسته بین الحزن که می آرد نشان یوسف دل از چه زنخدانش ? )) ( حافظ )
بیت احزان . کنایه از خان. یعقوب پس از آنکه یوسف از او جدا شد .
یا دارالعلم کتابخانه ای در بغداد که به امر مامون عباسی( ۲٠۲ - ۱۹۸ ه.ق ) تاسیس شد و بعضی دانشمندان نصا را در آن مولفات یونانی قدیم را به عربی نقل کردند.
( اسم ) ۱ - خانه دانش . ۲ - قلبی که اخلاص بر آن غالب باشد
بیت الحیوه . آن برج که در وقت ولادت طالع مولود بود .
( اسم ) خانه زندگانی خانه عمر : (( باده از سعادت ابد بیت الحیاتت را مدد هیلاج عمرت را عدد غایات اقصار داشته . )) ( قبول )
پایخانه . بیت الفراغ . کنایه از متوضا و طهارتخانه و طهارت جای . دارالحدث .

معنی بیت در فرهنگ معین

بیت
(بِ یا بَ) [ ع . ] ( اِ.) ۱ - خانه ، اتاق . ج . بیوت . ۲ - دو مصراع از شعر. ج . ابیات .
(بِ تُ لْ حَ) [ ع . ] (اِمر.) خانة مقدس و محترم ، بقعة متبرک .
(ب ِ ت ُ عَ) [ ع . ] ( اِ.)خانة کهن ، کعبه .
( ~. غَ زَ) [ ع . ] (اِمر.) بیت منتخب یک غزل .
( ~. لْ لا) [ ع . ] (اِمر.)خانة خدا، کعبه .
( ~. لْ) [ ع . ] (اِمر.) خزانة کل مملکت .
( ~. مَ) [ ع . ] ( اِ.) خانه ای است در آسمان چهارم .

معنی بیت در فرهنگ فارسی عمید

بیت
۱. [جمع: ابیات] (ادبی) دو مصراع از شعر.
۲. [جمع: بُیُوت، جمع الجمع: بُیُوتات] [قدیمی] خانه.
خانۀ اندوه ها، خانه ای که در آن غم وغصه بسیار باشد.
= بیت اﻟﻠﻪ
= بیت اﻟﻠﻪ
خانۀ غم و اندوه، خانه ای که در آن غم و غصه باشد.
۱. خانۀ حکمت، خانۀ دانش.
۲. (تصوف) قلبی که اخلاص بر آن غالب باشد، دلی که با نور حکمت و معرفت روشن شده.
مستراح، جایی.
هریک از خانه هایی که شرف سیاره ای در آن است، مانندِ حَمَل که شرف آفتاب در آن است: یعنی که قرص خورشید از حوت در حمل شد / کرد اعتدال بر وی بیت الشرف مقرر (خاقانی: ۱۹۱).
کعبه.
حجله.
۱. تار عنکبوت.
۲. [مجاز] هر خانۀ سست و بی ثبات.
بهترین بیت غزل، شعر برگزیدۀ غزل، شاه بیت غزل.
۱. بهترین شعر قصیده، شاه بیت قصیده.
۲. بیتی که غرض شاعر در آن گنجانیده شده.
خانۀ خدا، کعبه.
۱. [مجاز] اموال عمومی متعلق به دولت اسلامی.
۲. خزانۀ دولت اسلامی.
خانه یا مسجدی که گفته اند در آسمان چهارم محاذی خانۀ کعبه است.
بیتی که از همۀ ابیات غزل یا قصیده بهتر و فصیح تر باشد.

بیت در دانشنامه اسلامی

بیت
بیت یک کلمه عربی است و در متون فارسی یا عربی به معانی زیر به کار میرود:
بیت
معنی بَيَّتَ: شب نشینی کرد (از کلمه بيتوته به معناي ادراک شب است چه باخواب همراه باشد و يا نباشد مراد از بيتوته در شب در حال سجده و حال ايستاده در عبارت "وَﭐلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً "اين است که : شب را به عبادت خدا به آخر ميرسانند و در ع...
معنی بَيْتَ: خانه
معنی مَعْمُورِ: آباد - آباد شده (بعضي گفتهاند : مراد از بيت معمور کعبه مشرفه است ، چون کعبه اولين خانهاي بود که براي عبادت مردم بنا شد ، و همواره از اولين روز بنايش (چهار هزار سال پیش ) تاکنون آباد و معمور بوده است ، همچنان که قرآن کريم در بارهاش ميفرمايد : ان اول ب...
معنی إِلْ يَاسِينَ: آل ياسين -اهل بيت پيامبر (صلي الله عليه وآله)
معنی کَعْبَةَ: خانه ي خدا - بيت الله الحرام - کعبه (نام کعبه اشاره به چهار گوشه بودن آن دارد)
معنی عَتِيقِ: قديمي (منظور از بيت عتيق کعبه است که به خاطر قديمي بودنش به اين نام ناميده شده ، چون اولين خانهاي که براي عبادت خدا در زمين ساخته شد ، همين کعبه بوده همچنانکه قرآن کريم هم فرموده : ان اول بيت وضع للناس للذي ببکة مبارکا و هدي للعالمين و امروز قريب چها...
معنی يَأْتِينَ ﭐلْفَاحِشَةَ: آن زنان مرتکب زنا مي شوند (فاحشه :طبق روايات وارده از ائمه اهل بيت (عليهمالسلام) گناهي ظاهر و فاش از قبيل زنا و يا ناسزا و يا اذيت اهل خانه)
معنی يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ: که آن زنان مرتکب زنا شوند (فاحشه :طبق روايات وارده از ائمه اهل بيت (عليهمالسلام) گناهي ظاهر و فاش از قبيل زنا و يا ناسزا و يا اذيت اهل خانه)
معنی أَهْلِ: اهل-خانواده (خواص آدمي از زن و فرزند و عيال است .کلمه اهل به معناي آن کسي است که : يک خانه ، او و مثل او را در خود جمع ميکند و يا خويشاوندي و يا دين آنان را جمع مينمايد ، پس اهل خانه و اهل دين و اهل بيت ، به معناي کساني است که يک خانه و يک دين و يک د...
معنی مُبَوَّأَ: جايگاه - مسكن (عبارت " مُبَوَّأَ صِدْقٍ "يعني خداي سبحان بني اسرائيل را در مسکني سکني داد که در آن ، آنچه انسان از مسکن انتظار دارد موجود بوده است . يعني هم آب و هواي خوبي داشت وهم سرزمينش پر از برکات و داراي وفور نعمت بودو آن مسکن عبارت بود از نوا...
معنی فَتِيلاًَ: نخ نازكي كه در شكاف هسته ي خرما يا درون هسته ي آن است - چركي كه با ماليدن دست بر بدن به صورت فتيله در آمده (كلمه فتيل صفت مشبهه از ماده "فتل" به معني پيچيدن است ، و صفت مشبهه گاهي به معناي اسم فاعل ميآيد ، و گاهي به معناي اسم مفعول ، و در عبارت "وَل...
تکرار در قرآن: ۷۳(بار)
مسکن. اعّم از آن که از سنگ باشد یا موی و غیره (اطاق - خیمه) (اقرب الموارد، مفردات) طبرسی ذیل آیه 125، بقره فرماید: بیت و منزل و مأوی نظیر هم‏اند و بیت شِعر را از آن بیت گویند که حروف و کلام را جمع کرده مثل منزل که اهلش را جمع می‏کند. راغب گوید: جمع بیت، بیوت و ابیات است لیکن بیوت مخصوص به مسکن و ابیات مخصوص به شعر است. ، هر که خانه خدا را قصد کند (حَجّ آورد) یا عُمْرَه آورد بر او گناه نیست که بصفا و مروه بگردد و طواف کند. ، اینک خانه‏هایشان در اثر ظلمی که کردند خالی مانده است. در اینجا درباره چند آیه باید توضیح بدهیم. 1- ، در اقرب الموارد گوید: «بات یبیت بیوتة... اَدْرَکه اللیل نام اولم ینم» یعنی بیتوته آن است که شب آدمی را درک کند بخوابد یا نه، در قاموس و نهایه نیز چنین گفته و در مجمع البیان آن را از زجّاج نقل می‏کند. زمخشری گفته: بیتوته آنست که شب تو را دریابد خواه بخوابی یا نه. علی هذا معنی آیه این است: بندگان خدا آنهائی‏اند که شب آنها را در می‏یابد در حالی که برای پروردگار خود ساجد و قائم‏اند. در این صورت احیاءِ تمام شب در عبادت، از آیه فهمیده نمی‏شود و اگر کمی ساجد و قائم باشد، مصداق آیه واقع مس شود. بعضی از بزرگان در تفسیر خود گوید: بیتوته درک شب است خواهد بخوابد یا نه. و این بر خلاف آن است که اهل لغت نقل شد زیرا در نقل اهل لغت، شب فاعل است نه مفعول. 2- ، بَیُّوت (بر وزن قَیّوم) آن است که در شب انجام داده شود (مفردات) در اقرب الموارد هست: «بَیَّتَ الاَمْرَ: عَمِلَه اَوْدَبَّرَهُ لَیلاً» همچنین است در نهایه ابن اثیر و صحّاح، طبرسی آن را از مُبَّرد نقل کره است. بنابراین معنی آیه چنین است: پس چون از پیش تو بیرون روند عدّه‏ای از آنها، شب هنگام غیر از آن چه تو می‏گوئی تدبیر می‏کنند. همچنین آیه ، خدا با آنهاست آنگاه که شب هنگام آن چه خدا راضی نیست تدبیر می‏کنند. 3- ، گفته‏اند: بیات و تبییت، قصد کردن دشمن است در شب. ترجمه آیه این است: بگو خبر دهید اگر عذاب خدا شب یا روز شما را یابد... و ازاین معنی است ، گفتند: بخدا قسم یاد کنید که صالح و اهل او را شب هنگام قصد کرده و بکشیم. ناگفته نماند: آن چه درباره سه آیه فوق گفته شد نزدیک بهم و بلکه مصداق هم‏اند. 4- ، مراد از بیت عتیق کعبه است، این ترکیب در آیه 33 همین سوره نیز واقع است. اما اینکه چرا به کعبه عتیق گفته شده، از وجوهی که در مجمع البیان نقل شده دو وجه اقرب بنظر می‏رسد. 1- چون کعبه و جای آن از مِلْکِّیت مردم آزاد است و آنگاه که بنا نهاده شد کسی مالک آن زمین نبود علی هذا، آن آزاد مطلق است و مال کسی نیست بلکه برای همه است (در کافی از امام باقر علیه السلام نقل شده: «قال هو بیت عتیق من الناس لم یملکه احد») «وُضِعَ للنّاس» 2- بواسطه قدمت آن که اوّلین خانه برای مردم است، عتیق نامیده شده است. راغب گوید: عتیق آنست که در زمان یا مکان یا رتبه مقدّم باشد لذا بقدیم و شخص محترم و آزاد عتیق گویند. بنابراین می‏شود گفت که: عتیق در آیه به معنی محترم است، بیت عتیق یعنی خانه محترم این وجه از دو وجه گذشته بهتر است و مؤّید آن کلمه حرام است که در بعض آیات صفت بیت واقع شده مثل ، و حرام چنان که می‏دانیم به معنی محترم است. 5- کلمه بیت در قرآن در بیوت مردم و حشرات و چادر و غیره بکار رفته است مثل ، ، ، 6- . اهل تفسیر گفته‏اند در جاهلیّت اشخاص مُحْرِم مادامی که در حال اِحرام بودند به منازل خود نقبی زده و از آن داخل می‏شدند و آن را کار خوب می‏پنداشتند، در مجمع البیان آن را از ابی جارود از امام باقر «علیه السلام» نقل کرده است. بنابراین، آیه می‏گوید خوبی آن نیست که بخانه‏هااز عقب آنها در آئید بلکه خوبی در تقوی است و بمنازل از درهای آنها در آئید. و در وجه ربط ما بعد آیه با ما قبل آن می‏گوید «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الاَهِّلَةِ قُل هِیَ مَواقیتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ» گفته‏اند: چون در ما قبل از حجّ یاد شده بدان مناسب این عادت بد ذکر داده شده است. در اخبار اهل بیت «علیهم السلام» که در تفسیر عیاشی و غیره نقل شده «وَأْتُوا البُیُوتَ مِنْ اَبْوابِها» باتیان امور از وجوه شرعی معنی شده و نیز نقل شده: «آل محمّد (صلی اللّه علیه و آله) ابواب اللّه و سبیله و الدُّعاة الی الجّنة و القادة الیها و الا دِلّاءُ علیها الی یوم القیمة». 7- ناگفته نماند از اینکه نقل شد: بیت به معنی مسکن است خواه از سنگ باشد یا پارچه و از این که در معنی «دار» می‏گویند: محلّی است که جامع بناء و عرصه است (قاموس) روشن می‏گردد که ترجمه صحیح بیت، اطاق و ترجمه «دار» خانه است، اطلاقات قرآن نیز از این قرار است، چنان که با مراجعه به المعجم المفهرس واضح می‏گردد. 8- درباره این آیه به «اهل» رجوع شود.
بیت ممکن است در معانی ذیل و یا اضافه به معانی ذیل باشد: • خانه، محل سکونت• بیت شعر، از اجزای شعر• بیت الاحزان، به معنای ماتمسرا• بیت الحرام، کعبه یا خانه خدا در شهر مکه • بیت الحمد، خانه ای که از هنگام ولادت حضرت مهدی (علیه السّلام) چراغی در آن روشن شده• بیت الریس، خاندانی مکی و عهده دار منصب اذان گویی در مسجدالحرام• بیت المعمور، یکی از مفاهیم قرآنی • بیت العزة، نام مکانی در آسمان دنیا؛ محل نزول دفعی قرآن از لوح محفوظ در شب قدر • بیت الغزل، از اصطلاحات ادبی شعر فارسی و عربی • بیت الله، یکی از نام های کعبه • بیت الله الحرام، نام دیگر کعبه • بیت المال، به محلّ نگهداری اموال عمومی • بیت المدراس، از مراکز تعلیمی یهود در یثرب • بیت المقدس، نخستین قبله و سومین شهر مقدس مسلمانان (پس از مکه و مدینه)، نیز شهری مقدس برای یهودیان و مسیحیان • بیت النار، نام دیگر آتشکده • بیت بلس، نام دیگر شهر بالس • بیت عربایه، نام دیگر ناحیه باعربایا • بیت لحم، از شهر های تاریخی فلسطین
...
بیت، در شعر به دو مصراع گفته می شود. این لفظ در زبانهای سامی، در معنای چادر برای کوچندگان و خانه (سنگی، چوبی، آجری) برای یکجانشینان، هر دو بکار رفته است؛ نیز گاه به معنای پرستشگاه است چنانکه در عربی با «ألِ» تعریف: «البیت» به عنوان مثل اعلای بیت به مکان مقدس مکه، کعبه اطلاق می گردد که در این صورت، البیت الحرام (خانة مقدس) یا البیت العتیق (خانة کهن) نیز خوانده می شود.
نامهای جغرافیایی که با واژة «بیت» ترکیب شده اند، نیز تعدادشان بسیار است و جزء اول آنها، بیت در نام مکانهای سوریایی ـ فلسطینی به صورت پیشاوند بـ (B-) خلاصه شده است که خود از صورت آرامیِ (سریانیِ) بِـ (¦Be) آمده است.
در زبانهای سامی این لفظ به معنای «خانواده» نیز بکار رفته است، هر چند در شمار اصطلاحات خاص تقسیمات قبیله ای (شَعْب، قبیله، عماره، بطن، فخد و فصیله) دیده نمی شود.
بیت در فرهنگهای لغت عرب به معنای خانه ذیل واژه و جمع آن «بیوت»، «ابیات» و جمع الجمع آن «ابابیت»، «ابیاوات» و «بیوتات» ذکر شده است.
همچنین در معانی قصر، کوشک، زن، عیال و خانگیان مرد، قبر، فرشخانه بکار رفته است. در عربی به معانی «شرف» و «شریف» نیز مستعمل است؛ مثلاً در بیت بنی تمیم فی بنی حنظله (یعنی قدر و منزلت بنی تمیم نزد بنی حنظله)؛ و فلانٌ بیتُ قومه فلانی بزرگ قوم خویش است؛ ترکیبات اهل بیت، اهل بیت النبوّة، اهل بیت عصمت، اهل بیت طهارت، بیت المال، بیت العنکبوت، البیت الحرام، بیت المعمور و بیت المقدس نیز مستعمل است.
بیت به معنای دو مصراع معمولاً به «ابیات» جمع بسته می شود. سیبویه، جمع بیت به معنای شعر را «بیوت» نیز آورده و ابن جنی نیز، به پیروی از او به مناسبت نقل شعری از عجّاج، «بیوت» بکار برده است.
بیت «شِعر» را به بیت «شَعر» همانند کرده اند و وجه تسمیة آن را به بیت مویی (چادر و خیمة عرب ) مربوط می دانند؛ این به دلیل آن است که بیت شِعر دربردارندة سخن است، چنانکه بیت شَعر دربردارندة ساکنان آن است و به همین سبب اجزای تشکیل دهنده بیت شِعر را به اسباب و اوتاد (طنابها و میخهای) خانة مویی عرب تشبیه کرده و سبب و وتد نامیده اند.
نیز گفته اند: بیت شعر از این جهت بیت گفته شده که کلامی است با نظم و ترتیب خاص، همانند خانه که سقف و رواق و ستونها و سایر اجزایش بر اساس نظم خاصی پدید آمده است.
بیت الأحزان (بیت الحَزَن)، به معنای ماتمسرا، خانه ی حضرت یعقوب به هنگام دوری از فرزندش یوسف، در کتابهای تاریخ انبیاست؛ همچنین یکی دیگر از مصادیق آن مکانی در قبرستان بقیع می باشد.
مهمترین و معروفترین مصداق «بیت الاحزان »، مکان یا مسجدی است در قبرستان بقیع مدینه، در جانب جنوبی قبر عباس بن عبدالمطلب که «بیت الحزن » نیز نامیده شده است. مطابق برخی گزارش ها،پس از رحلت پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله وسلّم (سال ۱۱) و به دنبال تألّمات شدید روحی حضرت فاطمه سلام الله علیها و نارضایتی از وضع موجود، امام علی علیه السّلام مکانی را در قبرستان بقیع، بیرون مدینه، برای وی ساخت تا در آن به عزاداری در ماتم و فراق پدر خود بنشیند. این مکان بیت الاحزان نامیده شد. وی روزها با دو فرزند خود حسنین علیهماالسلام به بیت الاحزان می رفت و هنگام غروب امیرالمؤمنین ایشان را به خانه برمی گرداند؛ پس از گذشت بیست و هفت روز از رحلت پدرش بر اثر شدت بیماری دیگر نتوانست بدانجا برود.
منابع عامه نیز به این مکان در بقیع اشاره کرده اند.

بیت الاحزان از دیدگاه غزالی
به نقل از غزالی (متوفی ۵۰۵)، ضمن بیان آداب زیارت بقیع، نمازگزاردن در مسجد بیت الحزن را مستحب دانسته و آن را محل اقامت حضرت فاطمه در ایام حزن او بر پدرش یاد کرده است. طبق این بیان، بعدها مسجدی نیز در مکان مزبور ساخته شده است. همچنین به اقامت حضرت فاطمه پس از وفات پدرش در بیت الاحزان واقع در بقیع تصریح شده است.

احتمال دفن حضرت زهرا در بیت الاحزان
گذشته از این، احتمال دارد که قبر حضرت فاطمه در بیت الاحزان باشد و پس از مسجدالنبی و قبرستان بقیع، بیت الاحزان را سومین مکان محتمل دفن ایشان ذکر کرده اند.
اسامی دیگر بیت الاحزان
...
بَیت ُ الاَحزان از بناهای تخریب شده در قبرستان بقیع در شهر مدینه است. گفته شده که حضرت فاطمه (س) مدتی در آنجا عبادت و در سوگ پدرش عزاداری می کرده است. این محل، اتاقی دارای گنبد بوده و در سال ۱۳۴۴ق. به دست وهابیان ویران شده است. بیت الاحزان یکی از مکان های احتمالی دفن حضرت فاطمه(س) است. بسیاری از زائران مدینه، به ویژه زائران شیعه و ایرانی، تا پیش از تخریب بقیع، از بیت الاحزان نیز دیدن می کردند.
«بیت» در عربی به معنای خانه و «احزان» جمع حزن به معنای اندوه است. به خانه ای که یعقوب پیامبر در هنگام دوری از فرزندش یوسف در آن به سر می برد بیت الاحزان می گفته اند، ولی مراد از این کلمه در منابع تاریخ اسلام، محلی است در قبرستان بقیع که حضرت فاطمه زهرا (س) مدتی در آنجا عبادت و در فراق پیامبر اکرم(ص) سوگواری می کرد.
بنابر گزارش های منابع تاریخی و سفرنامه نویسان، بیت الاحزان در قبرستان بقیع در مدینه، در جنوبی قبر عباس بن عبدالمطلب قرار داشته است. از گزارش ها برمی آید که بیت الاحزان، اتاقی با گنبدی بر فراز آن بوده و به ظاهر، ضریحی چوبین به رنگ سبز نیز داشته است. بسیاری سفرنامه نویسان ایرانی دوره قاجار، این مکان را زیارت کرده و نشانی محل و برخی مشخصات آن را آورده اند؛ از جمله حسام السلطنه قاجار، گفته است: بیت الاحزان حضرت فاطمه(س) در بقیع و پشت بارگاه امامان چهارگانه است.محمدحسین حسینی فراهانی در سفر حج سال ۱۳۰۲ قمری/ ۱۲۶۴ شمسی بیت الاحزان را دیده و گفته این بنا گنبد و ضریحی کوچک دارد.حاج ایازخان قشقایی از آخرین کسانی است که بیت الاحزان را پیش از تخریب (۱۳۴۴ق.) در سال ۱۳۴۱ قمری/۱۳۰۱ خورشیدی دیده و از آن در سفرنامه خود گزارشی آورده است.
بیت الاحزان (بیت الحزن ) ، به معنای ماتمسرا، خانة یعقوب پیامبر به هنگام دوری از فرزندش یوسف ، در کتابهای تاریخ انبیا. در ادب غنایی فارسی ، بویژه در اشعار حافظ ، این واژه و تعابیر مترادف آن (مانند کلبة احزان ، کلبة غم ) تکرار شده و نزد صوفیه نیز کنایه از دل محزون از دوری معشوق است (شاد، ذیل «بیت احزان »؛ نفیسی ، ذیل «کلبة احزان »؛ خرمشاهی ، بخش 2، ص 828ـ829؛ قصص الانبیاء ، ص 104؛ عفیفی ، ذیل «بیت الحزن »؛ اَهور، ج 1، ص 490ـ491، تَهانوی ، ج 2، ص 1561).
مهمترین و معروفترین مصداق «بیت الاحزان »، مکان یا مسجدی است در قبرستان بقیع مدینه ، در جانب جنوبی قبر عباس بن عبدالمطلب که «بیت الحزن » نیز نامیده شده است . مطابق برخی گزارشها،پس از رحلت پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه وآله وسلّم (سال 11) و به دنبال تألّمات شدید روحی حضرت فاطمه سلام اللّه علیها و نارضایتی از وضع موجود، امام علی علیه السّلام مکانی را در قبرستان بقیع ، بیرون مدینه ، برای وی ساخت تا در آن به عزاداری در ماتم و فراق پدر خود بنشیند. این مکان بیت الاحزان نامیده شد. وی روزها با دو فرزند خود حسنین علیهماالسلام به بیت الاحزان می رفت و هنگام غروب امیرالمؤمنین ایشان را به خانه برمی گرداند؛ پس از گذشت بیست و هفت روز از رحلت پدرش بر اثر شدت بیماری دیگر نتوانست بدانجا برود (مجلسی ، ج 43، ص 177ـ 178؛ سپهر، ج 4، ص 71؛ مقرّم ، ص 97). منابع عامه نیز به این مکان در بقیع اشاره کرده اند. سمهودی (متوفی 911؛ ج 3، ص 907) به نقل از غزالی (متوفی 505)، ضمن بیان آداب زیارت بقیع ، نمازگزاردن در مسجد بیت الحزن را مستحب دانسته و آن را محل اقامت حضرت فاطمه در ایام حزن او بر پدرش یاد کرده است . طبق این بیان ، بعدها مسجدی نیز در مکان مزبور ساخته شده است . همچنین به اقامت حضرت فاطمه پس از وفات پدرش در بیت الاحزان واقع در بقیع تصریح شده است (رفعت باشا، ج 1، ص 426). گذشته از این ، احتمال دارد که قبر حضرت فاطمه در بیت الاحزان باشد و پس از مسجدالنبی و قبرستان بقیع ، بیت الاحزان را سومین مکان محتمل دفن ایشان ذکر کرده اند (خلیلی ، ص 284ـ285؛ سخاوی ، ج 1، ص 41).
در ادب رثایی شیعی نیز بیت الاحزان جایگاه ویژه ای دارد. رؤیاهایی نیز نقل شده که بنابر آنها حضرت مهدی با سرودن شعری ، بیت الاحزان را مایة غم و اندوه همیشگی خود دانسته است ( رجوع کنید به مقرّم ، همانجا؛ سماوی ، ص 81؛ بلادی بحرانی ، ص 193ـ 196). ازینرو بعضی علمای شیعه آثاری به همین نام در شرح حوادث پس از رحلت پیامبر و مصائب اهل بیت خصوصاً حضرت فاطمه نگاشته اند که معروفترین آنها عبارت اند از: بیت الاحزان فی مصائب سیّدة النسوان ، اثر شیخ عباس قمی (متوفی 1359)؛ بیت الاحزانِ فی مصائب سادات الزمان الخمسة الطاهرة من ولد عدنان ، اثر عبدالخالق بن عبدالرحیم یزدی (متوفی 1268؛ آقابزرگ طهرانی ، ج 2، ص 185).
محمدمحسن آقابزرگ طهرانی ، الذریعة الی تصانیف الشیعة ، بیروت 1378؛ پرویز اهور، کلک خیال انگیز: فرهنگ جامع دیوان حافظ ، تهران 1372 ش ؛ حسین بن علی بلادی بحرانی ، ریاض المدح و الرثا ، قم ] بی تا. و دیگران بی تا. بی تا. بی تا. [ ؛ علی بن عبدالله سمهودی ، وفاءالوفاباخبار دارالمصطفی ، چاپ محمدمحیی الدین عبدالحمید، بیروت 1404/1984؛ محمدپادشاه بن غلام محیی الدین شاد، آنندراج : فرهنگ جامع فارسی ، چاپ محمددبیر سیاقی ، تهران 1363ش ؛ رحیم عفیفی ، فرهنگنامة شعری ، تهران 1372 ش ؛ قصص الانبیاء ، متن پارسی ظاهراً قرن هفتم هجری ، چاپ فریدون تقی زادة طوسی ، مشهد 1363 ش ؛ محمدباقربن محمدتقی مجلسی ، بحارالانوار ، بیروت 1403/1983؛ عبدالرزاق مقرم ، وفاة الصدیقة الزهرا علیهاالسلام ، نجف 1370/1951؛ علی اکبر نفیسی ، فرهنگ نفیسی ، تهران 1355.
محمدهانی ملاّ زاده، بیت الاحزان، دائره المعارف بزرگ اسلامی
بیت الاحزان مکان گریه و سوگواری حضرت زهرا(س) در بقیع بود.
بیت الاحزان مکانی بود که در آنجا حضرت زهرا(س) پس از رحلت پیامبر(ص)، در سوگ پدر و مصائب پس از رحلت وی و نیز اعتراض مظلومانه به سیاست های حاکم، سخت گریه و شیون می کرد. در منابع از این مکان به عنوان جایگاه احتمالی قبر حضرت زهرا(س) یاد شده است.
این بنا در رویداد تخریب بقاع متبرک قبرستان بقیع به دست وهابیان، به سال 1221ق. ویران شده سپس به سال 1233ق. این بنا بازسازی شد و دیگر بار به دست وهابیان سعودی به سال 1344ق. ویران گشت و امروزه هیچ نشانی از آن در قبرستان بقیع باقی نمانده است.
بیت الاحزان ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
مؤلّف:حاج شیخ عباس قمی (م ۱۳۵۹ ه‍. .ق)
این کتاب در اثبات مظلومیت حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ و زندگانی آن حضرت، از بهترین و معتبرترین کتابها بوده و از کتب مشهور تاریخی می باشد. کتاب بیت الاحزان در چهار باب و هر باب در چند فصل تنظیم شده است. باب اوّل در ولادت و اسماء و کنیه حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ و باب دوّم در فضل، جلالت، عبادت، علم و مکارم اخلاق و محبت حضرت پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ به حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ بحث می کند. باب سوّم در اخبار سقیفه و ظلم و اذیت آن حضرت بعد از وفات پدرش و باب چهارم در حزن و اندوه حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ بعد از رحلت پدرش و مدت زندگانی آن حضرت بعد از پدرش بحث می کند. در هر باب احادیث مربوط به پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ و ائمه ـ علیهم السّلام ـ به سبک وترتیبی زیبا جمع آوری شده است. این کتاب در بین علماء از شهرت و جایگاه خاصی برخوردار بوده و به زبان فارسی نیز ترجمه های مختلفی شده است که اسامی آنان عبارتند از: ۱. سید محمود موسوی محرمی زرندی ۲. محمد محمدی اشتهاردی( رنجها و فریاد های فاطمه - سلام الله علیها-) ۳. محمدرضا احمدی طباطبایی (خانه غم) وضعیف نشر این کتاب در یک جلد به زبان عربی به همت دارالحکمه، در سال ۱۴۱۲ ‍ه .ق در ۱۸۹ صفحه به چاپ رسیده است. منبعسایت اندیشه قم    
محبت و مودت اهل بیت (علیهم السّلام) آثار و فوائدی دارد، عشق و دوستی عترت پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) بعنوان یک صفت ارزشمند موجب برکات و درجات و منزلت افراد است و در مقابل دشمنی و مخالفت با آنان، هلاکت و شقاوت ابدی در پی خواهد داشت. در این جا با بهره گیری از سخنان امیرمؤمنان (علیه السّلام) به برخی از آثار و برکات محبت اهل بیت (علیهم السّلام) می پردازیم.
محبت و مودت اهل بیت (علیهم السّلام) آثار و فوائدی دارد و آن چنان که از سخنان پیشوایان معصوم (علیهم السّلام) استفاده می شود هرکار نیک و بدی در دنیا و آخرت آثار و نتایجی دارد یعنی کارهای نیک برکات و درجاتی به دنبال دارد و اعمال بد و ناپسند موجب سقوط انسان و رسیدن به درکاتی در دو عالم می شود. در این میان دوستی و دشمنی اهل بیت (علیهم السّلام) نیز از محدوده این قاعده کلی بیرون نیست یعنی عشق و دوستی عترت پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) بعنوان یک صفت ارزشمند موجب برکات و درجات و منزلت افراد است و در مقابل دشمنی و مخالفت با آنان، هلاکت و شقاوت ابدی در پی خواهد داشت. در این جا با بهره گیری از سخنان امیرمؤمنان (علیه السّلام) به برخی از آثار و برکات محبت اهل بیت (علیهم السّلام) می پردازیم.
← چشم روشنی در هنگام مرگ
هر کسی نمی تواند دوست دار اهل بیت (علیهم السّلام) باشد، باید عشاق آل محمد (صلی الله علیه و آله وسلّم) از آلودگی ها مبرا باشند و استعداد این هدیه الهی را در وجود خویش داشته باشند، با وجود موانع، مسلما دوستی اهل بیت (علیهم السّلام) به دل نخواهد چسبید و حلاوت و لذت این عشق مقدس و هدیه آسمانی درک نخواهد شد. به قول مولوی:این محبت از محبت ها جداستعشق محبوب خدا عشق خداست
← تولد از حرام
ایمان و محبت اهل بیت؛ محبت به سادات
تفسیر آیات قرآن که توسط اهل بیت (علیهم السلام) صورت گرفته است و در منابع روایی یا تفسیری نقل شده است را تفسیر اهل بیت یا تفسیر منقول از اهل بیت می گویند. برخی آثار تفسیری، مشتمل بر روایاتی هستند که از اهل بیت علیهم السلام در تفسیر قرآن، وارد شده است. این تفاسیر در دو بخش منابع کهن تفسیری و منابع متأخر تفسیری، مورد بررسی قرار می گیرد.
برای دست یابی به تفسیر اهل بیت (علیهم السلام) باید از دوگونه منبع یاد کرد:۱. جوامع و آثار روایی شیعه همچون کتاب های الکافی از شیخ کلینی، من لا یحضره الفقیه از شیخ صدوق، تهذیب الاحکام از شیخ طوسی، بحارالانوار از علامه مجلسی، وسائل الشیعه از شیخ حرّ عاملی و بسیاری دیگر از جوامع روایی مشهور و غیر مشهور. در این منابع روایی، احادیث تفسیری پراکنده اند و نمی توان بابی مستقل در تفسیر آیات قرآن در آن ها مشاهده کرد.۲. تفاسیر روایی شیعی که تقریباً همه روایات منقول در آن ها به اهل بیت پیامبر یعنی امامان معصوم (علیهم السلام) نسبت داده شده اند. این تفاسیر به دو دسته منابع کهن و اولیه و منابع متأخر قسمت پذیرند.
منابع کهن تفسیر اهل بیت
افزون بر جوامع روایی بزرگ شیعه همچون بحارالانوار از علامه مجلسی، وسائل الشیعه از شیخ حرّ عامِلی، وافی از فیض کاشانی، مستدرک الوسائل از محدث نوری که روایات تفسیری فراوانی از اهل بیت را در بر دارند، مهم ترین منابع متأخر مشتمل بر تفسیر اهل بیت عبارت اند از:
← نورالثقلین
...
احادیث رسول خدا درباره فضایل اهل بیت بسیار است.
پیامبر اکرم فرمود: احبوا الله لما یغذوکم من نعمه و احبونی بحب الله واحبوا اهل بیتی لحبی و فرمود: انما مثل اهل بیتی فیکم مثل سفینه نوح فی قومه من رکبها نجی و من تخلف عنها غرق. مثل اهل بیت من در میان شماهمانند کشتی نوح در میان قوم او است.هر کس در آن سوار شد، نجات پیدا کرد و هر که تخلف ورزید، در دریا غرق شد.
درب حطه
و انما مثل اهل بیتی فیکم مثل باب حطه فی بنی اسرائیل من دخله غفرله؛ مثل اهل بیت من در میان شما همانند درب حطه در بنی اسرائیل است. هر کس داخل در آن شود، مورد آمرزش قرار می گیرد. در بحار از رسول خدا روایت شده است که فرمود «انا اهل بیت اختار الله عزّوجلّ لنا الاخره علی الدنیا»؛ ما اهل بیتی هستیم که خداوند برای ما آخرت را بر دنیا برگزیده است.
ولایت علی
در همین کتاب می خوانیم که رسول خدا فرمود: «انا اهل بیت قد اذهب الله عناالفواحش ما ظهر منها و ما بطن»؛ ما اهل بیتی هستیم که خداوند فواحش وچیزهای ناپسند ظاهری و باطنی را از ما دور کرده است.و فرمود: من سره ان یحیا حیاتی و یموت مماتی و یسکن جنه عدن غرسها ربی فلیوال علیا من بعدی ولیوال و لیه و لیقتد باهل بیتی من بعدی، فانهم عترتی خلقوا من طینتی، و رزقوا فهمی و علمی، فویل للمکذبین بفضلهم من امتی القاطعین فیهم صلتی لا انا لهم الله شفاعتی. کسی که دوست دارد زندگی او بسان حیات من و مرگ او بگونه مرگ من باشد و سکونت گزیند در بهشت عدن، که پروردگارم درختان آن را غرس کرده است، از علی طرفداری کند ( ولایت علی رابپذیرد) و طرفدار طرفداران علی باشد و پس از من از اهل بیتم پیروی کند؛ زیراآنان عترت من هستند، از سرشت من خلق شده اند و از فهم و علم من برخودارند.وای بر آن گروه از امتم که برتری آنها را تکذیب می کنند و رشته ارتباط با من را قطع می کنند. خدا شفاعت مرا نصیب آنها نگرداند.
حدیث ثقلین
...
۲۸ شهریور سالرزو عروج یکی از بزرگترین شاعران متعهد ایران اسلامی است؛ شاعری که دوست و دشمن به توانمندی و تبحر او در عرصه شعر و شاعری اعتراف دارند.
در سال ۱۳۱۰ شمسی وقتی نخستین دفتر شعر او به چاپ رسید، ملک الشعرای بهار، که خود ادیب بزرگ و شاعر زبر دستی بود، در اشاره به مقام و منزلت والای او گفت: شهریار نه تنها افتخار ایران بلکه افتخار شرق است. و در حضور بزرگان شعر و ادبیات آن روز با صدای رسا اعلام کرد: من از وقتی که این کتابچه شعر شهریار را به دست آوردم، هر وقت می خواهم شعر بگویم آن را باز می کنم و چند غزل از آن را می خوانم و طبعم را تشحیذ می کنم.
سخن جلال الدین همایی
در همین ایام استاد فرزانه مرحوم علامه جلال الدین همایی می گوید: وقتی استاد شهریار این شعر «جویبار دیده» را منتشر کرد، استادان بزرگ شعر و ادب انگشت حیرت به دندان گرفتند؛ زیرا در آن موقع سن ایشان بسیار کم بود و باور نمی شد که این شعر از شهریار جوان باشد.
سخن مهرداد اوستا
مرحوم استاد مهرداد اوستا در اشاره به شهرت و منزل والای شهریار بزرگ می گوید: ... با وجود قبول خاطری که سخن این شاعر بزرگ از نخستین روزگار نوجوانی و جوانیش در میان جامعه عموما و در جامعه شعر و ادب خصوصا یافت، تا بدان حد که از برای هواخواهان و شیفتگان سخن اعجاب و در نظر تنگ چشمان و همگنان رشک برانگیز بود و آن آوازه بلند و فراگیر که او را بوده است، در کمتر روزگار و زمانی شاعری را هر چند بزرگ - همانند او - نصیب افتاده است.
امتیاز شهریار نسبت به دیگران
...
اصل جلوگیری از نفوذ اطرافیان و عدم سوء استفاده آنها در همه حکومتها و جوامعی که به عدالت به عنوان لازمه بقای حکومت و کرامت انسانها احترام می گذارند از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. این موضوع به عنوان یک اصل در اسلام و بخصوص در سیره نبوی از جایگاه مهمی برخوردار است.
یک ملت برای پیشرفت و ترقی خود به رهبر و زمامداری لایق نیازمند است که بتواند عدالت را در همه ابعادش در اجتماع پیاده کند.یکی از راهکارهای لازم برای رسیدن به این هدف تساوی همه آحاد مردم در برابر قانون است و از عوامل بسط و گسترش عدالت اجتماعی مبارزه با سوء استفاده اطرافیان و وابستگان زمامداران و مسئولان اجرایی می باشد که از اهمیت زیادی برخوردار است.معمولا"در اطراف حاکمان افرادی هستند که سعی دارند از موقعیت و شرائط به نفع خود استفاده کنند و حقی را تباه سازند.
لزوم جلوگیری از سوء استفاده ی اطرافیان
اصل جلوگیری از نفوذ اطرافیان و عدم سوء استفاده آنها در همه حکومتها و جوامعی که به عدالت به عنوان لازمه بقای حکومت و کرامت انسانها احترام می گذارند از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. این موضوع به عنوان یک اصل در اسلام و بخصوص در سیره نبوی از جایگاه مهمی برخوردار است. پیامبر دوران رسالت خویش به این امر کاملا" واقف بود و آن را در سیره مدیریتی خود کاملا"رعایت می کرد. از امام رضا (علیه السّلام) روایت شده است که وقتی آیه زکاة نازل شد. از آنجا که یکی از مصارف زکاة برای کسانیست که در جمع آوری آن کمک کرده اند، عده ای از بنی هاشم نزد پیامبر آمدند و از آن حضرت تقاضا کردند که به سبب خویشاوندی جمع آوری زکاة را به آنان واگذار نماید و در نتیجه سهمی از زکاة به آنان تعلق گیرد رسول خدا به آنان فرمود: صدقه و زکاة بر من و بنی هاشم حرام است، سپس به آنان فرمود که: آیا گمان می کنید من دیگران را بر شما ترجیح می دهم. به این معنا که اینگونه نیست؛ بلکه من خیرخواه شما هستم و صلاح شما را می خواهم. در خبر دیگری آمده است که حضرت رسول فرمود: من کسی را بر شما ترجیح نمی دهم، پس بدانچه که خداوند و رسولش برای شما بدان رضایت دارند راضی باشید، آنها نیز اظهار رضایت کردند و رفتند. رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) تاکید داشت که خویشاوندانش دریا بند که آن حضرت خیرخواه ایشان است و اینکه به آنان اجازه نمی دهد به واسطه خویشاوندی و نزدیکی به آن حضرت از امکانات ویژه برخوردار شوند ، صلاح ایشان است و همچنین تاکید داشت که دریابند هر کس در گرو عمل خویش است و کسی به سبب خویشاوندی با آن حضرت و بدون عمل صالح رستگار نخواهد شد.در حدیثی از امام باقر (علیه السّلام) آمده است که «قام رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلّم) علی الصفا فقال: «یا بنی هاشم، یا بنی عبدالمطلب ، انی رسول الله الیکم و انی شفیق علیکم و ان لی عملی و لکل رجل منکم عمله ، لاتقولوا: ان محمدا" منا و سند خل مدخله...؛ رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) بر کوه صفا ایستاد و فرمود: ای فرزندان هاشم، ای فرزندان عبدالمطلب ، همانا من فرستاده خدا بسوی شما و خیرخواه شما هستم من در گرو عمل خود هستم و هر یک از شما در گرو عمل خود است؛ نگویید که محمد از ماست و هر جایی که او داخل شد، ما داخل می شویم (و چون او به بهشت رفت ما هم به سبب خویشاوندی او به بهشت خواهیم رفت).»
لزوم بر طرف کردن بدگمانی از والی
در اجتماعی که تعامل بین حاکم و مردم وجود نداشته باشد وجوبی اعتمادی و تردید بر آن حاکم باشد راهی به پیشرفت و ادامه حیات نخواهدداشت. بنابراین بر والی واجب است که با رفتار صحیح و منش مدبرانه خود هرگونه تردید و شبهه ای را از اذهان عمومی بزداید که این بدبینی و بی اعتمادی خود یکی از مهمترین عوامل بر باد رفتن نظام هاست. در سیره رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلّم) این تدبیر کاملا" مشهود است، در غزوه حنین و هوازن غنایم بسیار زیادی بدست، مسلمانان افتاد. رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) پس از جمع آوری غنائم به تقسیم آنها پرداخت و از مؤلفة قلوبهم (مولفة قلوبهم کسانی هستند که انگیزه معنوی نیرومندی برای پیشبرد اهداف اسلامی ندارند و با تشویق مالی در آنان ایجاد انگیزه می کنند) یعنی دلجویی شدگان آغاز کرد و به آنها غنایم فراوانی داد. پس از آن نیز به زید بن ثابت فرمودند تا مردم را سرشماری کند و غنائم را به حساب آورد و سپس غنائم را بین مردم تقسیم کردند، این امر بر انصار گران آمد و درباره رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) و نحوه تقسیم اموال سخنانی که حاکی از بدبینی و سوء ظن آنها به آن حضرت بود، شنیده می شد. پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) از بدبینی و ناراحتی انصار با خبر شد، آنها را گرد خویش جمع کرد و با درایتی بی نظیر آنچنان این گروه ناراضی را تحت تاثیر کلام خویش قرار داد که همگی از کرده و گفته خو یش شر مگین شد ند و آتش محبت رسول الله در دلشان شعله ور شده بود. این روش و سیره شخصیت بزرگواریست که توانست اسلام را در میان مردمی متعصب و جاهل گسترش دهد و بر قلوب آنها حکومت کند.بیت در دانشنامه ویکی پدیا

بیت
واژه بیت در فارسی در معانی زیر بکار می رود:
بیت (شعر) در شعر و ادبیات
بیت (رایانه) به عنوان کوچک ترین واحد حافظه در رایانه
جنبش بیت جنبش هنری ادبی در قرن بیستم
موسیقی بیت، سبک موسیقی بریتانیایی اوایل دهه ۶۰
بیت (آهنگ)، در موسیقی و نظریه موسیقی
بیت، یک واژه زبان عربی به معنی خانه
بیت (دهانه) یک دهانه برخوردی در ماه است.
این دهانه ۶ دهانه اقماری دارد.
بیت (به انگلیسی: Bit) (کوتاه شدهٔ binary digit به معنی رقم دوتایی) به معنای رقم در دستگاه اعداد دودویی است. همان طور که در عددنویسی در مبنای ده، که عددنویسی رایج امروز در کارهای روزمره است، ده رقم ۰، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ به کار می رود، در عددنویسی در مبنای دو فقط دو رقم وجود دارد: صفر و یک. به هریک از این ارقام یک بیت می گویند. مثلاً عددی مثل ۱۰۰۱۱۰۱ در مبنای دو، هفت رقم یا هفت بیت دارد. «بیت» در نظریه اطلاعات، بیان گر واحدِ (یکای) محتوای اطلاعاتی (Information content)؛ یا به طور خلاصه، واحد اطلاعات است. آن را نباید لزوماً با «بیت» به معنی رقم دستگاه دودویی که در بالا معرفی شد یکی دانست.
مخفف: b
سرواژه عبارت: Bit
Bit مخفف عبارت binary digit است.
کوچک ترین واحد کامل در شعر کهن فارسی بیت است که دو مصراع (مِصرَع) را شامل می شود.یک اثر هنری که خطاطی دو بیت را نمایش می دهد.   یک بیت شعر به خط نستعلیق که توسط نرم افزار خطاطی شده است.
بیت در زبان عربی به معنی خانه و در اصطلاح، حداقل شعر است که از دو مصراع تشکیل شده باشد.
نمونه:
اگر هر دو مصراع یک بیت قافیه دار باشند، آن بیت را مصرّع می نامند؛ یعنی قافیه دار. نمونه:
«بیت» (انگلیسی: Beat) فیلمی در ژانر درام به کارگردانی گری والکوف است که در سال ۲۰۰۰ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به کورتنی لاو، کیفر ساترلند، ران لیوینگستون، و نورمن ریداس اشاره کرد. فیلم به قسمتی از داستان زندگی ویلیام اس. باروز نویسنده آمریکایی و رابطه اش با همسرش جوان ولمر می پردازد.
۲۹ ژانویه ۲۰۰۰ (۲۰۰۰-01-۲۹) (جشنواره فیلم ساندنس)
بیت آباد (خاش)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان ایران است.
فهرست روستاهای ایران
این روستا در دهستان کوه سفید قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱٬۰۹۳ نفر (۲۰۸خانوار) بوده است.
بیت آباد (خاش)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان ایران است.
بیت إجزا (به لاتین: Beit Ijza) یک روستا در دولت فلسطین است.
فهرست شهرهای دولت فلسطین
بیت إجزا ۶۹۸ نفر جمعیت دارد.
بیت احمر روستایی از توابع استان صَنعاء در کشور یمن و در شبه جزیره عربستان واقع می باشد. این روستا در منطقهٔ (سنحان) و در ۲۱ کیلومتری جنوب شرقی شهر صنعاء واقع شده است.
بنو الاحمر از قبائل حاشد.
بنو الاحمر العصیمات.
شهید حسن الاحمر کشته شده سال ۱۹۶۱ میلادی.
بنو الاحمر از اهل زبید.
جمعیتش در حدود ۳۱۷ نفر می باشد. از مشاهیر این روستا سرهنگ علی عبدالله صالح رئیس جمهوری وقت یمن، وی در این روستا تولد شده است. همچنین از قبائل مشهور این روستا:
در مخابرات، بیت اطلاعات کاربر یک بیت است که از کاربر منبع به سامانه مخابرات برای تحویل به کاربر مقصد منتقل می شود.
اطلاعات بالاسری
انتقال اطلاعات
اطلاعات کاربر
بیت اطلاعات کاربر شامل بیت های بالاسری ایجاد شده یا بیت های بالاسری دارای تاثیرات کاربردی اولیه در سامانه مخابراتی نمی شود.
بیت اطلاعات کاربر، کدگزاری می شود تا بیت کانال را ایجاد کند.
بیت الاحزان جایگاهی است در قبرستان بقیع و از آن جهت شهرت یافت که فاطمه تا ۲۷ روز پس از مرگ محمد، در آنجا به سوگ می نشست و می گریست.نبو
ابومحمد غزالی ۴۵۰–۵۰۵ که یکی شخصیتهای معروف و از علما و دانشمندان اهل سنت است، در ضمن بیان وظایف زایران مدینه منوره و کسانی که به زیارت بقیع مشرف می شوند می گوید: «مستحب است که زائران، هر روز صبح، پس از زیارت قبر حضرت رسول در بقیع حضور بهم رسانند و قبور پیشوایان دینی و صحابه را که در آنجا مدفون هستند زیارت کنند». سپس می گوید: «و مستحب است در مسجد فاطمه - علیها سلام - نیز نماز بخوانند».
سر ریچار بورتون ۱۸۵۳ میلادی = ۱۲۷۶ قمری یکی از جهانگردانی که به مکه و مدینه مسافرت نموده و در سیاحت نامه خود از آثار و ابنیه حجاز و از اخلاق و رسوم مسلمانان در موسم حج و از جزئیات زندگی مردم حجاز سخن گفته است.
از جمله حرمها و گنبدها و بارگاه های موجود در بقیع را معرفی و با قلم خود ترسیم و تصویر نموده است. دربارهٔ بیت الاحزان چنین گفته است: «در بقیع مسجد کوچکی است که در سمت جنوبی گنبد عباس بن عبدالمطلب واقع گردیده و این مکان را بیت الاحزان نیز می نامند؛ زیرا فاطمه آخرین روزهای عمر خویش را در این محل بسر می برد و برای از دست دادن پدرش نوحه سرایی می نمود.
در معماری رایانه، متغیرها، آدرس ها یا واحدهای داده ای ۱۲-بیتی آنهایی هستند که حداکثر ۱۲ بیت طول دارند. همچنین سی پی یو و معماری های ای یوال ۱۲-بیتی هستند که بر اساس رجیستر، گذرگاه های آدرس یا گذرگاه های داده با این اندازه کار می کنند.نبو
شاید شناخته شده ترین سی پی یوی ۱۲-بیتی پی بی پی-۸ و نزدیکانش از جمله ریزپردازنده اینترسیل ۶۱۰۰ است که انواع مختلفی از آن از اوت ۱۹۶۳ تا میانه های دهۀ ۱۹۹۰ تولید شد. بسیاری از ای دی سی ها (مبدل های سیگنال آنالوگ به دیجیتال) کیفیت ۱۲-بیتی دارند. همچین بعضی از ریزکنترل گرهای پی آی سی نیز از طول کلمۀ ۱۲-بیتی استفاده می کنند.
۱۲ رقم دودویی، ۴۰۹۶ جایگشت متفاوت (۱۰٬۰۰۰ هشت هشتی، ۱٬۰۰۰ شانزده شانزدهی) دارد. بنابراین یک ریزپردازنده با ۱۲-بیت آدرس حافظه می تواند به ۴۰۹۶ بیت (۴ کیبی بایت) حافظه، دسترسی مستقیم داشته باشد.
۱۲۸-بیت (انگلیسی: 128-bit) در معماری رایانه، متغیرها، آدرس ها یا واحدهای داده ای هستند که حداکثر ۱۲۸ بیت (۴ ردیف هشت تایی) طول دارند. همچنین سی پی یو و معماری های ای یوال ۱۲۸-بیت هستند که بر اساس رجیستر، گذرگاه های آدرس یا گذرگاه های داده با این اندازه کار می کنند.نبو
۳۲-بیت (به انگلیسی: 32-bit) در معماری رایانه، متغیرها، آدرس ها یا واحدهای داده ای هستند که حداکثر ۳۲ بیت (۴ ردیف هشت تایی) طول دارند. همچنین سی پی یو و معماری های ای یوال ۳۲-بیت هستند که بر اساس رجیستر، گذرگاه های آدرس یا گذرگاه های داده با این اندازه کار می کنند.نبو
در معماری رایانه، متغیرها، آدرس ها یا واحدهای داده ای ۴-بیتی آنهایی هستند که حداکثر ۴ بیت طول دارند. همچنین سی پی یو و معماری های ای یوال ۴-بیتی هستند که بر اساس رجیستر، گذرگاه های آدرس یا گذرگاه های داده با این اندازه کار می کنند.نبو
بیشتر ریزپردازنده ها که طول کلمهٔ ۴-بیتی داشتند در دههٔ ۱۹۷۰ پدید آمدند. تی ام اس ۱۰۰۰، اولین ریزپردازندهٔ، تک-تراشه، یک سی پی یوی ۴-بیتی بود که از معماری هاروارد پیروی کرده و یک رام با دستور روی تراشه (۸-بیت دستور) و یک رم با داده بر روی تراشه (۴-بیت داده) داشت. اولین ریزپردازندهٔ تجاری اینتل ۴۰۰۴ بی سی دی بود که برای کارهای محاسباتی در سال ۱۹۷۱ ساخته شد؛ این ریزپردازنده طول کلمهٔ ۴-بیتی، دستورالعمل ۸-بیتی و آدرس ۱۲-بیتی داشت.
پردازنده های ساترون، که در ماشین حساب هایی چون ماشین حساب مهندسی اچ پی-۴۸ استفاده می شد، مانند اینتل ۴۰۰۴ مکانیزم ۴-بیتی داشتند.
دههٔ ۱۹۷۰ شاهد ظهور کاربر نرم افزاری ۴-بیتی مانند ماشین حساب های جیبی در بازار بود.
خانواده آتاری ۸-بیت (به انگلیسی: Atari 8-bit family) یک سری از رایانه های خانگی ۸-بیتی می باشد که در سال ۱۹۷۹ توسط آتاری معرفی و تا سال ۱۹۹۲ تولید گردید. سی پی یو تمام مدل های این خانواده بر پایه تراشه ام اواس ۶۵۰۲ و در سرعت ۱٫۷۹ مگاهرتز می باشند. سری آتاری ۸-بیت اولین رایانه خانگی است که از کمک پردازنده های سفارشی استفاده کرد. این ساختار به طراحان آتاری اجازه می داد اقدام به تولید رایانه هایی کنند که قابلیت های صوتی و گرافیکی آن از رایانه های هم عصر خود مانند اپل ۲ و کمودور پی ای تی، افزون تر بود. ضمن اینکه در زمینه بازی های ویدئویی این رایانه دارای یک کیلر اپلیکیشن ‏(en)‏ معروف به نام Star Raiders بود. در آن زمان هیچ رایانه مشابه آتاری ۸-بیت (از نظر سخت افزار گرافیکی) تا سال ۱۹۸۲ و زمان معرفی کمودور ۶۴، وجود نداشت.
۴۰۰ و ۸۰۰ (۱۹۷۹) — رایانه های اولیه در بدنه های نخودی رنگ قرار داشت، مدل ۴۰۰ یک صفحه کلید پرده ای داشت، مدل ۸۰۰ نیز دارای کلیدهای کامل، دو درگاه کارتریج و خروجی نمایشگر بود. هر دو سیستم دارای شیارهای توسعه حافظه (تا ۴۸ کیلوبایت) نیز بودند. مدل های پال که بعداً تولید شدند از تراشه 6502C به عنوان سی پی یو استفاده می کردند.
مدل 1200XL (سال ۱۹۸۳) — دارای بدنه آلومینیومی و پلاستیک دودی جدید، ۶۴ کیلوبایت حافظه رم و فقط دو درگاه جوی استیک، کلید Help و کلیدهای عملیاتی بود.
مدل 600XL و 800XL (سال ۱۹۸۳) — به عنوان سیستم های جایگزین ۴۰۰، ۸۰۰ و 1200XL معرفی شدند. مدل 600XL دارای ۱۶ کیلوبایت حافظه، نسخه پال این سیستم دارای درگاه نمایشگر، 800XL دارای ۶۴ کیلوبایت حافظه و خروجی نمایشگر بودند. هردو مدل دارای زبان برنامه نویسی بیسیک داخلی و یک درگاه گسترش با نام PBI بودند. مدل های پال که در اواخر تولید شدند با مارک 800XLF بر روی مادربورد و شامل تراشه «آتاری فردی» و نسخه اصلاح شده بیسیک بود.
مدل های 65XE و 130XE (سال ۱۹۸۵) – در واقع مدل اصلاح شده 800XLF به همراه یک کیس و صفحه کلید جدید بود. 130XE دارای ۱۲۸ کیلوبایت حافظه رم و یک رابط کاربری کارتریج توسعه یافته (ECI) به جای درگاه سریال (PBI) بود. اولین نمونه های 65XE فاقد ECI یا PBI بود که البته در مدل های جدیدتر ECI اضافه شد. در بعضی از بازارهای کشورهای اروپایی مدل 65XE با نام 800XE به فروش می رفت.
سیستم بازی XE (سال ۱۹۸۳) – یک کنسول بازی با رنگ بدنه نخودی روشن با یک صفحه کلید نرم و مسافرتی که کاملاً جدا از دستگاه بود.
آتاری ۴۰۰ و آتاری ۸۰۰ اورجینال همراه با یک سری از ابزارهای جانبی «پلاگ اند پلی» عرضه شدند که از سیستم اختصاصی «سریال ورودی/خروجی آتاری» (که در واقع مدل بسیار ابتدایی و اولیه USB بود)، استفاده می کردند. به دلیل قوانین سخت گیرانه کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا در آن زمان، سیستم های آن دوران باید به وسیله یک پوشش آلومینیومی پوشانده می شدند که این باعث زمخت شدن شکل فیزیکی سیستم ها می شد که البته از نظر هزینه نیز گران بودند. بعد از حدود یک دهه مدل های اولیه با سری جدید XL و XE جایگزین شدند که البته دارای ساختار یکسان، اما از نظر فیزیکی سبک تر و ارزان تر بودند.
آتاری ۸-بیت در طول دوران تولید اصلی خود یعنی بین اواخر ۱۹۷۹ و اواسط ۱۹۸۵، حدود دو میلیون دستگاه به فروش رفت. آتاری ۸-بیت فقط در فروشگاه های اختصاصی رایانه به فروش نرفت، بلکه در خرده فروشی های بزرگی مانند سیرز نیز به نمایش درآمد و به وسیله آن ها اقدام به پخش دمو در داخل فروشگاه ها نمودند تا باعث جذب مشتریان شود. رقابت اصلی در سطح بازار جهان از سال ۱۹۸۲ شروع شد، زمانی که کمودور ۶۴ بهترین فروش در بین رایانه های ۸-بیتی آن زمان را داشت. آتاری در اوایل دهه ۹۰ میلادی بازار موفقی در اروپای شرقی پیدا کرد و توانست فروش رایانه های خود را احیا کند.
در ژانویه ۱۹۹۲ شرکت آتاری به طور رسمی هرگونه پشتیبانی از رایانه های باقی مانده ۸-بیتی خود را متوقف کرد.
آتلانتا بیت (به انگلیسی:Atlanta Beat) یکی از باشگاه های حرفه ای فوتبال زنان در آمریکا است.
وبگاه رسمی
این تیم واقع در شهر آتلانتا است و خانه آن ورزشگاه دانشگاه ایالتی کنساو است.
همچنین این تیم یکی از اعضای لیگ برتر زنان ایالات متحده (WPS) است.
آنتونی بِیت (انگلیسی: Anthony Bate; ۳۱ اوت ۱۹۲۷ – ۱۹ ژوئن ۲۰۱۲(2012-06-19)) هنرپیشه اهل بریتانیا بود.
از فیلم ها یا برنامه های تلویزیونی که در آن نقش داشته می توان به هیچ کجا در آفریقا و مجموعه تلویزیونی پوآرو اشاره کرد.
اگزبی بیت یک ضریبی از واحد بیت است که برای انبارش داده کامپیوتری استفاده می شود. پیشوند اگزبی به معنی ۲۶۰ می باشد در نتیجه یک اگزبی بیت، ۱٬۱۵۲٬۹۲۱٬۵۰۴٬۶۰۶٬۸۴۶٬۹۷۶ بیت خواهد بود. علامت اگزبی بیت، Eibit است. این واحد توسط کمیسیون الکتروتکنیکی بین المللی (آی ئی سی) ثبت شد و از طرف تمامی سازمان های اصلی مورد قبول واقع گردید. اگزبی بیت طراحی شده بود تا جایگزین اگزابیت، به معنی ۱۰۱۸ بیت، شود.نبو
پیشوند اگزبی یک تک واژ چندوجهی می باشد که از واژگان اگزا (کوینتیلیون) و باینری (دودویی) مشتق شده است.
پیشوندهای دودویی و به تبع آن اگزبی بیت جزو دستگاه بین المللی یکاها (آی اس کیو) هستند ولی در دستگاه بین المللی یکاها (اس آی) نیامده اند.
اهل بیت (به عربی:أهل البیت) عبارتی به زبان عربی است و به معنای واقعی کلمه به معنی مردمِ خانه یا خانوادهٔ خانه است. عبارت «اهل بیت» در عربستان قبل از ظهور اسلام برای اشاره به قبیله یا طایفهٔ یک شخص استفاده می شد که توسط خانوادهٔ حاکم بر یک قبیله انتخاب می شد. در سنت اسلامی این اصطلاح برای خانوادهٔ پیامبر اسلام استفاده می شود. اهل بیت به طور ویژه ای برای مسلمانان شیعه مهم هستند زیرا شیعیان عموماً احادیث را با اهل بیت یا نزدیکان آن ها مستند می کنند. در مذهب تشیع، اهل بیت، مرکز اسلام و مفسر قرآن و سنت هستند. شیعیان باور دارند که آن ها جانشین پیامبر هستند و شامل محمد، فاطمه، علی، حسن، حسین (به طور کلی معروف به اصحاب کسا")و سایر امامان می شود. نظرات مختلفی در مورد قلمرو و اهمیت اهل بیت وجود دارد. در اسلام سنی اهل بیت پیامبر شامل زنان پیامبر، دخترش فاطمه، علی و دو فرزندش حسن و حسین می شود. باقی سنی ها تمام نوادگان محمد را و بعضی اوقات نوادگان عمویش عباس ابن عبدالمطلب را نیز اهل بیت می دانند. در تفکر شیعه و سنی هر مسلمانی وظیفه دارد به اهل بیت محبت کنند.
برخی مفسران اهل سنت معتقدند که این آیه تنها شامل همسران پیامبر اسلام می شود.
گروه دیگری از مفسران اهل سنت معتقدند که اهل بیت در آیهٔ مذکور همسران پیامبر اسلام، علی، فاطمه، حسن و حسین هستند.
بعضی از مفسران آیه را عام دانسته و آن را شامل همهٔ نزدیکان پیامبر اسلام، از جمله همسران فرزندان، نزدیکان و حتی غلامان و کنیران وی دانسته اند.
گروهی دیگر از مفسران گفته اند منظور از اهل بیت کسانی است که صدقه بر آن ها حرام است؛ یعنی فرزندان علی، فرزندان عقیل، فرزندان جعفر و فرزندان عباس.
همه مفسران شیعه و برخی از مفسران اهل سنت مراد این آیه را پنج تن آل عبا، یا اصحاب کساء دانسته اند: پیامبر اسلام، علی، فاطمه، حسن و حسین. این نظریه بر اساس روایات شیعه و سنی مانند حدیث کساء، حدیث مباهله، و حدیث مودت قربی است.
عبارت «اهل» حاکی از اعضای خانوادهٔ یک مرد شامل مردان قبیله، نزدیکان و خویشاوندان زن (یا زنان) و بچه ها می شود. عبارت «بیت» به معنی منزل یا مسکن که شامل چادر و ساختمان می شود. اهل بیت به معنای تمام اعضای خانوادهٔ یک مرد یا تمام کسانی که با او زندگی می کنند می شود. اهل بیت حالت مودبانهٔ خطاب قرار دادن خانواده یا زن خانواده است. عبارات زیر همه یک معنی دارند:۱ . اهل البیت: مردم خانه
بحث های زیادی دربارهٔ اینکه چه کسانی اهل بیت هستند صورت گرفته. هرچند که اختلافات زیادی بوده ولی یک اجماع بین شیعه است «اهل کسا» ویژهٔ علی، فاطمه، حسن و حسین اعضای خانه با مالکیت محمّد ص است ولی اهل سنت نظرات متفاوتی دارد.
هرچند که یکی از ادله آاهل سنت آیات ۳۲ و ۳۳ سوره احزاب در قرآن مجید می باشد : ترجمه:ای زنان پیغمبر، شما مانند دیگر زنان نیستید (بلکه مقامتان رفیع تر است) اگر خدا ترس و پرهیزکار باشید، پس زنهار نازک و نرم (با مردان) سخن مگویید مبادا آن که دلش بیمار (هوا و هوس) است به طمع افتد (بلکه متین) و درست و نیکو سخن گویید. (۳۲) و در خانه هایتان بنشینید و آرام گیرید (و بی حاجت و ضرورت از منزل بیرون نروید) و مانند دوره جاهلیت پیشین با آرایش و خود آرایی بیرون نیایید، و نماز به پا دارید و زکات (مال به فقیران) بدهید و از امر خدا و رسول اطاعت کنید. خدا چنین می خواهد که هر رجس و آلایشی را از شما خانواده (نبوت) ببرد و شما را از هر عیب پاک و منزه گرداند (۳۳) و از آن همه آیات الهی و حکمتی که در خانه های شما تلاوت می شود متذکر شوید (و پند گیرید، و بدانید) که همانا خدا را (به خلق) لطف و مهربانی است و (به حال همه) آگاه است.
بحث و بیت گونه ای از مشاعره ادبی می باشد که در میان مردم سیستان رواج دارد؛ قالب شعری آن سیتک (دوبیتی) و ساز همراه آن دایره است. هر چند بسیاری از سیستانیان بدون دایره نیز بحث و بیت می کنند.
گویش سیستانی
رقص سیستانی
مشاعره
بحث و بیت رجز خوانی های عاشقانه ای ست که گاه دو دلداده به بهانهٔ بحث و بیت، رازهای ناگفتهٔ خویش را وا گو می کردند تا از این طریق به گوش یار او برسد. یا رجزی ست که سرگشته ای گمنام برای رویارویی با زندگی، طبیعت و سنت می خوانده است. این رجزخوانی ها در گذشته به چند طریق اجرا می شده است.
بیشتر بحث و بیت هایی که در هنگام کار کردن، اجرا می شدند، بحث و بیت هایی بدون دایره بودند. در این جا بحث و بیت کردن تنها برای لذت بردن نبوده است بلکه می توان آن را نوعی رویارویی با دشواری کار، تشنگی، گرسنگی و حس نکردن گذر زمان پنداشت. معمولاً یا دو به دو یا به صورت گروهی اجرا می کردند و آنقدر ادامه می دانند تا یکی یا گروهی تسلیم گروهی دیگر می شد. در آغاز یکی به نمایندگی از گروهش دوبیتی ای را می خواند و بایستی گروه دیگر دوبیتی ای با همان مفهوم که به نوعی پاسخی به گویندهٔ پیشین باشد را تکرار کند. به این ترتیب این هماوردی تا تسلیم یکی از گروه ها ادامه می یابد.
بحث و بیت به همراهی دایره شور و نشاط بیشتری دارد. سیستانیان دایره را دو گونه می نوازند. یکی سر دستی و دیگری سر پایی. سر دستی معمولن بیشتر برای ریتم های آرام است و سرپایی برای ریتم های تند تر. هرچند گاه برای تفنن با سرپایی نیز ریتم های آرام تری را می نوازند. در بحث و بیت، بیشتر از شیوهٔ سر دستی بهره می گیرند تا سرپایی.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

بیت در دانشنامه آزاد پارسی

بِیت
کوچک ترین واحد شعر در زبان فارسی و عربی، متشکل از دو مصراع، در نسخه شناسی. واحد اندازه گیری نوشتۀ کتاب، برابر با چهل یا پنجاه حرف، برای محاسبۀ حق الزحمۀ کاتبان. عموماً حق الزحمۀ کاتب را به ازای هر هزار بیت محاسبه می کردند و می پرداختند. رواج این اصطلاح و پرداخت حق الزحمه به این شیوه از قرن ۸ق متداول شد. پیش از آن، حق الزحمۀ کاتبان را به ازای هر «ورق کتابت» محاسبه می کردند. نسخه شناسان ایران نیز تا دورۀ معاصر اندازۀ کتابت نسخ خطی را براساس بیت می سنجیدند و ثبت می کردند.

ارتباط محتوایی با بیت

بیت در جدول کلمات

بیت
خانه
بیت الحرام
کعبه, خانه خدا
از مثنوی های اهلی شیرازی که 520 بیت دارد و موضوع آن عشق پاک « جم » به دختر پسر عم خود « گل » است
سحر حلال
بنایی در بیت المقدس با گنبدی طلایی که نزدذ عامه مردم به اشتباه مسجدالاقصی تلقی میشود
مسجد قبه الصخره
جمع بیت به معنای دو مصراع از شعر
ابیات
جمع بیت به معنی خانه ها
بیوت
منظومه ای حماسی تاریخی در 5000 بیت از قاسمی گنابادی
شاهرخ نامه
منظومه ای عاشقانه به زبان فارسی در قالب مثنوی نوشته محمد عصار تبریزی که در سال 778 هجری قمری در وزن خسرو و شیرین سروده شده و دارای 5120 بیت است
مهر و مشتری
منظومه ای مشتمل بر 14000 بیت به وزن شاهنامه فردوسی از ادیب پیشاوری
قیصرنامه
نام قدیم بیت المقدس
دژهوخت گنگ

معنی کلمه بیت به عربی

عائلة , منزل

بیت را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

فاطمیا ١٢:٤١ - ١٣٩٥/٠٦/٣١
گات - خانه - هر بیت از یک سروده(شعر) - گات در زبان پهلوی برابر بیت بکار میرفته ایما(اشاره) به گاتهای زرتشت -
گاث , گات و گاه از یک ریشه هستند.
|

وحشي بافقي ١٢:٥٧ - ١٣٩٥/٠٩/١٥
به ســــودای تو مشــــغولم
ز غـوغـــــــای جــهـان فارغ
|

ملیکا ١٣:٣٩ - ١٣٩٥/١١/٢٧
این واژه از اساس پارسى و پهلوى ست و تازیان (اربان) از واژه پهلوىِ بیتا Bita به معنى خانه ، سراى ، مسکن برداشته معرب نموده و ساخته اند: البیت ، بُیوت ، بیات ، أبیات ، باتَ یبیت ، بَیَّتَ یُبَیِّتُ تبییت ، مبیّت ، بیتوتة و ...!!! دیگر همتایان آن در پارسى
اینهاست: خانه Xaneh (پهلوى: خانَگ ) ، سَراى-سرا Sara-Saray (پهلوى) ، خان Xan (پهلوى: خانه) ، مان Man (پهلوى: خانه ، پناه ، سرا) ، خانگاه Xangah (پهلوى: خانه گاه ، خانه و کاشانه) ، کاشانه Kashaneh (پهلوى: کاشانَگ ) ، آشیان Ashiyan (پهلوى: خانه ، منزل ، مأوا)
، آوَریشْنْ Avarishn (پهلوى: خانه ، مسکن ، منزل ، آوردن و ..) ، خانمان Xaneman (پهلوى: خانه و خانواده) ، خُن Xon (پهلوى: خانه ، منزل ، مسکن ) ، کده Kadeh (پهلوى: کَتَک : خانه ، منزل ، سرا ، مکان ، جا) ، کَرْتْمانKartman (پهلوى: خانه ، منزل ، مسکن خوب ساخته
شده) ، ماند Mand(پهلوى: خانه ، سرا ، منزل) ، ماسنا Masna (پهلوى: منزل ، مسکن ، خانه بزرگ) ،
|

آریا بهداروند ٢١:٥٧ - ١٣٩٦/٠٦/٢١
در زبان لری بختیاری به معنی
شعر.
Baet
|

سید احمد مرتضوی ١١:٥١ - ١٣٩٧/٠٨/١٠
دوبند
|

ملیحه ١٦:٢٣ - ١٣٩٨/٠٣/١٨
همه یاران به سر راه تو بودیم ولی
غم روی تو مرا دید و ز من یغما برد
|

The one ٢٣:٢١ - ١٣٩٨/٠٣/١٨
این واژه بسیار عجیب است چون که واژه ی �بت� در بسیاری از نوشته های پهلوی هست. و‌ در زبان هایی که همخانواده پارسی هستند نیز دیده می شود، یونانی: b�ta, سانسکریت/هندی: beta. و سانسکریت هیچ وام واژه ای ندارد. و شاید که این واژه عربی شده است.

ولی همزمان، این واژه در زبان هایی که هم خانواده عربی هستند نیز دیده می شود. عبری: bet، زبان اتیوپی: bet.
زبان عبری وام واژگان کمی دارد.

شاید که اتفاقی این واژه در هر دو خانواده زبانی دیده می شود.
|

اروند رشنو ١٠:٤٠ - ١٣٩٨/٠٤/٠٧
بیت درزبان فارسی به معنی شهر است وبا بیت عربی به معنی خانه است فرق دارد.
|

فر کیانی ٢٢:٢٤ - ١٣٩٨/٠٨/٢٧
این واژه در پارسی پهلوی:
بیتا= bit� خانه، منزل، مسکن
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

ممد > night person
Mahdieh > Come up
بازگیر کلوخی > کلوخی (زابل)
Hnf > Population
میثم سراوانی > Disloyal
دیوانه زاده > خرچنگ
محمدجواد > circumferentially
علی > begining

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دانلود بیت رپ رایگان   • دانلود بیت رپ دیس لاو   • دانلود بیت رپ جدید   • دانلود بیت رپ اجتماعی   • دانلود بیت رایگان پاپ   • بیت چیست   • دانلود بیت رپ گنگ   • دانلود بیت پاپ   • معنی بیت   • مفهوم بیت   • تعریف بیت   • معرفی بیت   • بیت یعنی چی   • بیت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بیت
کلمه : بیت
اشتباه تایپی : fdj
آوا : beyt
نقش : اسم
عکس بیت : در گوگل


آیا معنی بیت مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )