برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1174 100 1

تخارستان

معنی تخارستان در لغت نامه دهخدا

تخارستان. [ ت ُ رِ ] (اِخ ) طخارستان معرب تخارستان است. تخارستان علیا و سفلی دارد. در جانب شرقی بلخ و غربی جیحون است و از تخارستان علیا تا بلخ سی فرسنگ است مسافت آن و تخارستان سفلی در شرقی تخارستان علیا ایضاً در غربی جیحون است. پایتخت تخارستان سفلی شهر طالقان است و بدیگری اندر آب و سمنگان میباشد و حد شرقی آن به بدخشان متصل میشود و قهندز نام شهر کهنه ٔ آن بوده که کهن دژ را معرب کرده قهندز گویند. (انجمن آرا) (آنندراج ) : هرگز دوست دشمن نشود. با وی نیز عهدی و مقاربتی باید هرچند بر آن اعتماد نباشد ناچار کردنیست و چون کرده آمد نواحی تخارستان و بلخ و چغانیان و قبادیان و ختلان به مردم آکنده باید کرد که هر کجا خالی یافت و فرصت دید غارت کند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 85). گفت عبیداﷲ زین پیش چه شغل داشت ؟ گفتم صاحب بریدی سرخس و بوالفتح صاحب بریدی تخارستان. گفت بازگرد. (ایضاً ص 140). پس بوالفتح حاتمی را آواز داد. پیش آمد. امیر گفت مشرفی میبایدبلخ و تخارستان را وافی و کافی و ترا اختیار کرده ایم و عبدوس از فرمان ما آنچه باید گفت با تو بگوید. (ایضاً ص 141). و در شهر [ شهر تون ] درخت پسته بسیار بود در سرایها و مردم بلخ و تخارستان پندارند که پسته جز بر کوه نروید و نباشد. (سفرنامه ٔ ناصرخسرو چ برلن ص 141). رجوع به تخارها و طخارستان و تخاری شود.

معنی تخارستان به فارسی

تخارستان
ایالتی بین بلخ و بدخشان . در زمان ساسانیان و تسلط عرب این ایالت از ساحل جیحون تا معابر هندوکش وسعت داشته. بقول یاقوت دو تخارستان وجود داشته: تخارستان علیا ( که ظاهرا در مشرق بلخ و مغرب جیحون بود) وتخارستان سفلی ( در مغرب جیحون منتحی از سمت مشرق دورتراز تخارستان علیا قرار داشت ) .این ناحیه تا نهضت مردمان شمالی جزو پادشاهی یونانی بلخ بشمارمیرفت و عاقبت مردم مذکوربا اقوام دیگر دولت مذبور را منقرض کردند . هپتالها در اواخرایام یزدگرد دوم تخارستان را تسخیر کردند. این ناحیه در حمله عرب بتصرف آنان در آمد و سپس بخشی از حکومت غوریان (بامیان) شد. بنظر میرسد که از قرن هفتم هجری ( ۱۳ م .) نام تخارستان ازاستعمال افتاده باشد.

تخارستان در دانشنامه آزاد پارسی

رجوع شود به:طخار

ارتباط محتوایی با تخارستان

تخارستان را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• خیابان تخارستان   • زبان مردم بلخ   • شهر بلخ کجاست   • نام قدیم شهر بلخ   • نام جدید شهر بلخ   • بلخ قدیم   • معنی باختری   • نقشه شهر بلخ   • معنی تخارستان   • مفهوم تخارستان   • تعریف تخارستان   • معرفی تخارستان   • تخارستان چیست   • تخارستان یعنی چی   • تخارستان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تخارستان
کلمه : تخارستان
اشتباه تایپی : johvsjhk
عکس تخارستان : در گوگل

آیا معنی تخارستان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )