انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1073 100 1

تجزیه

/tajziye/

مترادف تجزیه: افراز، تفکیک، جداسازی، مجزاسازی، انتزاع، انفصال، تحلیل، تفریق، تقسیم، تفکیک کردن، جزء جزء کردن ، جزء جزء شدن، آنالیز کردن

متضاد تجزیه: ترکیب

برابر پارسی: جداکردن، بند بند کردن، پاره، پاره پاره کردن، موشکافی، پارگی، پاره پاره شدن

معنی تجزیه در لغت نامه دهخدا

تجزیت. [ ت َ ی َ ] (ع مص ) تجزیه : هیچ صاحب حزم و صافی عزم ، بتفرقت ارواح و تجزیت ابدان و اشباح راضی نشود و با خصم جان بجان بکوشد. (سندبادنامه چ احمد آتش ص 324). رجوع به تجزیه شود.

تجزیه. [ ت َ ی َ ] (ع مص ) پاره پاره کردن و تقسیم کردن چیزی را. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). جزء جزء کردن چیزی را. (ناظم الاطباء). جزء جزء و پاره پاره کردن.(فرهنگ نظام ). تجزئه ؛ بخش بخش کردن. حدیث : لاتعضیة فی المیراث الا فیما حَمل َ القسم ؛ ای لاتجزیة فی شی ٔ کالحبة من الجوهر و لکنه یباع فیقسم ثمنه ُ. (منتهی الارب ). رجوع به تجزئه شود. || در اصطلاح صرف ، بیان کردن خصوصیت هر یک از مفردات جمله ، از لحاظ نوع کلمه ، صیغه ، افراد، تثنیه ، جمع، تذکیر و تأنیث و غیره می باشد. || تجزیه عبارت از انحلال مرکبی است به عناصر تشکیل دهنده ٔ آن ، مقابل ترکیب. تجزیه در هر زمینه ٔ علمی و تحقیقی وجود دارد و اهمیت و نقش آن بر حسب مواردی که بکار میرود و همچنین بر حسب مسأله ٔ مورد تحقیق متفاوت است. اینک بحث تجزیه را در «فلسفه » و «ریاضی » و «شیمی » مورد توجه قرار میدهیم :
1 - تجزیه در اصطلاح فلسفه :
این نوع تجزیه را گاهی تجزیه ٔ منطقی نیز مینامند و از قدیم یکی از کارهای اولیه ٔ هر فیلسوف بوده است. کانت میگوید: «تجزیه عبارت از بیان صریح و روشن محتویات دقیق و سربسته ٔ ذهن مااست ». فلاسفه ٔ قرن بیستم معتقدند که تجزیه کار فلسفه است (حتی در زمینه های غیر فلسفی ). و غرض از آن بسط دادن و روشن کردن معلومات انسانی است. یعنی تجزیه آنچه را که میدانیم از زیر پرده های ابهام و سربستگی های ناشی از فهم غلط و فرضیات ناهنجار (نه ناشی از جهل ما) خارج میکند. از آنجا که حقایق همواره قابل تجزیه و تبدیل به عناصر اولیه ٔ خود هستند، کار تجزیه یافتن این عناصر است و گاه ممکن است بوسیله ٔ عمل تجزیه عناصری که مفهوم پیچیده ای را تشکیل میدهند دریافت و از مجموع آن عناصر ترکیب دقیق تری را بوجود آورد. این نکته را نیز باید گفت که در تجزیه ٔ فلسفی کار ما تعقیب یک سلسله اعمالی است که بر اثر آنها مبهمات ذهنی و فروبستگیهای مغزی منحل میگردد و بهیچوجه در این مورد با حل مسائل متافیزیکی کار نداریم. البته باز باید بگوئیم که ما واجد فن خاصی بنام فن تجزیه نیستیم وهر گونه قاعده و فنی در این زمینه قابل طرد و نفی است و همین امر موجب شده که بعضی از فلاسفه بگویند این قول که تجزیه کار فلسفه است قولی است که فقط صرف خبر بوده یعنی نه قابل قبول و نه قابل رد میباشد. ولی اگر خواسته شود که تجزیه در طبقه ٔ مطالب فلسفی قرار گیرد باید برای موضوع مطالب فلسفی یک امر عام و کلی فرض کرد و در این وقت بسیاری از امور تحت مطالب فلسفی قرار میگیرند.
2 - تجزیه در ریاضیات. لغت تجزیه در ریاضی بوسیله ٔ یونانیان بکار رفته و مقصود از آن روشی است که هر قضیه را بقضایای ساده تر، که یا قبلاً ثابت شده و یا از بدیهیاتند،منحل میکند. گاهی بر اثر عمل تجزیه غموضت مسأله بارسانیدن آن بقضایای ساده تر برطرف و امر راجع بحل یک مسأله بسیار ساده میشود.
پاپوس (ریاضیدان معروف در 275 ق.م.) تعریف زیرا درباره ٔ تجزیه میکند: تجزیه عبارت از روشی است که ابتداء مجهول معلوم ، یا امری که باید ثابت شود ثابت شده فرض میشود و سپس با گذشت از آن و فحص در نتایج مختلف آن بنتیجه ای که مقصود واقعی مسأله است میرسیم. این عمل از دیرباز بین فیثاغورثیان (قرن پنجم قبل از میلاد) وجود داشته و حتی در مکتب افلاطونیان نیز تدریس میشده است.
پاپوس میگوید بحث معروف افلاطون بالئوداماس خود نوعی از تجزیه است که بر اثر آن لئوداماس بیک کشف بزرگ هندسی رسید.
در رنسانس روش تجزیه ٔ ریاضی یکی از طرق حل مسائل بوسیله ٔ معادلات شد چنانکه در هندسه ٔ تحلیلی نمودار کاملی از آن دیده میشود و امروزه هم در زمینه های مختلف ریاضی مورداستفاده میباشد.
تجزیه غیرمعین درریاضی. این تجزیه که بنام تجزیه ٔ دیوفانت معروف است عبارت از حل یک دستگاه معادلات جبری که در آنها تعداد معادلات کمتر از تعداد مجهولات میباشد.
3 - تجزیه در شیمی :
تجزیه ٔ شیمیایی یا کیفی و یا کمی است. کیفی است وقتی که مقصود تعیین هویت و طبیعت ماده ٔ مورد نظر باشد. کمی است وقتی که منظور تعیین کمیت و نسبت عناصر مشکله باشد. در تجزیه ٔ مواد غیرآلی اطلاعات زیادی بر حسب وضع ترکیب و اکسیداسیون عناصر برای ما حاصل میشود و نیز در وقت تجزیه ٔ یک ماده ٔ غیرآلی میتوان آن ماده را در محلولهای آبگونه قرار داد و با استفاده از معرفهای شیمیایی و بکار بردن روشهای مختلف تجزیه ،تغییرات خاص و عکس العمل های حاصله را مورد دقت قرار داد تا شی ٔ مجهول شناخته شود زیرا عکس العملهای شیمیایی چنین موادی غالباً موجب پدید آمدن «ین » ها میگردد که ذات و طبعیت این «ین »ها بر حسب وضع و اکسیداسیونهای عناصر در ترکیبات مختلف فرق میکند. تجزیه ٔ کیفی یا با روش «تر» است و یا با روش «خشک ».
1 - روش تر: تجزیه هایی که با طریق محلول های شیمیایی بعمل می آید بنام «روش تر» موسوم است و این روش کاملا از روش خشک که ذیلا در آن بحث میکنیم متمایز است.
2 - روش خشک : در این روش برای تجزیه ٔ شی ٔ مورد نظر از محلولهای شیمیایی استفاده نمیشود و وسیله ٔ آزمایش گاه حرارت دادن خود شی ٔ است و گاه همراه کردن شی ٔ با یک معرف صلب و حرارت بالنسبه کافی دادن آن دواست تا با ذوب شدن آنها خصوصیات شی ٔ مجهول بدست آید. البته غیر از حرارت دادن اعمال فیزیکی دیگری نیزوجود دارد که غالباً در لابراتوارها از آن استفاده میشود.
روش تجزیه ٔ کمی : تجزیه ٔ کمی بوسیله ٔ امور زیر بعمل می آید:
1 - توزینی - در این روش عنصری را که باید وزنش معین شود ابتداء در محلولی قرار میدهند و سپس آن را از سایرعناصر جدا کرده وزن یابی میکنند. البته گاهی ممکن است شی ٔ مجهول را با ترکیباتی که عناصر مرکبه ٔ آن کاملاشناخته شده توزین کرد و پس از کسر وزن آن عناصر وزن شی ٔ مجهول را بدست آورد. در این روش اگر برای جدایی شی ٔ مورد نظر از سایر مواد از ورود جریان الکتریکی در محلول استفاه شود بنام روش الکترولیتیک موسوم است.
2 - حجمی . در این طریقه از معرفی استفاده میشود که حجمش کاملاً مشخص است یعنی ابتداء شی ٔ مجهول را به این معرف ترکیب میکنند و سپس عکس العمل ها را اندازه گیری مینمایند و سرانجام به نتیجه ٔ مطلوب میرسند.
3 - اندازه گیری با وسایل دیگر: درین طریقه از بعضی خواص فیزیکی موادی که همراه ماده ٔ مورد نظر است استفاده میشود یعنی با وسائل خاص آنها را می سنجند و ازنتیجه ٔ آنها مجهول را درمییابند. این خواص و وسایل اندازه گیری آنها بسیار زیاد و مستعمل است از آن جمله رنگ و وزن مخصوص و وسایل اندازه گیری آن دو میباشد.

معنی تجزیه به فارسی

تجزیه
جزئ جزئ کردن، اج ائ جسمی راازهم جداکردن
( مصدر ) ۱- جدا کردن بهره کردن قسمت کردن جزو جزو کردن . ۲- تحلیل مفردات عبارتها و جمله ها طبق قواعد صرف بدون در نظر گرفتن رابطه و ترکیب آنها مقابل ترکیب . ۳- تبدیل یک جسم بچند جسم ساده تر مانند تبدیل آب به اکسیژن و ئیدروژن .
[decomposition] [شیمی] واکنشی که در آن از یک واکنش دهنده دو یا چند فراورده پدید آید
[parsing] [زبان شناسی] جداسازی اجزای نحوی و معنایی و ارجاعی متن
[sorting, tri (fr.)] [مهندسی مخابرات - پست] تفکیک دستی و مکانیکی مرسولات براساس مقصد و نشانی گیرنده یا مشخصه های دیگر
[factorization] [ریاضی] نوشتن یک عدد یا چندجمله ای به صورت حاصل ضرب چند عدد یا چندجمله ای متـ . عامل یابی
( صفت ) آنکه طرفدار تجزیه مملکت یا ناحیه یا حزبی باشد.
[parser] [زبان شناسی] جداساز اجزای نحوی و معنایی و ارجاعی متن
[mobility analysis] [علوم نظامی] آزمایش همه جانبۀ طرح ترابری با هدف پشتیبانی از طرح عملیاتی و تنظیم هرچه دقیق تر دستور عملیاتی
[forest function analysis] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] بررسی کمّی و کیفیِ تمامی تولیدات و خدمات یک جنگل
[sorting floor, sortation section, work floor, chantier de tri (fr.)] [مهندسی مخابرات - پست] بخشی که در آن عملیات تجزیۀ انواع مرسولات پُستی یا کیسه های پُستی و عملیات وابسته به آن انجام می شود
( صفت ) با تجربه مجرب کار آزموده .
تجزیه پذیر آنچه بتوان اجزائ آنرا تفکیک کرد .
[sorting frame, casier de tri (fr.)] [مهندسی مخابرات - پست] قفسه هایی برای جداسازی انواع مرسولات پُستی، متناسب با ابعاد آنها
[sorting machine, machine à trier (fr.)] [مهندسی مخابرات - پست] دستگاه مکانیکی یا برقی خودکار و نیمه خودکار برای تجزیۀ انواع مرسولات پُستی

معنی تجزیه در فرهنگ معین

تجزیه
(تَ یِ) [ ع . تجزیة ] (مص م .) ۱ - جزء جزء کردن چیزی ، پاره های یک جسم مرکب را از هم جدا کردن . ۲ - تحلیل مفردات عبارت ها و جمله ها طبق قواعد صرف ، بدون در نظر گرفتن رابطه و ترکیب آن ها (دستور). ۳ - تبدیل یک جسم به چند جسم ساده تر مانند ت بدیل آب به آک

معنی تجزیه در فرهنگ فارسی عمید

تجزیه
۱. جزء جزء کردن چیزی، اجزای جسمی را از هم جدا کردن.
۲. (شیمی) جدا کردن اجزای جسمی از یکدیگر تا معلوم شود از چه موادی ترکیب شده، آنالیز.
۳. (ادبی) در دستور زبان، جدا کردن کلمات یک جمله و تعیین اینکه هر کلمه از کدام نوع است.

تجزیه در دانشنامه اسلامی

تجزیه
تجزیه به معنی انحلال شی‏ء مرکب به اجزای تشکیل دهنده آن در برخی ابواب فقه آمده است.
تجزیه به انحلال شی‏ء مرکب به اجزای تشکیل دهنده آن در مقابل ترکیب و بخش بخش کردن شی‏ء گفته می شود.

تجزیه در فقه
از مفهوم نخست به مناسبت در بخش استفتائات سخن رفته است.

احکام تجزیه
...تجزیه در دانشنامه ویکی پدیا

تجزیه
واژه تجزیه در فارسی دو کاربرد کاملاً مجزا دارد که در زبان انگلیسی برای هر یک از آن دو عبارت کاملاً مجزا استفاده می شود :
شیمی تجزیه، شاخه ای از شیمی که به مطالعهٔ روش های جداسازی، شناسایی و بررسی کمی اجزاء طبیعی یا مصنوعی یک ماده می پردازد
تجزیه شیمیایی، تجزیهٔ یک ماده شیمیایی به عناصر سازندهٔ آن یا اجزاء ساده تر
تجزیه (جبر)، شکستن یک عبارت ریاضی به صورت مضربی از عبارات دیگر
تجزیه (سیاست)، فروپاشی یک کشور و تقسیم آن به چند کشور کوچکتر
تجزیه (زیست شناسی)، شکستن ترکیب فیزیکی موجودات ارگانیک به عناصر ساده تر
این واژه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
تجزیه (به انگلیسی: Decomposition) به فرایند تجزیه و شکستن اعضای بدن موجودات ارگانیک به عناصر ساده تر گویند.
در علوم کامپیوتر، تجزیه به عملی اطلاق می شود که قواعد ساختاری یک متن را آشکار می سازد. این گام مقدمه معنی کردن آن متن است. تجزیه پایین به بالا به یک نوع تجزیه کردن متن ورودی بر اساس ساختار گرامری از پیش تعیین شدهای گفته می شود که طی آن از پایین ترین بخش درخت تجزیه یعنی برگ های آن شروع می کنیم و با اعمال قواعد ساخت روی جمله آنقدر ادامه می دهیم تا به ریشه درخت برسیم.
در یک استیت اگر محبور باشیم یک قاعده را بخاطر تفاوت در نشانه پیش رو چندبار بنویسیم، آن قاعده را یکبار می نویسیم و روبرویش تمام نشانه های پیش رو را می گذاریم.
هر گاه از یک استیت با یک تبدیل حرفی بخواهیم به استیتی برویم دقیقا مشابه آن استیت وجود ندارد در بین استیت ها می گردیم که آیا استیتی وجود دارد که همان قاعده را با نشانه پیش رو دیگری داشته باشد یا نه. اگر چنین استیت وجود داشت تبدیل را به همان استیت صورت می دهیم و به نشانه های پیش روی آن نشانه جدید را اضافه می کنیم.
درخت اشتقاق یک ابزار انتزاعی برای بیان ساختار یک گرامر مستقل از متن است. ریشه این درخت متغیر شروع گرامر و برگ های آن ثوابت این گرامر هستند. از کنار هم قرار دادن برگ های این درخت یک جمله که در زبان معادل آن گرامر وجود دارد بدست می آید. در تجزیه پایین به بالا برخلاف تجزیه بالا به پایین که در ابتدا بدون هیچ دانشی صرفاً با حدس زدن براساس اولین نشانه عمل تجزیه آغاز می شود، با نگاه کردن به برگ های درخت در واقع نسبت به اعمال اشتقاق می توان شهود گرفت. در واقع تجزیه پایین به بالا با خواندن از سمت چپ و آمدن به سمت راست معادل اشتقاق از راست ترین متغیر است که یکی از روش های اشتقاق در یک گرامر است. در تجزیه پایین به بالا با نگاه کردن به برگ های درخت اشتقاق و مقایسه کردن با قواعد ساخت درمی یابیم در هر مرحله طبق کدام قاعده بایستی عمل اشتقاق صورت می گرفته تا حاصل چنین برگی باشد.
تجزیه پایین به بالا از طریق شیفت و کاهش دادن صورت می گیرد. به این معنی که تمام ورودی ابتدا خارج از دسترس است سپس به تدریج با عمل شیفت یک نشانه در اختیار تجزیه کننده قرار می گیرد. تجزیه کننده تعیین می کند آیا قاعده اشتقاقی برای این نشانه وجود دارد یا نه. اگر قاعده ای وجود نداشت دوباره عمل شیفت دادن صورت می گیرد. انی عمل آنقدر تکرار می شود تا جمع نشانه های در دسترس از طریق قاعده ای در گرامر قابل ساخته شدن باشد. در آن صورت عمل کاهش دادن صورت می گیرد. به مجموعه نشانه هایی که باعث صورت گرفتن یک کاهش می شوند هندل(handle) گفته می شود.
در این روش تجزیه برای تجزیه صحیح و استفاده نکردن از قواعد ساخت اشتباه در هر راس درخت از تجزیه LR استفاده می کنیم. تجزیه LR به این معنی است که از سمت چپ جمله ورودی شروع می کنیم و به سمت راست می رویم و پس از پیدا شدن هندل عمل کاهش را انجام می دهیم. نام LR هم واقف بر همین دو موضوع است (L برای Left to right و R برای Reduce). این روش ابتدایی با نام (LR(0 شناخته می شود که روش ناقصی است. سه نوع تجزیه گر صحیح تر که از این روش مشتق می شوند به ترتیب قدرتشان عبارتند از: (LR(1)، LALR(1 و (SLR(1.
تجزیه اسپینودال (به انگلیسی: Spinodal Decomposition) یک واکنش خوشه بندی در محلول (جامد یا مایع) فوق اشباع همگن است که در اثر نوسانات بی نهایت کوچک در چگالی یا ترکیب رخ می دهد. در طی این واکنش، محلول بدون هسته زایی و به صورت خودبه خودی با کاهش انرژی آزاد گیبس به دو فاز مجزا تقسیم می شود.
R.W. Cahn, Spinodal decomposition, Transactions of the Metallurgical Society of AlME, Vol. 242 (1968), pp. 166-180.
تجزیهٔ اسپینودال منجر به تولید مواد نانوساختاری می شود که به دلیل هم اتصالی خواص منحصر به فردی دارند. شیشه های تجاری وایکور (VYCOR) یک نمونه از محصولاتی است که با استفاده از خاصیت تجزیهٔ اسپینودال در ترکیب شیشه های سدیم بوروسیلیکات تهیه می شود. فاز غالب در این محصولات فاز غنی از سیلیکا است که اکسیدهای سدیم و بور در فاز ثانویه غنی از بورات سدیم قرار دارند. با شستشوی شیشه، فاز غنی از بورات سدیم که در اسیدها محلول از ترکیب خارج شده و ساختار نانو متخلخلی از سیلیکای ۹۶٪ باقی می ماند. از ساختار باقی مانده در الک های مولکولی و پایه کاتالیست ها استفاده می شود.
در تئوری اعداد به فرایند شکستن یک عدد مرکب و نوشتن آن به صورت حاصلضرب چند عدد اول تجزیه اعداد طبیعی گفته می شود. هیچ الگوریتم کارآمدی برای تجزیه اعداد خیلی بزرگ شناخته نشده. تلاشی که اخیراً برای تجزیه یک عدد ۲۰۰ رقمی صورت گرفته ۱۸ ماه به طول انجامید. دشواری این مسئله در برخی الگوریتم های رمز نگاری مانند RSA می باشد. بسیاری از زمینه های ریاضیات و علوم کامپیوتر برای مقابله با این مسئله بکار گرفته شده اند، از جمله محاسبات کوانتومی و تئوری اعداد جبری. تجزیه همه اعداد با طول یکسان به یک اندازه مشکل نیست. مشکل ترین مثالها (برای روش های فعلی) اعداد نیمه اول هستند. اعداد نیمه اول به اعدادی گفته می شود که می توان آنها را به صورت ضرب دو عدد اول نوشت. وقتی دو عدد بسیار بزرگ باشند و به طور تصادفی انتخاب شده باشند و مقدار نسبتاً نزدیکی داشته باشند حتی سریع ترین الگوریتم ها بروی سریع ترین کامپیوترها به قدری زمان می گیرند که در واقع ناکارآمد هستند.
Trial division
Pollard's rho algorithm
Algebraic-group factorisation algorithms amongst which are Pollard's p − 1 algorithm، Williams' p+1 algorithm and Lenstra elliptic curve factorization
Fermat's factorization method
Euler's factorization method
Special number field sieveSpecial number field sieve
طبق قضیه اساسی حساب هر عدد طبیعی بزرگتر از ۱ یک تجزیه منحصربه فرد به اعداد اول دارد. با این وجود قضیه اساسی حساب هیچ راهی برای بدست آوردن این تجزیه در اختیار نمی گذارد و فقط وجود این تجزیه را تضمین می کند.
سختی این مسئله در دل بسیاری از سیستم های رمز نگاری حس می شود. وجود یک الگوریتم سریع برای تجزیه اعداد طبیعی به معنی امن نبودن RSA خواهد بود. بعضی سیستم های رمز نگاری مانند Rabin public-key algorithm و The Blum Blum Shub pseudo-random generator و اطمینان بیشتری می دهند - هر روشی برای شکستن این رمز نگاری ها می تواند برای ساخته شدن یک الگوریتم تجزیه اعداد اول سریع مورد استفاده قرار گیرد. به همان اندازه که تجزیه اعداد طبیعی سخت می باشد این سیستم های رمز نگاری قوی هستند.
مسئله لگاریتم گسسته یک مسئله سخت مشابه و با کاربردهای رمزنگاری می باشد.
تجزیه ال یو در تجزیه و تحلیل عددی و جبر خطی ('ال یو' مخفف انگلیسی 'پایین بالا' و همچنین به نام فاکتور گیری ال یو هم خوانده می شود) عوامل یک ماتریس به عنوان محصول پایین مثلثی ماتریس و بالا مثلثی ماتریس فاکتور گرفته می شوند. محصول گاهی اوقات شامل یک ماتریس جایگشت های را هم شامل می شود. تجزیه ال یو را می توان به عنوان شکل ماتریسی حذف گاوسی در نظر گرفت. رایانه ها معمولاً برای حل سیستم های معادلات خطی مربعی از تجزیه ال یو، استفاده می کنند این روش همچنین نیز یک گام کلیدی در هنگام محاسبه دترمینان یا محاسبه معکوس یک ماتریس به شمار می آید. تجزیه ال یو توسط ریاضیدانی بنام تادیوز بانچویچ Tadeusz Banachiewicz در سال ۱۹۳۸ ارائه شد.
تجزیه امپراتوری عثمانی یک رخداد سیاسی بود که پس از جنگ جهانی اول و تصرف قسطنطنیه توسط نیروهای بریتانیایی، فرانسوی و ایتالیایی در نوامبر ۱۹۱۸ رخ داد.
Smith, Leonard V. : Post-war Treaties (Ottoman Empire/ Middle East) , in: 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War.
در جریان جنگ جهانی، درخواست امپراتوری عثمانی برای محافظت توسط روسیه، بریتانیا و فرانسه رد شد که منجر به اتحاد آلمان و عثمانی شد. در جریان تجریه عثمانی به ویژه بریتانیا و فرانسه نقش مهمی در شکل دهی جهان عرب مدرن و جمهوری ترکیه داشتند.
حکم قیمومت جامعه ملل باعث ایجاد قیمومت فرانسه بر سوریه و لبنان، قیمومت بریتانیا بر بین النهرین و قیمومت بریتانیا بر فلسطین که بعدها به قیمومت فلسطین و امارت فراجردن تقسیم شد. تصرفات امپراتوری عثمانی در شبه جزیره عربستان به پادشاهی متوکلی یمن و پادشاهی حجاز تبدیل شد. سلطنت نجد بعدتر پادشاهی حجاز را به سرزمین های خود الحاق کرد. عربستان سعودی تصرفات امپراتوری عثمانی در غرب خلیج فارس را تحت تسلط خود درآورد. جز کویت، بحرین و قطر که حافظ منافع بریتانیا بودند و بعدها کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را تشکیل دادند.
پس از سقوط دولت عثمانی، آنان معاهده سور را در ۱۹۲۰ امضا کردند. هر چند جنگ استقلال ترکیه باعث شد قدرت های اروپایی قبل تصویب معاهده، به پای میز مذاکرات برگردند. اروپایی ها و مجلس ملی کبیر ترکیه معاهده دیگری را با نام توافق لوزان امضا و تصویب کردند که معاهده سور را معلق می کرد. یکی دیگر از مشکلات اختلاف ترکیه و عراق بر سر استان موصل بود که بعداً در ۱۹۲۶ در جامعه ملل به بحث گذاشته شد. بریتانیا و فرانسه شرق خاورمیانه یعنی سوریه کبری را طی توافق سایکس-پیکوت، بین خود تقسیم کردند. روسیه با آنکه یکی از طرفین پیروز بود پس از انقلاب روسیه از تقسیم بندی عثمانی منع شد.
در علوم کامپیوتر تجزیه اولویت ساده یک نوع تجزیه کننده پایین به بالا برای گرامر مستقل از متن است که در آن فقط از گرامر اولویت ساده استفاده می شود.
HEAD(U)= {X|U → Xa}
TAIL(U)= {X|U → aX}
این روش تجزیه بسیار شبیه روش تجزیه کننده عملگر اولویت است و در واقع بهبود یافته آن است. در این روش روابط تقدم بین همه عناصر گرامر تعریف شده در حالیکه در روش اولویت عملگر این روابط فقط بین پایانه ها تعریف می شود. برای استفاده از این روش محدودیت های کمتری نسبت به مورد اولویت عملگر وجود دارد که باعث می شود که روش اولویت ساده طیف بیشتری از گرامرها را دربر بگیرد.
به عنوان نمونه در اینجا وجود غیرپایانه های مجاور درسمت راست قواعد مجاز است لیکن مانند حالت قبل وجود قواعد اپسیلون مجاز نیست. ازآنجا که در تجزیه اولویت ساده برخلاف روش تجزیه کننده عملگر اولویت بین غیر پایانه ها تمایز قائل می شویم در اینجا یک محدودیت جدید داریم که سمت راست هیچ دو قاعده ای نباید یکسان باشد. زیرا درغیراینصورت در بعضی از قدم ها تداخل کاهش/کاهش پیش خواهد آمد. البته این محدودیت چندان مهمی نیست. درهردومورداین روش ها یک محدودیت مشترک وجود دارد که در خانه های جدول تجزیه بایستی حداکثر یک رابطه تقدم وجود داشته باشد. در 'تجزیه اولویت ساده هم برای هدایت عملیات از روابط سه گانه تقدم شامل ⋖ {\displaystyle \lessdot }   , = ˙ {\displaystyle {\dot {=}}}   و ⋗ {\displaystyle \gtrdot }   استفاده می شود. البته در روش تقدم ساده این روابط بین کلیه علائم گرامر(پایانه و غیرپایانه و$) تعریف می شود. جدول تجزیه تقدم ساده یک جدول مربع است که به تعداد حاصل جمع تعداد پایانه های گرامر به علاوه یک (به خاطر علامت $) سطر و ستون دارد.
برای تعیین روابط اولویت ساده از دو تابع با نام های “Head” و “Tail” استفاده می شود که تعریف رسمی آن ها به صورت زیر است . هردوی این توابع بر روی یک غیرپایانه عمل کرده و حاصل آن ها مجموعه ای ازعلائم گرامر است.
در علوم کامپیوتر، تجزیه ایرلی (به انگلیسی: Earley)، یک الگوریتم برای تجزیهٔ یک رشته است که متعلق به یک زبان مستقل از متن است
نام الگوریتم از وجود آورنده آن جی ایرلی گرفته شده، و این الگوریتم مبتنی بر برنامه نویسی پویا است. از این الگوریتم به طور عمده برای تجزیه در زبان شناسی محاسباتی استفاده می شود.
جذابیت تجزیه کننده های ایرلی در آن است که می توانند تجزیهٔ تمام زبان های مستقل از متن را نیز پشتیبانی کنند؛ این ویژگی در تجزیه کننده های LR ،LL که معمولاً بیشتر در کامپایلرها استفاده می شوند وجود ندارد و آن ها تنها می توانند کلاس های محدودی از زبان ها را پشتیبانی کنند.تجزیه ایرلی
در علوم کامپیوتریک تجزیه برای , یک الگوریتم برای تجزیه رشته است که متلق به یک زبان مستقل از متن در نظر گرفته شده است. هر چند بسته به نوع ممکن است با گرامرهای certain nullable grammar دچار مشکل شود. یک الگوریتم بر اساس اسم تولیدکننده ی آن ,نام گذاری می شود.(JAY EARLEY) این الگوریتم بر اساس نمودار برنامه نویسی پویاست به همین دلیل است که به طور عمده برای تجزیه در زبان شناسی محاسباتی استفاده می شود. این الگوریتم را برای اولین بار در پایان نامه خود در سال 1968 معرفی کرد و پس از آن به صورت مختصر و خوانا تر در مجله به چاپ رسید. تجزیه کننده ایرلی جذاب است زیرا : آنها می توانند تجزیه تمام زبان های مستقل از متن , برخلاف تجزیه کننده های LL ,LR که معمولاً بیشتر در کامپایلرها استفاده می شوند را انجام می دهد. این الگوریتم دارای پیچیدگی زمانی می باشد که در آن ,nطول رشته می باشد. درجه ی دو این زمان برای گرامرهای بدون ابهام است و خطی آن برای تمام گرامرهای LR(k) استفاده می شود. این الگوریتم برای بازگشتی ها خیلی خوب عمل می کند.
تجزیه بسته های موجک (نام علمی: Wavelet packet decomposition) یا بسته های موجک تبدیل موجکی است که سیگنال از فیلترهای بیشتری نسبت به تبدیل موجک گسسته عبور داده می شود. در تبدیل موجک گسسته در هر مرحله ضریب تقریب از فیلترهای پایین گذر و بالاگذر عبور داده می شود، ولی در تبدیل بسته های موجک هر دو ضریب تقریب و جزئی از فیلتر می گذرند.
در جبر خطی تجزیه چولیسکای (انگلیسی: Cholesky decomposition) یا فاکتورگیری چولیسکای یک تجزیهٔ ماتریس هرمیتی، ماتریس مثبت معین به ضربی از یک ماتریس پایین مثلثی و ترانهاد مزدوج آن است که برای راه حل های کارآمد عددی به مانند روش مونت کارلو به کار گرفته می شود که توسط André-Louis Cholesky برای ماتریس های حقیقی کشف شد. هنگامی که قابل به کارگیری باشد، تجزیهٔ چولیسکای دوبرابر سریعتر از تجزیه ال یو برای حل دستگاه های معادلات خطی است.
قانون لختی سیلوستر
جذر ماتریس
اتحاد در ریاضیات، یک گزاره همواره صادق است که معمولاً برای ساده سازی فعالیت های جبری در ریاضی بکار می رود. به عبارتی بهتر؛ معادله ای که به ازای هر عدد حقیقی برقرار باشد اتحاد نامیده می شود.
ساده سازی محاسبات اعدادی مانند۱۰۱۲
تجزیه عبارات گویا که خود در ب.م.م گیری و ک.م.م گیری کاربرد دارد.
تجزیه عبارات گویا که برای حل معادلات درجه دو و سه و بیشتر کاربرد دارد.
بدست آوردن جواب معادلات درجهٔ دو
تجزیه عبارت است از شکستن یک عبارت (عدد، چندجمله ای یا ماتریس) به صورت مضربی از عبارات دیگر، بصورتی که حاصل ضرب آن ها عبارت اصلی را نتیجه بدهد مثلاً عدد ۱۵ به دو عدد اول ۵ و ۳ تجزیه می شود و چندجمله ای x۲ − ۴ به (x − ۲)(x + ۲). (برای مثال در این تجزیه از اتحاد مزدوج استفاده شده است) نتیجهٔ یک تجزیه همیشه حاصل ضربی از عبارات ساده تر است، و تجزیه یک چندجمله ای همواره یکتاست. هرچند از راه های مختلفی می توان تجزیه را انجام داد.
اتحادها بسیار زیاد هستند، اما چند اتحاد اصلی که پایهٔ اتحادهای دیگر هستند از این قرارند:
مفهوم دوهمبندی (به انگلیسی: Biconnectness) در گرافهای بدون جهت مفهوم همبندی ساده را گسترش می دهد. یک گراف ساده را همبند می گوییم در صورتی که بین هر دو رأس آن مسیری وجود داشته باشد.یک گراف دوهمبند(گراف دوهمبند راسی) ساده گرافی است که بین هر دو راس آن دو مسیر مجزا راسی وجود داشته باشد.حال ما در پی آن هستیم که در یک گراف ساده مؤلفه های دوهمبند آن را پیدا کنیم. برای این کار از قضیه زیر که به قضیه ویتنی (به انگلیسی: WHITENY) معروف است استفاده می کنیم.
توماس اچ کورمن, Charles E. Leiserson, رونالد ریوست and کلیفورد استین (2001), مقدمه ای بر الگوریتم ها (second ed.), MIT Press and McGraw-Hill, ISBN 0-262-53196-8نگهداری یادکرد:نام های متعدد:فهرست نویسندگان (link)
یک گراف K-همبند (به انگلیسی: K-connected Graph)است اگر و تنها اگر برای ناهمبند کردن آن لازم باشد حداقل K راس از رئوس آن را حذف کنیم.
مطلبی که به طور مستقیم از قضیه بالا به دست می آید این است که یک گراف دوهمبند نیست اگر و تنها اگر یک راس در آن یافت شود که حذف آن موجب ناهمبند شدن گراف شود.چنین راسی را راس برشی می نامند.
حال با توجه به رئوس برشی سعی می کنیم تعریفی از مؤلفه های دوهمبند گراف ارائه دهیم.
شیمی تجزیه (Analytical Chemistry) شاخه ای از دانش بنیادین شیمی است که به مطالعه روش های جداسازی، شناسایی و بررسی کمی اجزای طبیعی یا مصنوعی یک ماده می پردازد. انواع آنالیز و تجزیه و تحلیل که در این دانش به کار گرفته می شوند در یک نگاه کلی به دو دستهٔ کمّی و کیفی تقسیم می شوند. در تجزیهٔ کیفی نوع اجزای موجود در نمونه تعیین می شود و در تجزیهٔ کمّی مقدار یا غلظت هر یک از این اجزا تعیین می شود. در حالت کلی آنالیز کیفی بر آنالیز کمّی تقدم دارد در واقع ابتدا نوع اجزا و سپس مقادیر کمّی آن ها تعیین می شود. روش های تجزیه به دو دسته روش های کلاسیک و روش های دستگاهی تقسیم می شوند. روش های کلاسیک که به روش های شیمی تَر هم شهرت دارند از ابزار یا سامانه های سنجش چندان پیشرفته ای بهره نمی برند. اصلی ترین انواع روش های کلاسیک روش های وزن سنجی و روش های تیتراسیون هستند. در مقابل در روش های دستگاهی سامانه ها و دستگاه های تجزیه و تحلیل نقش اساسی را ایفا می کنند. از جملهٔ روش های ابزاری می توان به روش های الکتروشیمیایی، روش های طیف سنجی و روش های کروماتوگرافی اشاره کرد.
ویکی پدیای انگلیسی
عبارت است از بافتی کلان که عمل تجزیه و تحلیل بر روی آن انجام می شود.
آن بخشی از نمونه است که قصد بررسی کمّی آن را داریم. به عنوان مثال در عمل اندازه گیری میزان منیزیم در خاک، خاکْ نمونه و منیزیمْ آنالیت می باشد یا در اندازه گیری میزان اوریک اسید در خون، خونْ نمونه و اوریک اسیدْ آنالیت می باشد.
در متون علمی در ارتباط با نمونه اغلب لفظ آنالیز یا تجزیه را به کار می برند و در مورد آنالیت لفظ تعیین و همچنین محاسبه کاربرد دارد.
نمودار درختی، در زبان شناسی، روشی تصویری برای تجزیه جمله ها و عبارت ها به اجزای کوچکتر می باشد.
دستور وابستگی
زبان شناسی رایانشی
توابع پایانی و غیرپایانی
تجزیه کننده
دستورر ساختار تجزیه
نمودار جمله
گروه فعلی
جنگل تجزیه
نمودار درختی تجزیه یا نمودار و ترکیب یا نمودار درختی.. یا نمودار درختی مشتق نموداری درختی ریشه ای (بنیادی) و منظم است که ساختار نحوی یک زنجیره (رشته) را مطابق با دستور زبان (گرامر) بافرض مستقل از متن ارائه می کند. نمودارهای درختی تجزیه و تحلیل معمولاً براساس یکی از دو رابطه رقابتی، یا درچهارچوب رابطه دوره گرامر حوزه «گرامرساختارجمله» یا در چهارچوب رابطه وابستگی ساخته می شود. نمونه های درختی تجزیه و ترکیب ازنمودارهای درختی تجزیه وتحلیل و از نمودارهای درختی نحو انتزاعی ذهنی (به زبان ساده همان نمودارهای درختی نحو) که در آن ساختار و عناصرشان به طرزدقیق تری نحو زبان داده ورودی را منعکس می کنند، متفاوت هستند. نمودارهای درختی تجزیه و ترکیب ممکن است برای جمله ها در زبان های طبیعی (پردازش زبان طبیعی را ببینید) و همچنین در طول پردازش زبان های کامپیوتر مانند برنامه ریزی، تولید شوند.
خود واژه نمودار درختی تجزیه ترکیب در ابتدا با رشته زبان شناسی محاسباتی (کامپیوتری) استفاده شد. از نظر تئوری، نحو واژه نمودار درختی نحو را بر نمودار تجزیه و تحلیل ترجیح می دهد. کشیدن نمودار جملات درگرامر مدرسه مربوط به نمودارهای جمله بوده به هرحال نمودارهای جمله که شخص در دوره راهنمایی یادمی گیرد (نمودارهای رید- کادگ) بسیار متفاوت از نمودارهای تجزیه و ترکیب و زبان های محاسباتی و نمودارهای درختی نحو زبان شناسی تئوری هستند.
نمودارهای درختی مبتنی بر اجزاء (= گرامر ساختار عبارت) بین گره های پایانه و گره های غیرپایانه، فرق می گذارد. گره های داخلی، طبقه غیرپایانه گرامر نامیده می شود در حالی که گره های برگ طبقه پایانه نامیده می شود. تصویر زیر نمودار درختی و ترکیب حوزه مبنا و ساختارنحوی جمله انگلیسی John hit the ball را نشان می دهد.
مجله یافته های جدید در شیمی تجزیه (انگلیسی: Trends in Analytical Chemistry) یکی از مجلات معتبر حوزه آنالیز شیمیایی است که توسط انتشارات الزویر چاپ می شود. مقالات این مجله از نوع مروری است.
Journal homepage
آخرین ضریب تأثیر این مجله که در سال ۲۰۱۶ محاسبه شده برابر ۸٫۴۷ است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

تجزیه در دانشنامه آزاد پارسی

تجزیه (decomposition)
فرآیندی که ضمن آن، ترکیب شیمیایی به اجزای سازنده اش تبدیل می شود. در زیست شناسی، این امر شامل تلاشی ارگانیسم های مرده می شود، خواه از طریق شیمیایی یا بر اثر عمل متلاشی کننده هایی ازقبیل باکتری ها و قارچ ها. تجزیه سه نوع عمدۀ دارد: (۱) تجزیۀ گرمایی بر اثر گرمادادن روی می دهد، مثلاً کربنات مس (II) بر اثر گرما به اکسید مس (CuO) و دی اکسید کربن (CO۲) تجزیه می شود:
CuCO۳ → CuO + CO۲
(۲) تجزیۀ الکترولیتی حاصل از عبور جریان برق از درون ترکیبی در حالت مذاب یا از محلول آبی، مثلاً کلرید سدیم مذاب به سدیم و کلر شکسته می شود:
۲NaCl → ۲Na + Cl۲
(۳) تجزیۀ کاتالیزوری فرآیندی است که در آن، حضور یک کاتالیزگر به عمل تجزیه کمک کند، مثلاً پراکسید هیدروژن (آب اکسیژنه) در مجاورت اکسید منگنز (VI) سریع تر تجزیه می شود:
۲H۲O۲→ ۲H۲O + O۲

ارتباط محتوایی با تجزیه

تجزیه در جدول کلمات

تجزیه
انالیز
تجزیه شیمیایی با آب
هیدرولیز
جسمی که نور را تجزیه می کند
منشور
عمل تجزیه شیمیایی به وسیله برق
الکترولیز

معنی تجزیه به انگلیسی

resolution (اسم)
ثبات قدم ، تحلیل ، دقت ، تجزیه ، نیت ، قصد ، تصویب ، نتیجه ، تصمیم ، عزم ، عزیمت ، حل ، رفع ، تفکیک پذیری ، عزم راسخ
dissolution (اسم)
فسخ ، تجزیه ، فساد ، حل ، از هم پاشیدگی
analysis (اسم)
تحلیل ، تجزیه ، آزمایش ، انالیز ، کاوش ، جداگری ، فرگشایی ، استقراء ، شی تجزیه شده ، مشتق و تابع اولیه
decomposition (اسم)
تجزیه
parsing (اسم)
تجزیه
disintegration (اسم)
تجزیه ، از هم باشیدگی
dissociation (اسم)
جدایی ، تجزیه ، تفکیک ، گسستگی ، افتراق
catalysis (اسم)
تجزیه
anatomy (اسم)
تجزیه ، تشریح ، ساختمان ، ساختمان بدن ، کالبد شناسی ، استخوان بندی ، مبحی تشریح
dissection (اسم)
قطع ، برش ، تجزیه ، تشریح ، کالبد شکافی
breakup (اسم)
تجزیه ، انحلال
shakedown (اسم)
تجزیه ، اوار
sequestration (اسم)
تجزیه ، توقیف ، تفرقه ، مصادره ، ضبط ، جدا سازی ، انزوا ، توقیف غیر قانونی
refraction (اسم)
تخفیف ، انحراف ، تجزیه ، شکست ، انکسار
dialysis (اسم)
تجزیه ، تفرق اتصال ، تراکافت
severance (اسم)
جدایی ، قطع ، تجزیه ، تفکیک ، جدا سازی ، مجزایی

معنی کلمه تجزیه به عربی

تجزیه
تشريح , تفکک , علم التشريح
تحليلي
تحلل
الإنفصالي
ذري
حرر , حلل , صنف , قطع , ملخص
محلل

تجزیه را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

پوریا13 ١٧:٢٩ - ١٣٩٧/٠٦/٢١
تکه تکه شدن، از هم پاشیدن
پوسیده شدن جسد را تجزیه شدن میگویند
|

پوریا13 ١٧:٣٠ - ١٣٩٧/٠٦/٢١
تکه تکه شدن ، از هم پاشیدن
|

مینا علمداری ١٣:٢٢ - ١٣٩٧/١٢/٠٨
پارَستار، پارانه ( پاره پاره کردن ، تکه تکه کردن)،
|

محمد رحیمی ١٥:٣٥ - ١٣٩٨/٠١/٣١
آنالیز
|

مازیار ایرانی ٠١:٢٣ - ١٣٩٨/٠٧/٢٥
ما در زبان سیستانی ک هنوز هم واژگان پهلوی دران هست به تجزیه کردن چندپاره و یا چمپاره و چماره میگوییم ک ب نگرش من بسیار بهتر و شایسته و بجا میباشد
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

ممد > night person
Mahdieh > Come up
بازگیر کلوخی > کلوخی (زابل)
Hnf > Population
میثم سراوانی > Disloyal
دیوانه زاده > خرچنگ
محمدجواد > circumferentially
علی > begining

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تجزیه ریاضی   • تجزیه عربی   • تجزیه اتحاد   • تعریف تجزیه   • تجزیه عبارات جبری   • معنی تجزیه در ریاضیات   • تجزیه یعنی چه   • انواع تجزیه در ریاضی   • مفهوم تجزیه   • معرفی تجزیه   • تجزیه چیست   • تجزیه یعنی چی  

توضیحات دیگر

معنی تجزیه
کلمه : تجزیه
اشتباه تایپی : j[cdi
آوا : tajziye
نقش : اسم
عکس تجزیه : در گوگل


آیا معنی تجزیه مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )