برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1319 100 1

تخمدان

/toxmdAn/

مترادف تخمدان: بون، پوگان، رحم، زهدان

معنی تخمدان در لغت نامه دهخدا

تخمدان. [ ت ُ ] (اِ مرکب ) زمینی را گویند که در آن شاخهای درختان فروبرده باشند، یا چیزی کاشته باشند که بعد از سبز شدن به جای دیگر نقل کنند. (برهان ). جایی که نهالان در آن کارند و بعد از سبز شدن ازآنجا کنند و به جای دیگر نشانند و این زبان اهل شیراز است و در هند کهیته نامند. (آنندراج ) (بهار عجم ).زمینی که در آن تخم گیاهها و درختان را میکارند و یا شاخه های درخت را فرومیبرند و پس از چندی به جای دیگر نقل کرده غرس میکنند. (ناظم الاطباء) :
ز جمع مال ممسک چون زمین تخمدان باشد
که یک جا مال او آخر نصیب دیگران باشد.
تأثیر (از آنندراج ).
صاحب انجمن آرا درذیل کلمه ٔ تخمگان آرد: و زمینی که در آن تخمها کارند و بعد از روئیدن سبز شود و به جای دیگر نقل کنند تخمدان گویند. (انجمن آرا). || به اصطلاح تشریح ، آلتی در دو طرف زهدان حیوانات پستاندار که تخم در آن تولید می گردد و به تازی مبیضه گویند. (از ناظم الاطباء). غده های تناسلی جنس ماده ٔ جانوران را گویند.تخمدان سلولهای مخصوصی بنام سلولهای ماده تولید می نماید و شماره ٔ تخمدان در انسان و بسیاری از جانوران دو است. سطح خارجی آن پیش از بلوغ در انسان صاف است ولی پس از بلوغ دارای برجستگی هایی بنام فولیکولهای دودگرآف می شود و در هر 28 روز یک بار از یکی از فولیکولها یک سلول ماده آزاد میشود. در سن یائسگی حجم تخمدانها تقلیل می یابد و سطح آنها صاف می گردد. در کالبدشناسی انسان آمده : تخمدان ها غده های تناسلی زن میباشند که دارای دو ترشح خارجی و داخلی هستند، نتیجه ٔ ترشح خارجی تخمچه می باشد. تخمدان ها دو عددند: راست و چپ ، که روی جدار طرفی حفره ٔ لگنی و در عقب رباط های پهن قرار دارند. هر یک از تخمدانها بشکل تخم مرغی است که از خارج به داخل مسطح شده است بطوری که محور اطول آن در نازا تقریباً عمودی است. این عضو دارای دو سطح خارجی و داخلی و دوکنار قدامی و خلفی و دو انتهای فوقانی و تحتانی می باشد. منظره ٔ خارجی تخمدان صاف است ولی پس از بلوغ کم کم غیرمنظم میشود زیرا بعداً برجستگیهایی به اسم فولیکول گراف روی سطح آن به وجود می آید که هر ماه قبل از دوره ٔ قاعدگی یکی از آنها پاره میشود و تخمچه به خارج میریزد، و پس از پاره شدن التیام می یابد و بجای آن ...

معنی تخمدان به فارسی

تخمدان
( اسم )۱- زمینی را گویند که در آن شاخهای درختان فرو برده باشند یا چیزی کاشته باشند که بعد از سبز شدن بجای دیگر نقل کنند . ۲- عضوی که تخمک جانوران و گیاهان در داخل آن نشو و نما مییابد.در انسان و دیگر پستانداران و اکثر حیوانات تخمدان بصورت یکزوج غد. قرینه است.در انسان تخمدانها در طرفین رحم جای دارند و بوسیل. الیافی برحم متصلند خصیه النسائ .
[ovary] [زیست شناسی] بخش برآمدۀ قاعدۀ یک مادگی که حاوی تخمک است * مصوب فرهنگستان اول
[inferior ovary] [زیست شناسی] تخمدان‍ی که به زیر نهنج گل متصل است
[superior ovary] [زیست شناسی] تخمدان‍ی که بالاتر از سایر اجزای گل قرار گرفته است
[ovarian follicle, Graafian follicle, Graafian vesicle] [زیست شناسی] انبانکی در تخمدان که تخمک در آن رشد می کند و آزاد می شود
[ovarian follicular pool] [علوم سلامت] مجموعۀ انبانک های غیرفعال و، در مقیاس کمتری، انبانک های درحال رشد در هر دورۀ تخمدانی متـ . ذخیرۀ تخمدانی کل total ovarian reserve, TOR
[stroma ovarii, stroma of ovary] [علوم تشریحی] بافت الیافی و ماهیچۀ همواری که داربست تخمدان را تشکیل می دهد
[ovarian hyperstimulation syndrome] [علوم سلامت] بزرگ شدن خفیف یا متوسط تخمدان همراه با مجموعه ای از علائم بالینی پس از تحریک تخمک گذاری

معنی تخمدان در فرهنگ معین

تخمدان
(تُ) (اِمر.) ۱ - عضوی در پستانداران که نطفه در آن منعقد می شود. ۲ - قسمت اصلی گل که در آن یک یا چند تخمک وجود دارد.

معنی تخمدان در فرهنگ فارسی عمید

تخمدان
۱. زمینی که در آن تخم یا دانۀ درختان را بکارند و پس از سبز شدن به جای دیگر انتقال بدهند.
۲. عضو بدن حیوانات پستاندار که نطفه در آن منعقد می گردد.
۳. هریک از دو جسم کوچک بیضی شکل که در دو طرف رحم وجود دارد و تخمک ها (یاختۀ جنسی و تولیدمثل در زن) در آن ها رشد می کند.
۴. یکی از قسمت های اصلی گل که در آن یک یا چند تخمک به وجود می آید. در میان هر تخمک رسیده یک سلول ماده وجود دارد. بعضی از تخمدان ها یک خانه ای و بعضی دیگر چندخانه ای هستند و در هر خانه چند تخمک وجود دارد.

تخمدان در دانشنامه اسلامی

تخمدان
تخمدان‏ به عضوی در زنان که نطفه در آنجا رشد و نمو می کند می گویند
به محل تولید و تکثیر تخم در جنس ماده تخمدان می گویند
انتقال تخمدان
موضوع انتقال تخمدان زنی به زن دیگر به دلیل نازایی وی، از مباحث جدید است که در پرتو پیشرفت دانش پزشکی میسّر گردیده است. ازاین‏رو در پاسخ به استفتائات در این خصوص به برخی‏احکام آن اشاره رفته است. ضمن آنکه در باب اطعمه و اشربه هم از آن نام برده شده است.
← بررسی بعد وضعی و تکلیفی انتقال
خوردن تخمدان: پرندگان به جای بچه‏دان تخمدان دارند. در حرمت خوردن تخمدان پرندگان حلال گوشت، اختلاف است


تخمدان در دانشنامه ویکی پدیا

تخمدان
عکس تخمدان
تُخمدان بخشی از اندام تولید مثل ماده در گیاهان گلدار است.
درون تخمدان ها دانه های کوچکی به وجود می آید که تخمک نام دارند و بر اثر رشد به دانه تبدیل می گردد.
اگر در درون تخمدان برشی داده شود در داخل آن اجسامی به نام تخمک یافت می شود که به وسیلهٔ رشته ای به دیواره درونی تخمدان پیوند دارند. شیوه پیوند تخمک ها به دیواره تخمدان، در گیاهان اختلاف کلی دارد. چون اجتماع برچه ها برای تشکیل تخم دان نیز به اشکال گوناگون است وضع قرار گرفتن تخمک ها به چندین شکل دیده می شود.
تخمدان برداری یا اوفورکتومی (به انگلیسی: OOphorectomy) به برداشتن یکی از تخمدان ها در عمل جراحی گفته می شود.
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث - تولید مثل و بیماری های پستان - فصل ۵۷
در صورتی که به دلایل نامشخصی پیچ خوردگی تخمدان موجب بسته شدن شریانهای خونرسانی کننده به تخمدان و ایسکمی(( آن شود بیمار دچار درد شدید شکمی بیشتر در ناحیه هیپوگاستر می شود . با انجام سونوگرافی می توان تشخیصهای افتراقی دیگر را بررسی کرد. این بیماری اورژانس بوده عدم درمان سریع که معمولاً جراحی است ممکن است به ناباروری بیمار منجر شود.
ویلیامز بیماریهای زنان و مامایی. تهران 2008
سرطان تخمدان (به انگلیسی: Ovarian cancer) نوعی از سرطان است که از تخمدان شروع می شود. این بیماری منجر به ایجاد سلول های غیرعادی می شود که توانایی حمله یا گسترش به دیگر بخش های بدن را دارند. ممکن است در آغاز این فرایند علائم مبهم یا غیرآشکار باشند، اما ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

تخمدان در دانشنامه آزاد پارسی

تخمدان (ovary)
در جانوران ماده، اندام تولیدکنندۀ تخمک. در انسان ها، تخمدان ها دو جسم گرد، به رنگ متمایل به سفید، به ابعاد ۳۵×۲۵ میلی متر، واقع در بخش پایین ناحیۀ شکم در دو طرف زهدان اند. از شروع دورۀ بلوغ تا یائسگی، ماهانه یک تخمک از تخمدان رها می شود. این فرآیند تخمک گذاری نام دارد و بخشی از دورۀ ماهیانه را تشکیل می دهد. در گیاه شناسی، تخمدان بخش قاعده ای توسعه یافته برچۀ گیاهان گل دار، و شامل یک یا چند تخمک است. تخمدان گیاهی توخالی و دارای دیواره ای ضخیم برای حفظ تخمک هاست. بعد از لقاح تخمک، تخمدان فرابر یا پوستۀ میوه را پدید می آورد. تخمدان های جانوران هورمون های پدیدآورندۀ خصوصیات جنسی ثانویه در جنس ماده، از جمله پوست نرم و بدون موی صورت و سینه های برجسته، را تولید می کنند. تخمدان جنین انسانی چهار ماهه حدود ۵میلیون تخمک نارس دارد و بنابراین، جنین دختر قبل از تولد، اطلاعات وراثتی نسل بعدی خود را داراست. در گیاه شناسی، فاصلۀ نسبی تخمدان نسبت به اجزای گل غالباً از خصوصیات متمایز در رده بندی است. تخمدان ممکن است بسته به این که کاسبرگ ها و گلبرگ ها بالا یا پایین قرار گیرند، زیرین یا زبرین باشد.

ارتباط محتوایی با تخمدان

معنی تخمدان به انگلیسی

fruiting body (اسم)
تخمدان ، هاگدان ، عضو مولد تخم یا هاگ

تخمدان را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اندازه طبیعی تخمدان   • ابعاد طبیعی رحم و تخمدان   • تخمدان چیست   • اندازه طبیعی تخمدان چقدر است   • تخمدان مرد   • تخمدان بزرگتر از حد طبیعی   • تخمدان زن کجاست   • اندازه طبیعی تخمدان راست و چپ   • معنی تخمدان   • مفهوم تخمدان   • تعریف تخمدان   • معرفی تخمدان   • تخمدان یعنی چی   • تخمدان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تخمدان
کلمه : تخمدان
اشتباه تایپی : jolnhk
آوا : toxmdAn
نقش : اسم
عکس تخمدان : در گوگل

آیا معنی تخمدان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )