برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1316 100 1

بیرانوند

معنی بیرانوند در لغت نامه دهخدا

بیرانوند. [ ب َ ن َ وَ ] (اِخ ) یکی از ایلات کرد ایران از طوایف ایل پیشکوه است و تقریباً ده هزار خانوار و 60000تن سکنه دارد. دارای دو قسمت است بیرانوند یاراحمد و بیرانوند مال اسد و از تیره های ذیل تشکیل میشود: دره چی 70 خانوار، کدخدا علی پناه 80 خانوار، میرحیاتی 60 خانوار، زارعلی 40 خانوار، کدخدا محمد جعغر 70 خانوار، کدخدااﷲ 100 خانوار. کدخدا مرد علی و کدخدا ملااسداﷲ 70 خانوار. منسها 30 خانوار، جوبه وند و شمس الدین و رادل 200 خانوار، تاریها 1000 خانوار، بی بی طلائی 2000 خانوار، چغولوند 300 خانوار، شیخه 500 خانوار، تیره ٔ عباسقلی خان 1000 خانوار، بالای کامیان طوایف خسروخان و جمشیدخانی 650 خانوار، تیره ٔ سهراب 1300 خانوار، تیره ٔ زید علی 500 خانوار، جوقه ٔ کدخدا ابوطالب 500 خانوار، شعبه ٔ محمد قلیخان ، نجفقلی خان 200 خانوار، جوقه ٔ محمدخان 1000 خانوار، تیره ٔ مس وند 400 خانوار، ساکی 100 خانوار، خوانین علی محمدخانی 1000 خانوار، تیره ٔ شبان 400 خانوار، سیاهوردی 350 خانوارو حور مرادی 300 خانوار. مسکن این طوایف در دره ٔ چینی ، هود، تنگ عزیر، تنگ دینار و بزدل است. قسمتی از ایل بیرانوند را اخیراً بقم ، ساوه و اطراف کاشان برای شهرنشینی کوچ داده اند. (یادداشت مؤلف ). شاخه ای ازتیره ٔ عبدالوند هیهاوند از طایفه ٔ چهارلنگ بختیاری.(جغرافیای سیاسی کیهان ص 76). و رجوع به طایفه ٔ عبدالوند و نیز رجوع به جغرافیای سیاسی کیهان ص 66 شود.

بیرانوند. [ ب َ ن َ وَ ] (اِخ ) از طوایف بالاگریوه و هُرﱡو. (جغرافیای سیاسی کیهان ص 66).

معنی بیرانوند به فارسی

بیرانوند
از طوایف بالا گریوه و هرو ٠

بیرانوند در دانشنامه اسلامی

بیرانوند
بِیْرانْوَنْد، یا به زبان لُری بَیْرَنْوَن از ایلات لک زبان و شیعی مذهب لرستان می باشد.
بر اساس روایات محلی، تبار بیرانوندها به شخصی به نام بیران می رسد. این روایت درست به نظر می رسد، زیرا در نظام خویشاوندی مبتنی بر پدر تباری معمولاً نام تیره ها، طوایف و ایلات از نام بانی آن ها گرفته می شود. اما برخی نام بیرانوند را با نام زیستگاه آنها «براوند»، مندرج در منتخب التواریخ یکی دانسته اند. این ادعا بی اساس به نظر می رسد، زیرا بیرانوندها در گذشته ای نه چندان دور به لرستان آمده اند.
جمعیت
در منابع پیش از قاجار نه از بیرانوندها نامی به میان آمده، و نه از جمعیت آن ها رقمی ارائه شده است؛ اما در طول حکمرانی قاجاریه و پهلوی آمار و ارقام ضد و نقیضی دربارۀ جمعیت بیرانوندها بدین شرح گزارش شده است: راولینسن در سفر به لرستان (۱۲۵۲ق/۱۸۳۶م)، ۵۰۰‘۲ خانوار نجم الدوله (۱۲۹۹ق/۱۸۸۲م) با ضبط «پیران وند»، هزار خانوار جغرافیای لرستان (۱۳۰۰ق)، ۳هزار خانوار معین السلطنۀ خرم آبادی (۱۳۳۴ق)، ۱۰هزار خانوار و راسخ (۱۳۴۲ش)، ۲۵۰‘۳ خانوار. مسعود کیهان نه تنها از همۀ ایلات لرستان به عنوان ایلات کُرد به طور مطلق یاد کرده است، بلکه رقم های اغراق آمیزی برای تیره های بیرانوند ذکر کرده که بر اساس آن جمعیت ایل کلاً به ۱۰هزار خانوار می رسد، آنچه مسلم است در طول چند دهۀ گذشته آماری از بیرانوندها تهیه نشده است، اما بر اساس سرشماری ۱۳۶۶ش چادرنشینان این ایل بالغ بر ۸۳۴ خانوار بوده است.
قلمرو منطقه ییلاقی بیرانوندها
قلمرو منطقۀ ییلاقی بیرانوندها، بخش چقلوندی (هرو)، قسمتی از بخش زاغه (هرو)، ریلمه و قسمتی از نواحی بروجرد را دربرمی گیرد. منطقۀ گرمسیری آن ها در دامنه های جنوبی کبیرکوه، در غرب کرخه قرار گرفته که جزو پشتکوه لرستان است و اکنون استان ایلام نامیده می شود. افزون بر این، گروه هایی از بیرانوند در ماژین و حَسَنیه مستقر شده اند، اما اکنون بیرانوندها در خرم آباد و بخش چقلوندی متمرکزند (تحقیقات میدانی).
تقسیمات ایلی
...
بیرانوند
بِیرانْوَنْد، یا به زبان لُری بَیرَنْوَن، از ایلات لک زبان و شیعه مذهب لرستان در ایران است.
براساس روایات محلی، تبار ...

بیرانوند در دانشنامه آزاد پارسی

بِیْرانْوَنْد
ایل لر، از ایلات بزرگ لک تبار لرستان، متشکل از دو گروه آلیوند/ آلاهنیان و دوشیوند/ دوشانیان، مرکب از دو طایفۀ اصلی مال قباد و مال اسد که هریک از چندین تیره و اولاد کوچک و بزرگ تشکیل می شود. تیره های بزرگ یار احمد و دوست احمد از گروه مال قباد و تیره های محراب و زیدعلی و بارانی از گروه مال اسد و تیره های چقلوند و دلفان و شعبان و غیره از گروه خورده طوایف بیرانوند هستند. بیرانوندها از ایلات کثیرالعدۀ لرستان بودند و جمعیتشان در ح دود ۱۰۰ سال پیش، قریب ۱۲هزار خانوار بود. رشد یک جانشینی سبب کاهش جدی تعداد چادرنشینان بیرانوند شد. جمعیت این مردم در سال های اخیر به ح دود ۹۰۰ خانوار رسیده است. سردسیر بیرانوندان از شمال خرم آباد تا جنوب بروجرد و گرمسیر آنان از جنوب خرم آباد تا پشتکوه لرستان و دامنه های جنوب شرقی کبیرکوه و اطراف رودخانۀ کرخه و بعضی اراضی میان ملتقای آب زال و رودخانۀ کرخه تا قلعۀ حسینیه بود. بخش چقلوند خرم آباد از مراکز سردسیری بیرانوندان است. این مردم در شورش حسین قلی خان قاجار علیه برادرش فتحعلی شاه شرکت داشتند و در شورش سالارالدوله علیه مشروطیت (۱۳۲۹ق) از جمله نیروهای اصلی او بودند. بیرانوندها در آغاز سلطنت پهلوی علیه ترتیبات جدید دولتی و نظامی برخاستند. شورش های آنان به سبب تعدیات فرماندهان تا حدود ۱۳۱۱ـ۱۳۱۲ق ادامه یافت و پس از آن بسیاری از بیرانوندها به اطراف قم و ساوه و کاشان تبعید شدند.

ارتباط محتوایی با بیرانوند

بیرانوند را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مسلم زرین جویی
بزرگترین طایفه لرستان و یکی از بزرگترین طوایف ایران.این طایفه نقش بسیار پر رنگی در اتفاقات تاریخ معاصر لرستان خصوصا در دوره های زندیه،قاجاریه و پهلوی داشته است.در دوره هایی مردانی از این طایفه بر لرستان نیز حکومت کرده اند. به دلیل درگیری با رضاشاه پهلوی بخشی از این طایفه به نقاط دیگر ایران نیز تبعید شده اند. اکنون برخی از افراد این طایفه در استان های خوزستان،همدان،خراسان،قزوین و شهر کاشان زندگی میکنند.
آریا بهداروند
ایل لر بیرانوند همراه ایل های پاپی .چگنی.سگوند در سال 1302شمسی
با دولت ستم شاهی پهلوی جنگیدند
و مردانه ایستادگی کردند

در زمان سلسله های.گورکانی .افشار .قاجار.صفوی.پهلوی

تیره های از ایل های لر لرستان پیشکوه و پشتکوه به
گیلان. کاشان.خوزستان. فارس.کرمان.خراسان.قم.قزوین
.زنجان.کهگیلویه. بوشهر
.سیستان. آذربایجان.مازندران .سمنان
.تهران.کردستان.
کوچ داده شدند
آریا بهداروند
تاریخ دانان اجداد قوم لر را
دو برادر به نام
بدر
منصور
ثبت کرده اند
ایل بهداروند ((*بختیاروند .بیداروند.بداروند.بدروند.بیروند.
بیراوند.بهاروند.باروند))
منطقه بیرگان محل سکونت ایل منجزی بهداروند است
بیرگانوند::بیراوند

شهر بدره در استان ایلام::بیره

ایل اولک*الک*یکی از شاخه های ایل بزرگ بهداروند بوده

الک::ایل لک لر
تیره گوزالک در طایفه اورک بختیاری
*تیره گو زه لکی در طایفه اولک بختیاری *
تیره گل بام اولکی در طایفه اورک
تیره بهاروند لک
طایفه بیرانوند
طایفه الک بختیاروند
طایفه لک بابادی*عسگر وند.بهاروند.ساتیاروند*بختیاری
طایفه سگوند*سی وند.حسینوند *
طایفه او سی وند بختیاری *حسینوند*
طایفه زراسوند*زر حسینوند *
تیره بهاروند و با روند.بهادروند در طایفه شهنی راکی بختیاری

شهر ترکالکی::تر کوچ ایل لکی *
مسیر کوچ ایل لر لک بختیاروند
سجاد بیرانوند
بیرانوند ها لک هستند نه کرد
بیرانوند
طایفه لر بیرانوند از
دو تیره
دوشیوند
آلیوند
تشکیل شده

محل سکونت آن در استان فارس بود
که در حمله ی قاجار مجبور به ترک
وطن خود شد

طایفه بیرانوند یکی از قدرتمند ترین
طوایف لرستان است
و در زمان حمله رژیم پهلوی به عشایر لر
چگنی.سگوند.باجولوند.بیرانوند

بسیاری از مردم این طوایف لر تبعید شدند

مهران بیرانوند
ایل لر بیرانوند از قوم بزرگ لر آریایی
زندی
سرزمین بزرگ لرستان *پیشکوه.پشتکوه *
تشمال کریم خان زند لر
تشمال ::رئیس ایلات لر
طایفه زند ایل لر لک قوم لر آریایی

زنده باد لر
زنده باد ایران بزرگ
محمد خانی
ایل لر بیرانوند ساکن
استان لرستان .کاشان.فارس.خوزستان
کیومرث زیدعلی بیرانوند
ایل بیرانوند بزگترین ایل لرستان می باشد که در دوره پهلوی با رژیم پهلوی به مبارزه برخاست و رشادت های زیادی از خود نشان داده اند و مدتی هم برلرستان فرمانروایی کرده اند👑ایل بیرانوند یعنی تاریخ وهویت قوم لر👑دورود بر لر ولرستان
محمد محمدزاده
بیرانوند ها لک هستند نه کرد.
محمودی
باتوجه به مطالعات تاریخی وبه گفته تاریخدانان معاصر (بختیار،بیران و دلفان) ازیک نژاد هستند.وطایفه بزرگ بیرانونداز ایذه به لرستان مهاجرت کرده. زبان لکی آنان بخاطر قوم خویشی بالکها بوده.
س.باجولوند
ایل لر بیرانوند
::
معنی دلفان::نام طایفه نیست
.ابودلف یکی از سرداران حکومت عرب عباسی است
اجداد ابودلف در سرنگونی سلسله
ساسانیان پارس نقش بسزایی داشتند
*****
قوم سورانی حاکم کردستان عراق بازماندگان قوم کهن آشور
منطقه آشورستان (آسوران )در زمان هخامنشیان فتح شد و زبان پارسی به آنجا راه یافت
(زبان پارسی آشوری )
شهرهای آسوری
کشور آشور شامل شمال عراق.جنوب ترکیه
.سوریه
مردم سوریه با اینکه به زبان عربی تکلم می کنند نژاد خود را آشوری می دانند
و به همین خاطر نام کشور خود را سوریه گذاشتند

سوریه (آشوریه.آسوریه )
::::
قوم پارس ::اجداد قوم لر آریایی
سینا
⭕اصالت طایفه بیرانوند از اقوام عرب حجاز هستند.
🔹به استناد از روایات بزرگان طایفه بیرانوند،
ریشه اصلی این طایفه شخصی بنام (حجالی) که بعد از ظهور اسلام از حجاز عربستان به منطقه سلسله اومده و در اینجا صاحب فرزندی بنام بیرو میشود، اکنون بیرانوندهای اصیل از نسل او میباشند ...
علی یار بیرانوند

ایل لر بیرانوند افتخار استان لرستان

****
لطفا پان های غرب زده نظر ندهند
محمد زیدعلی بیرانوند
ریشه کلمه بیرانوند همان �بهرام�در فارسی است در زبان لری و لکی �بیرم� تلفظ میشود که اگر �وند�را به آن اضافه کنیم میشود:بیرانوند.ون یا وند یعنی افتادن و بیرانوند یعنی از نسل بیرم
داود جمشیدی
بیرانوند یکی از با اصالت ترین قوم لک میباشد و جزء قوم لک میباشد نه لر اصیل ترین قوم ایران قوم لک میباشد که یکی از مهمترین ایل این قوم ایل بیرانوند میباشد
میتوانید به bozorgan_beiranvand@ هم سر بزنید
حمید بیرانوند
قوم بزرگ لر آریایی
ایل لر لک لرستان

در تاریخ قومی به نام لک وجود نداشته
و واژه ی لک به معنی لر کوچک است
لک
به نظر من لک زند یک تیره از ایل بزرگ زنگنه ساکن ملایر بوده و تمام لکهای لرستان چگنی هستند در ضمن سلسله و دلفان نام دو مکان است سلسله اگر کسی لک باشد دقیقا می فهمد یعنی چه حالا لرها را نمی دانم چون من لک کرمانشاه هستم و لری بلد نیستم به زبان لکی یعنی سیله سیله یعنی چشمه های آب متصل به هم و دلفان یعنی دل تپن یا دلپان ‌یا دلنشین و باور کنید ربطی به ابودلف ندارد تاریخ را بیشتر بخوانید چگنی و زنگنه که زبانشان لکی بوده افتخار ایران بوده اند
خدامراد بیرانوند
ایل بیرانوندایل لر کوچک از قوم بزرگ لر

در تاریخ هیچ نامی از قوم لک برده نشده
لک های لرستان از قوم لر هستند
ایل لر لک قوم بزرگ لر

طایفه چگنی و طایفه زنگنه از ایل لر بختیاری هستند
قلی بیرانوند
قوم بزرگ لر
ایل لر کوچک *لک*
طوایف ::
پاپی
باجولوند
ساکی
بیرانوند
چگنی
زند
دریکوند
کلهر
بیژن وند
کرکینی
سیاه منصور
..
..
.
..


لک کوتاه شده اسم ایل لر کوچک است
کوروش بیرانوند
ایل لرکرمانج ساکن استان کرمانجاه*کرمانشاه *
*****
ایل لر بیرانوند هویت قوم بزرگ لر آریایی

کاظمی تاری
بیران وباجول فرزندان هیژالی هستند وهیژالی خود فرزند سرابی(سهراب)وسرابی هم فرزندساسان (ساسانیان)هستش.وزبان آنها پهلوی باستان یالکی امروزی میباشد.ومعنی کلمه بیران وباجول همان برگرفته ازبهرام وبهمن میباشد.
بیرانوندی (تهران)
زادگاه اولیه بیرانوندها شیراز بوده وزبان لری،نسل بعد لک زبان شدن یعنی به زبان مادری (دختر دلفان،مادر بیرانوندهای امروز) بیرانوندها با لرهای ممسنی وبویراحمد از یه ریشه ان
بیرانوندی (تهران)
باید این واقعیت رو بپذیریم که هویت واقعی بیرانوند هنوز مشخص نشده یه نظریه بیرانوندها رو از لرهای فیلی عراق میدونه،بعضی ریشه وزادگاهش رو شیراز بعضی پشتکوه،بعضی خود بیرانشهر وسیلاخور،لکی بیرانوندها با لک زبان های دیگه یکم متفاوته،شایداین زبان مادری دلفان باشه که با زبان پدری لرزبان به این شکل دراومده،لکی باجولوندها با حسنوندها ولک های دیگه تقریبا یکیه فقط لکی ما بیرانوندها با دیگران متفاوته،براوند همون بیرانوند هستش ،اسدخان فیلی بیرانوند(پدر بزرگ شاه شاهان علی مردان)چرا بایستی فیلی باشه؟!!
بیرانوند
در زمان جنگ های صلیبی صلاح الدین ایوبی لر تویسرکان به فرماندهی سپاه مسلمانان برگزیده شد در آن زمان 28 طایفه از قوم بزرگ لر به سپاه او پیوستند و اروپایی ها را از فلسطین بیرون کردند
بعد از فتح فلسطین تعدادی از طوایف در فلسطین و سوریه و آناتولی و عراق ماندگار شدند ولی 24طایفه از آنها به وطن بازگشتند

یکی از این طوایف ایل بختیاروند *بهداروند .بیداروند*بود

طایفه بیرانوند از ایل بختیاروند است

حاکمان ایل لر بزرگ *بختیاری *از صفویه تا اوایل قاجار از ایل بختیاروند بودند
ایلخانان منجزی بختیاروند
شجرنامه تیره الهی وند طایفه تاج الدین عبدالهی منجزی

جهانگیر خان بختیاروند ایلخان (طهماسب قلی خان )
خلیل خان بختیاروند ایلخان
تاج الدین خان بختیاروند
عبدالله خان بختیاروند
نجف خان بختیاروند
الهی خان بختیاروند منجزی

ایلخانان علاءالدین وند (الائی ون )بختیاروند
*****
شجرنامه طایفه الائی وند
طهماسب قلی خان بختیاروند
..
..
..
شاهمراد
حیدر خان
اسد خان بختیاروند ایلخان
جعفر قلی خان بختیاروند ایلخان

****
بیرانوند
الا ئیان.دشوند

***
الائیان::الائی ::الهی

:::
برق افکن
در اول باید گفت ایل بیرانوند نه طایفه. طایفه زیر شاخه ایل هستش. ریشه این ایل از اینجا شروع میشه که کسی به نام هیژالی که خود یکی از بزرگان اقوام و بازمانده گان کاسیت ها در بین ایلام و لرستان بوده است دو فرزند به نامهای آلائینان و دشائینان. آلائینان دو فرزند به ناهای مال اسد و مال قباد داشته که مال قباد سه فرزند به نامهای سبزعلی، شمسین و یاراحمد داشته است که این سه فرزند الآن به نامهای سه طایفه معروف هستند و هر یک از این طوایف دارای زیر شاخه هایی به نام تیره میباشد که در اینجا جای بحث و ریشه یابی وجود ندارد.
ابراهیم بیرانوند
طایفه بیرانوند از ایل لر کوچک است
سلسله های تشکیل شده توسط قوم بزرگ لر

کا سی.عیلامی.ساسانیان
.هخامنشیان.زندیه.اتابک لر کوچک.
اتابک لر بزرگ.حکام لر شول.ملوک لر شبانکاره .والیان لر فیلی
علی یاراحمدی
یکی از طوایف ایل زلکی لر بختیاری به نام بیرانوند *بیروند *است
شاهرخ سگوند
برادران لر مراقب باشید دشمن تمام سعی خود را جهت تفرقه در بین قوم لر انجام می دهد.این دشمنان از سوی دولت اسرائیل و آمریکا و کردستان عراق مامور تفرقه در بین قوم لر آریایی هستند

قوم لر آریایی از نسل کی لهراسب کیانی جد داریوش هخامنشی
ایل لر کوچک *لک*
ایل لر بزرگ *بختیاری *

قوم لر آریایی سربازان ایران زمین
مصطفی شمس بیرانوند
آقای شاهرخ سگوند شما لرها اشتهای خوبی برای دزدیدن اصل هویت لک ها دارید
لک هضم قوم لُر نمی شود ما با لرها همسایه و برادریم زبان لکی و قوم لک جدا از لر است لکستان بزرگ (لُرکوچک)نیست؟ لک و لکستان بیدار است
ما نه کُردیم نه لُر

لک بمانید و ماندگار
مصطفی شمس بیرانوند
برادران و هم تباران عزیزم سلام
اگر در کامنت های بالا دقت کنید افرادی (پان لُر ) به صورتی کاملا هدفمند سعی بر زیرمجموعه قراردادن زبان و قوم بزرگ لک در زیرمجموعه ی (لُر) را دارند و حتی به صورتی غیر مستقیم به قوم لک توهین کرده اند این دزدان هویتی قوم لک با این اهداف درتلاش اند که قوم بزرگ لک را زیرمجموعه و کوچیک جلوه بدهند و به دنبال آن تمام داشته های فرهنگی و تاریخی و افتخارات قوم لک را به نام خود ثبت و مصادره کنند بیشتر این افرادی که در این صفحه کامنت گذاشته اند اکثرا از لرهای بختیاری و اندیمشک هستند که با معرفی و نام مستعار و جعلی خود را لک بیرانوند ویا حسنوند و یا گراوند و از ایلات لک معرفی میکنند لطفا گول نوشته های این دسته افراد را نخورید ، بله درست است ما با عزیزان لر برادر و همسایه ایم و لی این برادری و این فاصله ی نزدیک نباید دلیلی بر این باشد که اجازه بدهیم این همسایه به خود اجازه بدهد به تمام داشته هایمان دستبرد بزنند و ما را زیرمجموعه و (لُر) کوچک به حساب بیاورند ؟ ما لک هستیم و ریشه در عمق تاریخ داریم سنگ نگاره های غار میرملاس و هومیان کتیبه های بینظیر و بی مانند بیستون تمدن بزرگ دره سیمره(دره مهرگان) آواهای مور و حوره لکی ادبیات شفاهی و آثار بسیار با ارزش فال چلسرو و لاوه لاوه های لکی لباسهای زیبا و زنگارنگ(گُلونی) شاعران و عارفان لک همه و همه اینها و هزاران آثار دیگر نشانگر و بیانگر اصالت و ریشه دار بودن قوم با اصالت لک است . زبان لکی در مردادماه ۹۶ با تلاش و کوشش مدافعان و دلسوزان و فرهنگ دوستان قوم لک به عنوان یک زبان مستقل و فاخر و بسیار ثروتمند به عنوان یک میراث ناملنوس ثبت ملی شده است لطفا اجازه ندهید شما را کوچیک و در زیرمجموعه قرار بدهند . از اسب بیفتی بهتر از آن است که از نسب بیفتی

نه کُردم نه هم لُر نژادم لک است
میان تبارها تبارم تک است

من لکم مرا با نام نامی لک بخوانید

من لکم و هضم هیچ قومی نمی شوم
لًر__________( لکستان )__________کُرد

خود لُر پنداری و خود کُرد پنداری مشکل هویتی است که متاسفانه سخت گریبانگیر قوم بزرگ لک شده

لک بمانید و ماندگار التماس دعا

شمس بیرانوند
خطر پان لُرها به مراتب خیلی بیشتر از کُردهای تجزیه طلب است کُردها استقلال لکستان را به رسمیت می شناسند
ما دست شما را خوب خوانده ایم
ترفندهای شما برای ما رو شده
شیرمرد بیرانوند
تاریخ نشان داده هرگاه قومی از گذشته ی خود فرار کند مجبور به تکرار آن خواهد شد
*****
از اسب افتادن عار نیست از اصل افتادن عار است
من لر بیرانوند هستم شما را نمی دانم....
آبروشن
تجزیه طلبان و طراح ها ن اصلی پروژه ی نامشروع لُرستانات گپ لُرهای اندیمشک هستند
ایل بزرگ بیرانوند لک هستند و قوم بزرگ لک لر کوچک نیستند

عارفه متش
محض اطلاع بعضی ها : 1-لک ها خودشان قوم بسیار بزرگ هستند و تاریخ انها قدمت دیرینه دارد 2-کی گفته لر از اعرابه ؟ منبع بگید .رومن گیرشمن یکی از بزرگترین تاریخ دان های فرانسوی میگوید: لر ها ولک ها در 11000سال پیش به نام کاسی بوده اند اولین پدید اورنده ظروف سفالی در اسیا هستند اولین پرچم اسب سواری را دارند، اونوقت چطور 11000سال قبل اعراب حمله کردند؟ قدمت این دو قوم به 80000سال هم میرسه
(پس از این حرفای الکی نگید افرادی که مطالعه ندارند لطفا نظر بیخودی ندن اگر نظر میدین منبع معتبری رو هم بگید) بنده از قوم لک طایفه بزرگ متش هستم ،محمد حسین خان متش هم بیرانوند ها میشناسن.
رهسپار
آفرین بر خواهر با اصالتمان خانم متش
واقعا درست گفتید قوم بزرگ لک مستقل است
من از طایفه حسین بگ ایل بزرگ و سرافراز بیرانوند هستم .
ایل بزرگ بیرانوند بزرگترین ایل لکستان است
ایل سرافراز بیرانوند قلب لکستان است
ایران عزیز ما با تمام اقوامش زیباست
درخت با شاخ و برگش زیباست
این جمله‌ی کوتاه چقدر زیبا و پرمفهومه
(من لکم)
بیرانوندی از تهران
باسلام وادب خدمت همه دوستان،نظرات همه شما محترم اما همه حرفاتون ازروی کتب،تاریخ نظری،ونقل قول و ایده ونظرات شخصی از شرایط وظاهر موضوع،اما چیزی که من میخوام بگم از هیچ کتابی نیست وحرفای یه غیبگوست یه روان بین یه فراروانشناس از ایل پر افتخار بیرانوند،وقتی از این پسر روشنفکر خواستم از نظر روانی تفاوت لر ولک بگن،گفتن واقعا خنده داره حرفای اونایی که میگن لکستان،لرستان بخاطر لک ها لرستان نامیدن چون لک هاج اصل لر هستن،گفتن همه طایفه های لرستان ریشه لکی دارن حتی بختیاری ها گذر زمان وتحولات تاریخ لهجه هارو تغییر داده در گذشته به این قوم پهله گفتن،بعد لرنامیدن حالا عده ای ساده فکر میکنن چون لک زبونن دیگه لر نیستن اگه کلمه لر برداریم اینا همه همون قوم باستانی پهله هستن همون پهلوانان قوم پارس،گفت اگه به شما بگم ما بیرانوندها از نسل داریوش سوم هخامنش هستیم باور میکنی!!!؟گفتن از کرمانشاه تا لرستان تا بختیاری وبویراحمد وممسنی شیراز تا عراق همه همون قوم پهله ان.موفق باشید
احمدرضا بیرانوند
قوم لر از نژاد کی لهراسب کیانی جد داریوش هخامنشی

لر عیلامی
لر کاسی
لر هخامنشی
لر ساسانی *پهلوی *
لر سامانی
حکام لر شول
اتابکان لر کوچک (لک)
اتابکان لر بزرگ (بختیاری )
حکام لر شبانکاره
تاجمیرخان آسترکی دورکی بختیاری
حکام منجزی بختیاروند
والیان لر فیلی
سلسله لر زند
حکام علاءالدین وند بختیاروند
حکام زراسوند پاپی


****
لک(Lak)واحد شمارش در هند و افغانستان است به معنی صد هزار
لک(Lok)به معنی ایل لر کوچک
ایل لر زلکی چهارلنگ لر بختیاری با جمعیتی بیش از یک میلیون نفر (zaLeki)
Lek به معنی شاخه (تیره )
طایفه سرلک ایل آسترکی دورکی لر بختیاری (sarLek)
طایفه لک(Lek)ایل بابادی لر بختیاری
رهسپار
به قول شاعر

نه کُردم نه هم لُر نژادم لک است
میان تبارها تبارم تک است

درود بر مبارزان و دلیرمردان لک بیرانوند
درود خدا بر روح دکتر هوشنگ اعظمی لک
درود خدا بر سردار سرافراز لک علیمردان خان بیرانوند
درود خدا بر غلامعلی خان لک بیرانوند
درود خدا بر سردار جنگ شیخعلی خان بیرانوند لک
درود خدا بر اسدخان سردار امجد
درود بر دلیرمردان وطن پرست لکستان

بیرانوندی
لکم و نیستم از لکستان، لرهست تبارم از شولستان،اجداد ما بیرانوندها صاحبان واقعی املاک ممسنی(شولستان)شیراز بودن،بخاطر اختلاف باحاکم وقت اونجا ودولت مجبور به ترک زادگاه شدن وبه لرستان اومدن ،از طرفی صفویان درصدد تسلط کامل بر لرها بودن در جنگی که بین لرها وصفویان درگرفت با رشادتهای زیادی که طایفه بیرانوند از دفاع از لرستان از خود نشان داد،سپاه ترک صفوی به توپ وتجهیزات جنگی بهتری مسلح بود،لرها شکست خورده و بیشتر به مناطق دوردست گریخته(عراق چون تحت حاکمیت عثمانی بوده) بعد ها یکی از بیرانوندها همون هزالی یا حجازی با لباس عربی(بخاطر امنیت وشناسایی نشدن)به لرستان برمیگرده وبا دختر خان دلفان ازدواج میکنه وبا همون لباس عربی خودش عرب جا میزنه بعد نام پسر خودش بهرام(بیرو)میذاره تا نام اجداد وطایفه خودش زنده نگه داره،اونایی که در ممسنی موندن لهجه لر بزرگ دارن،اونایی که در عراق موندن عربی تکلم میکنن وما که از نسل هزالی(حجازی)ومادر لک زبان بودیم لکی حرف میزنیم،حالا شما بگید ما بیرانوندها لر هستیم یا لک یا عرب؟؟!! اصل هر کس ریشه اونه،با افتخار میگیم لریم ولک زبون به لربودنمون افتخار میکنیم وبه لک زبونیمون هم افتخار میکنیم خدانگهدار
بالاوند
آقای بیرانوندی بخدا بیرانوند اصل خود محل زادگاهش است نه شیرازی است نه عراقی به احترام به شیرازیها و عراقیهای محترم
بیرانوندی
دوست عزیز بالاوند عرض ادب واحترام،من نگفتم بیرانوند شیرازی ان یا عربن،با احترام به شیرازی های گل هم وطن.فقط خواستم یکی بودن لک ولر اثبات کنم،محل سکونت مهم نیست اصل وریشه مهمه،و ریشه همه ما(لک،مینجایی،ثلاثی،بویری،بختیاری،لیراوی،ملکشاهی،کلهر و،،،)همه از قوم کهن وپر آوازه پهله س(لک ولر).شکوه وسر بلندی ایل منو تاریخ فریاد میزنه.از کرمانشاه تا لرستان،ایلام،اراک وممسنی تا بختیاری همه لرستانات بوده پس هر ایل یا طایفه ای که در اون پهنه جغرافیایی سکونت داشته وداره از قوم سربلند وپر آوازه لر محسوب میشه،در عراق هم بیشتر از ده ها شهر لرتبارن شاید با لباس عربی اما ریشه لرستانی دارن و به لرهای فیلی معروفن واکثرا لک زبانن.پهله تلفط ایرانی،فهله یا فیلی تلفظ عربی مردمان لک یا لر میشه.


رحیمی بیرانوند
والله اصل و نسب ما بیرانوندها لک است
لک‌ هم جدا از لر است . البته اشتراکات فرهنگی بین این دو وجود دارد و این اشتراکات بر کسی پوشیده نیست ولی لک قوم مستقلی است . لرها با این ترفند قصد مصادره داشته‌های تاریخی و فرهنگی لک‌ها را دارند و هدف بعدی اینه که قوم لک را کوچک و زیر مجموعه لر قرار بدهند . هم‌تباری‌های عزیزم گول ترفند این پان‌لُرها را نخورید . ما لکیم و مستقل و در کنار برادران لر با خوبی و خوشی زندگی میکنیم
هیچ لکی اصل شناسنامه هویتی خود را دور نمی‌اندازد . ما لکیم وسلام
کرد زرین
ایل بیرانوند از جهت زبان لک هستند اما از لحاظ نژاد عرب عربستان فعلی اند.بلکه لک اصیل و یا لر اصیل نمی باشند.و قصد ما توهین و جسارت به این ایل محترم نمی باشدوبیان ما بنا بر گفته تاریخ موثق است.
والسلام
Laki- Biranvand
بیرانوند یعنی اصل اصالت ایرانی
بیرانوند یعنی اصل وطن پرستی
بیرانوند یعنی لک لکستان یعنی
جوانمردی یعنی عشق یعنی لک

مه بیرنوَنیکِم . مه ظُلم ستیزم
دشمِنیل سرزَمینم نابودَ مَکَم
دوزیل‌هویَتِم‌دُشمِنیل اصاَلتِم
نابودو ناچارَ مَکَم تا دُنیا بِزونی
بیرِنوَن عرب نیهَ بیرِنوَن شیرازی
نیهَ تا نایو بِزونی مه‌ لَکِ بااصالَتیکِم


بیرانوندی
جناب کرد زرین،منظورتون از تاریخ موثق کدوم تاریخه؟بیرانوند اصیل ترین ایل لرستانه از نام جد ما متوجه نشدین بیرو یعنی بهرام ساسانی!عرب عربستانی تو لرستان چرا اومدن اونم وقتی نژاد ایرانی ولرهای متعصب وبیگانه ستیز بودن لطف کنید بیشتر از این به ایل پر افتخار بیرانوند توهین نکنید،ماخودمون ریشه واصالت خودمون میدونیم هیچ کس اصیل تر وایرانی تر از بیرانوندنیست این تهمت های عرب بودن رضاخان وانگلیسی های اشغال گر به ما زدن واسه تخریب ایل ما وتفرقه واختلاف میان ایالات لر .چرا؟چون ایل قدرتمند بیرانوند مانع از استعمار وسلطه اونا بر ایرانی و لرستانی بوده،بیرانوندها سفید پوست واکثرا چشم رنگی یعنی همون مشخصه یه آریایی اصیل کجاش به عربستانی ها کشیده؟؟میدونم نظریه شما بر اساس این گفته نادرسته که جد ما از عربستان به لرستان اومده،خب شما بگید تو این زمونه چطور لرها هنوز عشیره ای ومتعصبن،وتو اون زمون که خیلی بیگانه ستیز تر بودن به یه یه مشت عربستانی اجازه دادن که تو لرستان سکنی کنن واملاکشون تصاحب کنن؟؟؟واونم در رأس قدرت همه ایلات باشن!!چطور قاجارها وپهلوی با این که قدرت حکومت داشتن سعی در بیرون کردن این بیگانگان نکردن واون درحالی بود که ایل بیرانوند با شورش خود حکومت های وقت به چالش کشونده بود،و،،،،،،،،
دهقان
هیمه بیرنونیل لکیمن*
ما بیرانوندیم و بیرانوند هم لک است
نه شیرازی نه عرب نه بختیاری فقط لک
بیرو یعنی لک یعنی آگر .
بشیری
ما لکهای کرمانشاه قومی جدا از ایل لر لک لرستان هستیم و سلام
سپهوند
(لرلک) واژه‌ای جعلی و جعلیتر از الخلیج العربیه است ( لک = اصالت)
بیرانوندی
بشیری کرمانشاهی جوابی منطقی به اونایی دادن که بیرانوند فقط لک میبینن.به نظر من لک های لرستان فقط زبان لکی دارن همه لرن،لک مطلق فقط لک های هورامی وکرمانشاه.اون آقای لک امیر وقتی لکی میگن ادم میفهمه لک واقعی یعنی چی،بیرانوندها فقط نقش یه لک بازی میکنن چون لرهای لک زبونن همه خرم ابادی ها این مدل لکی میتونن صحبت کنن اما لک.نیستن،با احترام به عموزاده های محترمی که لربودن ایل بیرانوند انکار میکنن.اصل هر کس ریشه اونه نه چیزی که دوست داره باشه،اجداد ما به لر بودن خودشون آگاه بودن چرا ما انکار میکنیم؟مگه شیخعلی خان به امیر احمدی نگفته شمارو نکشتم بعدنگن لرها به مهمان خود رحم نکردن،شیخه لکی گفته چرا نگفته لک ها،،؟؟کریم خان شاه ایران بوده یعنی قدرت اینو نداشته قوم لک از لر جدا کنه واستان لکستان بزنه؟رضاخان خودش لکی بلد بوده ولک های کرمانشاه تو لشگرش بودن،تموم اسناد درگیری با بیرانوند جنگ با لرها ثبت نمودن،وصدها سند ومدرک وگفته های بزرگان لک های لر که به لر بودن خودشون آگاه بودن و تاکید داشتن که اینجا مجال بحث نیست.
سپهوند
طبیعتا هم جواری و در کنار هم بودن باعث اشتراکات فرهنگی و درک و مفهوم زبانی برای طرفین و اقوامی که با هم همسایه‌اند وجود دارد و این دلیل بر زیرمجموعه بون لک‌ها و یکی بودن لُر و لک نیست . در ضمن بیشتر این کسانی که پیامک انحرافی ارسال میکنند و خود را لک‌ و بیرانوند مرفی میکنند و خود را زیرمجموعه لُر معرفی میکنند و یا با اسامی جعلی پیامک ارسال میکنند اصلا لک نیستند و بیرانوند هم نیستند . اینها لرهای تجزیه طلب اندیمشکی هستند که به صورتی هدفمند به دنبال غارت فرهنگی و تاریخی و هضم ایل بزرگ بیرانوند و قوم لک هستند غافل از اینکه ایل بزرگ بیرانوند آگاه است و مردم کاملا هوشیارند و هرگز فریب این دسته از پان‌لرهای متوهم و خبیث و تجزیه طلب را نمیخورند . هرچند مدافعان زبان و فرهنگ قوم لک بارها اعلام کرده اند که ما با برادران لُر همیشه برادر بوده و هستیم و همیشه در کنار هم بوده و هستیم ! اما اجازه‌ نمی‌دهیم پان‌های متعصب و متوهم و دزد فرهنگ و زبان و داشته‌های فرهنگی و تاریخی و افتخارات قوم لک‌ها را به نام خود مصادره کنند .
ما لکیم و لک بودن افتخار ماست ! تا کور شود هر آنکه که نتوان دید
ارادتمند بِرائیل بیرنونم . سپهوند از روستای درهَ‌دزدان ده‌پیر
ملکشاهی
سلام
آقای بیرانوندی با این وجود که شما تحلیل کرده‌اید ما بیرانوندها و لک‌های لرستان همه لک‌پلاستیکی هستیم و فقط لک‌های کرمانشاه لک اصلی هستند � در ضمن هورامی‌ها لک نیستند کُردند و لهجه هورامی با سایر گویش‌های کُردی متمایز است که در بعضی از واژه‌ها و کلمات با گویش لکی حسنوندی و لکی دلفانی اشتراکاتی دارد � گویش هورامی گویشی از زبان کُردی است که با زبان‌های (کُردی‌سورانی) و زبان‌های‌ شمالی و زبان تاتی و گورانی و لکی آمیختگی دارد �
هر چند زبان لکی در طول تار یخ حکومت‌های ایران خیلی مورد بی لطفی و بی توجهی قرار گرفته است اما بالاخره این زبان در ۲۶ مرداد۱۳۹۶ توسط کارشناسان زبده زبانشناسی و با سرپرستی دکتر داودی به عنوان کهنترین و غنی‌ترین زبان ایرانی و بابیش از ۳۰۰۰۰ هزار واژه به عنوان یک زبان مستقل ثبت ملی شده است �
بیشتر بخوانید تا بیشتر بدانید � موفق باشید�
بیرانوندی
بارها گفته شده،لهجه یا زبان اساس وملاک قومیت نیست،اگه چنین بود پس طایفه زید علی بیرانوند با لهجه مادری بالا گریوه باس بالا گریوه باشن نه بیرانوند،ایل باجولوند متشکل از طوایف:سگوند،دالوند،قاید رحمت ویار احمد و،،، سگوند ها مینجایی زبان به قول شما لر زبانن،دالوند ها لکن،از طرفی چند تیره از سگوند لک ن،و تیره هایی هم از دالوند ها لرن،زبان هر کسی میتونه تحت شرایط وتغییر مکانی متغییر باشه وفقط هویت قومیست که قابل تغییر نیست،در ضمن نه پان لری میخواد تاریخ لک به نفع خودش تغییر بده ونه کسی گفته لک زیر مجموعه لره.ما میگیم این دو یکی ان و جدا ناپذیر،طایفه ای از لربزرگ به کرمان تبعید شدن که شجره شون از ایل بیرانونده وجدشون به شمس الدین میرسه وفامیلیشون هم شمس الدینیه ولک زبون هم نیستن ولهجه بویری دارن،طایفه دیگه جدشون به شیرزاد نامی میرسه که مدعی ان از طوایف بارانی بودن،یه طایفه هم تو ممسنی هستن که گفته شده وقتی بیرانوندها در قدیم الایام از اونجا بطرف لرستان اومدن اجداد اونا اونجا موندن که بهشون میگن لرهای بیرنی بیرانی،بیرون دیگه.میتونید تحقیق کنید،در ضمن من یه بیرانوند اصیلم،هم الاینونم هم دشاینونم،مه هم کر بیرونم،ا لرسون نیم.اویل تهرونم،ما وقتی کوچیک تر بودیم با خانواده از خرم اباد به تهران اومدیم.امیدوارم حرف ها ونطراتم باعث دلخوری عموزاده های بیرانوندم نشه آنچه گفته ام بعد از کلی تحقیق.ومطالعه بوده،فقط خواسته ام وکنجکاو بودم ریشه اجدادمون پیداکنم،حالا که شما میگین ومیخواین ما فقط لک بمونیم منم به ایده تون احترام میذارم،و به افتخار میگم ما بیرانوند لکیم.موفق باشید


ملکشاهی
لر � ترک � بلوچ� مازنی� تاتی� سمنانی� لک � بختیاری � کُرد� همه و همه در کنار هم ایران زیبا را تشکیل داده‌ایم ما همه با هم هم‌وطن و برادر هستیم � همه اقوام ایرانی محترم‌اند همه عزیز‌ن � همه اقوام حقوقی یکسان دارند � برتری اقوام فقط در تاریخ و فرهنگ آنهاست که برای حفظ این داشته‌های زیبا باید تلاش کنیم و از آنها پاسداری کنیم � داشته‌های فرهنگی و تاریخی هر قومی شناسنامه هویتی آن قوم هستند � ((هیچ قومی نباید حذف یا هضم شود))� هیچ قومی نباید موردظلم و تبعیض قراربگیرد� هر انسان فرهنگ دوستی میتونه مدافع هویت و فرهنگ و تاریخ قوم خودش باشه و از آن پاسداری کند � دزدی و دستبرد و غارت فرهنگی و جعل اسناد هویتی اقوام دیگر و مصادره آنها به نام قوم دیگر کاری زشت و ناپسند و نامشروع و در کل حرام است � همه اقوام در دوران دفاع مقدس وحدت و همبستگی و در کنار هم بودنشاان و دفاع جانانه از میهن اسلامیشان را ثابت کرده‌اند � پس این اقوام هستند که درخت تنومند و زیبای ایران را تشکیل داده‌‌اند �
بیرانوندی
با احترام آقای ملکشاهی،من هیچگاه به لک ها توهین نکردم قبل از هر چیز خودم یه بیرانوند لک زبونم،اگه منظور شما این هستش که بیرانوندها نقش یه لک بازی میکنن،پس شما به احتمال زیاد یه ملکشاهی اصل مرز یاراحمد هستین،یا از ایل محترم ملکشاهی ایلام،هدف من از اون گفته هم هیچگاه توهین نبوده چطور ممکنه ایل خودم به تمسخر بگیرم وقتی شاخه ای از این درخت کهنم،فقط خواستم به معترضین اینو بگم که زبان یا همون لهجه ملاک قوم یا اصالت نیست،وهیچگاه نگفته ام لک زیر مجموعه لر هستش،این احتمال قویتره که همه ایالات لر ریشه لکی داشته باشن تأکید بنده بر یکی بودن هست فقط اسامی در گذر زمان تغییر یافته،در شاهنامه از این قوم(لر ولک) به نام پهله یاد شده حتی هخامنشیان لک زبون بودن،کوروش هم لک زبون بوده،بختیاری ها هم لک دارن،چگنی ها هم لک دارن،آیا همه اینا دلیل بر یکی بودن نیست ؟؟!!قضاوت باشما
ملکشاهی
درود بر شما برادر هم‌تبارم � من از ملکشاهی‌های ایل بیرانوند هستم درست حدس زدید�
چند سئوال�
آیا کُردهای استان آذربایجان غربی ترک هستند؟
آیا ترک‌های مقیم کردستان در شهر بیجار و قروه کُرد هستند ؟ جواب خیر ! آیا لرهای استان قزوین چون در یک استان ترک نشین زندگی میکنند ترک به حساب می‌آیند ؟ جواب خیر ؟ حکایت قوم لک دقیقا برعکس قضیه شده � متاسفانه لک‌ها در لرستان دُچار خودلُرپنداری و در کرمانشاه و ایلام دُچار خود کُرد پنداری شده اند یک نوع بیماری و سر درگمی هویتی که بلای فرهنگ و تاریخ و پیشینه و اصل هویت قوم لک‌شده است که متاسفانه غارتگران و دزدان هویتی در این میان هم بیکار ننشسته‌اند و از آب گِل‌آلود ماهی میگیرند � اینجاست که گاها خود ما لک‌ها به آنها کمک میکنیم و به آسیابشان آب می‌ریزیم و راه را برایشان هموار میکنیم تا بهتر غارت کنند� در صورتی که قوم لک پیشینه‌ی بسیار کهنتری از لُر و کُرد دارد و ‌لک قومی کاملا مستقل از کُرد و لُر است و زبان لکی کاملا متفاوت و مستقل است � لک‌ها کاسی هستند و کاسی‌ها چندهزار سال قبل‌ از کُردها که ماد هستند و چندهزارسال قبل‌تر از لُرها که پارس هستند در این منطقه حضور داشته‌اند � منطقه کاسیو در چقلوندی خودمان نمونه‌ی بارز و مستند و دلیل خوبی برای اثبات این حقایق است � سرافراز باشید
فریاد
از لر و لک ملولم و انسان آرزوست بهرحال از عراق اومدن یا هند 600 خانوار هستن و 800 فرقی نمی کنه متاسفانه ما از این قوم چهره ی برجسته و تاثیر گزاری ندیدیم .در ادعای مبارزه با رضا خان هم این قوم از شیخ خزعل عرب پول می گرفتن که جلوی قوای نظامی که می خواستن از لرستان عبورکنن و تجزیه طلبان عرب را سرکوب کنن را بگیرند والا تفاوت بین جمهوری و پادشاهی رو هنوز هم سیاستمداران و تحصیل کرده هاشون بلد نیستن .واما بعد پا به هر اداره ایی یا سازمانی که گذاشتن به جز نابودی و بی قانونی و پارتی بازی کاری نکردن
گودرزی
آیا زیودار ها یا زیار ها از چه طایفه و ایلی هستند
بارانی‌بیرانوند
اگه اشتباه نکنم زیودارها لر هستند و در منطقه زیودار پلدختر سکونت دارند و در اصل جز ایل بالاگریوه محسوب میشوند و شاخه هایی از این طایفه به مناطقی از شمال لرستان و در روستای ده‌کافران الشتر و در روستای عادل‌آباد هنام الشتر سکونت دارند که این تعداد خود را جز ایل حسنوند میدانند
بیرانوندی
در جواب فریاد که از لرولک بیزارن اگه کسی به شما ظلمی کرده نباید به حساب یه قوم بذارین اونم لرولک که ریشه در تاریخ کهن این سرزمین دارن در ضمن این آمار وارقام مربوط به زمان قاجارهاست امروزه ایل بزرگ و پر آوازه بیرانوند جمعیتی میلیونی داره وهمه آریایی تبار ومبارزان.گذشته این ایل سر افراز هیچ ربطی به شیخ غزل خیالی شما نداره،بیرانوندها بسیار متعصب ووطن پرستن ومبارزات وآ آرمانگرایی چون بیگانه ستیزی ودفاع از مظلوم ومبارزه با ستمگرانی.مثل قاجار وپهلوی داشتن،از طرفی در جواب گفته شما که این قوم ادم سرشناسی ندارن اگه بخوام نام ببرم کتابها باید نوشت،از بزرگان کاسی وهخامنشیان و ساسانیان وزردتشت و مانی ومزدک همه از این قوم برخاسته ان،امروزه قهرمانانی مثل علیرضا بیرانوند،برادران سپهوند(قهرمانان بوکس)،علی جمشیدی بیرانوند(قهرمان پر آوازه هنرهای رزمی دارنده 7کمربند مشکی و5حکم مربیگری واستاد متافیزیک)دکتر اوستا بیرانوند،دکتر هوشنگ اعظمی معروف به چکوارای ایران،وکلی هنرپیشه لرولک تبار ووووووو
صفری شوهان لر
حسن پسر سلیمان کیانی موسس سلسله لر شبانکاره جد ایل حسنکی ایل بختیاروند قوم لر
حسنکی (حسن سل کی )

سلیمان کیانی ساسانی نام شهر استخر را به مسجدسلیمان مسجدسلیمان تغییر داد

بخت و بجن دو برادر بودند و جد قوم کرد و قوم لر

حسن بختیاروند دوم جزیره ابن عمر در کردستان ترکیه را تصرف کرد و نام جزیره را جزیره بختیاری *بختی * گذاشتطایفه لک ایل زلکی ایل جلکی ایل حسنکی ایل بختیاروند قوم لر

طایفه گهوران (گوران -کی وران ) ایل حسنکی ایل بختیاروند قوم لر

طایفه لک گوران لر در شرق کرمانشاه
عینی‌تاری
ایل بیرانوند یک ایل لک و مستقل است و اصلا ربطی به طوایف و ایلات لر بختیاری ندارد . لرهای اندیکا و گتوند و هداوند شامل حسنکی‌ها و منجزی‌ها و جلکی‌ها اصالتن از نسل عرب‌های خوزستان هستند و اصلا ربطی به ایل لک بیرانوند ندارند .
شعبانی چگنی
بعضی از پانکردهای عراق در زیر نام طوایف قوم لر
نظر می دهند و با نام همان طایفه یا طایفه ی دیگری از قوم لر نظر می دهند

جهت تفرقه افکنی در بین طوایف قوم لر
مواظب نقشه پلید منافقین باشید

در بالا یک نمونه نظر پانکرد را می بیند که فردی به نام
عینی تاری نظر گذاشته که 17 میلیون نفر از قوم لر از نژاد....هستند

تیره تاری طایفه لر ترکاشوند

در معنی قوم لر همین نفر با استفاده از نام طایفه لر جودکی ***** ایل لر بیرانوند را
از قوم .... خوانده


برادران گول نظرات این منافقین و پانکردهای عراق را نخورید

زنده با قوم لر آریایی


ایل لر چگنی
ایل لر بیرانوند
ایل لر زنگنه
ایل لر گوران
ایل لر پاپی
ایل لر دریکوند
ایل لر طرهان
ایل لر لک
...
...
...
..
بیرانوندی
درودبرادر تایسون،امثال سینا هم درواقع گناهی ندارن ودر دام شایعه های بی اساس امثال رضاخان پالانی و جاسوس های به ظاهر محقق وتاریخ نگار افتادن،رضاخان کم به ما آسیب نزد،کم از بزرگان ما رو نکشت،ما که در واقع از نسل شاهان ساسانی بودیم،به دست رضاخان قزاق بی بته،که پدرش واسه الاغ های قزاق پالان درست میکرد،مگه رضاخان جرات میکرد در زمان علی مردان خان حتی با لشگرش به لرستان نزدیکشه،فقط با حیله وفریب حکومت ظالمانه ش بر لرستان تحمیل نمود.کاش اجداد ما یکم دور اندیش،یکم استراتژی میدونستن،کاش مردان خان یکم هوشمندانه عمل میکرد.اونجا که رضاخان جاسوس هایی رو با لباس مبدل میفرسته ودر نقش بی نوایان از شاه مردو درخواست پناهندگی میکنن.همونا هم تو خواب ناجوانمردانه اونو میکشن،وبا مرگ بزرگترین وشجاع ترین سردار لر.فتح لرستان واسه رضاخان آسون میشه دوسال بعد امیر احمدی تو تنگه زاهد شیر به محاصره شیخعلی خان و قوای بیرانوند در میاد،شیخه اونو نمیکشه واجازه عبور بهشون میده ومیگه شمارو نکشتم تا فردا نگن لرها به مهمان خود رحم نکردن ،کاش شیخه یکم تفکر میکرد اونا مهمان نبودن دشمن بودن،قاتل علی مردان بودن،اونا اومده بودن که ایل بیرانوند نابود کنن،اونا اومده بودن لرها رو از بین ببرن،وتاریخ گواهی بر صداقت منه،همون زنا زاده خونخوار(امیر احمدی)چندی بعد شیخعلی خان رو ناجمردانه به دام انداخت وبعد هم جوخه دار،در ضمن زادگاه اولیه ما پشت کوه لرستان بوده،یعنی ایذه وحسین آباد آنزمان که پایتخت لر بزرگ بوده،بعد از صفویه هم به پیشکوه لرستان اومدیم یعنی بیرانشهر خودمون،اگه سوالی بود در خدمتم،موفق باشیدبیرانوندی
جناب حسنوند این که کدوم ایل از همه شجاع تر و مردم داره اینو باس دیگران بگن،حرفاتون واقعا خنده داره.چرا تاریخ چیزی از شجاعت زیار یا حسنوند نگفته؟ایل بیرانوند برا همه تعریف شده است حتی لازم نکرده ما چیزی بگیم،فقط یکی دو مثال میزنم،وقتی کریم خان از آزاد خان افغان شکست میخوره،ازادخان خان تا لرستان دنبالش میکنه،کریم خان میره به سمت لر بزرگ وبه بچه هاش میگه از ما جداشین همه با هم کشته نشیم هرطور شده خودتون به ایل بیرانوند برسونید و به بیرانوند پناهنده شین که آخرین امید ما بیرانونده که شجاع تر وزور مندتر از بیرانوند وجود نداره،این داستان پدران ما سینه به سینه نقل کردن،وبعدها کریم خان چندتا از دختراش میده به پسران شمس الدین بیرانوند،وخوانین زینبی ما مثل علی مردان وشیخعلی خان از مادر زینب دختر کریم خان بودن که بهشون گفتن زینبی،تو جنگ جهانی اول تقریبا روسها ایران اشغال میکنن وبه لرستان میرسن،آیت اللله بروجردی طی نامه ای به شاه لرستان علی مردان خان درخواست کمک میکنه و فتوای جهاد میده وقوای بیرانوند در بروجرد راه بر روس ها میبنده وبعد از روزها جنگ نابرابر روس به سختی شکست میخوره وبیرانوند اونارو تا شمال دنبال میکنن بعد از برگشت به سمت لرستان،به دستور علی مردان خان(شاه واقعی وشجاع ایران)پرچم ایل بیرانوند در قم بر افراشته میکنن واونجا رو مرز لرستان میکنن،وحکومت خود مختار بیرانوندی بر کل لرستانات بوده از قم تا کرمانشاه تا خوزستان،وهمه ایلات لرستان گوش به فرمان شاه خود علی مردان خان بیرانوند بودن،واگه بخوام بازم بگم کتابها باید نوشت.در ضمن بزرگ ایل حسنوند مهر علی خان هم با شیخعلی خان ما تو یه روز اعدام شدن.بازم سنگ رضاخان به سینه بزن،
سالاروند
درود بر بزرگان و مردم فهیم ایل بیرانوند
جناب آقای بیرانوندی اولان معلوم نیست که این شخص که با نام حسنوند پیام داده واقعا یک حسنوند است و یا اینکه منظورش چی بوده من نمی دونم دوم اینکه من همه مطالب رو خوندم کسی در مورد رضاخان چیزی نگفته و من منظور شما را در متنتون متوجه نشدم
؟ سوم اینکه شما برادر ارجمند خیلی زود متاثر و با لحنی نا خوش‌آیند و بدون مطالعه ایل بزرگ حسنوند را مورد حمله و قضاوت نا درست و زود هنگام خودقرار داده اید ؟

-مروری کوتاه در مورد دو ایل حسنوند و بیرانوند-
قلعه‌ی مظفری با مساحت کُلی ۷۵۰ متر در دو طبقه در اواخر حکومت قاجار توسط معماران زبده اصفهانی و به دستور مرحوم مهرعلی‌خان امیر منظم حسنوند و در مرکز شهر الشتر ساخته شده است و به ثبت ملی رسیده و محل نگهداری آثار تاریخی و فرهنگی قوم لک است و شما میتوانید جهت صدق عرایض اینجانب در اینترنت سرچ کنید و ملاحظه فرمائید . رجالی با سواد با منطق و با فرهنگ و شاعران توانایی از جمله میرزاحسین بنان و چندین نفر دیگر هم در حوزه مسائل سیاسی و فرهنگی از مشاورین امیرمنظم بوده اند . طرز فکر و سبک زندگی و بینش سیاسی خوانین حسنوند کاملا با دیگر خوانین منطقه متفاوت بوده است .
_جنگ و نبردگریران_ . در سال ۱۳۰۰ نظرعلی خان امیراشرف خان و حاکم کوهدشت و طرهان با بیش از سه هزار تفنگچی در حمله‌ای تجاوز گرانه وارد منطقه سلسله شده و جنگی تمام عیار فیمابین ایلات حسنوند و طرهان و رومشگان در گرفته میشود و در این جنگ که به نبرد گریران معروف است سپاه نظرعلیخان چنان شکست مفتضحانه‌ای میخورد که برای حاکمان و ایلات همسایه درس عبرتی میشود که نگو و نبین و مهرعلی‌خان این پیروزی را در کارنامه‌ی سیاسی خود ثبت میکند؟
در اینجا واردجزئیات و همکاری ایل حسنوند با قوای دولتی در جنگ با ایل بیرانوند و اینکه چه اتفاقاتی و به چه شکلی بوده نمیشویم و کاری ندارم چون ممکن است باعث کدورت و رنجش خاطر عزیزان شود .
سوم اینکه در دوران حکومت قاجار و پهلوی اول سه علیمردان خان داشته‌ایم؟
۱-علیمردان خان بختیاری
۲-علیمردان خان والی
۳-علیمردان خان بیرانوند
و آن علیمردانی که حدود دو سال حکومت قسمت‌هایی از ایلام و لرستان را به صورت خود مختار در دست گرفت علیمردان خان والی بود نه علیمردان خان بیرانوند
هیچ تاریخی این گفته‌های شما را تائید نکرده است؟

نحوه ترور علیمردان خان بیرانوند
علیمردان خان بیرانوند زمانی که در چادرش در منطقه‌ی فلک الدین خرم آباد در حال استراحت و خواب بود توسط سه نفر از مزدوران و نفوذیان حکومت که به عنوان خدمه در اختیار علیمردان خان بیرانوند بودند با وسیله ای به نام (میرکوب)ترر شد و قاتلین علیمردان خان که سه نفر بودند در منطقه‌ی تنگ‌شبیخون مسیر خرم‌آباد الشتر توسط سواران مهرعلی خان حسنوند دستگیر و در بین راه یکی موفق به فرار میشود و یکی در حین فرار توسط سواران امیرمنظم کشته میشود و یک نفر دیگر به قلعه‌ی مظفری برده میشود و تحویل امیرمنظم داده میشود که ایشان(مهرعلیخان) در جواب میگوید این موضوع هیچ ربطی به ما ندارد و در نهایت قاتل علیمردان خان را تحویل کدخدایان بیرانوند میدهند و آن قاتل نگونبخت توسط طرفداران علیمردان‌خان به طوری فجیح و دلخراش تکه تکه و کشته میشود
بعد از ترر علیمردان خان شیخعلی خان ریاست ایل بیرانوند را به عهده میگیرد و جنگی تمام عیار در منطقه
بین قشون دولتی و ایل بیرانوند صورت میگیرد و در پایان این جنگ تعداد زیادی از قشون دولت و نفرات ایل بیرانوند کشته میشوند تعداد زیادی از جنگجویان و ستیزه‌گران بیرانوند دستگیر و در نهایت اعدام میشوند جمعیت زیادی نیز به مناطق بی‌آب و علف تبعید و آواره‌ی غُربت میشوند ‌و در نهایت شیخعلی‌خان که‌فرد‌بی‌سوادی بود و چندان اهل تدبیر هم نبود و در آغاز جنگ هم میگفت (عقاب باید در آسمان لرستان به ما باج بدهد) سرانجام در زمستان هزار سیصدو سه بعد از شکست و آوارگی ایل بیرانوند شیخعلی خان بیرانوند در متطقه‌ی کمالوند بدون هیچ گونه واکنش و تحرکی و به راحتی توسط قوای سپهبد احمد امیر احمدی دستگیر و همراه با تعداد دیگر از خوانین منطقه از جمله مهرعلی‌خان حسنوند به دار آویخته شدند.
جنگ‌های بی اساس و بی پایه . قتل و کشتار . نا امنی و غارت و تجاوز و عقب ماندگی و عدم توسعه‌ی لرستان و اعدام و تبعید ایل بیرانوند نتیجه‌ی بی تدبیری حاکمان و سران ایل بیرانوند بود که متاسفانه شما از آن به عنوان شجاعت و افتخار یاد میکنید ؟
خدا میداند این نوشته را نه از روی تعصب قومی که بخواهم در مقابل شما جبهه بگیرم بلکه از روی واقعیت‌ها و رخدادهای تاریخی نوشتم شاید برای شما زیادخوشایند نباشد ‌ (بمانی انشالله)

حسنوند
در تاریخ آمده که طایفه ای زیار از نسل آل زیار است آیا بیرانوند ها حکومت.فرهنگ.علم و یا دانشی گسترده تر از
آل زیار داشته اند
بیرانوندی،
بله بیرانوند هم حکومت داشته،حکومتی با شهرتی جهانی به گستردگی آسیا،یعنی ساسانیان.ما بیران ها(بیرانوند،) از نسل بیرانشاه شیردل نوه بهرام گور هستیم یعنی بهرام پنجم،پادشاه آوازه دار ساسانی،اجداد ما برای حفظ نام ونسب خود همواره نام نیای خود یعنی بیران شاه رو حفظ نمودن وفررندان بیران نیای ما هنوز خود رو از نسل شاهان میدونستن،وبیرانوند به دو شاخه الایینان یعنی فرمانروایان کوهستان ،دشایینان یعنی فرمانروایان دشت ها تقسیم شده،وبیران مخفف بهرام میشه.تو طایفه های بیرانوند تیره های بهرو،بیرون،بهرامی زیاد هست،وتو فرهنگ عشیره ای همیشه اسامی وکلمات یه جور دیگه تلفظ شده،با طایفه دولتشاهی شما مثال میزنم که دولتشه تلفظ میشه،با اینکه همه ما شعار برادری سر میزنیم،باز قضاوت با شما،نیای ما بهرام گور کجا،مرداویج پسر زیار کجا کدوم یکی نام و آوازه ای افسانه ای داره،شاهنامه از.کی یادکرده برادر حسنوند.چند بار نظر خودم خدمتتون ارائه دادم ثبت نشده .امیدوارم این ثبت شه.با تشکر از مدیریت محترم
بیرانوندی
درود بر شما هم اقای سالاروند،بنده قصد توهین به ایل محترم حسنوند نداشتم،فقط شخص مورد نظر وخطاب قرار دادم ناگزیر برای فهم جمله نام ایل متذکر شدم،هرچندشخص نامبرده بدون علم آگاهی وشناخت کافی گفته های مارو مزخرف قلمداد نموده،بماند.با احترام شما همه افتخارات ایل ما رو یاغیگری وطغیان حساب نمودین،آیا شما خود در آنزمان بوده وانچه دیده وتجربه نمودین به نگارش کشیدین وبه قضاوت نشسته این؟خیر،شما هم متاسفانه در دام تاریج جعلی و روایات نادرست که مغرضانه ومتعصبانه نوشته شده افتادین،حال بعضی از گفته ها شفاهی بوده واز روی غرض شخصی وکدورت بین ایل ها به نسل های بعد اشاعه شده،شما اقدامات مردمی ایل مارو مانع توسعه و آبادانی لرستان حساب نمودین واقدامات حکومت فاسد پهلوی رو حمایت ازمردم سرکوبی موانع ضد مردمی قلمداد نمودین.آیت الله بروجردی مرجعیت شیعه آنزمان ارتباط نزدیک وتنگاتنگی با علی مردان خان بیرانوند داشته،حال سوال اینه،چطور علما که همیشه حامی مردم ومنافع مردم بودن چطور روابط دوستانه ای با کسی داشتن که به قول شما یاغی،زورگو یا ضد مردمی بود؟؟ در واقع ایل بیرانوند واقدامات علی مردان خان وشیخعلی خان در راستای دفاع از ناموس،مال وجان مردم بوده.رضاخان در واقع بدنبال بازی نمودن راه تهران خوزستان وارتباط راحت با انگلیسی ها بوده ولرستان مانع منافع سیاسی بوده،حال سوال اینه آن زمان ایل های سگوند،چگنی،پاپی،بالا گریوه هم در کنار برادران بیرانوند با دشمن جنگیدن،چرا ایل حسنوند با امیر احمدی همکاری میکرده بر علیه برادران لر؟در مورد سه علیمردان هم،علیمردان خان بختیاری در زمان کریم خان بوده وبرای رقابت شاهی با کریم خان میجنگه ومغلوب میشه،علیمردان خان والی هم در زمان نادر شاه افشار بوده که به علیمردان خان فیلی معروف بوده ونادر اونو والی لرستان میکنه.بحث ما در مورد علی مردان خان بیرانونده که در زمان رضاخان بوده وبه شاه مردو معروف بوده وچندسال حکومت بیرانوندی بر کل لرستانات داشته یعنی از قم تا کرمانشاه وخوزستان از حکومت مرکزی جدا میکنه وهمه سران ایلات لر تحت فرمانش بودن به گواهی تاریخ،ورضاخان.که بیرانوند بانی سقوط خود میدیده طرح تضعیف ایل ترور سران ایل روح پیاده میکنه واشخاصی با لباس مبدل میفرسته که درخواست پناهندگی میکنن وهمانطور که پیش تر غرض نمودم،بزرگان ایل ما مردم دوست روحانی ضعفا بودن وپناهشون میدن واونا با طرح نقشه وهماهنگی قبلی با دستگاه فاسدحکومتی،ناجوانمردانه در خواب بزرگترین و شجاع ترین سردار لر ترور میکنن ومیگریزن،ویکی از اونا در راه رباط نمکی توسط سواران مهرعلی خان دستگیر میشه وبه نزد خان میبرن ومهرعلی خان به گفته بزرگان ونقل قول پدران ما.بهش میگه تو شاه لرستان کشتی و میخوای بخیالت فرارکنی از مرز ما که فردا به بی کفایتی ما بخندن و میزنه اونو میکشه،نفر دوم توسط مهرعلی خان بیرانوند برادر علیمردان خان بیرانوند کشته میشه،نفر سوم موفق میشه از راه هفت چشمه قائدرحمت خودش به نیروهای دولتی برسونه و خبرو بده،شیخعلی خان هم وقتی در تدارکات جمع اوری سلاح بیشتر بوده توسط خائنین لو میره ودر خرم آباد در خانه رابط دستگیر میشه وچون این سفر به خرم آباد محرمانه بوده متاسفانه ایل بیرانوند بی اطلاع ودر دسترسی نبودن،و امیراحمدی از فرصت استفاده میکنه و اونو محاصره ودستگیر میکنه وهمراه چند تن از جمله مهرعلی خان حسنوند به دار اویخته میشن روحشان شاد وهمواره یادشان زند باد،ای کاش مهرعلی خان حسنوند میفهمید دولتی که باهاش همکاری میکنه دشمن اونه وبیرانوند از قوم وتبار خودش،امیدوارم گفته های بنده،بی ادبی حساب نشه وباعث دلخوری برادران حسنوند نشه،زنده باد ایران وایرانی،زنده باد همه اقوام.زنده باد لر ولک و کرد همیشه برادر،متشکر از مدیریت محترم

مصطفی متش بیرانوند
نه از بهرام ساسانی.نه از کردان کوهانی
نه از لرها.نه اعراب بیابانی
بوم لک ،تیره ای از مردم کاسی
ببالم بر اصالت های پی در پی ایرانی
بیرانوندی

من پسری از نسل شیران اعصار،شیر مرد،بیرانم پدر پشت پدر آریایی تبار و از نسل بهرام ساسانم. بنازم بر تخت و شکوه ساسانی. ببالم بر خود،که از نسل شاهانم.
رجب علی
سلام بیرانوند یعنی شجاعت .غیرت.مردانگی و...
بیرانوندی
درود بر شما برادر رجب علی،مرسی از لطفتون،
احمد
درود برادران عزیز.لر و لک و بختیاریو کرد نداریم همه از یم نژادیم.مراقب فتنه دشمنان باشید،هر چند ما لرها و کردها کسی را به چیزی حساب نمی‌کنیم که بهش اسم دشمن بدهیم!
غلام علی شمسین بیرانوند
باسلام.آیا قومی اصیل تر از کاکاوند و ترکاشوند در شهر هرسین و کنگاور وجود دارد؟

وکسانی که فامیلی آن ها((هرسینی))است چه خاندان و تباری هستند؟

منتظر اطلاعات صحیح هستم.باتشکر و آرزوی سلامتی
بالاوند
در جواب شمس بیرانوند بدون شک هرسینیها زنگنه اند اصلا کاکاوندها بهشان زنگنه می گویند در ضمن تیره زنگنه چهری معروف است ولی زبانشان لکی است به احتمال خیلی زیاد لکهای کرمانشاه اکثر دارای ریشه زنگنه اند البته طبق اسناد دکتر سلطانی و محمدصدیق بورکه ای و ...
شعر لکی شیرین برای فرهاد
خدا خدام بی لتیت بنیشم
دم بکم دمت ژ لوت بچیشم
فرهاد ژارکم قوقو نشینم
چمت بکی وا.منم شیرینم
خوینت رشیانه و پر کراسم
دشمنون نیشتی اووشت واسم
غلام علی شمسین بیرانوند


آیا ((کرد زرین)) منطقه.روستا.طایفه و یا تیره ای در استان کرمانشاه است؟

منتظر اطلاعات صحیح.با آرزوی موفقیت و سلامتی برای شما.
غلام علی شمسین بیرانوند
آیا((کرد زرینی یا کرد زرین)) منطقه،روستا،ناحیه،ایل،طایفه،تیره،خاندان یا نام خانوادگی در استان کرمانشاه است؟

جهت اطلاعات شما مچکرم.
عدالت
من فرزند لکستانم . (مه کُر باوهَ وژمِم مه لَکیکِم)
من فرزند همسایه نیستم من از نسل بارانم
من لکم لک فهمیدی؟ فقط لک


بیرانوند
لک یا لکی لهجه ای در قوم لر کوچک است.صد ها بار در تاریخ ذکر شده لک قومی مستقل نیستند بلکه زیر مجموعه لر کوچک اند.بزرگان لک لهجه هیچ وقت خودرا مستقل یا از کرد ها ندانسته اند بلکه خود را از لر می دانستند و همین هم درست است.تمامی ایلات لرستان.کرمانشاه و ایلام همگی لر لک هستند که به لهجه لکی صحبت می کنند.کرد فقط در کردستان ایران و چند کشور دیگر هست.که در گذشته لر ها با آن ها همسایه بودند و لهجه آن ها در قوم لر تاثیر گذاشت و به آن لهجه لکی می گویند
کوروش بیرانوند
ما بیرانوند ها از قوم لر هستیم، گویش لکی زبان لری

طوایف زنگنه. سیاه منصور.چگنی برادر هستند از قوم لر

طایفه لر گوران از لرستان به کرمانشاه مهاجرت کرد

طایفه کاسی به زبان لری عیلامی تکلم می کردند

بیرانوندی
اره درسته،ما بیرانوندها لر هستیم وفقط زبونمون لکی،تیمور لنگ که خود با بیرانوندهای آنزمان یعنی حدود قرن هشتم در جنگ بودن،در کتابش منم تیمور جهانگشا،از طایفه بیران وند به عنوان یکی از ایلات لر یاد میکنه،گفتم طایفه چون این کلمه (طایفه) بیشتر مرسوم بوده،هر چند امروزه بزرگ ایل پر افتخار بیرانوند ایالات محسوب میشه و متشکل از 11ایل بزرگ وبیشتر از صد طایفه س،ماشالله،به همه برادران و هم تبارانم،به جرأت میتوان گفت که هر طایفه خود به بزرگی یک ایل است چشم بدخواهان کور باد،دور باد از ایلم هر چه بدی وهرچه کژی.چه کنم که سخت شیفته این ایل وتبارم(بیراااانوند) چه کنم؟چه کنم؟؟؟ زادگاه اولیه ما پشتکوه بوده،واین خود سند ودلیلی مستحکم بر لر بودن ماست.به احتمال قوی از قوم پارس هستیم،بیشتر صاحب نظران واساتید مورخ بر این باور مشترکن که بیرانوندها از نسل بیران شاه نواده بهرام گور هستن،بهرام گور همون بهرام پنجم وپانزدهمین پادشاه پر آوازه ساسانی،و ساسانیان هم از قوم پارس بودن،ساسانی بودن بیرانوند منطقی تر ومستند تر از کاسیت بودن،چرا که بیرانشهر امروزی که جایگاه کاسیت ها بوده زادگاه اولیه ما(بیران ها) نبوده،بیرانوندها بشدت از اتابک افراسیاب در مقابل تیمور حمایت نمودن وتا پای جان برای اتابک افراسیاب جنگیدن.واین میتونه به معنای این بوده باشه که بین اتابک افراسیاب و طایفه بیرانوند یه نسب فامیلی یا قوم خویشی بوده،اتابک افراسیاب از نسل اتابک هزار اسپان معروف بوده وهزار اسپان خود از نسل ال فضلویه لر بزرگ بوده،واین نیز دلیل ومدرک دیگه در اثبات لر بودن بیرانونده.زنده یاد حنجره طلایی لرستان،علی راس کمالوند از ایل بارانی بیرانوند بیشتر اهنگ هاش لری.فکر نمیکنم لکستانی ها اینقد راحت بتونن لری بخونن،واقعیت انکار ناپذیر اینه که همه لک ها لرن،حالا ما کاری به دیگران نداریم،ما بیرانوندها بر لر بودن خود اگاهیم وبر لر بودن ولک زبانی خود افتخار میکنیم،مرسی از مدیر محترم
زاکرس
(بنام نژادم صدایم کنید)

سپاسم بود از خداوندگار
زبان داده بخشیده ایل و تبار
اگر چه مرا دانشی اندک است
سپاسم زِ یزدان نژادم لک است
ازین پس نخواند کِسم زان خویش
کزین قصه دارم دلی ریش ریش
بنام نژادم صدایم کنید
ازین خویش خوانی جدایم کنید
نه کُردم نه هم لُر نژادم لک است
میان تبارها تبارم تک است
ببخشید اگر این سخن تند بود
روانم پریش و خرد کُند بود
بیرانوندی
واقعا موندم،،، چرا بعضی ها تا گفته میشه بیرانوند از اعقاب ساسانی ان،سریع واکنش نشون میدن چون نمیخوان از قوم پارس لر پارسی یا آریایی باشن ودوست دارن کاسیت باشن لک باشن،واقعیت اینه هر کس اونیه که بوده نه چیزی که دلش میخواد باشه،بعضی ها مدعی ان که کاسیت ها اجداد لک ها بودن،وبدون ارائه یه برگ سند معتبر خودشون از اعقاب کاسیت ها میدونن،وتنها سندباورشون اینه که چون کاسیت ها اقوام باستانی لرستان بودن دیگه اجداد اونا بودن بدون توجه به این واقعیت که بیشتر ایلات لک از جای دیگه به لرستان اومدن ونام این دیار هم با اومدن لک ها ومینجایی ها لرستان نامیده شده،آیا میشه گفت لرهای که به شهرها یا کشورهای دیگه مهاجرت کردن وموندگار شدن نسل های بعدی اونا ادعا کنن که از نسل اقوام باستانی اون شهر وسرزمین ان؟؟!! در سنت هر قوم مرسوم بوده نام فرزندان خود را از نام واسامی مرسوم واجدادی گرفتن،،،، به اسامی شاهان کاسیت توجه کنید: گانداش،سراگوم، کاشی گالیاش،اوشی،آبی راتاش،تازی گورماش، بورنابورباش،کشی لیاش،اولام بورباش،،،، چرا امروزه این نام ها در میان لک ولر وجود نداره،اما هندی ها شرقی ها مشابه این اسامی دارن که اینجا جای ذکر همه نیست،،، به اسامی شاهان ساسانی توجه کنید: ساسان،شاپور،اردشیر،هرمز،شیرویه) شیروده) پرویز، انوشیروان( شیرو) ،،،، واقع بین باشید لک ها بالاخص بیرانوندها از نسل ساسانی ان، هزالی نیای شانزدهم بیرانوند برای حفظ نام ونشان اجدادی خود بهرام ساسانی ،نام پسر خود را بیران گذاشت،بیران یا بیرو برگردان تلفظ عشیره ای همون بهرامه،وهر نسل این نام تکرار نمودن تا شجره شاهی خود را بیاد بیارن وفراموش نشه، بیران پسر هزالی،پسر سرایی(سهراب)، نواده بری گرد(بیرو)،،، نواده بیرا شیرذل( بیرو شیردل)،،، نواده بیران شاه( بیرو ن شاه) ،،، نواده بهرام گور همون بهرام پنجم ساسانی بهرام گور (بیرو گور کش) بیشتر اساتید مورخ،صاحب نظر مشابه این شجرنامه رو تایید نمودن،حال هر بیرانوندی که میخواد نام وافتخار نیاکان خودشو انکار کنه،خود داند،من که جرات ودلشو ندارم فرزند ناخلفی باشم وبه اجدادم وبه ساسانی بودنم افتخار میکنم،با تشکر از مدیر محترم
همشهری
طاعات و عبادات همه‌ی عزیزان قبول حق
از اینکه ما بیرانوندها نجیب زاده و اصل لک هستیم و جدا از لُر و کُرد و عرب هستیم جای هیچ شک و تردیدی نیست ؟ کمتر از ۲۰درصد از جمعیت ایل بیرانوند به دلایلی از جمله پیوند با ایلات لر و همسایگی با لرها به زبان لُری تکلم دارند که این یک امر طبیعیه و نمیشه به اینکه ۱۵ درصد جمعیت ایل که به زبان لُری تکلم دارند استناد کرد و گفت پس ما همه لُریم ؟ برادر ارجمندم جناب آقای بیرانوندی من فکر میکنم که شما خیلی جوان و احساساتی هستید و گاها از روی احساسات و تعصبات کورکورانه نظر میدهید مثلا در همین صفحه گفته‌اید و اشاره کرده‌اید به این موضوع که چون مرحوم علی‌راس کمالوند که از ایل بارانی بیرانونده و چون خوب به زبان لری مسلط بوده پس این را یک سند معتبر برای لُر بودن بیرانوندها دانسته‌اید؟ اینجاست که ما هم به شما برادر ارجمندم و هم به همه‌ی لُرهای عزیز و دوست داشتنی درود میفرستیم ولی دلایل و مستنداتی که شما برای اثبات لُر بودن بیرانوندها آورده‌اید و می‌آورید به نوعی ساده اندیشی و غیر علمی هستندو در واقع مطالب نوشته‌های شما حاصل افکار و ذهنیات شخصی شماهستند که هیچ گونه پایه‌ی علمی هم ندارند . فی‌المثل شما یک بیرانوند هستید که شدیدا تمایل به این دارید که زیر مجموعه‌ی لُر کوچک باشید و در این مورد هم بسیار متعصب و بسیار لُر گرا و خیلی هم خوشحال و خورسند هستید و به این موضوع (زیرمجموعه بودن) هم خیلی افتخار میکنید و جای هیچ بحثی هم نیست و این‌طرف ما هم بیرانوند هستیم که بر لک بودنمان و بر اصالت لکیمان و استقلال لک بودنمان پا فشاری میکنیم و اگر غیر از این باشد احساس میکنیم به اصالت و به ایل و به زبانمان توهین شده است پس همه ما مثل شما برادر گُلَم فکر نمی‌کنیم و بهتر است به خاطر رعایت حقوق دیگر عزیزان ایل که نظرشان غیر از آن چیزی است که شما فکر میکنند هم احترام بگذارید همانگونه که ما به افکار و عقاید شما احترام میگذاریم پس سعی نکنیید که عقایدتان را به بقیه تحمیل کنید ؟ در پایان در این ماه قرآن . ماه مبارک رمضان برای همه‌ی مردم شرافتمند ایران و برای همه‌ی ایل بزرگ و سرفرازم( بیرانوند) قهرمان از خدای متعال آرزوی بهترین‌ها را دارم . بهاری باشید بارانی باشید و ماندگار
همشهری
یکی نوشته بود !
ای اعرابی این ره که می‌روی به تُرکستان است

برادر عزیزم جناب بیرانوندی بخدا قسم اصل لک مائیم حاشیه نرو و خودت رو انکار نکن
بیرانوندی
باسلام همشهری،آیا من منکر لک بودن خود بودم،؟ همه کامنت هام به لک بودنمان افتخار نمودم اما لک ولر یکیه وجداناپذیر،من فقط با ذکر سند وبه گفته اساتید صاحب کتاب ساسانی بودن ایل بیرانوند اثبات نمودم وهیچگاه در مقابل هیچ لکی جبهه نگرفتم چون خود از تاروپود این تبارم،وهمیشه و همه جا از نام لک حمایت نمودم ومتعصب این واژه،شما چرا حقایق رو انکار میکنید؟؟بیاییم به این فکر کنیم همه گفته های ما فقط یه نظریه و دیدگاه شخصیه،پس به خود بقولانیم هنوز نمیتوان به صراحت ویقین خود رو از قوم یا تبار خاصی دانست،چرا که هر ایل در طول تاریخ مهاجرت ها وتبعیدهایی داشته وجابجایی های بین اقوام صورت گرفته.من اینجا به همه برادران لکی که مخالف نظریات بنده ان این واقعیت میگم وروزی با ذکر سند معتبر اثبات میکنم که کاسیت ها اجداد لک ها نبودن ولک ها یا ماد هستن یا ساسانی ،هر کس از ایل بالاوند میدونه که از اعقاب ساسانی ان،ایلات برادر هم نسب بالاوند،ریزه وند،بیران وند،سوره میری،وزنگنه ،،،،، لطف کنید در این باب تحقیق ومطالعه فرماید بعد گفته های مارو تکذیب کنید،اگه بیرانوند هستین پس میدونید بعضی طوایف بیرانوند تیره های بهرامی دارن که در عرف عشیره ای بهرام بیرو تلفظ میشه،وبیرنون همون بهرام ونده یعنی از نسل بهرام،این فقط یکی از صدها نشونه ساسانی بودن بیرانوندهاست،کلمه بهرام کتابی وتلفظ فارس زبان هاست،مطمئن باشید در زمان ساسانی لک ها بهرام شاه رو بیرون شاه تلفظ میکردن واین خود گویایی اشتراک بیران وند امروز با بیران شاه (بهرام) ساسانی.اگه بیرانوند باشی پس از بزرگ ترهات شنیدی که از سمت عراق اومدیم.پایتخت ومقر ساسانی تیسپون(تیسفون) ،وبغداد بوده وبعد از سقوط ساسانی بطرف پشت کوه لرستان اومدیم.اگه بیرانوندی برادر هم تبارم ما کاسیت نیستیم ومنطقه کاسیان بیرانشهر مسکن اولیه ما نبوده،طایفه کوشکی ساکن اونجا بودن،کوشکی،کاشی،کاسی،ما از نسل شاهان هستیم،خودتو بشناس بیرانوند
بیرانوندی( الایینان،دشایینان)
عرض ادب دارم خدمت شما همشهری برادر بیرانوند،من متوجه کامنت اول شما نبودم وفقط کامنت دوم شمارو خوندم،مطمئن باشید وبه شما این اطمینان میدم من به زیر مجموعه بودن لر افتخار نمیکنم وبرای نظریات ونگرش تک تک شما احترام خاص قائلم وبشدت بر لک بودن خود تاکید وافتخار دارم اما لر ولک یکیه وتفاوتی ندارن،آیا سگوند لر است یا لک؟ ایا سگوند باجولوند نیست؟ گور دخمه های سکاوند سکوند آثار باستانی لک نیست ؟ چگنی لر است یا لک؟چگنی هم تیره های لک زبون داره .همه این ایلات ریشه لکی دارن،لک پیشدادیه وار جامعه شعبانی در واقع لرهمون لکه فقط واژه ها تغییر یافته همه پهنای لرستان سرزمین لک یا پهله بوده نام لرستان هم بخاطر اکثریت یعنی لک ها لرستان گذاشتن،واژه لر در دوران اسلامی به مردمان لر اطلاق شده وگرنه لرولک یکیه وتفاوتی نداره،در ضمن نظریات من از دیدگاه شما بی اعتبار وپشتوانه علمی نداره ،در واقع منم از روی کتب واسناد صاحب نظران نظریه ودیدگاه خود را مطرح نمودم،شما چرا از ساسانی بودن بیرانوند واکنش نشون میدین؟مگه ساسانیان هم لک نبودن،من وشما فقط از گفته های تاریخ برداشت میکنیم که گاه این تاریخ نظریه شخصی یا باور دیگران بوده که ثبت شده اما امثال تیمور گورکانی خود شخصا با اجداد ما بیرانوندها از نزدیک دیدار داشته و طایفه ما رو قویا لر میدونسته،ما در رأس ایالات لر هستیم کسی این جسارت نکرده که بیرانوند زیرمجموعه قرار بده،ومنم سنگ من فقط لرم به سینه نزدم،برادر بیرانوند من ساکن لرستان نیستم واز بیرانوندهای مهاجرم،از فامیلی من باید اینو فهمید،اما تا جایی که اطلاع دارم کمتر از یه دهه است قوم لک مدعی استقلال شده،یعنی بزرگان و اجداد ما این شعور نداشتن پیش تر این کار انجام بدن؟یعنی ما بهتر از اونا ریشه واصالت خودمون می‌شناسیم؟کریم خان زند لک زبون شاه ایران چرا نگفت قوم لک: چرا خودشو لر معرفی میکرد:چرا شیخعلی خان بیرانوند به امیر احمدی گفته بود تو را نکشتم که فردا نگن لرها به مهمان خود رحم نکردن،چرا نگفت لک ها؟ علیمردان خان بیرانوند به سفیر انگلیس گفته بود ای کوته فکر ناموس پرستی از ارکان اصلی ما لرهاست،چرا نگفت لک؟چون لک فقط زبون ماست وما لر هستیم،به کلاه شاپور ساسانی نیگاه کنید وبه کلاه بزرگان بیرانوند ،،، غلامعلی خان هر دو کلاه یکیه،چقدر سند ودلیل مدرک دیگه میخوایید؟؟؟؟؟ برادران معترض بیرانوند،من در مقابل شما جبهه نمیگیرم به همه شما برادران و هم خونانم افتخار میکنم همتون دوست دارم وهمواره پشت شمام،منم میخوام ریشه واقعی خودم وایلم پیدا کنم کاری ندارم از قوم ماد باشم یا پارس،لک مطلق باشم یا لر،با احترام اگه مدرک وسندی معتبر دال بر رد ادعاهای من ذکر نمودین من نگرش خودم تغییر میدم،تازه از کجا کرد نباشیم وقتی میگن جد ما از کردستان عراق اومده پس همه گفته های ما فقط نظریه است،لطفا کسی رنجیده خاطر نشه،مخلص همه برادران بیرانوندم و میبوسم خاک پاک بیرانشهر را،میبوسم خاک زادگاه بزرگان لک را،میبوسم خاک پای همه بزرگترهای بیرانوند را،جاودانه باد ایل و تبارم جاودانه باد،
همشهری
طاعات و عبادات قبول حق انشاالله
من به یاد کتاب خاطرات سپهبد احمدآقا امیر احمدی افتادم .
ایشان در گوشه‌ای از خاطراتش می‌نویسد در تنگه‌ی زاهد شیر با شیخعلی‌خان ملاقات و مذاکره داشتم به ایشان یادآور شدم که به قانون پایبند باشیدتا ما هم برای شما ادوات و خدمات کشاورزی ارائه دهیم و برای شما خانه‌های محکم و مدرسه بسازیم ما به شما آموزش میدهیم و شما با ما همکاری کنید تا بهتر زندگی کنید و شکل زندگی کردنتان را عوض کنید تا از خدمات و حمایت‌های حکومت و دولت بهرهمند شوید من حتی یک هفته به ایشان مهلت دادم تا تصمیم خود را بگیرد و هر کاری برای سرانجام و نتیجه‌ای خوب برای متقاعد کردن شیخعلی‌خان و همراهانش انجام دادم ولی ایشان هیچ‌وقت متقاعد نشد و به این نتیجه رسیدم که بحث کردن با شیخعلی خان ((آب در هاونگ کوبیدن است)) در نتیجه سرکوب تمام خوانین لرستان را در دستور کاری‌ام قرار دادم .

خداوند باریتعالی روح مرحوم شیخعلی خان بیرانوندو تمام مبارزان راه آزادی از جمله دکتر هوشنگ اعظمی را قرین رحمت کند
ومن‌الله التوفیق
بیرانوندی
سلام و عرض ادب،طاعات و عبادات شما هم مقبول حق،برادر هم تبار،،،، فکر نکنم امیر احمدی مرد صداقت بوده باشه هدف او فقط خلع سلاح عشایر بوده و باز کردن جاده لرستان،،خوزستان،، برای ارتباط تهران خوزستان و روابط راحت با استعمارگران انگلیسی،،کتاب داگلاس به عنوان سرزمین شگفت انگیز ومردمی مهربان و دوستداشتنی)) هرکس خونده باشه متوجه حقایق میشه اون کتاب پرده از جنایات امیر احمدی برداشته،رضاخان بشدت از ایل بیرانوند وحشت داشته وتلاس میکرده سران ایل با خودش متحد کنه.حتی وعده والیگری لرستان هم به شیخعلی خان پیشنهاد داده وشیخه خود آگاه ومردی دور اندیش بوده،چون بمحض تسلط بر لرستان و تضعیف عشایر ،،اون عنوان های پوشالی هم پس گرفته میشد،البته شیخه میتونست دلایل زیادی داشته باشه،تفکر عشیره ای و نگرش آدم های اونروز وخوی وعادت به اون مدل زندگی عشیره ای وعدم معاشرت وارتباط با اقوام مختلف و بیگانه ستیزی همه اینا میتونست دلایل مقاومت سردار بزرگ وتفکر ایلی باشه، روح علی مردان خان و غلامعلی علی خان وشیخعلی خان وهمه سردان بزرگ شاد ویادشان جاودانه باد که با نثار جان خود به ما درس آزادی و آزادگی آموختن
همشهری
زمانی که اوضاع و احوال مملکت خیلی در هم ریخته و آشوب زده بود بعد از آن رضاخان قدرت حکومت داری ایران را در دست میگیرد آن زمان مملکت و کشور عزیزمان ایران در حال فروپاشی بوده . تجزیه طلب‌های تُرک از شمال و تجزیه طلب‌های الاحوازیه در جنوب و در کُل حرج و مرج کُل کشور را فرا گرفته بود . متعاقبا اوضاع و احوال لرستان ، خان و خان بازی ، دریافت مالیات‌های سنگین از مردم بینوا از طرف خوانین و حاکمان منطقه‌ای ، فقر و قحطی و گرسنگی و بی عدالتی از سوی این حاکمان ظالم بر مردم بیچاره تحمیل میشده . علیمردان‌خان بیرانوند لقب شاه به خود داده بود و گاها به حسنوندهای گُلزرد تعرض و حمله میکرد و مردم بیچاره‌ی بروجرد را هن غارت میکرد . مهرعلی خان حسنوند هم از ایل و تبار خود و هم از بیرانوندهای هم مرز با حسنوند و هم از لُرهای ثلاثی (نهاوند) باوج و خراج میگرفت و خود را امیرمنظم میدانست و نقل است که حتی نماز میخوانده و به ظاهر اهل تقوا هم بوده است . شیخیعلی خان بعد از مرحوم علیمردان خان خود را امیرالعشایر میدانسته که به دنبال این وضعیت آشوب زده و در هم ریخته‌ی مملکت . رضا خان یک تیم نظامی را جهت سامان دادن به اوضاع و امنیت در هم ریخته‌ی لرستان به خرم‌آباد اعزام میکند و تیم نظامی به فرماندهی سپهبد احمدآقا امیراحمدی وارد لرستان میشوند که این تیم نظامی بدون هیچ دلیل منطقی و حساب شده‌ای توسط طایفه یاراحمدی‌های ایل ما بیرانوندها مورد حمله غافلگیرانه قرار میگیرند و تعدادی از نظامی‌ها و قشون دولتی هم کشته میشوند و تعدادی سلاح و مقداری هم آذوقه و مواد غذائی غارت می‌کنند و اینجا بود که استارت جنگ از سوی عشایر ایل بیرانوند زده شد و جنگ بیرانوند و ایلات لرستان و اعدام‌ها و تبعیدها از آن ندانم کاری یاراحمدی‌ها آغاز شد ! معهذا به عقیده‌ی خیلی از کارشناسان سیاسی سرکوب و اعدام خوانین و حاکمان منطقه‌ای در ایران یکی از بهترین استراتژی‌های‌ سیاسی و راهبردی دقیق رضاخان بوده که توانسته یک شبه جمعیت زیادی از سران و رهبران تجزیه طلب الاحوازیه و تجزیه طلب‌های ترک و غارتگران لرستان را سرکوب و اعدام کند این سیاست در لرستان و خیلی از مناطق ایران که اوضاع آشفته و مشابهی داشتند اجرا شد بعد از سرکوب و اعدام سران عشایر و آرام شدن اوضاع و احوال مملکت رضاخان موفق شد تا حکومت و دولتی یکپارچه تشکیل دهد که از نظر کارشناسان سیاسی این کار رضاخان قابل تحسین و درست بوده است

واقعگرا باشیم و تعصب را کنار بگذاریم
حسین بیرانوند
ای عزیزان ای بیرانوند ها ای لک لهجه های لر تبار.
بزرگان و پیشینیان شما ودر هیچ جای تاریخ نیامده که لک قومی جدا از تمام اقوام است بلکه تمام لک زبان ها که در تاریخ آمده لر فیلی و یا لر کوچک هستند
خودت و به اون راه نزن گول چند تا بی سواد و نخورید بخدا هیچ کدام از اتابکان لر کوچک.حاکمان فیلی .کریم خان زند نگفته من لک لهجه لر تبار از قومی هستم که فقط لک است. یا بگویند لک قومی مستقل از لر است
بیرانوندی
باشه من به حرمت برادری تعصبی به گفته های شما نشون نمیدم و همانطور که خواسته بودین واقع بینانه این موضوع بررسی میکنیم،،،، آیا بعد از سرکوب خوانین واسکان عشایر لرستان پیشرفت نمود،یا بعد از قرن ها هنوز محروم است؟ رضا خان واقعا به فکر رفاه مردم و آبادانی کشور بود یا استحکام سلطنت خودش؟اگه مردم دوست وایران دوست بود چرا مردم وعلما بر علیه شاهنشاهی پهلوی قیام نمودن؟؟!! از دیدگاه شما سرکوب خوانین اقدام درستی بوده،چون مانع توسعه و آبادانی بودن وواسه مردم وحشت ومزاحمت ایجاد مینومدن،خب به ذکر کتاب داگلاس کودکان وچوبانان بی دفاع قشقایی چه گناهی مرتکب شده بودن که واسه تفریح و سرگرمی افسران کشته میشدن؟؟ مسسل هایی که از روس ها گرفته بودن چرا باهاش مردم بی دفاع زن و کودک لرستانات به رگبار گلوله بسته بودن؟تاریخ جنایت ها رو میبیند وبرای آیندگان فریاد میزند.در واقع بیشتر شهرها در محرومیت بودن ورضاخان اگه واقعا ایران دوست بودوبه فکر کشور و مردم چرا وقتی افسران وامیران پبشنهاد خلع سلطنت وخواهان جمهوری بودن اقدام به سرکوب آنها نمود؟ چه شاه عادلی که مردم در فقر وگرسنگی میمردن وجواهرات وتزئین کاخ هاو تجملات شاهزادگان ومخارج سلطنتی خود بودجه آبادانی کل آسیا بود و انقدر از این خزانه حق مردمی خوردن وبردن،
ناگفته ها زیاده که مجال بحث نیست وارزشی نداره گفتن در باب موضوعی که در گذشته گم شده وربطی به جامعه امروزی نداره،زنده باد ایران وایرانی ،پاینده باد ایران عزیز


لر گویش لک لهجه
لر دو دسته است.
لر بزرگ:
بختیاری
بویر احمدی
ممسنی
شبانکاره

لر کوچک:
ایلات لرستان
ایلات کرمانشاه
ایلات ایلام
که شامل شصت یا هفتادتا ایل بزرگ و کوچک لک لهجه هستند
محمد مهدی
زبان لکی به شماره ۱۴۳۸ مورخه۶/۱/۹۶ در فهرست آثار ملی ناملموس و به عنوان یک زبان کهن و غنی مستقل و ایرانی به ثبت ملی رسیده است .
ثبت زبان لکی را به عنوان یک میراث فرهنگی و ارزشمند به تمام مردم لک زبان و فرهنگ دوست ایران تبریک میگویم.❤
از زحمات بی شائبه جناب آقای دکتر داوود داوودی و تیم همراهش در زمینه به ثبت رساندن این آثار ارزشمند تشکر و قدر دانی می شود.
ازادبخت
دوستان همه این کشمکش ها بخاطر نادانی و نداشتن اطلاع تاریخیه که مشگل هم کسانی هستن که فقط تاریخ اعراب رو به ما اموزش دادن و هیچ وقت نیومدن بگن منظور از لر اسم مکانه نه قوم لر یعنی کوه پر درخت
لر کوچک و بزرگ هم بخاطر دو برادر بنام منصور و بدر که بدر بزرگتر بوده ود سرزمین های که الان بختیاری نشینن حکومت کرده بخاطر این میکن لر بزرک و منصور کا کوچکتر بوده در سرزمین لرستان کنونی تا عراق بوده اتفاقا لر کوچک چند برابر لر بزرگ بوده از نظر وسعت همونطور که گفتم بخاطر بزرگی و کوچکی این دو برادر بوده

این حتی لر هم نبودن کرد های سوریه بودن

خدایش قبل از اینکه چیزی بنویسین برین مطالعه کنین تعصب خشگ و خالی رو کنار بزارین و در پی حقیقت باشین

چیزی بنام لر نداریم اصلا زاگرس نشینان یا لک یا کرد یا بختیارین

بقیه که الان لرن هشتاد درصد لک و ۲۰ درصد بختیارین

ایل بیرانوند و بزرگترین ایل لک هستش


ازادبخت از کوهدشت لکستان
منجری
با اینکه میدانیم بیرانوندها از نسل حجالی و از مهاجرین حجاز عربستان هستند. اما به روایت دیگر گفته میشود که طوایف بیرن و باجول، پراکندگی ایلی گسترده‌ای داشته‌اند. هم‌چنین در دوره‌های ماقبل‌تر از صفویه و به ویژه در قرن‌های 3 تا 6 ه ق، در ممسنی شیراز حضور داشته‌اند و سپس در دوره‌های زمانی مختلف به لرستان و سایر مناطق کوچ نموده‌اند و گاهی اوقات بعد از حضور در لرستان به سایر مناطق نیز کوچانده شده‌اند. به هر حال با توجه به موارد ذکر شده، به صراحت می‌توان گفت که خاستگاه اولیه‌ی آن‌ها در ممسنی بوده‌است.
پیرزادی
لر بزرگ ((بختیاری،بویر احمدی،ممسنی))


لر کوچک((پاپی،چگنی،دریکوند،بیرانوند،باجلوند،
حسنوند،کلیوند،یوسفوند،ترکاشوند،قیاسوند،
قلایی،ذوله،کرند،جاف،کلهر،زنگنه،گوران،جمهور،
پایروند،قلخانی،سنجابی،بان زرده،بالاوند،
ثلاث بابا جانی،ملکشاهی،بدره،ایوان،خزل،
میشخاصی،ارکوازی،شوهان،بولی،ده بالایی،
مموس،ناصر عالی بیگی،جایروند،سیوری،
زرگوش،ریزه وند،پیرانی،پنجه سون،دلفان،طرهان،
و چند طایفه مستقل دیگر که در شهر های لر نشین پراکنده اند.
Biranlak
ایل بیرانوند . حسنوند . کولیوند . کاکاوند . گراوند . ترکاشوند . قیاسوند . یوسفوند . ایوتیَن . زوله . زنگنه . شوهان . باجولوند . جلالوند . آزادبخت . میربگ . شاهیوند . گوران . جمور . خزل . فعلی . کلهر . احمدوند . پایروند . ایلام .لرستان . همدان . کرمانشاه . قوم بزرگ لک و لکستان بزرگ . زنده و پایدار باد کهنترین و با اصالت‌ترین قوم ایرانی لکستان بزرگ
شامراد موسیوند
تمامی ایلات استان های لرستان،کرمانشاه،ایلام در گروه لر کوچک هستند.
لر کوچک هم بخاطر قرار گرفتن در میان کردها و لر های بزرگ ، زبانشان تطبیقی با این دو گروه دارد.
تاریخ نگار سنندجی شیخ مردوخ کردستانی در تاریخ آورده:گروهی از قوم لر هستند که تعداد آن ها دورو بر صد هزار تا بوده به آن ها لک می گویند
و کلمه لک در زبان پارسی قدیم یعنی صد هزار.
اصالت لر های کوچک یا لکها از ایلام و استان کرمانشاه است.مثلا ایل بیرانوند اصالتشان از استان کرمانشاه بوده.
همچنین که ایلات سلسله اصالتا از منطقه ماهیدشت
کرمانشاه بوده اند

زنده باد قوم لر .زنده باد ایل لر بیرانوند.بیرانوندها لر هستند.

Biran lak
شامرا برا توَهُم خطرناک‌تر ئه کروناَ

خطر آدم‌های متوَهم بیشتر از بیماران کرونائیست ؟
بیداری لکی = بهار لکی
زنده باد هرچه لکَ
سونیا فرهمند
ببخشید بیرانوند ها لک هستن نه کرد.
بیرانوند
سلام برادربیرانوند، طایفه بیرانوند اصلا"عرب نبوده اند واز ایذه بختیاری مهاجرت کرده اندعرب بودن بعضی از طوایف لر بخاطرظلم درزمان حکومت عمر بوده چون لرها آیینشان زرتشت بود.دراین مورد باید تاریخ را مطالعه کنی.هیجالی منطقه ایست درمازندران که لرها (کاسیها )ازمازندران به زاگرس وجنوب ایران مهاجرت کرده اندو حتی عالیشن(الایینان )ودوشن(دشیینان )اصطلاح لفظی است واینها نامشخص نبوده اند.
امیر حسنوند
سلام به عموزاده‌ها و دائی‌های عزیزم ایل بزرگ بیرانوند

این شعر استاد رضا حسنوند چقد قشنگهبنام نژادم صدایم کنید


سپاسم بود از خداوندگار
زبان داده بخسیده ایل و تبار
اگر چه مرا دانشی اندک است
سپاسم ز یزدان نژادم لک است
ازین پس نخواند کِسم زان خویش
کزین قصه دارم دلی ریش ریش
نه کُردم نه هم لُر نژادم لک است
میان تبارها تبارم تک است

بیرانوند و حسنوند همه از با اصالترین ایلات قوم لک هستند . اینکه میگن بیرانوندها عرب تبار هستند این بزرگترین توهین است . لک یعنی اصل اصالت ایرانی . موفق باشید و لک بمانید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• علیرضا بیرانوند و همسرش   • علیرضا بیرانوند بیوگرافی   • همسر علیرضا بیرانوند   • علیرضا بیرانوند اینستاگرام   • ماشین علیرضا بیرانوند   • علیرضا بیرانوند پرسپولیس   • ایل بیرانوند   • بیرانوند فایل صوتی   • معنی بیرانوند   • مفهوم بیرانوند   • تعریف بیرانوند   • معرفی بیرانوند   • بیرانوند چیست   • بیرانوند یعنی چی   • بیرانوند یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بیرانوند
کلمه : بیرانوند
اشتباه تایپی : fdvhk,kn
عکس بیرانوند : در گوگل

آیا معنی بیرانوند مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )