برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1283 100 1

تخته شدن

معنی تخته شدن در لغت نامه دهخدا

تخته شدن. [ ت َ ت َ / ت ِ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) مسطح و هموار شدن. تخته شدن یاقوت ؛ مسطح و هموار شدن یاقوت. (آنندراج ) :
مفتون راه و رسم هنرور نمیشود
یاقوت اگرچه تخته شود در نمیشود.
تأثیر (از آنندراج ).

معنی تخته شدن به فارسی

تخته شدن
( مصدر ) تخته شدن دکان . بسته شدن دکان تعطیل شدن آن . یا تخته شدن یاقوت . مسطح و هموار شدن یاقوت .

معنی تخته شدن در فرهنگ معین

تخته شدن
( ~. شُ دَ) (مص ل .) بسته شدن ، تعطیل شدن .

تخته شدن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی باقری
تخته شدن : به انتها رساندن دیوار ، پایان دیوار چینی (اصطلاحات ساختمان سازی و بنایی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تخته شدن   • مفهوم تخته شدن   • تعریف تخته شدن   • معرفی تخته شدن   • تخته شدن چیست   • تخته شدن یعنی چی   • تخته شدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تخته شدن
کلمه : تخته شدن
اشتباه تایپی : joji ank
عکس تخته شدن : در گوگل

آیا معنی تخته شدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )