برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1311 100 1

تاج آباد سفلی

معنی تاج آباد سفلی در لغت نامه دهخدا

تاج آباد سفلی. [ دِ س ُ لا ] (اِخ ) نام محلی کنار راه همدان و کرمانشاه میان گندچین و تاج آباد علیا در 415 هزارگزی تهران.

معنی تاج آباد سفلی به فارسی

تاج آباد سفلی
نام محلی کنار راه همدان و کرمانشاه میان تاج آباد سفلی و شهراب در ۴۱۵ هزار گزی تهران .

تاج آباد سفلی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• روستای تاج اباد همدان   • قباد یاری   • روستای تاج آباد سبزوار   • معنی تاج آباد سفلی   • مفهوم تاج آباد سفلی   • تعریف تاج آباد سفلی   • معرفی تاج آباد سفلی   • تاج آباد سفلی چیست   • تاج آباد سفلی یعنی چی   • تاج آباد سفلی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تاج آباد سفلی
کلمه : تاج آباد سفلی
اشتباه تایپی : jh[ Hfhn stgd
عکس تاج آباد سفلی : در گوگل

آیا معنی تاج آباد سفلی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )