برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1275 100 1

تحویل دادن


مترادف تحویل دادن: واسپردن، واگذاشتن، باز دادن، سپردن، بازگردانیدن، برگردانیدن

برابر پارسی: دادن

معنی تحویل دادن در لغت نامه دهخدا

تحویل دادن. [ ت َح ْ دَ ] (مص مرکب ) چیزی را به کسی سپردن و دادن. (ناظم الاطباء). مقابل تحویل گرفتن.

معنی تحویل دادن به فارسی

تحویل دادن
( مصدر ) چیزی رابکسی سپردن دادن .
چیزی را بکسی سپردن و دادن مقابل تحویل گرفتن .

معنی تحویل دادن به انگلیسی

surrender (فعل)
رها کردن ، تسلیم شدن ، واگذار کردن ، سپردن ، تحویل دادن
render (فعل)
دادن ، ارائه دادن ، تحویل دادن ، در اوردن ، ترجمه کردن ، تسلیم داشتن
deliver (فعل)
ازاد کردن ، تحویل دادن ، ایراد کردن ، رستگار کردن
hand over (فعل)
تسلیم کردن ، تحویل دادن

معنی کلمه تحویل دادن به عربی

تحویل دادن
استسلام , سلم

تحویل دادن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Amir hossein
To give something to someone usually food
ح
Deliver

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تحویل دادن   • مفهوم تحویل دادن   • تعریف تحویل دادن   • معرفی تحویل دادن   • تحویل دادن چیست   • تحویل دادن یعنی چی   • تحویل دادن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تحویل دادن
کلمه : تحویل دادن
اشتباه تایپی : jp,dg nhnk
عکس تحویل دادن : در گوگل

آیا معنی تحویل دادن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )