برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1318 100 1

تحفه خانی

تحفه خانی در دانشنامه اسلامی

تحفه خانی
«تحفه خانی» تنها اثر بازمانده از محمد بن عبدالله بن عبیدالله بن محمود است که وی آن را پس از بازگشت از شیراز به هند تألیف نموده است.
نثر مؤلف نیز نثری گویا و روان است و استفاده آن را برای دانش پژوهان آسان می سازد.
کتاب مشتمل است بر چهار باب و یک فصل به عنوان خاتمه است. هر باب نیز خود مشتمل بر چندین مقاله است. مباحث مطرح شده در ابواب کتاب به ترتیب به این شرح است:
1. در بیان قسم علمی و عملی از این فن.
2. در بیان امراض مختصه به اعضای انسان.
«تحفه خانی» تنها اثر بازمانده از محمد بن عبدالله بن عبیدالله بن محمود است که وی آن را پس از بازگشت از شیراز به هند تالیف نموده است. نثر مؤلف نیز نثری گویا و روان است و استفاده آن را برای دانش پژوهان آسان می سازد.
کتاب مشتمل است بر چهار باب و یک فصل به عنوان خاتمه است. هر باب نیز خود مشتمل بر چندین مقاله است. مباحث مطرح شده در ابواب کتاب به ترتیب به این شرح است:۱. در بیان قسم علمی و عملی از این فن.۲. در بیان امراض مختصه به اعضای انسان .۳. در بیان امراض مختصه به مردان و زنان.۴. در بیان امراض عامه که اختصاص به مرد و زن ندارد.خاتمه نیز در بیان پاره ای از ادویه مفرده و مرکبه و خواص بعضی حیوانات و مضرات و درمان آن است.باب اول و دوم این کتاب بیشترین حجم کتاب را به خود اختصاص داده به گونه ای که مجموع حجم باب سوم و چهارم و نیز فصل خاتمه کتاب تقریبا به اندازه نیمی از حجم باب دوم است.
گزارش محتوا
مؤلف در مقدمه کتاب پس از بیان مسافرتش به شیراز و تلمذ نزد علامه دوانی و نیز آموختن دانش طب از حکیم عماد الدین محمود شیرازی ، انگیزه اش از نگارش کتاب را تالیف نسخه فارسی در این فن که جامع طرفین علمی و عملی و امراض و اسباب و علامات و معالجات دانسته است. کتاب به لحاظ جامعیت و تفصیل می تواند به عنوان یک منبع و ماخذ مهم مورد توجه پزشکان قرار گیرد، خصوصا این که این نگاشته به زبان فارسی نگاشته شده و برای فارسی زبانان که توانایی استفاده از متون عربی مثل قانون ابن سینا را ندارند، قابل استفاده است.خصوصیت دیگر این اثر، پای بندی مؤلف آن به مظاهر ش ...

ارتباط محتوایی با تحفه خانی

تحفه خانی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تحفه خانی   • مفهوم تحفه خانی   • تعریف تحفه خانی   • معرفی تحفه خانی   • تحفه خانی چیست   • تحفه خانی یعنی چی   • تحفه خانی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تحفه خانی
کلمه : تحفه خانی
اشتباه تایپی : jpti ohkd
عکس تحفه خانی : در گوگل

آیا معنی تحفه خانی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )