برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1320 100 1

بیضی گون

بیضی گون در دانشنامه ویکی پدیا

بیضی گون
بیضی گون گونه ای بسته از سطوح سهمی گون است که می توان آن را بیضی با ابعاد بیشتر در نظر گرفت. معادله بیضی گون در مختصات کارتزین xyz به صورت زیر است: x 2 a 2 + y 2 b 2 + z 2 c 2 = 1 , {\displaystyle {x^{2} \over a^{2}}+{y^{2} \over b^{2}}+{z^{2} \over c^{2}}=1,} که در آن a و b شعاع استوایی و c شعاع قطبی هستند. حجم بیضی گون از رابطه زیر محاسبه می شود:
کره گون
عکس بیضی گون
متغیرهای چرخشی بیضی گون دسته ای از ستاره های متغیر هستند. آنها سامانه های دوتایی نزدیک بهم ای هستند که ستاره هایش بیضی گون است. این متغیرها گرفتی نیستند اما در قدر ظاهری آن ها نوساناتی رخ می دهد. این تغییر روشنایی به دلیل تغییر در ناحیه ای است که نور از آن تابیده می شود و برای رصدگر قابل دیدن است. به طور معمول این نوسانات در روشنایی از یک دهم قدر تجاوز نمی کند.
پرنورترین متغیر چرخشی بیضی گون، ستاره بی ژوبین یا سماک اعزل در صورت فلکی دوشیزه است.
Morris, S.L. "The Ellipsoidal Variable Stars", ApJ 295: 143-152, 1985 August 1


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

بیضی گون را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جواد رحیمی
بیضی گون همان کره بیضوی است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی بیضی گون   • مفهوم بیضی گون   • تعریف بیضی گون   • معرفی بیضی گون   • بیضی گون چیست   • بیضی گون یعنی چی   • بیضی گون یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بیضی گون
کلمه : بیضی گون
اشتباه تایپی : fdqd ',k
عکس بیضی گون : در گوگل

آیا معنی بیضی گون مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )