برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

تبدیل کردن جسم به گاز بدون میعان

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهراد
تصعید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تبدیل کردن جسم به گاز بدون میعان   • مفهوم تبدیل کردن جسم به گاز بدون میعان   • تعریف تبدیل کردن جسم به گاز بدون میعان   • معرفی تبدیل کردن جسم به گاز بدون میعان   • تبدیل کردن جسم به گاز بدون میعان چیست   • تبدیل کردن جسم به گاز بدون میعان یعنی چی   • تبدیل کردن جسم به گاز بدون میعان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تبدیل کردن جسم به گاز بدون میعان
کلمه : تبدیل کردن جسم به گاز بدون میعان
اشتباه تایپی : jfndg ;vnk [sl fi 'hc fn,k lduhk
عکس تبدیل کردن جسم به گاز بدون میعان : در گوگل

آیا معنی تبدیل کردن جسم به گاز بدون میعان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )