برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1323 100 1

تاج دار

/tAjdAr/

مترادف تاج دار: پادشاه، تاجور، دیهیم دار، سلطان، شاه

متضاد تاج دار: رعیت، مملوک

معنی تاج دار در لغت نامه دهخدا

تاج دار. [ ج ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) معنی آن ، تاج ازآن دار بوده. (شرفنامه منیری ). لایق دار :
سخن هر سری را کند تاجدار
سری را کند هم سخن تاج دار
تاج مآثر (از شرفنامه ٔ منیری ).
خدیو تاجدارانی و آن کو همچو تیغ تو
دوروئی کرد در ملکت سر او تاج دار افتد.
بدرشاشی (از شرفنامه ٔ منیری ).
نباشد چو تو هیچ شه تاجدار
که بادا سر دشمنت تاج دار.
(مؤلف شرفنامه ٔ منیری ).

تاج دار. (نف مرکب ) پادشاه و نگاه دارنده ٔ تاج. (انجمن آرا). کنایه از پادشاه است و نگاهدارنده و محافظت کننده ٔ تاج را نیز گویند. (برهان ). دارنده و محافظ تاج. (شرفنامه ٔ منیری ). تاجور، تاج گذارده. متوج ، مکلل ، تائج ؛ تاجدار.امام تائج ؛ امام تاجدار. (منتهی الارب ) :
سرانجام بخشش کند خاکسار
برهنه شود آن سر تاجدار.
دقیقی.
بزن گیرد آرام مرد جوان
اگر تاجدار است اگر پهلوان.
فردوسی.
و زآن پس چنین گفت با شهریار
که ای پُرهنر خسرو تاجدار.
فردوسی (شاهنامه ج 2 ص 916).
بخاک اندر آمد سر تاجدار
بر او انجمن شد فراوان سوار.
فردوسی.
نخست آفرین کرد بر شهریار
که جاوید بادا سر تاجدار.
فردوسی.
نمانی همی جز سیاوخش را
مر آن تاجدار جهانبخش را.
فردوسی.
جز از ریو نیز آن گو تاجدار
سزد گر نباشد یک اندر شمار.
فردوسی.
چنین گفت کاین نوذر تاجدار
بزندان و یاران من گشته خوار.
فردوسی.
بسی آفرین کرد بر شهریار
که جاوید بادا سر تاجدار.
فردوسی.
بدینگونه بر تاجداری نمرد
هم از لشکر او سواری نمرد
فردوسی.
نژاد تو از مادر و از پدر
همه تاجدار و همه نامور
فردوسی.
چو او رفت و شد تاجدار اردشیر
بدو شاد باشند برنا و پیر.
فردوسی.
چو این گفته بشنید کاوس شاه
سر تاجدارش نگون شد ز گاه.
فردوسی.
بزن گردن نوذر تاجدار
ز شاهان پیشین بد او یادگار.
فردوسی.
که بر کس نما ...

معنی تاج دار به فارسی

تاج دار
( صفت ) بمنزل. افسر بردار اعدام بر سردار : (( خدیو تاجدارانی و آن کو همچو تیغ تو دو رویی کرد در ملکت سر او تاج دار افتد. )) ( بدر چاچی )

معنی تاج دار در فرهنگ فارسی عمید

تاج دار
۱. دارای تاج.
۲. (اسم) [مجاز] پادشاه.

تاج دار را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• کتاب خواجه تاجدار pdf   • کتاب صوتی خواجه تاجدار   • خلاصه کتاب خواجه تاجدار   • نقد کتاب خواجه تاجدار   • دانلود کتاب خواجه تاجدار ترجمه ذبیح الله منصوری   • ژان گور   • خرید کتاب خواجه تاجدار   • ژان گوره   • معنی تاج دار   • مفهوم تاج دار   • تعریف تاج دار   • معرفی تاج دار   • تاج دار چیست   • تاج دار یعنی چی   • تاج دار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تاج دار
کلمه : تاج دار
اشتباه تایپی : jh[ nhv
آوا : tAjdAr
نقش : صفت
عکس تاج دار : در گوگل

آیا معنی تاج دار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )