برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1313 100 1

ترابشریت

ترابشریت در دانشنامه ویکی پدیا

ترابشریت
ترابشریّت (فرا بشریت) جنبشی فکری و فرهنگی است که می گوید با پیشرفتِ فناوری و افزایش در دسترس بودنِ آن، می توان به جلوگیری از افزایشِ سن پرداخت یا به توانمندسازیِ انسان ها به لحاظِ توانایی هایِ فیزیکی، ذهنی یا روان شناختی، دست زد. این مکتبِ فکری، چنین تغییرهایِ بنیادی ای در وضعیتِ انسان ها را ممکن می بیند و آن را هم ضروری و هم خوشایند می داند. متفکّرانِ ترابشریت، دربارهٔ مزیت ها یا خطرهایِ بالقوهٔ فناوری هایِ نوپدیدی که می توانند به محدودیت هایِ بنیادینِ انسان پایان دهند، مطالعه می کنند و همچنین دربارهٔ مسئله های اخلاقی ای که در گسترش دادن یا استفاده از این فناوری ها پیش می آید، بحث می کنند. آن ها پیش بینی می کنند که انسان ها، در نهایت می توانند خودشان را به موجودهایی تبدیل کنند که آن چنان نسبت به انسان هایِ فعلی ارتقاءیافته اند که بتوان آن ها را پساانسان نامید.اف ام ۲۰۳۰، که در دههٔ ۶۰ میلادی، در دانشگاهِ نیواسکولِ نیویورک، «مفهوم هایِ نوین از انسان» خوانده بود، نخستین استادِ آینده پژوهی بود که مفهومِ امروزیِ ما از ترابشریت را موردِ معرفی و پیش بینی قرار داد. کسانی که از فناوری ها، سبک هایِ زندگی و جهان بینی هایی استفاده می کردند که باعثِ تراگذری و انتقالِ انسان به پساانسان می شوند، توسطِ اف ام ۲۰۳۰، ترابشر نامیده شدند. این حرف ها، زمینه سازِ ماکس مور، فیلسوفِ بریتانیایی شدند که در دههٔ ۹۰ میلادی، آغاز به معرفیِ اصل هایِ ترابشریت، به عنوانِ یک فلسفهٔ آینده پژوه کرد و طبقهٔ روشنفکری را در کالیفرنیا سازماندهی کرد که در نهایت گسترش یافت و جنبشِ جهانیِ ترابشریت را شکل داد. تا حدی تحتِ تأثیرِ اثرهایِ اولیهٔ علمی تخیلی، نگاهِ ترابشریت گرایان از آیندهٔ تراگذشته و انتقال یافتهٔ بشریت، موافقان و مخالفانِ بسیاری را طیف هایِ فکریِ مختلف برانگیخته است. یکی از منتقدان، فرانسیس فوکویاما، آن را به عنوانِ خطرناک ترین ایدهٔ جهان، معرفی کرده است، در حالیکه رونالد بیلی که از طرفدارانِ این ایده است، این جنبش را «دلیرانه ترین، شجاعانه ترین، انتزاعی ترین و آرمانی ترین اشتیاقِ بشری» معرفی کرده است.
نیک باستروم معتقد است که پیشینه تعالی طلبی در گذشته حداقل به حماسهٔ گیلگمش و مفاهیمی مانند آب زندگانی یا اکسیر حیات و سایر تلاش های اسطوره ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با ترابشریت

ترابشریت را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ترابشریت   • مفهوم ترابشریت   • تعریف ترابشریت   • معرفی ترابشریت   • ترابشریت چیست   • ترابشریت یعنی چی   • ترابشریت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ترابشریت
کلمه : ترابشریت
اشتباه تایپی : jvhfavdj
عکس ترابشریت : در گوگل

آیا معنی ترابشریت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )