برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1173 100 1

بیرانوند

معنی بیرانوند در لغت نامه دهخدا

بیرانوند. [ ب َ ن َ وَ ] (اِخ ) یکی از ایلات کرد ایران از طوایف ایل پیشکوه است و تقریباً ده هزار خانوار و 60000تن سکنه دارد. دارای دو قسمت است بیرانوند یاراحمد و بیرانوند مال اسد و از تیره های ذیل تشکیل میشود: دره چی 70 خانوار، کدخدا علی پناه 80 خانوار، میرحیاتی 60 خانوار، زارعلی 40 خانوار، کدخدا محمد جعغر 70 خانوار، کدخدااﷲ 100 خانوار. کدخدا مرد علی و کدخدا ملااسداﷲ 70 خانوار. منسها 30 خانوار، جوبه وند و شمس الدین و رادل 200 خانوار، تاریها 1000 خانوار، بی بی طلائی 2000 خانوار، چغولوند 300 خانوار، شیخه 500 خانوار، تیره ٔ عباسقلی خان 1000 خانوار، بالای کامیان طوایف خسروخان و جمشیدخانی 650 خانوار، تیره ٔ سهراب 1300 خانوار، تیره ٔ زید علی 500 خانوار، جوقه ٔ کدخدا ابوطالب 500 خانوار، شعبه ٔ محمد قلیخان ، نجفقلی خان 200 خانوار، جوقه ٔ محمدخان 1000 خانوار، تیره ٔ مس وند 400 خانوار، ساکی 100 خانوار، خوانین علی محمدخانی 1000 خانوار، تیره ٔ شبان 400 خانوار، سیاهوردی 350 خانوارو حور مرادی 300 خانوار. مسکن این طوایف در دره ٔ چینی ، هود، تنگ عزیر، تنگ دینار و بزدل است. قسمتی از ایل بیرانوند را اخیراً بقم ، ساوه و اطراف کاشان برای شهرنشینی کوچ داده اند. (یادداشت مؤلف ). شاخه ای ازتیره ٔ عبدالوند هیهاوند از طایفه ٔ چهارلنگ بختیاری.(جغرافیای سیاسی کیهان ص 76). و رجوع به طایفه ٔ عبدالوند و نیز رجوع به جغرافیای سیاسی کیهان ص 66 شود.

بیرانوند. [ ب َ ن َ وَ ] (اِخ ) از طوایف بالاگریوه و هُرﱡو. (جغرافیای سیاسی کیهان ص 66).

معنی بیرانوند به فارسی

بیرانوند
از طوایف بالا گریوه و هرو ٠

بیرانوند در دانشنامه اسلامی

بیرانوند
بِیْرانْوَنْد، یا به زبان لُری بَیْرَنْوَن از ایلات لک زبان و شیعی مذهب لرستان می باشد.
بر اساس روایات محلی، تبار بیرانوندها به شخصی به نام بیران می رسد. این روایت درست به نظر می رسد، زیرا در نظام خویشاوندی مبتنی بر پدر تباری معمولاً نام تیره ها، طوایف و ایلات از نام بانی آن ها گرفته می شود. اما برخی نام بیرانوند را با نام زیستگاه آنها «براوند»، مندرج در منتخب التواریخ یکی دانسته اند. این ادعا بی اساس به نظر می رسد، زیرا بیرانوندها در گذشته ای نه چندان دور به لرستان آمده اند.
جمعیت
در منابع پیش از قاجار نه از بیرانوندها نامی به میان آمده، و نه از جمعیت آن ها رقمی ارائه شده است؛ اما در طول حکمرانی قاجاریه و پهلوی آمار و ارقام ضد و نقیضی دربارۀ جمعیت بیرانوندها بدین شرح گزارش شده است: راولینسن در سفر به لرستان (۱۲۵۲ق/۱۸۳۶م)، ۵۰۰‘۲ خانوار نجم الدوله (۱۲۹۹ق/۱۸۸۲م) با ضبط «پیران وند»، هزار خانوار جغرافیای لرستان (۱۳۰۰ق)، ۳هزار خانوار معین السلطنۀ خرم آبادی (۱۳۳۴ق)، ۱۰هزار خانوار و راسخ (۱۳۴۲ش)، ۲۵۰‘۳ خانوار. مسعود کیهان نه تنها از همۀ ایلات لرستان به عنوان ایلات کُرد به طور مطلق یاد کرده است، بلکه رقم های اغراق آمیزی برای تیره های بیرانوند ذکر کرده که بر اساس آن جمعیت ایل کلاً به ۱۰هزار خانوار می رسد، آنچه مسلم است در طول چند دهۀ گذشته آماری از بیرانوندها تهیه نشده است، اما بر اساس سرشماری ۱۳۶۶ش چادرنشینان این ایل بالغ بر ۸۳۴ خانوار بوده است.
قلمرو منطقه ییلاقی بیرانوندها
قلمرو منطقۀ ییلاقی بیرانوندها، بخش چقلوندی (هرو)، قسمتی از بخش زاغه (هرو)، ریلمه و قسمتی از نواحی بروجرد را دربرمی گیرد. منطقۀ گرمسیری آن ها در دامنه های جنوبی کبیرکوه، در غرب کرخه قرار گرفته که جزو پشتکوه لرستان است و اکنون استان ایلام نامیده می شود. افزون بر این، گروه هایی از بیرانوند در ماژین و حَسَنیه مستقر شده اند، اما اکنون بیرانوندها در خرم آباد و بخش چقلوندی متمرکزند (تحقیقات میدانی).
تقسیمات ایلی
...
بیرانوند
بِیرانْوَنْد، یا به زبان لُری بَیرَنْوَن، از ایلات لک زبان و شیعه مذهب لرستان در ایران است.
براساس روایات محلی، تبار ...

بیرانوند در دانشنامه آزاد پارسی

بِیْرانْوَنْد
ایل لر، از ایلات بزرگ لک تبار لرستان، متشکل از دو گروه آلیوند/ آلاهنیان و دوشیوند/ دوشانیان، مرکب از دو طایفۀ اصلی مال قباد و مال اسد که هریک از چندین تیره و اولاد کوچک و بزرگ تشکیل می شود. تیره های بزرگ یار احمد و دوست احمد از گروه مال قباد و تیره های محراب و زیدعلی و بارانی از گروه مال اسد و تیره های چقلوند و دلفان و شعبان و غیره از گروه خورده طوایف بیرانوند هستند. بیرانوندها از ایلات کثیرالعدۀ لرستان بودند و جمعیتشان در ح دود ۱۰۰ سال پیش، قریب ۱۲هزار خانوار بود. رشد یک جانشینی سبب کاهش جدی تعداد چادرنشینان بیرانوند شد. جمعیت این مردم در سال های اخیر به ح دود ۹۰۰ خانوار رسیده است. سردسیر بیرانوندان از شمال خرم آباد تا جنوب بروجرد و گرمسیر آنان از جنوب خرم آباد تا پشتکوه لرستان و دامنه های جنوب شرقی کبیرکوه و اطراف رودخانۀ کرخه و بعضی اراضی میان ملتقای آب زال و رودخانۀ کرخه تا قلعۀ حسینیه بود. بخش چقلوند خرم آباد از مراکز سردسیری بیرانوندان است. این مردم در شورش حسین قلی خان قاجار علیه برادرش فتحعلی شاه شرکت داشتند و در شورش سالارالدوله علیه مشروطیت (۱۳۲۹ق) از جمله نیروهای اصلی او بودند. بیرانوندها در آغاز سلطنت پهلوی علیه ترتیبات جدید دولتی و نظامی برخاستند. شورش های آنان به سبب تعدیات فرماندهان تا حدود ۱۳۱۱ـ۱۳۱۲ق ادامه یافت و پس از آن بسیاری از بیرانوندها به اطراف قم و ساوه و کاشان تبعید شدند.

ارتباط محتوایی با بیرانوند

بیرانوند را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مسلم زرین جویی
بزرگترین طایفه لرستان و یکی از بزرگترین طوایف ایران.این طایفه نقش بسیار پر رنگی در اتفاقات تاریخ معاصر لرستان خصوصا در دوره های زندیه،قاجاریه و پهلوی داشته است.در دوره هایی مردانی از این طایفه بر لرستان نیز حکومت کرده اند. به دلیل درگیری با رضاشاه پهلوی بخشی از این طایفه به نقاط دیگر ایران نیز تبعید شده اند. اکنون برخی از افراد این طایفه در استان های خوزستان،همدان،خراسان،قزوین و شهر کاشان زندگی میکنند.
آریا بهداروند
ایل لر بیرانوند همراه ایل های پاپی .چگنی.سگوند در سال 1302شمسی
با دولت ستم شاهی پهلوی جنگیدند
و مردانه ایستادگی کردند

در زمان سلسله های.گورکانی .افشار .قاجار.صفوی.پهلوی

تیره های از ایل های لر لرستان پیشکوه و پشتکوه به
گیلان. کاشان.خوزستان. فارس.کرمان.خراسان.قم.قزوین
.زنجان.کهگیلویه. بوشهر
.سیستان. آذربایجان.مازندران .سمنان
.تهران.کردستان.
کوچ داده شدند
آریا بهداروند
تاریخ دانان اجداد قوم لر را
دو برادر به نام
بدر
منصور
ثبت کرده اند
ایل بهداروند ((*بختیاروند .بیداروند.بداروند.بدروند.بیروند.
بیراوند.بهاروند.باروند))
منطقه بیرگان محل سکونت ایل منجزی بهداروند است
بیرگانوند::بیراوند

شهر بدره در استان ایلام::بیره

ایل اولک*الک*یکی از شاخه های ایل بزرگ بهداروند بوده

الک::ایل لک لر
تیره گوزالک در طایفه اورک بختیاری
*تیره گو زه لکی در طایفه اولک بختیاری *
تیره گل بام اولکی در طایفه اورک
تیره بهاروند لک
طایفه بیرانوند
طایفه الک بختیاروند
طایفه لک بابادی*عسگر وند.بهاروند.ساتیاروند*بختیاری
طایفه سگوند*سی وند.حسینوند *
طایفه او سی وند بختیاری *حسینوند*
طایفه زراسوند*زر حسینوند *
تیره بهاروند و با روند.بهادروند در طایفه شهنی راکی بختیاری

شهر ترکالکی::تر کوچ ایل لکی *
مسیر کوچ ایل لر لک بختیاروند
سجاد بیرانوند
بیرانوند ها لک هستند نه کرد
بیرانوند
طایفه لر بیرانوند از
دو تیره
دوشیوند
آلیوند
تشکیل شده

محل سکونت آن در استان فارس بود
که در حمله ی قاجار مجبور به ترک
وطن خود شد

طایفه بیرانوند یکی از قدرتمند ترین
طوایف لرستان است
و در زمان حمله رژیم پهلوی به عشایر لر
چگنی.سگوند.باجولوند.بیرانوند

بسیاری از مردم این طوایف لر تبعید شدند

مهران بیرانوند
ایل لر بیرانوند از قوم بزرگ لر آریایی
زندی
سرزمین بزرگ لرستان *پیشکوه.پشتکوه *
تشمال کریم خان زند لر
تشمال ::رئیس ایلات لر
طایفه زند ایل لر لک قوم لر آریایی

زنده باد لر
زنده باد ایران بزرگ
محمد خانی
ایل لر بیرانوند ساکن
استان لرستان .کاشان.فارس.خوزستان
کیومرث زیدعلی بیرانوند
ایل بیرانوند بزگترین ایل لرستان می باشد که در دوره پهلوی با رژیم پهلوی به مبارزه برخاست و رشادت های زیادی از خود نشان داده اند و مدتی هم برلرستان فرمانروایی کرده اند👑ایل بیرانوند یعنی تاریخ وهویت قوم لر👑دورود بر لر ولرستان
محمد محمدزاده
بیرانوند ها لک هستند نه کرد.
محمودی
باتوجه به مطالعات تاریخی وبه گفته تاریخدانان معاصر (بختیار،بیران و دلفان) ازیک نژاد هستند.وطایفه بزرگ بیرانونداز ایذه به لرستان مهاجرت کرده. زبان لکی آنان بخاطر قوم خویشی بالکها بوده.
س.باجولوند
ایل لر بیرانوند
::
معنی دلفان::نام طایفه نیست
.ابودلف یکی از سرداران حکومت عرب عباسی است
اجداد ابودلف در سرنگونی سلسله
ساسانیان پارس نقش بسزایی داشتند
*****
قوم سورانی حاکم کردستان عراق بازماندگان قوم کهن آشور
منطقه آشورستان (آسوران )در زمان هخامنشیان فتح شد و زبان پارسی به آنجا راه یافت
(زبان پارسی آشوری )
شهرهای آسوری
کشور آشور شامل شمال عراق.جنوب ترکیه
.سوریه
مردم سوریه با اینکه به زبان عربی تکلم می کنند نژاد خود را آشوری می دانند
و به همین خاطر نام کشور خود را سوریه گذاشتند

سوریه (آشوریه.آسوریه )
::::
قوم پارس ::اجداد قوم لر آریایی
سینا
⭕اصالت طایفه بیرانوند از اقوام عرب حجاز هستند.
🔹به استناد از روایات بزرگان طایفه بیرانوند،
ریشه اصلی این طایفه شخصی بنام (حجالی) که بعد از ظهور اسلام از حجاز عربستان به منطقه سلسله اومده و در اینجا صاحب فرزندی بنام بیرو میشود، اکنون بیرانوندهای اصیل از نسل او میباشند ...
علی یار بیرانوند

ایل لر بیرانوند افتخار استان لرستان

****
لطفا پان های غرب زده نظر ندهند
محمد زیدعلی بیرانوند
ریشه کلمه بیرانوند همان �بهرام�در فارسی است در زبان لری و لکی �بیرم� تلفظ میشود که اگر �وند�را به آن اضافه کنیم میشود:بیرانوند.ون یا وند یعنی افتادن و بیرانوند یعنی از نسل بیرم
داود جمشیدی
بیرانوند یکی از با اصالت ترین قوم لک میباشد و جزء قوم لک میباشد نه لر اصیل ترین قوم ایران قوم لک میباشد که یکی از مهمترین ایل این قوم ایل بیرانوند میباشد
میتوانید به bozorgan_beiranvand@ هم سر بزنید
حمید بیرانوند
قوم بزرگ لر آریایی
ایل لر لک لرستان

در تاریخ قومی به نام لک وجود نداشته
و واژه ی لک به معنی لر کوچک است
لک
به نظر من لک زند یک تیره از ایل بزرگ زنگنه ساکن ملایر بوده و تمام لکهای لرستان چگنی هستند در ضمن سلسله و دلفان نام دو مکان است سلسله اگر کسی لک باشد دقیقا می فهمد یعنی چه حالا لرها را نمی دانم چون من لک کرمانشاه هستم و لری بلد نیستم به زبان لکی یعنی سیله سیله یعنی چشمه های آب متصل به هم و دلفان یعنی دل تپن یا دلپان ‌یا دلنشین و باور کنید ربطی به ابودلف ندارد تاریخ را بیشتر بخوانید چگنی و زنگنه که زبانشان لکی بوده افتخار ایران بوده اند
خدامراد بیرانوند
ایل بیرانوندایل لر کوچک از قوم بزرگ لر

در تاریخ هیچ نامی از قوم لک برده نشده
لک های لرستان از قوم لر هستند
ایل لر لک قوم بزرگ لر

طایفه چگنی و طایفه زنگنه از ایل لر بختیاری هستند
قلی بیرانوند
قوم بزرگ لر
ایل لر کوچک *لک*
طوایف ::
پاپی
باجولوند
ساکی
بیرانوند
چگنی
زند
دریکوند
کلهر
بیژن وند
کرکینی
سیاه منصور
..
..
.
..


لک کوتاه شده اسم ایل لر کوچک است
کوروش بیرانوند
ایل لرکرمانج ساکن استان کرمانجاه*کرمانشاه *
*****
ایل لر بیرانوند هویت قوم بزرگ لر آریایی

کاظمی تاری
بیران وباجول فرزندان هیژالی هستند وهیژالی خود فرزند سرابی(سهراب)وسرابی هم فرزندساسان (ساسانیان)هستش.وزبان آنها پهلوی باستان یالکی امروزی میباشد.ومعنی کلمه بیران وباجول همان برگرفته ازبهرام وبهمن میباشد.
بیرانوندی (تهران)
زادگاه اولیه بیرانوندها شیراز بوده وزبان لری،نسل بعد لک زبان شدن یعنی به زبان مادری (دختر دلفان،مادر بیرانوندهای امروز) بیرانوندها با لرهای ممسنی وبویراحمد از یه ریشه ان
بیرانوندی (تهران)
باید این واقعیت رو بپذیریم که هویت واقعی بیرانوند هنوز مشخص نشده یه نظریه بیرانوندها رو از لرهای فیلی عراق میدونه،بعضی ریشه وزادگاهش رو شیراز بعضی پشتکوه،بعضی خود بیرانشهر وسیلاخور،لکی بیرانوندها با لک زبان های دیگه یکم متفاوته،شایداین زبان مادری دلفان باشه که با زبان پدری لرزبان به این شکل دراومده،لکی باجولوندها با حسنوندها ولک های دیگه تقریبا یکیه فقط لکی ما بیرانوندها با دیگران متفاوته،براوند همون بیرانوند هستش ،اسدخان فیلی بیرانوند(پدر بزرگ شاه شاهان علی مردان)چرا بایستی فیلی باشه؟!!
بیرانوند
در زمان جنگ های صلیبی صلاح الدین ایوبی لر تویسرکان به فرماندهی سپاه مسلمانان برگزیده شد در آن زمان 28 طایفه از قوم بزرگ لر به سپاه او پیوستند و اروپایی ها را از فلسطین بیرون کردند
بعد از فتح فلسطین تعدادی از طوایف در فلسطین و سوریه و آناتولی و عراق ماندگار شدند ولی 24طایفه از آنها به وطن بازگشتند

یکی از این طوایف ایل بختیاروند *بهداروند .بیداروند*بود

طایفه بیرانوند از ایل بختیاروند است

حاکمان ایل لر بزرگ *بختیاری *از صفویه تا اوایل قاجار از ایل بختیاروند بودند
ایلخانان منجزی بختیاروند
شجرنامه تیره الهی وند طایفه تاج الدین عبدالهی منجزی

جهانگیر خان بختیاروند ایلخان (طهماسب قلی خان )
خلیل خان بختیاروند ایلخان
تاج الدین خان بختیاروند
عبدالله خان بختیاروند
نجف خان بختیاروند
الهی خان بختیاروند منجزی

ایلخانان علاءالدین وند (الائی ون )بختیاروند
*****
شجرنامه طایفه الائی وند
طهماسب قلی خان بختیاروند
..
..
..
شاهمراد
حیدر خان
اسد خان بختیاروند ایلخان
جعفر قلی خان بختیاروند ایلخان

****
بیرانوند
الا ئیان.دشوند

***
الائیان::الائی ::الهی

:::
برق افکن
در اول باید گفت ایل بیرانوند نه طایفه. طایفه زیر شاخه ایل هستش. ریشه این ایل از اینجا شروع میشه که کسی به نام هیژالی که خود یکی از بزرگان اقوام و بازمانده گان کاسیت ها در بین ایلام و لرستان بوده است دو فرزند به نامهای آلائینان و دشائینان. آلائینان دو فرزند به ناهای مال اسد و مال قباد داشته که مال قباد سه فرزند به نامهای سبزعلی، شمسین و یاراحمد داشته است که این سه فرزند الآن به نامهای سه طایفه معروف هستند و هر یک از این طوایف دارای زیر شاخه هایی به نام تیره میباشد که در اینجا جای بحث و ریشه یابی وجود ندارد.
ابراهیم بیرانوند
طایفه بیرانوند از ایل لر کوچک است
سلسله های تشکیل شده توسط قوم بزرگ لر

کا سی.عیلامی.ساسانیان
.هخامنشیان.زندیه.اتابک لر کوچک.
اتابک لر بزرگ.حکام لر شول.ملوک لر شبانکاره .والیان لر فیلی
علی یاراحمدی
یکی از طوایف ایل زلکی لر بختیاری به نام بیرانوند *بیروند *است
شاهرخ سگوند
برادران لر مراقب باشید دشمن تمام سعی خود را جهت تفرقه در بین قوم لر انجام می دهد.این دشمنان از سوی دولت اسرائیل و آمریکا و کردستان عراق مامور تفرقه در بین قوم لر آریایی هستند

قوم لر آریایی از نسل کی لهراسب کیانی جد داریوش هخامنشی
ایل لر کوچک *لک*
ایل لر بزرگ *بختیاری *

قوم لر آریایی سربازان ایران زمین
مصطفی شمس بیرانوند
آقای شاهرخ سگوند شما لرها اشتهای خوبی برای دزدیدن اصل هویت لک ها دارید
لک هضم قوم لُر نمی شود ما با لرها همسایه و برادریم زبان لکی و قوم لک جدا از لر است لکستان بزرگ (لُرکوچک)نیست؟ لک و لکستان بیدار است
ما نه کُردیم نه لُر

لک بمانید و ماندگار
مصطفی شمس بیرانوند
برادران و هم تباران عزیزم سلام
اگر در کامنت های بالا دقت کنید افرادی (پان لُر ) به صورتی کاملا هدفمند سعی بر زیرمجموعه قراردادن زبان و قوم بزرگ لک در زیرمجموعه ی (لُر) را دارند و حتی به صورتی غیر مستقیم به قوم لک توهین کرده اند این دزدان هویتی قوم لک با این اهداف درتلاش اند که قوم بزرگ لک را زیرمجموعه و کوچیک جلوه بدهند و به دنبال آن تمام داشته های فرهنگی و تاریخی و افتخارات قوم لک را به نام خود ثبت و مصادره کنند بیشتر این افرادی که در این صفحه کامنت گذاشته اند اکثرا از لرهای بختیاری و اندیمشک هستند که با معرفی و نام مستعار و جعلی خود را لک بیرانوند ویا حسنوند و یا گراوند و از ایلات لک معرفی میکنند لطفا گول نوشته های این دسته افراد را نخورید ، بله درست است ما با عزیزان لر برادر و همسایه ایم و لی این برادری و این فاصله ی نزدیک نباید دلیلی بر این باشد که اجازه بدهیم این همسایه به خود اجازه بدهد به تمام داشته هایمان دستبرد بزنند و ما را زیرمجموعه و (لُر) کوچک به حساب بیاورند ؟ ما لک هستیم و ریشه در عمق تاریخ داریم سنگ نگاره های غار میرملاس و هومیان کتیبه های بینظیر و بی مانند بیستون تمدن بزرگ دره سیمره(دره مهرگان) آواهای مور و حوره لکی ادبیات شفاهی و آثار بسیار با ارزش فال چلسرو و لاوه لاوه های لکی لباسهای زیبا و زنگارنگ(گُلونی) شاعران و عارفان لک همه و همه اینها و هزاران آثار دیگر نشانگر و بیانگر اصالت و ریشه دار بودن قوم با اصالت لک است . زبان لکی در مردادماه ۹۶ با تلاش و کوشش مدافعان و دلسوزان و فرهنگ دوستان قوم لک به عنوان یک زبان مستقل و فاخر و بسیار ثروتمند به عنوان یک میراث ناملنوس ثبت ملی شده است لطفا اجازه ندهید شما را کوچیک و در زیرمجموعه قرار بدهند . از اسب بیفتی بهتر از آن است که از نسب بیفتی

نه کُردم نه هم لُر نژادم لک است
میان تبارها تبارم تک است

من لکم مرا با نام نامی لک بخوانید

من لکم و هضم هیچ قومی نمی شوم
لًر__________( لکستان )__________کُرد

خود لُر پنداری و خود کُرد پنداری مشکل هویتی است که متاسفانه سخت گریبانگیر قوم بزرگ لک شده

لک بمانید و ماندگار التماس دعا

شمس بیرانوند
خطر پان لُرها به مراتب خیلی بیشتر از کُردهای تجزیه طلب است کُردها استقلال لکستان را به رسمیت می شناسند
ما دست شما را خوب خوانده ایم
ترفندهای شما برای ما رو شده
شیرمرد بیرانوند
تاریخ نشان داده هرگاه قومی از گذشته ی خود فرار کند مجبور به تکرار آن خواهد شد
*****
از اسب افتادن عار نیست از اصل افتادن عار است
من لر بیرانوند هستم شما را نمی دانم....
آبروشن
تجزیه طلبان و طراح ها ن اصلی پروژه ی نامشروع لُرستانات گپ لُرهای اندیمشک هستند
ایل بزرگ بیرانوند لک هستند و قوم بزرگ لک لر کوچک نیستند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• علیرضا بیرانوند و همسرش   • علیرضا بیرانوند بیوگرافی   • همسر علیرضا بیرانوند   • علیرضا بیرانوند اینستاگرام   • ماشین علیرضا بیرانوند   • علیرضا بیرانوند پرسپولیس   • ایل بیرانوند   • بیرانوند فایل صوتی   • معنی بیرانوند   • مفهوم بیرانوند   • تعریف بیرانوند   • معرفی بیرانوند   • بیرانوند چیست   • بیرانوند یعنی چی   • بیرانوند یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بیرانوند
کلمه : بیرانوند
اشتباه تایپی : fdvhk,kn
عکس بیرانوند : در گوگل

آیا معنی بیرانوند مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )