برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1287 100 1

تاریخ کعبه و مسجدالحرام

تاریخ کعبه و مسجدالحرام در دانشنامه اسلامی

تاریخ کعبه و مسجدالحرام
«تاریخ کعبه و مسجدالحرام» رساله ای فارسی از دانشمند شیعی، محمد معصوم دماوندی است.
این رساله با بهره گیری از روایات دینی شیعه و سنی و نیز گزارش های تاریخی منابع کهن، به گونه مختصر، به پیشینه مکه و مسجدالحرام و کعبه پرداخته و آگاهی هایی از اشیا، بناها و مکان های حرم و مسجدالحرام و کعبه به دست داده است. دانشمندان شیعه کمتر به نگارش تاریخ محلی مکه و مدینه پرداخته اند و همین نکته بر اهمیت رساله حاضر می افزاید. نزدیکی تاریخ تالیف رساله به بازسازی کعبه به دست سلطان مراد چهارم عثمانی و ثبت گزارشی از این رخداد در رساله، از وجوه دیگر اهمیت آن است. رساله فاقد عنوان است و نام تاریخ کعبه و مسجدالحرام را مصحح با توجه به محتوای آن برگزیده است.
هویت نویسنده
به گفته مصحح، از هویت نویسنده رساله گزارشی در دست نیست، جز این که خود را محمد معصوم بن محمد صالح دماوندی معرفی کرده است. از متن رساله برمی آید که او عالم شیعه اثنی عشری و ساکن هند بوده است. با توجه به قرائن موجود در متن از جمله واپسین تاریخی که در آن آمده (۱۰۰۴ق.) و از تجدید فرش مسجدالحرام به همت سلطان مراد عثمانی سخن گفته، مصحح حدس زده که نویسنده از دانشمندان سده یازدهم ق. باشد. وی افزوده است: از آن جا که بر پایه سطرهای واپسین رساله، نسخه موجود، ناتمام است، نمی توان صحت این حدس را قطعی دانست. گمان می رود واپسین گزارش کتاب به سال ۱۰۴۰ق. اشاره دارد که سلطان مراد چهارم (حک: ۱۰۳۲-۱۰۴۹ق.) کعبه را پس از سیل ویرانگر ۱۰۳۹ق. بازسازی کرد و سال بازسازی به اشتباه ۱۰۰۴ق. ثبت یا بازخوانی شده است. نویسنده همان محمد بن محمد صالح نصرالله دماوندی، متخلص به «عبرت»، دانشور هندی سده دوازده و سیزده ق. است که جنگی مشتمل بر شرح مخزن الاسرار گنجوی، ترجمه غنیة الانام فیض کاشانی (م. ۱۰۹۱ق.) که تاریخ تالیفش ۱۱۹۲ق. است و اثری دیگر با عنوان محبوب المؤمنین فی کیفیة حب الائمة الطاهرین به او نسبت داده اند.
هدف از تالیف
به گفته نویسنده، او رساله حاضر را به درخواست یکی از شاهزادگان هندی به نام ماه جهان دختر علیمردان خان نوشته است. گویا متن موجود تنها یک فصل از رساله ای است که دماوندی نگاشته است. به تصریح وی، این نوشته دارای مقدمه و پایان و سه فصل در آداب و مناسک ، تاریخ مکه و کعبه ...

ارتباط محتوایی با تاریخ کعبه و مسجدالحرام

تاریخ کعبه و مسجدالحرام را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تاریخ کعبه و مسجدالحرام   • مفهوم تاریخ کعبه و مسجدالحرام   • تعریف تاریخ کعبه و مسجدالحرام   • معرفی تاریخ کعبه و مسجدالحرام   • تاریخ کعبه و مسجدالحرام چیست   • تاریخ کعبه و مسجدالحرام یعنی چی   • تاریخ کعبه و مسجدالحرام یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تاریخ کعبه و مسجدالحرام
کلمه : تاریخ کعبه و مسجدالحرام
اشتباه تایپی : jhvdo ;ufi , ls[nhgpvhl
عکس تاریخ کعبه و مسجدالحرام : در گوگل

آیا معنی تاریخ کعبه و مسجدالحرام مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )