برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1300 100 1

تبریز (انجمن)

تبریز (انجمن) در دانشنامه اسلامی

تبریز (انجمن)
اَنْجُمَن تَبْریْز، نهادی سیاسی در تبریز که در دورۀ مجلس اول و نیز پس از انحلال آن در انقلاب نقش مهمی ایفا کرد.
انجمن ها نهادهایی بودند سیاسی که در آستانۀ انقلاب مشروطیت در ایران پیدا شدند. این نهادها به نظری بر اساس الگوی «ساویت» (شورا) هایی که انقلابیون روسی در سال های نخست سدۀ ۲۰م و در جریان انقلاب ۱۹۰۵م روسیه برپاداشتند، پدید آمده اند.
Iranica، ج۲، ص۷۷.
در آستانۀ انقلاب مشروطه، گذشته از وجود انجمن های سیاسی چون «کمیتۀ انقلاب»
ملک زاده، مهدی، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ج۲، ص۵-۱۹، تهران، ج ۲، ۱۳۲۹، ج ۵، ۱۳۲۸ش.
در این میان، با وجود صدور فرمان مشروطه در اواسط جمادی الآخر ۱۳۲۴ در تهران و آغاز کار تدوین «نظامنامۀ انتخابات» و توشیح آن در ۱۹ رجب از سوی مظفرالدین شاه، دربار هنوز از دادن آگاهی دربارۀ آنچه که در تهران اتفاق افتاده بود، جلوگیری می کرد و «در شهرها همچنان آیین خودکامگی به کار بسته می شد» و چنان می نمود که دولت درصدد آن است که اگر تواند، بساط مشروطه را «از تهران نیز برچیند».
کسروی، احمد، تاریخ مشروطۀ ایران، ج۱، ص۱۱۸-۱۲۵، تهران، ۱۳۴۶ش.
...

ارتباط محتوایی با تبریز (انجمن)

تبریز (انجمن) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تبریز (انجمن)   • مفهوم تبریز (انجمن)   • تعریف تبریز (انجمن)   • معرفی تبریز (انجمن)   • تبریز (انجمن) چیست   • تبریز (انجمن) یعنی چی   • تبریز (انجمن) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تبریز انجمن
کلمه : تبریز (انجمن)
اشتباه تایپی : jfvdc (hk[lk)
عکس تبریز (انجمن) : در گوگل

آیا معنی تبریز (انجمن) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )