برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1329 100 1

تاریخ ادبیات ایران

تاریخ ادبیات ایران در دانشنامه اسلامی

این کتاب که نخستین جلد آن در ۱۳۳۲ خورشیدی در تهران به چاپ رسید، به قلمرو تاریخ ادبیات فارسی در قلمرو زبان فارسی نو (دری)؛ یعنی ادبیات ایران در روزگار اسلامی می پردازد و از دو دوره پیشین زبان فارسی (باستان و میانه)؛ یعنی ادبیات ایران پیش از اسلام سخن نمی گوید، اما در عنوان کتاب حتی پس از بازبینی چاپ های تازه اش، چنین چارچوبی در نظر نیامده است. این اثر افزون بر نقد، موضوع های سبک شناختی و جامعه شناختی (اجتماعیات) فراوانی را نیز در بر دارد؛ چنان که نیاز پژوهش گران را در هر یک از این زمینه ها بر می آورد.
مورخ ادبی، ناگزیر باید «ادبیات» را به روشنی تعریف کند تا قلمرو کارش را بشناسد و آشکار سازد که کدام متن ادبیات است و کدام یک ادبیات نیست. هر یک از کتاب های تاریخ ادبیات، دیدگاه نویسنده را در باره چیستی ادبیات می نماید. مورخان ادبی ایران، کمابیش همه آثار مکتوب تمدن فارسی زبانان را در جرگه ادب گنجانده و کتیبه ها، نوشته های علمی، تاریخی، جغرافیایی، رسائل دینی، مذهبی و... را ادبیات شمرده اند. ذبیح الله صفا، هرمان اته و استاد همایی بر این شیوه به نوشتن تاریخ ادبیات دست زدند. زبان کتاب صفا، کمابیش یک دست و در همه جا علمی و پخته است و از سنت های ادبی فارسی زبانان پیشین وام می کند. این ویژگی اخیر در نظر برخی از خوانندگان، دور از ذهن و غریب نموده و عیب آن شمرده شده است. جلد اول کتاب با عنوان «تاریخ ادبیات در ایران، از آغاز عهد اسلامی تا دوره سلجوقی» در ۷۱۶ صفحه، جلد دومش (از میانه قرن پنجم تا آغاز قرن هفتم)، در سال ۱۳۳۴ و جلد سوم آن در دو بخش (از اوایل قرن هفتم تا پایان قرن هشتم)، در سال های ۱۳۵۱ و ۱۳۵۲، جلد چهارم (از پایان قرن هشتم تا اوایل قرن دهم) در سال ۱۳۵۶ و جلد پنجم (از آغاز سده دهم تا میانه سده دوازدهم)، در سه بخش در سال های ۱۳۶۲، ۱۳۶۴ و ۱۳۷۰ منتشر شد. امید بود که جلدهای بعدی کتاب، دست کم تا سده کنونی، یکی پس از دیگری به چاپ برسد، اما عمر نویسنده دانشمند آن در اردیبهشت ۱۳۷۸ به سر آمد و کارش به سرانجام نرسید، اما دوره پنج جلدی (هشت مجلد/ ۵۹۰۷ صفحه) اثرش بارها در ایران چاپ شد. محتوای کتاب او در قالب چندین باب عرضه می شود که هر باب چند فصل و هر فصل چندین بهره دا ...


تاریخ ادبیات ایران در دانشنامه آزاد پارسی

کتابی به فارسی نوشتۀ ذبیح الله صفا که در ۸ جلد طی سال‏های ۱۳۳۲ تا ۱۳۶۶ش منتشر شده است. این کتاب مفصل‏ترین و معتبرترین تاریخ ادبیات فارسی است و از آغاز پیدایش آن تا پایان دورۀ زندیه را در بر می‏گیرد. مؤلف نخست اوضاع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و دینی و علمی هر دوره را بیان می‏کند و سپس به تفصیل به ذکر زندگینامه و آثار شاعران و نویسندگان فارسی زبان می‏پردازد.

تاریخ ادبیات ایران را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تاریخ ادبیات ایران   • مفهوم تاریخ ادبیات ایران   • تعریف تاریخ ادبیات ایران   • معرفی تاریخ ادبیات ایران   • تاریخ ادبیات ایران چیست   • تاریخ ادبیات ایران یعنی چی   • تاریخ ادبیات ایران یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تاریخ ادبیات ایران
کلمه : تاریخ ادبیات ایران
اشتباه تایپی : jhvdo hnfdhj hdvhk
عکس تاریخ ادبیات ایران : در گوگل

آیا معنی تاریخ ادبیات ایران مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )