برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1317 100 1

تخته شلنگ

معنی تخته شلنگ در لغت نامه دهخدا

تخته شلنگ. [ ت َ ت َ / ت ِ ش َ/ ش ِ ل َ ] (اِ مرکب ) ورزش کشتی گیران است که هفت هشت تخته به دیوار قائم کرده و زنگها بسته بوضع معهود بر آن شلنگ زنند. (غیاث اللغات ). تخته شلنگ زدن ، شلنگ تخته زدن ؛ نوعی از ریاضت کشتی گیران و آن چنانست که تخته را به دیوار می گذارند و از آن جا برمیجهند و یکبار به زور بر آن تخته می زنند. (آنندراج ) :
دل دگر گرم تپیدن شده در سینه ٔ تنگ
می زند آن بت طناز دگر تخته شلنگ.
میرنجات (از آنندراج ).
در مصطلحات مقرره ٔ کشتی گیران است که هفت هشت تخته به دیوار قائم کرده و زنگها بسته بوضع معهود بر آن شلنگ زنند و شلنگ جستن و پا افشاندن شاطران و کشتی گیران را گویند. (آنندراج ) :
چنین گر بر در مردم شلنگ تخته خواهی زد
ترقی گر کنی آخر تو کشتی گیر خواهی شد.
خان خالص (از آنندراج ).

تخته شلنگ در دانشنامه آزاد پارسی

اصطلاحی در ورزش باستانی، ورزشی سخت و پیچیده و مشق و مقدمه برای فن دویدن (شاطری) که سال هاست متروک شده. واژۀ شِلنگ (بر وزن دِرنگ) به معنی نوعی برجستن و فروجستن شاطران برای مشق تند دویدن نیز ضبط شده است. در غیاث اللغات آمده: «ورزش کشتی گیران است که هفت هشت تخته به دیوار قائم کرده و زنگ ها بسته به وضع عمود بر آن شلنگ زنند». در آنندراج آمده: «تخته شلنگ زدن و شلنگ تخته زدن، نوعی از ریاضت کشتی گیران و آن چنان است که تخته را به دیواری گذارند و از آن جا برمی جهند و یک بار به زور بر آن تخته می زنند».

تخته شلنگ را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تخته شلنگ   • مفهوم تخته شلنگ   • تعریف تخته شلنگ   • معرفی تخته شلنگ   • تخته شلنگ چیست   • تخته شلنگ یعنی چی   • تخته شلنگ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تخته شلنگ
کلمه : تخته شلنگ
اشتباه تایپی : joji agk'
عکس تخته شلنگ : در گوگل

آیا معنی تخته شلنگ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )