برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1059 100 1

تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه (ریپکا)

تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه (ریپکا) در دانشنامه اسلامی

تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه (ریپکا)
تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه اثر یان ریپکا که به ترجمه عیسی شهابی به زبان فارسی در آمده است. یکی از ارزنده ترین آثاری است که در مغرب زمین، در زمینه تاریخ ادبیات ایران، نگارش یافته است.
پس از مقدمه مترجم و پیش گفتار کتاب، در دو بخش ادامه پیدا می کند، بخش اول تحت عنوان «اوستا سنگ نبشته های ایران باستان ادبیات فارسی میانه» که شامل چهار فصل می باشد و بخش دوم کتاب تحت عنوان «تاریخ ادبیات فارسی دری تا آغاز سده بیستم» شامل 12 فصل می باشد.
کتاب، میان نظایر خود، از جهاتی چند که ذیلا به اختصار بدان اشاره می شود، ممتاز است:
نخست آن که، با وجود کوششی که در محدود نگه داشتن صفحات کتاب رفته کم تر نکته مهمی را می توان یافت که لااقل اشاره ای بدان نشده باشد؛ هر چند که این اشارات، در بسیاری موارد، فقط برای خوانندگانی مفهوم است که خود قبلا از کم و کیف موضوع اطلاع داشته باشند.
خصیصه دیگر این کتاب احاطه حیرت انگیز مؤلف آن، نه تنها بر ادبیات ایران - که تخصص اصلی اوست - بلکه به طور کلی بر ادبیات جهان متمدن و بالاخص کشورهای غربی است: در تمام مواردی که میسر بوده همراه با ذکر یک اثر فارسی یا یک شاعر ایرانی که ویژگی شایان توجهی داشته نظیره آن اثر یا قرینه آن شاعر را در یکی از کشورهای اروپایی نام برده و گاهی، به مقایسه آن دو پرداخته است - مقایسه ای که بسیار جالب و از لحاظ توسعه معلومات عمومی، مخصوصا در زمینه ادبیات تطبیقی، شایان توجه است (و از این نیز فراتر رفته در یکی دو مورد که یک اثر مهم فارسی- شاهنامه- نظیره ای در غرب ندارد و یا، برعکس، ادبیات ایران فاقد قرینه یک اثر مهم غربی - فی المثل گئورگیکا یا ژورژیک - است به آن اشاره کرده است). و به حکم همین روش، غالبا، بر آثار فارسی نام های نظیره های غربی آن را اطلاق کرده است. از طرفی، چون مؤلف این کتاب را در درجه اول برای اهل دیار و قاره خود نگاشته، به حق، بر این فرض بوده است که خوانندگان آن با این اسامی آشنایی دارند؛ ولی، طبیعی است که غالب خوانندگان ایرانی تنها از نام این آثار یا شاعران - که بعضا چندان نام آور هم نیستند - بهره ای برنمی گیرند. از آن گذشته، به طور کلی، این کتاب مبتنی بر مقداری اطلاعات ادبی و اصطلاحات خاص نقد ال ...

ارتباط محتوایی با تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه (ریپکا)

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه (ریپکا)   • مفهوم تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه (ریپکا)   • تعریف تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه (ریپکا)   • معرفی تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه (ریپکا)   • تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه (ریپکا) چیست   • تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه (ریپکا) یعنی چی   • تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه (ریپکا) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه ریپکا
کلمه : تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه (ریپکا)
اشتباه تایپی : jhvdo hnfdhj hdvhk hc n,vhk fhsjhk jh rh[hvdi (vd~;h)
عکس تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه (ریپکا) : در گوگل

آیا معنی تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه (ریپکا) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )