انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1072 100 1

تخمدان

/toxmdAn/

مترادف تخمدان: بون، پوگان، رحم، زهدان

معنی تخمدان در لغت نامه دهخدا

تخمدان. [ ت ُ ] (اِ مرکب ) زمینی را گویند که در آن شاخهای درختان فروبرده باشند، یا چیزی کاشته باشند که بعد از سبز شدن به جای دیگر نقل کنند. (برهان ). جایی که نهالان در آن کارند و بعد از سبز شدن ازآنجا کنند و به جای دیگر نشانند و این زبان اهل شیراز است و در هند کهیته نامند. (آنندراج ) (بهار عجم ).زمینی که در آن تخم گیاهها و درختان را میکارند و یا شاخه های درخت را فرومیبرند و پس از چندی به جای دیگر نقل کرده غرس میکنند. (ناظم الاطباء) :
ز جمع مال ممسک چون زمین تخمدان باشد
که یک جا مال او آخر نصیب دیگران باشد.
تأثیر (از آنندراج ).
صاحب انجمن آرا درذیل کلمه ٔ تخمگان آرد: و زمینی که در آن تخمها کارند و بعد از روئیدن سبز شود و به جای دیگر نقل کنند تخمدان گویند. (انجمن آرا). || به اصطلاح تشریح ، آلتی در دو طرف زهدان حیوانات پستاندار که تخم در آن تولید می گردد و به تازی مبیضه گویند. (از ناظم الاطباء). غده های تناسلی جنس ماده ٔ جانوران را گویند.تخمدان سلولهای مخصوصی بنام سلولهای ماده تولید می نماید و شماره ٔ تخمدان در انسان و بسیاری از جانوران دو است. سطح خارجی آن پیش از بلوغ در انسان صاف است ولی پس از بلوغ دارای برجستگی هایی بنام فولیکولهای دودگرآف می شود و در هر 28 روز یک بار از یکی از فولیکولها یک سلول ماده آزاد میشود. در سن یائسگی حجم تخمدانها تقلیل می یابد و سطح آنها صاف می گردد. در کالبدشناسی انسان آمده : تخمدان ها غده های تناسلی زن میباشند که دارای دو ترشح خارجی و داخلی هستند، نتیجه ٔ ترشح خارجی تخمچه می باشد. تخمدان ها دو عددند: راست و چپ ، که روی جدار طرفی حفره ٔ لگنی و در عقب رباط های پهن قرار دارند. هر یک از تخمدانها بشکل تخم مرغی است که از خارج به داخل مسطح شده است بطوری که محور اطول آن در نازا تقریباً عمودی است. این عضو دارای دو سطح خارجی و داخلی و دوکنار قدامی و خلفی و دو انتهای فوقانی و تحتانی می باشد. منظره ٔ خارجی تخمدان صاف است ولی پس از بلوغ کم کم غیرمنظم میشود زیرا بعداً برجستگیهایی به اسم فولیکول گراف روی سطح آن به وجود می آید که هر ماه قبل از دوره ٔ قاعدگی یکی از آنها پاره میشود و تخمچه به خارج میریزد، و پس از پاره شدن التیام می یابد و بجای آن ها جسم زردرنگ یا لوته ئین ظاهر میشود. پس از یائسه شدن یا قطع قاعدگی ، حجم تخمدان ها کوچک میشود و برجستگیها از بین میرود و آثار التیام ها کمی باقی می ماند. ارتفاع هر یک از تخمدان ها 3/5 سانتیمتر و عرض آن 2 سانتیمتر و ضخامت آن یک سانتیمتر می باشد. رنگ تخمدان ها در بچه ها سفید صورتی و در اشخاص بالغ قرمز و هنگام قاعدگی رنگ آن تیره میشود. وزن هر یک از تخمدانها 6 تا 8 گرم است و پس از قطع قاعدگی ممکن است از یک گرم کمتر باشد. تخمدان تقریباً در حفره ٔ لگنی آزاد است و به استثنای کنار قدامی و انتهاهایش که از یک طرف توسط بند کوتاهی به رباط پهن و از طرف دیگر توسط رباطهائی که بوسیله ٔ صفاق پوشیده شده اند به شیپور رحمی متصل می گردد...
سطح خارجی تخمدان - در زنان نازا تخمدان بطور قائم قرار گرفته و در روی صفاق جدار حفره ٔ لگنی تکیه می نماید. تخمدان ناحیه ای را به اسم حفره ٔ تخمدانی اشغال می کند که حدود آن عبارتست از رباطپهن رحمی در پائین و جلو، عروق خاصره ای خارجی در بالا، و عروق هیپوگاستریک و حالب در عقب. در این حفره تخمدان با شریان نافی و عروق و عصب سدادی که از زیر صفاق عبور می کنند مجاورت دارد. شریان رحمی پس از آنکه از جدار لگن دور می گردد انتهای تحتانی حفره ٔ تخمدان را تقاطع می کند و متوجه قاعده ٔ رباط پهن می گردد. درزنان چندزا تخمدان کمی پائین تر قرار گرفته و محور اطول آن بطور مایل بطرف پائین و داخل کشیده می شود، بطوری که سطح خارجی آن تحتانی خارجی می گردد و در حفره ٔکلودیوس که در زیر و عقب حفره ٔ فوق الذکر است قرار می گیرد. عناصری که این حفره را محدود می کنند عبارتند از چین صفاقی که توسط حالب بوجود آمده است (در جلو)، جدار خلفی لگن در عقب ، چین رحمی - خاجی در پایین و داخل. در اطفال و زنهائی که دستگاه تناسلی آنان بحالت طفولیت باقی مانده است تخمدان بالاتر از حفره ٔ سابق الذکر قرار گرفته و ممکن است در روی تنگه ٔ فوقانی و یا روی عضله ٔ پسواس قرار گیرد.
سطح داخلی - محدب است و توسط لاله ٔ شیپوررحمی و بند شیپوری رحمی پوشیده شده است.
کنار قدامی - این کنار تقریباً مستقیم میباشد و به آن بند تخمدان می چسبد که تخمدان را به رباط پهن مربوط می کند. بند تخمدان از یک انتها تا انتهای دیگر تخمدان کشیده شده و در روی این عضو بشکل خط پیچ داری به اسم خط فار متصل می شود. در طول این خط صفاق متوقف می گردد و بجای آن اپتیلیوم تخمدانی ظاهر میشود که تمام وسعت تخمدان را می پوشاند. بند تخمدان در طول کنار قدامی تخمدان فضای باریکی را به اسم ناف تخمدان محدود میسازد که از آن عروق و اعصاب وارد تخمدان میشوند. در طول و جلو و کنار تخمدان حباب شیپور رحمی بطرف بالا می رود.
کنار خلفی آزاد و محدب ضخیمتر از کنار قدامی می باشد و در زنان نازا این کنار در خلفی حفره ٔ تخمدانی یعنی مجاور عروق هیپوگاستریک و حالب می باشد و در چندزا با جدار خلفی لگنی مجاورت دارد.
انتهای فوقانی یا قطب فوقانی تخمدان مدور است و در نازا در زیر عروق خاصره ٔ خارجی واقع و روی این انتها رباط کمری - تخمدانی و لوله ای - تخمدانی می چسبد و شیپور رحمی و بند شیپور رحمی آنرا میپوشاند. انتهای تحتانی ضخامتش از انتهای فوقانی کمتراست و به آن رباط رحمی - تخمدانی می چسبد.
تخمدان توسط رباطهای ذیل : 1 - بند تخمدان 2 - رباط کمری - تخمدانی 3 - لوله ای - تخمدانی 4 - رحمی - تخمدانی ، در جای خود نگاه داشته میشود.
1 - بند تخمدان کوتاه است و تخمدان در روی آن می تواند حرکات لولالی انجام دهد. 2 - رباط کمری - تخمدانی یا رباط آویزان کننده از نزدیکی مبداء عروق رحمی - تخمدانی شروع و به انتهای فوقانی و قسمتی از کنار قدامی تخمدان ختم میشود و در طی مسیرش با عروق خاصره ای خارجی تقاطع میکند و در زیر صفاق برجسته و چینی را تشکیل میدهد. 3 - رباط لوله ای - تخمدانی رشته ٔ ملتحمه و عضلانی صافی است که انتهای فوقانی تخمدان را به سطح خارجی لاله ٔ شیپور رحمی مربوط میکند. بدین ترتیب این رباط از انتهای شرابه ٔ تخمدانی تا رأس لاله ٔ شیپور کشیده شده است. 4 - رباط رحمی - تخمدانی بشکل طنابی است که از الیاف عضلانی صاف و چین صفاقی تشکیل یافته و از انتهای تحتانی تخمدان تا زاویه ٔ طرفی فوقانی رحم ، در زیر محل اتصال شیپورها کشیده شده است.
از مجموع رباطهای فوق الذکر فقط بند تخمدان و رباط کمری - تخمدانی کاملاً باعث نصب تخمدان می گردند و دو رباط دیگر در نگاهداری تخمدان چندان دخالتی ندارند زیرا رباطهای رحمی - تخمدانی و شیپوری - تخمدانی باعث اتصال تخمدان به اعضایی است که خود آنها متحرکند. (از کتاب کالبدشناسی انسان تألیف حکیم و گنج بخش صص 445 - 448).
|| (اصطلاح گیاه شناسی ) در گیاه شناسی ، قسمت تحتانی گل را گویند. در داخل تخمدان گیاهان پُریاخته ، یک یا چند تخمک جای می گیرد و از نمو تخمدان ، میوه حاصل میشود و تخمکهای درون تخمدان دانه های میوه را تشکیل میدهند. رجوع به تخمک و تخم شود.

معنی تخمدان به فارسی

تخمدان
( اسم )۱- زمینی را گویند که در آن شاخهای درختان فرو برده باشند یا چیزی کاشته باشند که بعد از سبز شدن بجای دیگر نقل کنند . ۲- عضوی که تخمک جانوران و گیاهان در داخل آن نشو و نما مییابد.در انسان و دیگر پستانداران و اکثر حیوانات تخمدان بصورت یکزوج غد. قرینه است.در انسان تخمدانها در طرفین رحم جای دارند و بوسیل. الیافی برحم متصلند خصیه النسائ .
[ovary] [زیست شناسی] بخش برآمدۀ قاعدۀ یک مادگی که حاوی تخمک است * مصوب فرهنگستان اول
[inferior ovary] [زیست شناسی] تخمدان‍ی که به زیر نهنج گل متصل است
[superior ovary] [زیست شناسی] تخمدان‍ی که بالاتر از سایر اجزای گل قرار گرفته است
[ovarian follicle, Graafian follicle, Graafian vesicle] [زیست شناسی] انبانکی در تخمدان که تخمک در آن رشد می کند و آزاد می شود
[ovarian hyperstimulation syndrome] [علوم سلامت] بزرگ شدن خفیف یا متوسط تخمدان همراه با مجموعه ای از علائم بالینی پس از تحریک تخمک گذاری
[stroma ovarii, stroma of ovary] [علوم تشریحی] بافت الیافی و ماهیچۀ همواری که داربست تخمدان را تشکیل می دهد
[ovarian follicular pool] [علوم سلامت] مجموعۀ انبانک های غیرفعال و، در مقیاس کمتری، انبانک های درحال رشد در هر دورۀ تخمدانی متـ . ذخیرۀ تخمدانی کل total ovarian reserve, TOR

معنی تخمدان در فرهنگ معین

تخمدان
(تُ) (اِمر.) ۱ - عضوی در پستانداران که نطفه در آن منعقد می شود. ۲ - قسمت اصلی گل که در آن یک یا چند تخمک وجود دارد.

معنی تخمدان در فرهنگ فارسی عمید

تخمدان
۱. زمینی که در آن تخم یا دانۀ درختان را بکارند و پس از سبز شدن به جای دیگر انتقال بدهند.
۲. عضو بدن حیوانات پستاندار که نطفه در آن منعقد می گردد.
۳. هریک از دو جسم کوچک بیضی شکل که در دو طرف رحم وجود دارد و تخمک ها (یاختۀ جنسی و تولیدمثل در زن) در آن ها رشد می کند.
۴. یکی از قسمت های اصلی گل که در آن یک یا چند تخمک به وجود می آید. در میان هر تخمک رسیده یک سلول ماده وجود دارد. بعضی از تخمدان ها یک خانه ای و بعضی دیگر چندخانه ای هستند و در هر خانه چند تخمک وجود دارد.

تخمدان در دانشنامه اسلامی

تخمدان
تخمدان‏ به عضوی در زنان که نطفه در آنجا رشد و نمو می کند می گویند
به محل تولید و تکثیر تخم در جنس ماده تخمدان می گویند
انتقال تخمدان
موضوع انتقال تخمدان زنی به زن دیگر به دلیل نازایی وی، از مباحث جدید است که در پرتو پیشرفت دانش پزشکی میسّر گردیده است. ازاین‏رو در پاسخ به استفتائات در این خصوص به برخی‏احکام آن اشاره رفته است. ضمن آنکه در باب اطعمه و اشربه هم از آن نام برده شده است.
← بررسی بعد وضعی و تکلیفی انتقال
خوردن تخمدان: پرندگان به جای بچه‏دان تخمدان دارند. در حرمت خوردن تخمدان پرندگان حلال گوشت، اختلاف است


تخمدان در دانشنامه ویکی پدیا

تخمدان
عکس تخمدان
تُخمدان بخشی از اندام تولید مثل ماده در گیاهان گلدار است.
درون تخمدان ها دانه های کوچکی به وجود می آید که تخمک نام دارند و بر اثر رشد به دانه تبدیل می گردد.
اگر در درون تخمدان برشی داده شود در داخل آن اجسامی به نام تخمک یافت می شود که به وسیلهٔ رشته ای به دیواره درونی تخمدان پیوند دارند. شیوه پیوند تخمک ها به دیواره تخمدان، در گیاهان اختلاف کلی دارد. چون اجتماع برچه ها برای تشکیل تخم دان نیز به اشکال گوناگون است وضع قرار گرفتن تخمک ها به چندین شکل دیده می شود.
تخمدان برداری یا اوفورکتومی (به انگلیسی: OOphorectomy) به برداشتن یکی از تخمدان ها در عمل جراحی گفته می شود.
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث - تولید مثل و بیماری های پستان - فصل ۵۷
در صورتی که به دلایل نامشخصی پیچ خوردگی تخمدان موجب بسته شدن شریانهای خونرسانی کننده به تخمدان و ایسکمی(( آن شود بیمار دچار درد شدید شکمی بیشتر در ناحیه هیپوگاستر می شود . با انجام سونوگرافی می توان تشخیصهای افتراقی دیگر را بررسی کرد. این بیماری اورژانس بوده عدم درمان سریع که معمولاً جراحی است ممکن است به ناباروری بیمار منجر شود.
ویلیامز بیماریهای زنان و مامایی. تهران 2008
سرطان تخمدان (به انگلیسی: Ovarian cancer) نوعی از سرطان است که از تخمدان شروع می شود. این بیماری منجر به ایجاد سلول های غیرعادی می شود که توانایی حمله یا گسترش به دیگر بخش های بدن را دارند. ممکن است در آغاز این فرایند علائم مبهم یا غیرآشکار باشند، اما با پیشرفت سرطان احتمال بروز علائم بیشتر شود. علائم می توانند شامل نفخ، درد لگن، تورم شکم، و دیگر علائم باشند. نواحی که احتمال گسترش سرطان به آن ها وجود دارد شامل این موارد هستند: دیوارهٔ شکم، غدد لنفاوی، ریه ها، و کبد.
خطر ابتلاء به سرطان تخمدان در کسانی که بیشتر تخمک گذاری می کنند بیشتر است؛ بنابراین کسانی که هیچ وقت فرزندی نداشته اند در معرض خطر بالاتری هستند. همچنین کسانی که تخمک گذاریشان در سنین پایین تری آغاز می شود یا در سن بالاتری یائسه می شوند نیز در معرض چنین خطری هستند. دیگر عوامل خطر شامل این موارد هستند: هورمون درمانی پس از یائسگی، داروهای باروری، و مرض چاقی. عواملی که خطر ابتلاء را پایین می آورند شامل این موارد هستند: کنترل هورمونی، بستن لوله های رحمی، و شیردهی. حدود ۱۰٪ موارد بیماری در پی ریسک وراثتی به وجود می آیند، و در کسانی رخ می دهد که جهش ژنتیکی دارند. BRCA1 همچنین کسانی که BRCA2 حدود ۵۰٪ احتمال دچار شدن به سرطان تخمدان را دارند جزء این جمعیت هستند. رایج ترین نوع سرطان تخمدان که بیش از ۹۵٪ موارد را شامل می شود، کارسینومای تخمدان است. حدود پنج نوع اصلی از کارسینومای تخمدان وجود دارد که از میان آن ها-نوعی که درجهٔ جدیت بالایی دارد، شایع ترین نوع بیماری است. باورها بر این است که این تومورها از سلول هایی آغاز می شوند که تخمدان ها را می پوشانند، اما برخی گونه ها ممکن است که از لوله رحم شروع شوند. انواعی که شیوع کمتری دارند شامل تومور ژرم سل و استرومال بند ناف هستند. تشخیص بیماری معمولاً از طریق آزمایش بافت برداری تأیید می شود که این بافت طی عمل جراحی برداشته می شود.
غربال گری برای زنانی که ریسک متوسطی دارند پیشنهاد نمی شود، چرا که شواهد کاهش مرگ و میر را ثابت نکرده اند و میزان بالای تست های کاذب موجب عمل غیرضروری می شود که ریسک های مخصوص به خود را دارد. ممکن است کسانی که در معرض ریسک بالایی هستند، تخمدان خود را برای پیشگیری بردارند. اگر سرطان تخمدان در مراحل اولیه باشد و مورد معالجه قرار گیرد، ممکن است درمان شود. درمان معمولاً شامل ترکیبی از پرتودرمانی یا شیمی درمانی است. نتیجهٔ درمان به این عوامل بستگی دارد: میزان گسترش بیماری و زیرگونهٔ سرطانی که فرد به آن مبتلا است. به طور کلی، میزان بقای پنج ساله در ایالات متحده حدود ۴۵٪ است. نتایج در کشورهای در حال توسعه بدتر هستند.
در سال ۲۰۱۲، شمار ۲۳۹۰۰۰ زن در سطح جهان به سرطان تخمدان مبتلا شدند که ۱۵۲۰۰۰ مورد تلفات به همراه داشت. طبق این آمار، این بیماری به عنوان هفتمین-نوع رایج سرطان و-هشتمین عامل مرگ ناشی از سرطان در زنان شناخته شد. این بیماری نسبت به آفریقا و آسیا، در آمریکای شمالی و اروپا رایج تر است.
کیست تخمدان بیماری است که از تشکیل یک یا چندین کیست غیرطبیعی در تخمدان سرچشمه می گیرد.
کیست های تخمدان ساکهایی حاوی مایع هستند که درون تخمدان یا روی آن رشد میکنند. انواع مختلفی از کیستهای تخمدان وجود دارد که شایعترین آن کیست های فولیکولی است که در یکی از فولیکولهای تولیدکننده تخمک ایجاد می شود. کیست های ساده (فولیکولی) با رشد قسمتی از تخمدان و تجمع مایع داخل آن مشخص می شوند، اندازه آن ها معمولاً بالای ۳ سانتی متر است و نباید با فولیکول تخمک که در زمان تخمک گذاری گاهی حتی به اندازه ۲۵ میلی متر می رسد، اشتباه شوند. بیشتر این کیست ها خودبه خود یا با مصرف قرص های پیشگیری از بارداری در خلال ۶ تا ۸ هفته از بین می روند و اغلب موجب بروز مشکلی نمی شوند البته گاه موجب درد شکمی میشوند.
کیستهای مرکب با حضور تیغه یا سپتوم در داخل کیست در سونوگرافی مشخص می شوند که آن ها را به حفره های متعدد تقسیم می کند؛ به طوری که کیست چند حفره ای ایجاد می شود
این بیماری می تواند موجب دردهای شدید شکمی، اختلالات قاعدگی وموهای زاید ، ناباروری و ...شود. کیست تخمدان شما ممکن است حین معاینه لگنی یافت شود . اگر پزشک به وجود کیست مشکوک باشد، اغلب تست هایی را برای تعیین دقیق وجود آن و نوع آن نظیر سونوگرافی درخواست می کند.عموماً پزشک به سایز کیست و محتوای داخلی آن ( جامد یا مایع یا مخلوط ) به منظور درمان کیست توجه می کند . کیست های پر از مایع معمولاً سرطانی نیستند . ولی کیست های پر شده از مواد جامد یا مخلوط جامد و مایع احتیاج به آزمایش های بعدی برای تعیین وجود سرطانی بودن کیست دارند. معمولاً با سونوگرافی قابل تشخیص است و بجز در موارد حاد که نیاز به جراحی می یابد با اقدامات تسکینی و دارو مشکل قابل حل است. معمولاً قبل از دوران یائسگی به دلیل وجود قائدگی کیست ها نیازی به عمل جراحی ندارند و تحت نظر پزشک از بین می روند. اما در دوران یائسگی بعضی اوقات پزشک با معاینات خود متوجه بزرگ شدن کیست می شود و پیشنهاد عمل جراحی برای برداشتن کیست را می دهد.معمولاً خانم های 50 تا 70 ساله بیشتر در خطر کیست های بد خیم و سرطانی هستند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

تخمدان در دانشنامه آزاد پارسی

تخمدان (ovary)
در جانوران ماده، اندام تولیدکنندۀ تخمک. در انسان ها، تخمدان ها دو جسم گرد، به رنگ متمایل به سفید، به ابعاد ۳۵×۲۵ میلی متر، واقع در بخش پایین ناحیۀ شکم در دو طرف زهدان اند. از شروع دورۀ بلوغ تا یائسگی، ماهانه یک تخمک از تخمدان رها می شود. این فرآیند تخمک گذاری نام دارد و بخشی از دورۀ ماهیانه را تشکیل می دهد. در گیاه شناسی، تخمدان بخش قاعده ای توسعه یافته برچۀ گیاهان گل دار، و شامل یک یا چند تخمک است. تخمدان گیاهی توخالی و دارای دیواره ای ضخیم برای حفظ تخمک هاست. بعد از لقاح تخمک، تخمدان فرابر یا پوستۀ میوه را پدید می آورد. تخمدان های جانوران هورمون های پدیدآورندۀ خصوصیات جنسی ثانویه در جنس ماده، از جمله پوست نرم و بدون موی صورت و سینه های برجسته، را تولید می کنند. تخمدان جنین انسانی چهار ماهه حدود ۵میلیون تخمک نارس دارد و بنابراین، جنین دختر قبل از تولد، اطلاعات وراثتی نسل بعدی خود را داراست. در گیاه شناسی، فاصلۀ نسبی تخمدان نسبت به اجزای گل غالباً از خصوصیات متمایز در رده بندی است. تخمدان ممکن است بسته به این که کاسبرگ ها و گلبرگ ها بالا یا پایین قرار گیرند، زیرین یا زبرین باشد.

ارتباط محتوایی با تخمدان

معنی تخمدان به انگلیسی

fruiting body (اسم)
تخمدان ، هاگدان ، عضو مولد تخم یا هاگ

تخمدان را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اندازه طبیعی تخمدان   • ابعاد طبیعی رحم و تخمدان   • تخمدان چیست   • اندازه طبیعی تخمدان چقدر است   • تخمدان مرد   • تخمدان بزرگتر از حد طبیعی   • تخمدان زن کجاست   • اندازه طبیعی تخمدان راست و چپ   • معنی تخمدان   • مفهوم تخمدان   • تعریف تخمدان   • معرفی تخمدان   • تخمدان یعنی چی   • تخمدان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تخمدان
کلمه : تخمدان
اشتباه تایپی : jolnhk
آوا : toxmdAn
نقش : اسم
عکس تخمدان : در گوگل


آیا معنی تخمدان مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )