برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1318 100 1

تخمک

/toxmak/

مترادف تخمک: تخمچه، تخم، بذر، نطفه، تخمه

معنی تخمک در لغت نامه دهخدا

تخمک. [ ت ُ م َ ] (اِ مصغر) مصغر تخم. رجوع به تخمه شود. || (اصطلاح گیاه شناسی ) در گیاه شناسی ، دانه های کوچکی است که درون تخمدان به وجود می آید و بر اثر رشد به دانه تبدیل می گردد.
آقای گل گلاب آرد: اگر در داخل تخمدان برشی داده شود در داخل آن اجسامی بنام تخمک یافت میشود که بوسیله ٔ رشته ای به دیواره ٔ درونی تخمدان اتصال دارند. طرز اتصال تخمکها به دیواره ٔ تخمدان ، در گیاهان اختلاف کلی دارد. چون اجتماع برچه ها برای تشکیل تخمدان نیز به اشکال گوناگون است وضع قرار گرفتن تخمک ها به چندین شکل دیده میشود... هر برچه را می توان برگی دانست که در یک طرف یا دو طرف آن تاخوردگی پدید آمده و تخمکی ساخته است... مهمترین قسمتهای برچه تخمک و پیدایش آن چنین است که در سطح داخلی پوسته ٔ جفت درونی تخمدان یک برآمدگی کوچک پدید آمده اطراف آن یک حلقه و پس از آن دو حلقه تشکیل می یابد که پوشش داخلی و خارجی را میسازند. تکمه ٔ نخستین که از زنبوریهایی غذائی تشکیل یافته بود، دارای یاخته هایی است که بسرعت تقسیم می شوند. قسمتی از آنها توده ٔ غذایی بنام خورش می سازند و یکی از آنها که در داخل خورش قرار گرفته کاهش رنگی یافته بتدریج دو، و چهار، وهشت هسته یافته ، کیسه ٔ رویانی تشکیل میدهند که سه یاخته در بالا و سه یاخته در پایین دارد و از بهم پیوستن دو هسته ٔ دیگر، هسته ٔ دومین بزرگی در وسط آن کیسه دیده میشود. مهمترین یاخته های کیسه ٔ رویانی یاخته ای است که در بالا و در وسط قرار گرفته ، و آنرا تخمه می گویند. پس در هر تخمک کامل می توان قسمتهای ذیل را تشخیص داد:
1 - دو پوسته ٔ داخلی خارجی. 2- سوراخی در بالای آن که سُفْت نامیده میشود. 3 - توده ٔ بزرگی در وسط که قسمت اعظم ماده ٔ غذایی است و خورش نامیده میشود. 4 - کیسه ٔ رویانی که در داخل آن تخمه و یاخته های در حال کاهش رنگی قرار گرفته است. 5 - بند یا رشته ای که تخمک را به دیواره ٔ درونی تخمدان متصل میسازد و اتصال این بند به دیواره ٔ تخمدان ممکن است تخمک را مستقیم یا معکوس یا مورب قرار دهد...
همینکه دانه ٔ گرده ای بر روی کلاله قرار گیرد ناهمواری سطح آن به ناهمواری های چسبنده ٔ کلاله می چسبد. رطوبت و ماده ٔ غذایی و لعابی کلاله در داخل گرده اثر کرده لوله ٔ گرده ساخته می شود. این لوله ٔ گرد ...

معنی تخمک به فارسی

تخمک
( اسم ) تخم ماده که در داخل نشو و نما یافته پس از تکمیل از مجرای تخمدان خارج و آماده برای لقاح میشود.
[زیست شناسی] ← گیامامه
[زیست شناسی] ← مامه 2
[integument, tegument] [زیست شناسی] ساختار پوششی در اطراف تخمک گیاهان
[زیست شناسی] ← مامه 2
[ovulation] [زیست شناسی] آزاد شدن تخمک پس از رسیدن و پاره شدن انبانک
[ovulate] [زیست شناسی] تولید و آزادسازی تخمک
[ovulatory] [زیست شناسی] مربوط به تخمک گذاری
[زیست شناسی] ← گیامامه
[oogamous] [زیست شناسی] مربوط به تخمک کامی
[oogamete] [زیست شناسی] یاختۀ بزرگ جنسی مادۀ غیرمتحرک
[oogamy] [زیست شناسی] لقاح یاختۀ بزرگ جنسی مادۀ غیرمتحرک با یاختۀ جنسی نر متحرک
[egg donation,oocyte donation] [علوم سلامت] روشی در فنّاوری کمک باروری که در آن برای زن نابارور از زنی بارور تخمک گرفته می شود
[oocyte retrieval] [علوم سلامت] روشی برای به دست آوردن تخمک از تخمدان در لقاح برون تنی
[علوم سلامت] ← زَم داری تخمک
...

معنی تخمک در فرهنگ معین

تخمک
(تُ مَ) (اِمر.) یاختة جنسی و تولید مثل در زن .

معنی تخمک در فرهنگ فارسی عمید

تخمک
یاختۀ جنسی تولیدمثل ماده.

تخمک در دانشنامه اسلامی

تخمک
تخمک به جزئی از منی حیوان یا انسان ماده گفته می شود. در جانورشناسی به تخمک گفته می‏شود که پس از ترکیب با اسپرماتوزوئید جنس نر، هسته اوّلیه جنین شکل می‏گیرد.
 ۱. ↑ لغت‏نامه دهخدا.

منبع
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۴۰۰.    
...

تخمک در دانشنامه ویکی پدیا

تخمک
عکس تخمک
تخمگ در یک گیاه در درون تخمدان قرار دارد. هر تخمک دارای بافت مرکزی معروف به خورش (بافت) است که کیسهٔ جنینی در آن رشد می کند و به وسیلهٔ پوسته های تخمک که پوشش بیرونی آن را تشکیل می دهد، احاطه می شود. در پوسته های تخمک منفذ بسیار کوچکی به نام سفت قرار دارد که با رو بازگذاشتن قسمتی از خورش در فرایند لقاح شرکت می کند. علاوه بر این در مرحلهٔ دانه این منفذ عبور آب مورد نیاز برای رویش را میسر می سازد. از نظر قرار گرفتن، تخمک ها ممکن است راست، واژگون خمیده یا نیمه واژگون باشند. مطلب فوق نباید با تمکّن که آرایش تخمک ها در درون تخمدان است اشتباه گرفته شود.
تخمک مردان (به انگلیسی: Male egg) در حال حاضر تئوری ای بر اساس نتیجه حاصل از یک پژوهش است که در آن تخمک یک زن می تواند از محتوای ژنتیکی خود خالی گردد (شبیه به روشی که در ان برای کلون کردن استفاده می شود) و محتوای ژنتیکی آن با دی ان ای یک مرد جایگذاری شود. این تخمک می تواند توسط اسپرم یک مرد دیگر بارور گردد. ایده این طرح توسط یک پژوهشگر اسکاتلندی داده شده است. با این روش عملاً دو مرد می توانند صاحب فرزند شوند، هرچند که برای انجام این کار به یک رحم مصنوعی یا یک مادر جایگزین نیاز است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

تخمک در دانشنامه آزاد پارسی

تُخْمَک (ovum)
تُخْمَک
در زیست شناسی، یاختۀ جنسی مادینۀ گیاه یا جانور. در جانورشناسی آن را اوول گویند که پس از ترکیب آن با اسپرماتوزوئید هستۀ اولیۀ جنین تشکیل می شود. در گیاه شناسی، دانه های کوچکی است که درون تخمدان به وجود می آید و براثر رشد به دانه تبدیل می شود. جاندار نَر مولد اسپرم، و جاندار ماده تولیدکنندۀ تخمک است. در پستانداران، تخمک لقاح یافته را تخم می نامند که براثر تقسیم سلولی خاصی به نام میوز، طی چرخۀ قاعدگی در تخمدان ها پدید می آید. هستۀ آن دارای کروموزوم های حامل عوامل وراثتی است؛ بعد از لقاح اسپرم و تخمک، که هر کدام حامل نصف کروموزوم ها هستند، یاختۀ واحدی تشکیل می شود که از تقسیم آن جنین شکل می گیرد. جانور ماده ممکن است تخم گذاری کند یا تخم در بدنش تکوین یابد (زنده زایی و بچه زایی). در خزندگان و پرندگان تخم گذار، تخم با پوسته ای محافظت می شود و مواد غذایی فراوانی را به شکل زرده در خود دارد. باروری در گیاهان نر و ماده نیز در اساس به باروری جانوران شباهت دارد. در گیاهان، به سلول تخم یا تخم زا معروف است و در تخمدان ایجاد می شود. تخمک خودبه خود قادر به حرکت نیست و جز در بکرزایی، باید پیش از نموِ بیشتر با یاختۀ جنسی نَر لقاح یابد.

ارتباط محتوایی با تخمک

تخمک در جدول کلمات

معنی تخمک به انگلیسی

ovule (اسم)
تخمک ، تخمچه ، اوول
ovum (اسم)
تخمک ، یاخته ماده ، سلول نطفه ماده

تخمک را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی سیریزی
تخمک، گامت ماده‌است که درون تخمدان جاندار ماده قرار گرفته و پس از بارورسازی به یاختهٔ تخم تبدیل می‌شود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تخمک در جدول   • چگونه بفهمیم تخمک بارور شده   • نام دیگر تخمک   • علائم دفع تخمک   • معنی تخمک   • مترادف تخمک   • تخمک چیست   • علایم تخمک گذاری دردناک   • مفهوم تخمک   • تعریف تخمک   • معرفی تخمک   • تخمک یعنی چی   • تخمک یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تخمک
کلمه : تخمک
اشتباه تایپی : jol;
آوا : toxmak
نقش : اسم
عکس تخمک : در گوگل

آیا معنی تخمک مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )