برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1223 100 1

تاجر

/tAjer/

مترادف تاجر: بازرگان، پولدار، پیشه ور، ثروتمند، سوداگر، غنی، معامله گر

متضاد تاجر: فقیر

برابر پارسی: بازرگان، بازاری، داد و ستدگر، سوداگر

معنی تاجر در لغت نامه دهخدا

تاجر. [ ج ِ ] (ع ص ، اِ) بازرگان. (دهار) (منتهی الارب ). سوداگر. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). عَجوزْ. (منتهی الارب ). رَقاحی ّ. (اقرب الموارد). آنکه خرید و فروش کند برای سود کردن :
باد همچون دزد گردد هر سوئی دیباربای
بوستان آراسته چون کلبه ٔ تاجر شود.
منوچهری.
جمله رسل بر درش مفلس طالب زکوة
او شده تاج رسل تاجر صاحب نصاب.
خاقانی.
آن شنیده ستی که وقتی تاجری
در بیابانی بیفتاد از ستور.
گلستان.
تاجر ترسنده طبع شیشه جان
در طلب نی سود بیند نی زیان.
مولوی.
گفت کای تاجران راهروان
که خرد مرکبی جوان و دوان.
محمد خوافی.
|| می فروش. || دانای کار. || ناقه ای که خریدار گیر باشد. کاسد ضد آن. (منتهی الارب ). رجوع به بازارگان و بازرگان شود.

تاجر. [ ج ِ ] (اِخ ) پیرنیا آرد: پارسیها داریوش را تاجر... خوانند... چه او در هر کاری چانه میزد... (ایران باستان ج 2 ص 1471).

معنی تاجر به فارسی

تاجر
بازرگان، بازارگان، تجارجمع
( اسم ) بازرگان سودا گر . جمع تجار.
( صفت ) بازرگان زاده فرزند تاجر . جمع تاجر زادگان .
( صفت ) بروش و سیرت بازرگانان .
نام مردی ترسا .
دهی است از دهستان آختاچی بوکان بخش بوکان شهرستان مهاباد

معنی تاجر در فرهنگ معین

تاجر
(جِ) [ ع . ] (اِفا.) بازرگان . سوداگر. ج . تجار.

معنی تاجر در فرهنگ فارسی عمید

تاجر
بازرگان، بازارگان.

تاجر در دانشنامه اسلامی

تاجر
تاجر (در فارسی: بازرگان؛ در ترکی: بَزِرگان)، کسی که سرمایه خود را در خرید و فروش و ورود و صدور کالاها به کار اندازد.
واژه تاجر در زبانهای سامی کاربردی دیرینه دارد. در اَکدی به صورت ru ªru /tamga ªtamka، در آرامی ªra ªtaga، در سریانی ªtagora و در ماندایی tangara آمده است. بر پایه شواهد بر جای مانده از شعر جاهلی، معنای اولیه واژه تاجر در عربی خمّار (فروشنده شراب) بوده است. کهنترین و مهمترین سند درباره تاجران در زبان عربی به دوره حکومت قَتَبان ( سده ۲۵ـ۱۱ ق م) بازمی گردد. این سند بیانیه فرمانروای دولت قتبان خطاب به تاجران قتبانی است و در آن واژه تجارت به صورت ش ت ی ط نوشته شده است.
نقش تجار
نقش تجار از نظر اجتماعی، به عنوان انتقال دهندگان دین و فرهنگ ، بسیار مهم بوده است. آنان از دیرباز ناخودآگاه انتقال دهندگان فرهنگ بوده اند. شواهد تاریخی حکایت از آن دارد که انتشار مسیحیت در شام و آیین زردشت در عراق و یمن از طریق آنان صورت گرفته است. به نوشته ابن قتیبه در دوره جاهلی برخی از افراد قبیله تمیم زردشتی بودند، در قبیله قریش نیز عده ای مانوی بودند و این مذاهب از طریق تاجران حیره در میان آنان رواج یافته بود. در گسترش اسلام در چین نیز تاجران نقش داشتند. به نوشته فنگ جین یوان نخستین کسانی که اسلام را به چین بردند، بازرگانانی بودند که در دوران سلسله های تانگ و سونگ (حدود قرن اول و دوم) به چین سفر می کردند. بعدها از میان این بازرگانان شخصی با عنوان «کدخدا» انتخاب شد تا امور داخلی محله های بازرگان نشین را اداره کند. او رهبر سیاسی و حاکم شرع و مسئول حل و فصل اختلافات مسلمانان بود و امامت نماز جماعت را نیز برعهده داشت. گمان می رود کدخدا همان وکیل التجار بوده باشد.تجار از دیرباز در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نقش مهمی داشته اند و عواملی در ظهور و شکل گیری آنان تأثیرگذار بوده است، از جمله بنای اقتصادی، محیط جغرافیایی، اوضاع سیاسی و تراکم نقدینگی. در جوامعی که اقتصاد بر مدار کشاورزی است یا در اوضاع خاصی مانند جنگ قرار دارند، معمولاً وضع تاجران روشن نیست.
وضع بازرگانان
درباره وضع بازرگانان در ایران باستان اطلاع چندانی در دست نیست. پاره ای شواهد حاکی از گستردگی روابط بازرگانی در داخل و خارج پادشاهی ایران است، اگرچه اقتص ...

تاجر در دانشنامه آزاد پارسی

از نظر حقوقِ معاملات، کسی که به کار تجارت می پردازد. قانون برای تجّار تکالیف و مسئولیت های خاصی را پیش بینی کرده است. ملاک تشخیص عمل تجاری از غیرتجاری، قصد اِنتِفاع است. مادۀ ۱ قانون تجارت، معاملات تجاری را چنین تعریف کرده است: ۱. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجارۀ اَعَم از این که تصرّفاتی در آن شده یا نشده باشد؛ ۲. تَصدّی به حمل ونقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد؛ ۳. هر قسم عملیات دلّالی یا حقُّ العمل کاری یا کمیسیون یا عاملی و همچنین تصدّی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی از امور ایجاد شود، از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیداکردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و جز آن ها؛ ۴. تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه، مشروط بر این که برای رفع حوایج شخص نباشد؛ ۵. تصدّی به عملیات حراجی؛ ۶. تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی؛ ۷. هر قسم عملیات صَرّافی و بانکی؛ ۸. معاملات بَرَواتی اعم از این که بین تاجر یا غیرتاجر باشد؛ ۹. عملیات بیمۀ بحری و غیربحری؛ ۱۰. کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی و خارجی و معاملات راجع به آن ها. علاوه بر موارد فوق که اَعمال تجارتی ذاتی نام دارد، پاره ای معاملات دیگر به اعتبار تاجربودن متعاملین یا یکی از ایشان، تجارتی محسوب می شود، مانند معاملات بین تجّار و کسبه و صرافان و بانک ها و، کلیۀ معاملات تاجر با غیرتاجر که برای رفع حوایج تجارتی خود می نماید، و کلیۀ معاملات خدمه یا شاگرد تاجر که برای امور تجارتی ارباب خود می کنند، کلیه معاملات شرکت های تجارتی. موضوع معاملات تجارتی اموال منقول است و معاملات غیرمنقول، تجارتی محسوب نمی شود. ازجمله تکالیف تاجر، نگهداری دفاتر تجارتی معین، دفتر روزنامه، دفتر کل و دفتر دارایی است که کلیۀ معاملات تجّار باید در آن ها ثبت شود. دفاتر تجّار که مطابق قانون تنظیم شده باشد، بین تجّار و در امور و معاملات تجارتی آن ها، سَنَدیّت دارد و بر علیه آن ها قابل استناد است. در مورد تاجری که نتواند بدهی خود را بپردازد، اِعسار به کار نمی رود، بلکه در صورتی که تاجری به مدت سه روز از پرداخت دیون خود ناتوان گردد، متوقف می شود و حالت او را از نظر حقوقی توقُّف گویند و با ترتیبات خاصی، خود او یا هر ذینفعی می تواند از دادگاه، صدور حکم توقف و سپس ورشکستگی او را تقاضا کند.
...

ارتباط محتوایی با تاجر

تاجر در جدول کلمات

تاجر
بازرگان
تاجر | سوداگر
بازرگان
تاجر و فروشنده
کاسب
قهرمان تاجر ونیزی
شایلوک

معنی تاجر به انگلیسی

trafficker (اسم)
کالا ، کسب ، تاجر ، دسیسه ، پشت هم انداز ، سودا گر ، دکان دار ، کاسب
monger (اسم)
دلال ، تاجر ، بازرگان ، فروشنده
chapman (اسم)
دلال ، تاجر ، واسطه سیار
businessman (اسم)
تاجر ، بازرگان
merchant (اسم)
خواجه ، تاجر ، بازرگان ، مرد تاجر ، سودا گر
tradesfolk (اسم)
تاجر

معنی کلمه تاجر به عربی

تاجر
تاجر , رجل الاعمال , مهرب
تاجر الفراء

تاجر را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رضا
بازرگان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تاجر   • تحقیق در مورد تاجر   • تاجر کیست   • تاجر والیبال   • تاجر در جدول   • معاملات تجاری   • نام دیگر تاجر   • تفاوت تاجر با کسبه جز   • مفهوم تاجر   • تعریف تاجر   • معرفی تاجر   • تاجر چیست   • تاجر یعنی چی   • تاجر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تاجر
کلمه : تاجر
اشتباه تایپی : jh[v
آوا : tAjer
نقش : اسم
عکس تاجر : در گوگل

آیا معنی تاجر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )