برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1056 100 1

تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه (کتاب)

تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه (کتاب) در دانشنامه اسلامی

تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه (کتاب)
تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه اثر یان ریپکا که به ترجمه عیسی شهابی به زبان فارسی در آمده است. یکی از ارزنده ترین آثاری است که در مغرب زمین، در زمینه تاریخ ادبیات ایران، نگارش یافته است.
پس از مقدمه مترجم و پیش گفتار کتاب، در دو بخش ادامه پیدا می کند، بخش اول تحت عنوان «اوستا سنگ نبشته های ایران باستان ادبیات فارسی میانه» که شامل چهار فصل می باشد و بخش دوم کتاب تحت عنوان «تاریخ ادبیات فارسی دری تا آغاز سده بیستم» شامل ۱۲ فصل می باشد.
ویژگی های کتاب
کتاب، میان نظایر خود، از جهاتی چند که ذیلا به اختصار بدان اشاره می شود، ممتاز است:
← ویژگی اول
مؤلف به اسلام نظر خوبی ندارد و به هر مناسبتی که دست دهد، به تعریض یا تصریح، بدان می تازد و نیز، اصرار دارد که شاعران را به بی دینی منسوب کند. در مورد حافظ می گوید: «شکی نیست که قدما حافظ را، به رغم همه استعارات عرفانی، به حق، به کفر منسوب داشته اند». از آن گذشته، او را تلویحا دغل معرفی می کند و می گوید: فقط «چنانچه ممدوح رغبتی نشان بدهد، وی می کوشد که از همین راه بدو تقرب جوید». «حسن ظن» مؤلف نسبت به مسلمانان تا بدان پایه است که «زاهد» را، به طور کلی، ریاکار و منافق می داند؛ چنانکه در ترجمه رند و زاهد، عنوان کتاب محمد بن سلیمان فضولی، به جای زاهد در متن آلمانی و در متن انگلیسی گذارده شده است. لکن، گاهی، خود انصاف می دهد و به یک طرفه بودن بعضی قضاوت ها اعتراف می کند، چنانکه، فی المثل، در بخش «عارفان بزرگ»، در یک مورد، می گوید «این داوری غیر منصفانه و اروپایی است».
دیدگاه مؤلف درباره سلاطین
...

ارتباط محتوایی با تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه (کتاب)

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه (کتاب)   • مفهوم تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه (کتاب)   • تعریف تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه (کتاب)   • معرفی تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه (کتاب)   • تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه (کتاب) چیست   • تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه (کتاب) یعنی چی   • تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه (کتاب) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه کتاب
کلمه : تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه (کتاب)
اشتباه تایپی : jhvdo hnfdhj hdvhk hc n,vhk fhsjhk jh rh[hvdi (;jhf)
عکس تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه (کتاب) : در گوگل

آیا معنی تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه (کتاب) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )