برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1189 100 1

تحصن

/tahasson/

مترادف تحصن: بست، بست نشینی، پناه جویی، دژنشینی، بست نشستن، پناه جستن

برابر پارسی: بست، بست نشینی، پناه بردن، پناهش، پناهنده شدن

معنی تحصن در لغت نامه دهخدا

تحصن. [ ت َ ح َص ْ ص ُ ] (ع مص ) حصار گرفتن. (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ). در حصن شدن. (منتهی الارب ). در حصار شدن. (غیاث اللغات ). در حصن داخل شدن. (ناظم الاطباء). حصن گرفتن مرد برای خود. (اقرب الموارد) (قطر المحیط). || به جایی که مورد احترام است پناه جستن ، مانند مزار ائمه یا خانه ٔ شاهی یا وزیری یا عالمی. بست نشستن. || حِصان گردیدن. (منتهی الارب ). حصان گردیدن اسب. (اقرب الموارد) (قطر المحیط). شایسته و حصان یعنی فحل نجیب گردیدن اسب. (ناظم الاطباء). || عفت نمودن. (تاج المصادر بیهقی ) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ) (مجمل اللغة). حَصان گردیدن زن. (اقرب الموارد) (قطر المحیط). پارسا گردیدن یا شوهر کردن زن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).

معنی تحصن به فارسی

تحصن
درحصارشدن، بجائی پناهنده شدنبست نشستن
۱- ( مصدر ) در پناه شدن پناه جستن . ۲- بدزنشستن در قلعه پناه گرفتن . ۳-( اسم ) دز نشینی دژ نشینی . جمع تحصنات .
( مصدر ) پناه جستن در پناه شدن تحصن طلبیدن .
( مصدر ) پناه جستن در پناه شدن تحصن جستن .
( مصدر ) پناهنده شدن در پناه شدن .

معنی تحصن در فرهنگ معین

تحصن
(تَ حَ صُّ) [ ع . ] (مص ل .) به جایی پناه بردن ، بست نشستن .

معنی تحصن در فرهنگ فارسی عمید

تحصن
۱. (سیاسی) به جایی پناهنده شدن.
۲. (سیاسی) بست نشستن.
۳. [قدیمی] در حصار شدن.
۴. [قدیمی] در جای استوار و محکم قرار گرفتن.

تحصن در دانشنامه اسلامی

تحصن
پناه بردن به جای مورد احترام مانند مزار امام و امامزاده، و نیز نوعی اقامت یا توقف دسته جمعی در یک مکان مهم مانند خانه شاه یا وزیر یا عالم، به نشانه اعتراض سیاسی را تحصن گویند.
این واژه در لغت به معنای پناه گرفتن در قلعه و در حصارشدن است.
تحصن با مفاهیم بست و بست نشینی قرابت معنایی دارد و گاه به معنای بَست و بست نشینی آمده است.

پیشینه تحصن
تحصن ابتدا به مفهوم بست نشینی بود ، اما به مرور زمان مفهوم متمایزی پیدا کرد و بیش تر در قالب اعتراض سیاسی ظاهر شد، هرچند که بست نشینی نیز گاه همین کارکرد را داشت.
بست نشینی در ابتدا به مفهوم پناه بردن افراد مجرم یا مغضوب یا مظلوم به مکان محترم و غالباً مقدّس، برای دادخواهی یا مصون ماندن از تعرض بود.
بتدریج در مکانهای خاص دیگری، همچون زرادخانه ها و اصطبلها و طویله های شاهان و اعیان و سفارتخانه ها و تلگرافخانه ها، نیز بست نشینی می شد.
در طی زمان از مفهوم بست نشینی مفاهیم دیگری، همچون تحت الحمایگی و مصونیت و اعتصاب و امان و کاپیتولاسیون و بیمه و تحصن، پدیدار شد که شکل رسمیتر و قانونیتر یافتند.
تحت الحمایگی و کاپیتولاسیون در چارچوب حقوق بین الملل و اعتصاب و بیمه و تحصن در قوانین اساسی داخلی، حدود قانونی دارند.

← در دوره قاجار
مهم ترین تحصنهای سیاسی، در دوره قاجار و قبل از مشروطیت بود که در پیروزی نهضت مشروطه اثر مهمی داشت و از جمله آنهاست تحصن تجار در سفارت انگلیس به منظور درخواست از مظفرالدین شاه (حک : ۱۳۱۳ـ۱۳۲۴) برای تأسیس مجلس و اجرای احکام شرع و برقراری عدل و آزادی .

← تحصن در سفارت انگلیس
...
تحصن
این صفحه مدخلی از دانشنامه جهان اسلام است
تَحَصُّن. پناه بردن به جای مورد احترام مانند مزار امام و امامزاده و نیز نوعی اقامت یا توقف دسته جمعی در یک مکان مهم مانند خانه شاه یا وزیر یا عالم، به نشانه اعتراض سیاسی.
این واژه در لغت به معنای پناه گرفتن در قلعه و در حصارشدن است. تحصن با مفاهیم بست و بست نشینی قرابت معنایی دارد و گاه به معنای بَست و بست نشینی آمده است.
تحصن ابتدا به مفهوم بست نشینی بود، اما به مرور زمان مفهوم متمایزی پیدا ...

تحصن در دانشنامه ویکی پدیا

تحصن
تحصن یا بَست نشینی گونه ای کنشِ اعتراضی است که در آن فرد یا افرادی با اشغالِ یک منطقه و بیشتر برای ترویجِ تغییراتِ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به آن دست می زنند.
پرهیز از خشونت
بست نشینی
جدایی نژادی در ایالات متحده آمریکا
نافرمانی مدنی
جنبش حقوق مدنی آمریکایی های آفریقایی تبار (۶۸-۱۹۵۵)
کمپین صلح جان لنون و یوکو اونو در سال ۱۹۶۹
جنبش اشغال
تحصن و استعفاء جمعی از نمایندگان مجلس ششم
تحصن شاه عبدالعظیم
تحصن دانشگاه زنجان
تحصن در سفارت انگلیس
تحصن بمعنی پناهنده شدن است و عموماً برای مقاصد سیاسی یا فرار از حاکمان ظالم انجام می شود و معادل بست نشینی است.
پرهیز از خشونت، عدم خشونت'، مبارزه بی خشونت یا مبارزه خشونت پرهیز فلسفه و استراتژیای برای ایجاد تغییرات اجتماعی است که استفاده از خشونت را رد می کند؛ بنابراین عدم خشونت گزینه ای متفاوت از تسلیم شدن در مقابل ظلم یا مقابله مسلحانه با ظلم است. فعالان عدم خشونت از روش های مختلفی برای ایجاد تغییرات اجتماعی استفاده می کنند که شامل آموزش و ترغیب کردن، نافرمانی مدنی (انجام ندادن قوانین خاصی که توسط حکومت وضع شده اند)، مبارزه منفی، فعالیت سیاسی غیرخشن، و ارتباط با عموم مردم از طریق رسانهها می باشد.
در دوران مدرن، ضد خشونت ابزاری برای اعتراضات اجتماعی بوده است. این روش در جنبشی که در طول چند دهه به رهبری ماهاتما گاندی برای استقلال هند از امپراتوری بریتانیا انجامید، استفاده شد.
عکس تحصن
تحصن دانشگاه زنجان در خرداد ۱۳۸۷
اعتصاب دانشجویان دانشگاه زنجان در خرداد ۱۳۸۷ به دلیل ادعای تلاش دکتر حسن مددی معاون دانشجویی و رئیس کمیته انضباطی این دانشگاه برای سوءاستفاده جنسی از یکی از دانشجویان دختر دانشگاه آغاز شد. این دانشجو با کمک دوستان دانشجوی خود و در یک اقدام شبه پلیسی مسئول دانشگاه را غافلگیر کردند و به فیلمبرداری و افشای سوءاستفادهٔ این مسئول دانشگاه از موقعیت خود دست زدند. پس از آن، صدها تن از دانشجویان دانشگاه زنجان به تحصن گسترده چند روزه ای در دانش ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

تحصن در دانشنامه آزاد پارسی

تحصّن
رجوع شود به:بست نشینی

ارتباط محتوایی با تحصن

معنی تحصن به انگلیسی

refuge (اسم)
پناه ، پناه گاه ، پناهندگی ، مفر ، ملجا ، تحصن
self-defense (اسم)
تحصن ، خود پد افند ، دفاع از نفس ، دفاع از خود یا اموال خود

معنی کلمه تحصن به عربی

تحصن
ماوي

تحصن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تحصن   • معنی مداد نوکی   • تحسن   • تحصن دانشجویان دانشگاه زنجان   • معنی چندین درجه   • محل فروش خوراکی   • جای تحسن   • معنی موش خرما   • مفهوم تحصن   • تعریف تحصن   • معرفی تحصن   • تحصن چیست   • تحصن یعنی چی   • تحصن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تحصن
کلمه : تحصن
اشتباه تایپی : jpwk
آوا : tahasson
نقش : اسم
عکس تحصن : در گوگل

آیا معنی تحصن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )