برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1276 100 1

تاریخ جرجان

تاریخ جرجان در دانشنامه اسلامی

تاریخ جرجان
تاریخ جرجان، اثر ابوالقاسم حمزه بن یوسف بن ابراهیم سهمی، از منابع مهم و دست اول تاریخی در زمینه تاریخ محلی و منطقه ای جرجان، می باشد که توسط عبدالرحمن بن یحیی یمانی، تصحیح و به زبان عربی منتشر شده است.
سهمی عدم توجه سایر مورخان به تاریخ جرجان و فقدان یک کتاب مدون در تاریخ این منطقه و معرفی و ضبط نام بزرگان و دانشمندان و علماء اهل جرجان و بخصوص شماری از صحابه و تابعین که به جرجان رفته و باعث افتخار این سرزمین شده اند را دلیل عمده نگارش کتاب خویش ذکر کرده است. وی سپس از تقصیر و کوتاهی احتمالی در کار خود عذرخواهی کرده و در کمال تواضع آن را نشات گرفته از بضاعت کم خویش دانسته است.
کتاب در یک جلد که حاوی 14 جزء می باشد، منتشر شده و در هر جزء برخی از علماء و بزرگان منطقه جرجان را ذکر می کند و آن را شرح و توصیف می کند.
مطالب و محتویات کتاب؛ شامل مقدمه و دو موضوع عمده می باشد:
مقدمه کتاب؛ شامل مقدمه ای 28 صفحه ای از مصحح، ضمن توضیح در چگونگی تصحیح نسخه اصلی، به طور مختصر به شرح زندگی مولف، معرفی آثار او، مسافرت ها، شیوخ وی و راویانی که از وی روایت حدیث کرده اند و مزایای کتاب پرداخته است.
کتاب «تاریخ جرجان»، اثر ابوالقاسم حمزه بن یوسف بن ابراهیم سهمی، از منابع مهم و دست اول تاریخی در زمینه تاریخ محلی و منطقه ای جرجان، می باشد که توسط عبدالرحمن بن یحیی یمانی، تصحیح و به زبان عربی منتشر شده است.
سهمی عدم توجه سایر مورخان به تاریخ جرجان و فقدان یک کتاب مدون در تاریخ این منطقه و معرفی و ضبط نام بزرگان و دانشمندان و علماء اهل جرجان و بخصوص شماری از صحابه و تابعین که به جرجان رفته و باعث افتخار این سرزمین شده اند را دلیل عمده نگارش کتاب خویش ذکر کرده است. وی سپس از تقصیر و کوتاهی احتمالی در کار خود عذرخواهی کرده و در کمال تواضع آن را نشات گرفته از بضاعت کم خویش دانسته است.
ساختار کتاب
کتاب در یک جلد که حاوی ۱۴ جزء می باشد، منتشر شده و در هر جزء برخی از علماء و بزرگان منطقه جرجان را ذکر می کند و آن را شرح و توصیف می کند.
گزارش محتوا
مطالب و محتویات ک ...

تاریخ جرجان در دانشنامه آزاد پارسی

تاریخِ جُرْجان
(یا: معرفة علماء اهل جرجان) کتابی تاریخی به زبان عربی از ابوالقاسم حمزة بن یوسف بن ابراهیم سَهی ( ـ۴۲۷ق). این کتاب که مرتب به حروف تهجی است، شرح زندگانی ۱,۱۹۴ تن از شیوخ و راویان حدیث از مردمان جرجان است؛ چه آن ها که به این سرزمین وارد شده اند و در آن زیسته اند و چه کسانی که از این سرزمین خارج شده اند و در مکانی دیگر درگذشته اند. در آغاز این کتاب، مؤلف به ورود اصحاب پیامبر (ص ) و تابعین به سرزمین جرجان اشاراتی کرده است. و از فتح جرجان به دست مسلمانان و کارگزاران بنی امیه و خلفای عباسی در این سرزمین اطلاعات سودمندی به دست می دهد. این اثر در ۱۳۶۹ق/۱۹۵۰ با زندگی نامۀ چند تن دیگر از دانشمندان اسلامی، که متعلق به این مؤلف نیست ، در حیدرآباد هند به چاپ رسیده است .

ارتباط محتوایی با تاریخ جرجان

تاریخ جرجان را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تاریخ جرجان   • مفهوم تاریخ جرجان   • تعریف تاریخ جرجان   • معرفی تاریخ جرجان   • تاریخ جرجان چیست   • تاریخ جرجان یعنی چی   • تاریخ جرجان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تاریخ جرجان
کلمه : تاریخ جرجان
اشتباه تایپی : jhvdo [v[hk
عکس تاریخ جرجان : در گوگل

آیا معنی تاریخ جرجان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )