انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1065 100 1

تجوید قرآن

تجوید قرآن در دانشنامه اسلامی

تجوید قرآن
تجوید قرآن، علم مشتمل بر قواعد قرائت قرآن است.
قرآن مجید به زبان عربی (فصیح ترین زبان ها) نازل شده است، و اگر قاری شرایط صحت قرائت را رعایت کند، به اجری بزرگ می رسد. بنا به دستور قرآن، قاری باید با رعایت قواعد قرائت، در درست خوانی آن بکوشد؛ آن جا که می گوید: (... ورتل القرآن ترتیلا)؛ "و قرآن را شمرده شمرده بخوان". امیرمؤمنان علیه السّلام می فرماید: مراد از ترتیل، محافظت محل وقف ها و مخارج حروف است.
تعریف تجوید
«تجوید» علمی است که قاری را به هدف قرائت قرآن نزدیک می سازد. این فن نزد پیشینیان، دربردارنده معرفی صفات حروف و مخارج آن ها بود؛ ولی پس از نزول قرآن و قرائت آن رونق بیشتری یافت؛ تا این که رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلّم اصول آن علم را به ابن مسعود آموخت.
معنای لغوی و اصطلاحی تجوید
تجوید در لغت به معنای تحسین و نیکوکردن، و در اصطلاح عبارت است از تلاوت قرآن به گونه ای که خداوند آن را بر پیامبر نازل کرد؛ به گونه ای که «حق» و «مستحق» حروف به آن ها داده شود. حق حرف، به صفاتی گفته می شود که لازمة آن حرف باشد همچون صفات و ویژگی هایی که هر یک از حروف به تنهایی و بدون ترکیب در کلمه پیدا می کنند؛ مانند: شدت، رخوت، اطباق، انفتاح، جهر، همس، صفیر و.... . و مستحق حرف، به احکامی گفته می شود که از پیوستن حرف یا حروفی در ترکیب با حروف و یا حرکات دیگر به دست می آید مثل تفخیم، ترقیق، مد، ادغام، اخفاء و....
نظر متاخران
...
تجوید قرآن تألیف علی غضنفری، از جمله آثار در زمینه علوم قرآنی است که برخی از مباحث تجویدی قرآن کریم را مورد بررسی قرار داده است.
در مقدمه کتاب، سبب نگارش اثر این گونه مطرح شده است: «با اینکه ثمره سال ها تدریس در مباحث تجویدی را در انتهای کتابی با نام «بیان روان در علوم قرآن» که به کرّات چاپ شده است، نگاشته بودم، اما به خاطر سهولت استفاده تدریس کنندگان تجوید قرآن، بر آن شدم این بخش از کتاب را با ویرایش جدیدی قابل ارائه در کلاس درس و به دوراز زوائد غیرعملی، آماده طبع نمایم».
کتاب مشتمل بر مقدمه ای کوتاه و مباحث مختلف تجویدی است که بدون تبویب و فصل بندی خاصی ارائه شده است. نویسنده اگرچه در منابع انتهای اثر به منابع مختلف تفسیری و تجویدی مورد استفاده اش اشاره کرده اما در متن اثر بنای بر اشاره به مستندات مباحث نداشته است.
اعجاز قرآن اولین مبحث مطرح شده در کتاب است. قرآن معجزه باقیه پیامبر اسلام(ص) است چراکه معجزات سایر پیامبران خاص همان روزگار خودشان بود. ید بیضاء و عصا، زنده کردن مردگان یا شفای بیماران لاعلاج و... همه در همان دوران حیات پیامبران مؤثر بود و اکنون نمی تواند چنان آثاری داشته باشد. امام رضا(ع) می فرماید: «قرآن در هر زمان جدید و نزد هر ملتی تا روز قیامت تازه است».
در آیات و روایات اوصاف مختلفی برای قرآن ذکر شده است. بیانگر جامعیت قرآن است؛ به گونه ای که در روایات، قرآن را از همه چیز غیر از خداوند بالاتر دانسته شده است. امام علی(ع) قرآن را دریایی دانسته است که عمق آن را نمی توان درک کرد. امام حسین(ع) نیز قرآن را مأنوس مؤمنین دانسته و فرموده است: «همه خلایق زمین بمیرند وحشتی نخواهم داشت وقتی که قرآن با من باشد» .
نویسنده بعد از بیان اهمیت و ویژگی های قرآن به مباحث آداب قرائت سپس تجوید اشاره می کند.
تجوید قرآن کریم تألیف محمدصادق قمحاوی، ترجمه و شرح و گاه تعلیقاتی است از دکتر سید محمد باقرحجتی مربوط به کتاب «البرهان فی تجوید القرآن» نوشته محمد صادق قمحاوی.
محتوای این کتاب غالبا بر روند نظریات شمس الدین محمد بن محمد، معروف به «ابن الجزری» مقری، محدث و فقیه شافعی متوفای 833 هجری است.کتاب شامل بخش عمده ای از مسائل مربوط به تجوید قرآن کریم است.منتهی فشرده تحریر شده است.شرح متن کتاب بصورت پاورقی در کتاب آمده است.
تعریف تجوید، حکم تجوید، موضوع تجوید، فضل و شرف و اهمیت علم تجوید، واضع و بنیانگذار علم تجوید، فایدۀ تجوید، حکم استعاذه، احکام نون ساکنه و تنوین، احکام میم ساکنه، حکم لام «ال» و لام «فعل» و لام «حرف»، مخارج حروف هجاء، صفات و خصوصیات حروف هجاء، تفخیم و ترقیق و غیره از مطالب موجود در این کتاب می باشد.
«تجوید» عبارتست از فن صحیح خواندن قرآن کریم.تجوید مصدر باب تفعیل و در لغت به معنی نیکی و به خوبی انجام دادن کاری است و در اصطلاح عبارتست از صحیح خواندن قرآن و خوب ادا کردن حروف و شناختن وقف ها.ابن جزری در تعریف تجوید می نویسد: «تجوید آرایۀ تلاوت و پیرایۀ قرائت است و عبارتست از اعطای حقوق حروف به آنها و حفظ ترتیب و مراتب آنها و باز آوردن حروف به مخرج و اصل آن و پیوستن آن به نظیرش و تصحیح لفظ و تلطیف زبان با نظر به صیغه و ساختمان هر کلمه بدون اسراف و تکلّف و افراط» النشر، ج 212/1.
کتاب مشتمل بر پیشگفتار مترجم و دیباچه مؤلف کتاب و مقدمه ای دربارۀ مبادی، تعریف، حکم، موضوع، فضل و شرف تجوید و نیز واضع این علم و فایدۀ و مأخذ و سند آن و نیز مسائل علم تجوید و هدف و غرض آن و نیز مطالبی دربارۀ لحن و مراتب و درجات قرائت قرآن کریم می باشد.
استعاذه، احکام نون ساکنه و تنوین، احکام میم ساکنه، حکم لام «ال» و....
کتاب «تجوید قرآن کریم» ترجمه و شرح و گاه تعلیقاتی است از دکتر سید محمد باقر حجتی مربوط به کتاب « البرهان فی تجوید القرآن » نوشته محمد صادق قمحاوی .
«تجوید» عبارتست از فن صحیح خواندن قرآن کریم است. تجوید مصدر باب تفعیل و در لغت به معنی نیکی و به خوبی انجام دادن کاری است و در اصطلاح عبارتست از صحیح خواندن قرآن و خوب ادا کردن حروف و شناختن وقف ها. ابن جزری در تعریف تجوید می نویسد: «تجوید آرایه تلاوت و پیرایه قرائت است و عبارتست از اعطای حقوق حروف به آنها و حفظ ترتیب و مراتب آنها و باز آوردن حروف به مخرج و اصل آن و پیوستن آن به نظیرش و تصحیح لفظ و تلطیف زبان با نظر به صیغه و ساختمان هر کلمه بدون اسراف و تکلف و افراط».
محتوا
محتوای این کتاب غالبا بر روند نظریات شمس الدین محمد بن محمد ، معروف به «ابن الجزری» مقری، محدث و فقیه شافعی متوفای ۸۳۳ هجری است. کتاب شامل بخش عمده ای از مسائل مربوط به تجوید قرآن کریم است. منتهی فشرده تحریر شده است. شرح متن کتاب بصورت پاورقی در کتاب آمده است. تعریف تجوید، حکم تجوید، موضوع تجوید، فضل و شرف و اهمیت علم تجوید، واضع و بنیانگذار علم تجوید، فایده تجوید، حکم استعاذه ، احکام نون ساکنه و تنوین، احکام میم ساکنه، حکم لام «ال» و لام «فعل» و لام «حرف»، مخارج حروف هجاء، صفات و خصوصیات حروف هجاء، تفخیم و ترقیق و غیره از مطالب موجود در این کتاب می باشد.
ساختار کتاب
کتاب مشتمل بر پیشگفتار مترجم و دیباچه مؤلف کتاب و مقدمه ای درباره مبادی، تعریف، حکم ، موضوع، فضل و شرف تجوید و نیز واضع این علم و فایده و ماخذ و سند آن و نیز مسائل علم تجوید و هدف و غرض آن و نیز مطالبی درباره لحن و مراتب و درجات قرائت قرآن کریم می باشد. استعاذه، احکام نون ساکنه و تنوین، احکام میم ساکنه، حکم لام «ال» و.... مخارج حروف هجاء، صفات و خصوصیات حروف هجاء، تفخیم و ترقیق ، مثلین و متقاربین و متجانسین و متباعدین، مد و قصر ، وقف و ابتداء ، مقطوع و موصول، مطالبی درباره نحوه نگارش هاء تانیث (تاء تانیث) در قرآن کریم، حذف و اثبات، همزه وصل و احکام آن و مفرداتی از حفص بخش های مختلف این نوشتار را تشکیل می دهند. در پایان هم فهرستی از اعلام اشخاص و گروه ها، امکنه و جای ها، کتب و نوشتارها، فهرست الفبایی اصطلاحات و موضوعات و و مآخذ در اختیار خواننده قرار داده شده است.
ویژگی
یکی از مباحث عمده در علوم قرآن، تجوید قرآن کریم است. این بحث از دیرباز مورد توجه علما و دانشمندان علم قرائت بوده است. شاید بتوان تجوید قرآن را از قدیمی ترین دانش های مربوط به علوم قرآنی، و در حقیقت زاییده علم قرائت دانست.
یکی از مباحث عمده در علوم قرآن، تجوید قرآن کریم است. این بحث از دیرباز مورد توجه علما و دانشمندان علم قرائت بوده است. شاید بتوان تجوید قرآن را از قدیمی ترین دانش های مربوط به علوم قرآنی دانست و در حقیقت تجوید را باید زائیده علم قرائت دانست، که ریشه در قرن اول دارد. قاریان برجسته برای راحتی قرائت قرآن قواعدی را از قراء سبعه (هفت گانه) انتزاع کرده و به تدوین و نشر آن ها همت گماشته اند.گرچه اولین کسی که در فن تجوید مستقلاً کتاب نگاشته است، شخصی است به نام ابومزاحم موسی بن عبیدالله (متوفای ۳۲۵ ق)، ولی تاریخچه علم تجوید به زمان رسول اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) پیوند خورده است.
← حدیثی از پیامبر
 ۱. ↑ مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج۳۱، ص۲۱۳، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.    
پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «تجوید قرآن»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۳/۲۲.    
...

ارتباط محتوایی با تجوید قرآن

تجوید قرآن را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

مرینت > footprint
Marjan > Prescription
Azal > Go wrong
محدثه فرومدی > all
محدثه فرومدی > followed
Maria > Built up
ERF.. > daydream
mina > in my early twenties

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تجوید قرآن   • مفهوم تجوید قرآن   • تعریف تجوید قرآن   • معرفی تجوید قرآن   • تجوید قرآن چیست   • تجوید قرآن یعنی چی   • تجوید قرآن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تجوید قرآن
کلمه : تجوید قرآن
اشتباه تایپی : j[,dn rvHk
عکس تجوید قرآن : در گوگل


آیا معنی تجوید قرآن مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )