برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1255 100 1

تحت تاثیر قرار گرفتن


برابر پارسی: نشان دیدن، گزند یافتن، خدشه پذیر

تحت تاثیر قرار گرفتن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جمشید احمدی
زیرنمود جای گرفتن
تحت تاثیر = زیرنمود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• چگونه تحت تاثیر قرار نگیریم   • تحت تاثیر به انگلیسی   • تحت تاثیر قرار گرفتن به انگلیسی   • معنی تحت تاثیر قرار گرفتن   • مفهوم تحت تاثیر قرار گرفتن   • تعریف تحت تاثیر قرار گرفتن   • معرفی تحت تاثیر قرار گرفتن   • تحت تاثیر قرار گرفتن چیست   • تحت تاثیر قرار گرفتن یعنی چی   • تحت تاثیر قرار گرفتن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تحت تاثیر قرار گرفتن
کلمه : تحت تاثیر قرار گرفتن
اشتباه تایپی : jpj jhedv rvhv 'vtjk
عکس تحت تاثیر قرار گرفتن : در گوگل

آیا معنی تحت تاثیر قرار گرفتن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )