برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1316 100 1

تجربه گرایی

معنی تجربه گرایی به فارسی

تجربه گرایی
[empiricism] [روان شناسی] باور به اینکه رفتار در نتیجۀ تجربه آموخته می شود

تجربه گرایی در دانشنامه اسلامی

جرج بارکلی، فیلسوف و کشیش ایرلندی تجربه گرای حسی، که قائل به ادراک هستی با ذهن خودآگاه و شیء مادی می باشد.
جرج بارکلی «George Barkeley» فیلسوف و اندیشمند ایرلندی - انگلیسی تباری است که جزء فیلسوفان تجربه گرای جهان غرب محسوب می گردد. او سعی نموده است فلسفه و دیدگاه نظری خود را بر مبنای تجربه محسوسات و اشیای مادی قرار داده و دلایل و براهین معقول و منطقی برای فلسفه خود بیان سازد. بارکلی معتقد است که شناخت و معرفت واقعی از طریق ادراک حسی به دست می آید، ادراک حسی خود نیز بر سه اساس استوار است: ذهن خودآگاه، شیء مادی مورد ادراک و عمل ادراک. لذا افراد توسط حواس پنج گانه قادر به درک و لمس کیفیات شیء مادی هستند.
اعتقاد بارکلی به هستی
بارکلی معتقد است که وجود داشتن و هستی را تنها برای پدیده ها و موجوداتی می توان اثبات نمود که ادراک و احساس شوند و توسط انسانی که قادر به درک آن است، اثبات گردد. حس و درک انسانی وسیله ای برای کشف محسوسات و موجودات جهان هستی است. آنچه باعث این ادراک و حس کردن اشیا می شود، روح انسان است که تصوراتی را در ذهن فرد ایجاد نموده و او را در ادراک حقایق اقناع می سازد، لذا واقعیت مسئله، همان تصور ذهنی است که توسط روح ایجاد می شود.
نظر بارکلی در مورد علت و معلول
همچنین بارکلی بر خلاف نظر برخی از فیلسوفان، رابطه میان حوادث طبیعت و جریان امور طبیعی را علت و معلول نمی داند، بلکه ارتباط آنها را دال و مدلول یکدیگر می داند، در واقع او اعتقاد دارد که علت حقیقی تمام موجودات و امور، وجود خداوند است و او تنها علل واقعی جهان هستی است که هر پدیده ای را باید به او نسبت داد.
نظر وی در مورد روح
...
فرانسیس بیکن، فیلسوف و دانشمند قرن هفدهم آغازگر زمینه تجربه گرایی و منکر ماوراءالطبیعه در اروپا می باشد.
فرانسیس بیکن (francis bacon) فیلسوف و دانشمند قرن هفدهم آغازگر زمینه تجربه گرایی در اروپا می باشد. دیدگاه وی در تاریخ علم به سودگرایی معروف است. در نظر بیکن روش ش ...

تجربه گرایی در دانشنامه ویکی پدیا

تجربه گرایی
تجربه گرایی (به انگلیسی: Empiricism) یا آروین گرایی یکی از گرایش های اصلی در شناخت شناسی و نقطهٔ مقابل عقل گرایی است. بر اساس این دیدگاه همهٔ معرفتهای بشری مستقیم یا غیرمستقیم برآمده از تجربه است. تجربه از منظر این دیدگاه نه فقط ادراک حسی بلکه دریافتهایی مانند حافظه یا گواهی دیگران را هم در بر می گیرد.
Hume, D. «An Enquiry Concerning Human Understanding", in Enquiries Concerning the Human Understanding and Concerning the Principles of Morals، 2nd edition, L.A. Selby-Bigge (ed.), Oxford University Press, Oxford, UK، ۱۹۰۲
Rock, Irvin (۱۹۸۳)، The Logic of Perception, MIT Press, Cambridge, MA
برمبنای نظریهٔ مبناگرایی همهٔ باورهای ما با واسطهٔ استدلال نهایتاً از منبعی به دست آمده اند که آن منبع نیاز به توجیه یا استدلال ندارد. تجربه گرایی - که یکی از زیرمجموعه های مبناگرایی است - تنها تجربه را به عنوان چنین منبعی بی نیاز از توجیه می دانند. تقلیل گرایی یکی از ویژگیهای عمده برنامه تجربه گرایی است که توسط جان لاک مطرح شد و بارکلی و هیوم آن را تدقیق کردند و اثبات گرایان آن را آخرین میخی می دانستند که بر تابوت بحثهای دینی و اخلاقی و متافیزیکی کوفته شده بود تجربه گرایی با استفاده از حسیات در مقابل عقل گرایی می باشد. تجربیات عقلی از علم حصولی است و روش اثبات غیر حسی دارد. طبق نظر دکارت اگر همهٔ حواس چندگانهٔ ما از کار بیافتند ولی مغز هنوز بتواند فکر کند حتماً ما وجود داریم پس تجربهٔ این دیدگاه بعد از رنسانس به صورت جدی طرح شد. بارکلی، جان لاک و دیوید هیوم از فیلسوفان تجربه گرا هستند. تجربه گرایان عقیده داشتند که کل شناخت از تجربه به دست می آید این فیلسوفان با متافیزیک خردگرا بخصوص استفاده مهارگسیخته اش از فرضیه پردازی طرح دعاوی کلان و شناخت مبتنی بر تصورات ذاتی خصومت می ورزیدند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

تجربه گرایی در دانشنامه آزاد پارسی

تجربه گرایی (empiricism)
(یا: آمپیرسیم) از مواضع عمده در فلسفه، با رویکرد حصولِ معرفت از راه تجربه. بر اساس این موضع، تجربه یا محتوای حسی آگاهی است، یا هر آنچه در طبقۀ مشخصی از گزاره ها بیان می شود که صحتشان را با استفاده از حواس می توان مشاهده کرد. معرفتی خارج از این طبقه یا لااقل خارج از آنچه از طریق نظریه پردازی بر پایۀ این طبقه به دست می آید وجود ندارد. به عبارت دیگر هیچ معرفت پیشینی، یا شناخت حقایق ضروری، و هیچ معرفت فطری یا شهودی، یا اصولی کلی که اعتبارشان را فقط از کاربرد عقل به دست آورند وجود ندارد. بنابراین تجربه گرایی در تعارض آشکار با عقل گرایی قرار دارد. مفاهیم در تبیین تجربه گرایانه از آن ها، وابسته به تجربه اند: چیزی در عقل نیست که قبلاً در حس نبوده باشد. بعضی فیلسوفان نظیر آکوئیناس این اصل را پذیرفته اند بی آن که شناخت عقلی را منکر شوند، البته به شرط آن که عقل از موادی بهره برد که حواس فراهم می آورند. یکی از دشواری های اصلی تجربه گرایی ملحوظ داشتن شیوه ای است که در آن اندیشه از تجربه به دست نمی آید بلکه خود مقولاتی فراهم می کند تا ما با استفاده از آن ها بتوانیم تجربه را سامان دهیم. ضرورت ملحوظ داشتن این شیوه و مشروعیت آن موضوع اصلی نقد عقل محض کانت را تشکیل می دهد. بر مبنای تجربه گرایی افراطی جیمز حتی روابط میان تجربه ها که در سازمان آن ها نهفته اند خود موضوع مشاهده اند. دغدغه های اصلی تجربه گرایی عبارت اند از پرهیز از ارائۀ تصویری که طبق آن من چیزی جز تجربه های لحظۀ کنونی ام نمی دانم (شکاکیت)، قرار دادن شالودۀ مشروع نظریه در مشاهده، دفاع از این نظر که مشاهده، مستقل از عناصر غیر تجربی است، توصیف شیوه های مشروع استفاده از مشاهده برای ارائۀ تصویری از جهان و تبیین یا توجیه معرفتی که به نظر می رسد هیچ بنیانی در تجربه ندارد، به ویژه شناخت ریاضی، منطقی و سایر شناخت های پیشاتجربی.

ارتباط محتوایی با تجربه گرایی

تجربه گرایی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعید سخدری
pragmatism

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مکتب عقل گرایی   • تجربه گرایی به انگلیسی   • تجربه گرایی و پوزیتیویسم   • عقل گرایی ارسطو   • تجربه گرایی و عقل گرایی   • بازیگر نیوزلندی پارک ژوراسیک   • تجربه گرایی جان لاک   • نام دیگر این ماهی اسقمری است   • معنی تجربه گرایی   • مفهوم تجربه گرایی   • تعریف تجربه گرایی   • معرفی تجربه گرایی   • تجربه گرایی چیست   • تجربه گرایی یعنی چی   • تجربه گرایی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تجربه گرایی
کلمه : تجربه گرایی
اشتباه تایپی : j[vfi 'vhdd
عکس تجربه گرایی : در گوگل

آیا معنی تجربه گرایی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )