انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1072 100 1

ترس

/tars/

مترادف ترس: اضطراب، اعراض، باک، بیم، پروا، تشویش، جبن، خوف، دغدغه، دهشت، رعب، سهم، فزع، محابا، مخافت، مهابت، واهمه، وجا، وحشت، وهم، هراس، هول، هیبت

معنی ترس در لغت نامه دهخدا

ترس. [ ت َ ] (اِ) پارسی باستان و اوستایی ترس ، اشکاشمی تراس ، گورانی ترس ، گلیکی ترس. (حاشیه ٔ برهان چ معین ). خوف و بیم. (برهان ) (انجمن آرا) (ناظم الاطباء). بیم و هراس. (فرهنگ رشیدی ) (آنندراج ). مصدر آن ترسیدن است و اسم آن ترسا و ترسان. (انجمن آرا) (آنندراج ). با کردن و خوردن مستعمل. (آنندراج ) :
بیامد دوان پهلوان سپاه
پر از ترس و امید نزدیک شاه.
فردوسی.
بدو گفت سهراب کاندر گذشت
ز من ترس و تیمار سوی تو گشت.
فردوسی.
روم من بمیدان کینه ، دلیر
که از ترس من افکند چنگ شیر.
فردوسی.
ایا کرده در بینی ات حرص ورس
از ایزد نیایدْت یک ذره ترس ؟
لبیبی.
با طاعت و ترس باش همواره
تا از تو به دل حسد برد ترسا.
ناصرخسرو.
سخن بسیار باشد جرأتم نیست
نفس از ترس نتوانم کشیدن.
ناصرخسرو.
می فروش اندر خرابات ایمنست امروز و من
پیش محراب اندرم با بیم و ترس و با هرب.
ناصرخسرو.
ای شاه دو معنی را ماند بتو خاقانی
کاندر دل از آن هر دو، ترس است که جان کاهد.
خاقانی.
لیکن بدان دیار نیایم ز ترس آنک
پرآبهاست دره و من سگ گزیده ام.
خاقانی.
- با ترس و باک ، با ترس و بیم ؛ ترسان و متوحش :
چو یک هفته در پیش یزدان پاک
همی بود گشتاسب با ترس و باک.
فردوسی.
از او پاک یزدان چو شد خشمناک
بدانست وشد شاه با ترس و باک.
فردوسی.
- با ترس و بیم ؛ ترسان و متوحش. نگران و ناآرام. مضطرب و پریشان :
دل مادر از درد گشته دونیم
همه شب همی بود باترس و بیم.
فردوسی.
- بی ترس و باک ؛ پردل و باجرأت. جسور و باشهامت. قوی دل و بی اضطراب :
بیامد سیه دیو بی ترس و باک
همی بآسمان بر پراکند خاک.
فردوسی.
تویی آفریننده ٔ آب و خاک
برین نرّه دیوان بی ترس و باک.
فردوسی.
- پیش ترس ؛ مدافع. بلاگردان :
به عنکبوت و کبوتر که پیش ترس شدند
همای بیضه ٔ دین را ز بیضه خوار غراب.
خاقانی.
- ترس و باک ؛ خوف و هراس. وحشت و نگرانی. ترس و بیم :
بد و نیک داند ز یزدان پاک
وز او دارد اندر جهان ترس و باک.
فردوسی.
بزور جهاندار یزدان پاک
بیفکندم از دل همه ترس و باک.
فردوسی.
بیک روی بر نام یزدان پاک
کزویست امید و هم ترس و باک.
فردوسی.
- خداترس ؛ ترسنده از خدا. آنکه در اعمال و رفتارش خدا را ناظر و حاضر قرار دهد. کسی که بر شریعت و عدالت باشد. خلاف ناخداترس :
خداترس را بر رعیت گمار.
(بوستان ).
- ناخداترس ؛ بی باک از خدا. آنکه از غضب خدا نهراسد و هر عملی را مرتکب شود. کسی که از شریعت و عدالت عدول کند. گناهکار :
طلب کردم از پیش و پس چوب و سنگ
بر آن ناخداترس بی نام و ننگ.
سعدی (بوستان ).
سباحان براندند کشتی چو دود
که آن ناخدا ناخداترس بود.
سعدی (بوستان ).
- امثال :
ترس برادر مرگ است ، نظیر: از بندگیرد بداندیش پند. لایقوم الناس الا بالسیف. (امثال وحکم دهخدا).

ترس. [ ت َ ] (ع اِ) دزی در ذیل قوامیس عرب این کلمه را بند و مانع در معنی کرده است. (دزی ج 1ص 144). || یکی از سه غضروف بالای حنجره :... و اوله رأس الحنجرة من ثلاث غضاریف ، احدها الترس. (از تذکره ٔ داود ضریر انطاکی ج 2 ص 85).

ترس. [ ت ُ ] (ص ) سخت ومحکم. (برهان ) (انجمن آرا) (ناظم الاطباء). چیز سخت.(غیاث اللغات ). سخت. (فرهنگ جهانگیری ) :
بر و سینه ای همچو پولاد ترس
حدیث تنومندی آن مپرس.
نظامی (از جهانگیری ).
آنچه صاحب جهانگیری بضم اول بمعنی سخت آورده و شعر نظامی را شاهد کرده ، در پولادترس معنی اضافی را بوصفی قلب نموده اند، دال را کسره داده اند و پولاد سخت فهمیده اند و حال آنکه «پولادسپر» مراد نظامی بوده ، یعنی بر و سینه مانند سپر پولادین. (انجمن آرا) (آنندراج ). || زمین سخت. (برهان ) (شرفنامه ٔ منیری ). زمین سخت که کلند بر آن کارنکند. (فرهنگ رشیدی ). زمین درشت. (منتهی الارب ) (آنندراج ). زمین سخت و درشت. (ناظم الاطباء).

ترس. [ ت ُ ] (ع اِ) سپر. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). صفحه ٔ فولاد مستدیری که برای نگاهداری از آسیب شمشیر و جز آن بردارند. (از اقرب الموارد) (از المنجد). ج ، اَتْراس ، تُراس ، تِرَسة، تُروس. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (المنجد). سپر را گویند که ترکان قلقان خوانند. (برهان ). سپر. (غیاث اللغات ) (انجمن آرا) (فرهنگ رشیدی ) (فرهنگ جهانگیری ). فرق آن با حجف و درق این است که درق و حجف از پوست است که در آن چوب نیست و ترس اعم است. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). آلتی است که بدان ضرب و تیر را دفع کنند، و آنرا جُنّه نامند مأخوذ از اجتنان بمعنی اختفا. وگاه حَجَفة گویند و آن گاه از چوب بود و گاه از آهن و گاه چوبها با نخ پنبه بیکدیگر بافند و اگر از پوست بود آنرا درقه خوانند. (از صبح الاعشی ج 2 ص 136).
- ترس الغدر ؛ (سپر حیله ) نوعی سپر است که جنگاور بگردن اندازد و با سوراخی که در وسط آن تعبیه شده است می تواند تیراندازی کند. (از دزی ج 1 ص 144).
- || سنگر سبک جهت حفاظت مستحفظان قلعه ، و آن نوعی ماشین است که با الوار سازند و در پشت آن تیر و سنگ قرار دهند و در پناه آن جنگ کنند. (از دزی ایضاً).
- سمک الترس ؛ ماهیی است دریایی و پهن. (از دزی ج 1 ص 144).
|| قرص خورشید، یقال : غاب ترس الشمس. (از المنجد).

ترس. [ ت َ رَ ] (اِخ ) دهی در مازندران در حوالی بارفروش یا مشهدسر. و رجوع به سفرنامه ٔ مازندران رابینو بخش انگلیسی ص 119 و ترجمه ٔ وحید ص 160 شود.

ترس. [ ت ُرْ رِ ] (اِخ ) (تنگه ٔ...) بغازی است در اقیانوس هند، میان استرالیا و گینه ٔ جدید.

ترس. [ ت ُرْ رِ ] (اِخ ) لوئیس وائز دِ. دریانورد اسپانیولی در قرن هفدهم م. که دریاهای جنوب را کشف کرده است.

معنی ترس به فارسی

ترس
خوف، ترسیدن ، مین سخت، زمینی که بیل در آن کارنکند
( اسم ) سپر جنه . جمع : اتراس تروس .
دریانورد اسپانیولی در قرن هفده میلادی که دریاهای جنوب را کشف کرده است .
[ گویش مازنی ] /tars/ ابر رقیق - رطوبت ۳سرزمین
دهی از دهستان قطور است که در بخش حوم. شهرستان خوی و ۵۸۵ هزار گزی جنوب باختری خوی و ۱٠ هزار گزی جنوب راه ارابه رو قطور به خوی قرار دارد .
رودی است در سیواس از ولایت آماسی. آسیای صغیر که طول مجرای آن ۷٠ هزار گز است و به یشیل ایرماغ میریزد .
دعا و زند و پازند خواندن فارسیان است سه روز بر سر دخم. میت بواسط. آنکه گویند چون روح از قالب مفارقت نماید سه شبانه روز ترس و بیم بسیار است .
[scareware] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] نرم افزاری که تنها برای ایجاد نگرانی یا ترس در کاربر ناآگاه طراحی می شود
بیم داشتن هراسان شدن ترسان بودن
بیم دادن متوحش ساختن . ترساندن ترسانیدن .
بیم داشتن هراسناک بودن وحشت داشتن
وحشت بیم خوف ترکیب : بی ترس و باک بی ترس و بی باک خالی از وحشت و بیم .
ترس و باک خوف و هراس .
شهری است در پرتقال که بر شمال لیسبون واقع است و ۸۶٠٠ تن سکنه دارد .
خوف و هراس اضطراب و بیم با هزار ترس و لرز آن شب را در مقابل گلوله توپ دشمن صبح کردیم .
بیم کردن وحشت کردن .
لئوناردو ... ریاضی دان و مهندس اسپانیولی . و در تهیه ماشین حساب و ماشن خودکار حساب نتایج درخشانی بدست آورد و در سال ۱۹۳۶ درگذشت .
(صفت) آنکه از خدا ترسدمتقیپرهیزگار .
خدا ترس آنکه از خدای ترسد
جن زده
( صفت ) آنکه از سرما بترسد .
[ گویش مازنی ] /shaal tars/ شال ترس
ناخداترس .

معنی ترس در فرهنگ معین

ترس
(تَ) ۱ - (اِ.) بیم ، هراس . ۲ - (ص فا.) در ترکیب به معنی «ترسنده » آید: خداترس .
(تُ) [ ع . ] (اِ.) سپر. ج . اتراس .
( ~.) [ ع . ] (اِ. ص .) زمین سخت ، محکم ج . تُرُس ، اتراس .

معنی ترس در فرهنگ فارسی عمید

ترس
سپر.
۱. = ترسیدن
۲. ترسنده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): خداترس.
۳. (اسم مصدر، اسم) بیم، خوف.
۴. (اسم مصدر) [قدیمی] تقوا، پرهیزگاری.
خداترس، زاهد، پارسا.
کسی که حتی از سایۀ خود بترسد، بسیارترسو.

ترس در دانشنامه اسلامی

ترس
بیم از وقوع امری ناخوشایند را ترس می گویند و از آن به مناسبت در بابهایی همچون طهارت، صلات، صوم، حج، حدود و دیات یاد شده است.
ترس از خداوند به معنای بیم از عدالت و عذاب او ـ در آیات متعدّد از صفات پیامبران، عالمان و مؤمنان شمرده شده است. چنان‏ که خداوند در آیاتی دیگر، کسانی را که از او نمی‏ترسند مذمّت کرده و چنین خصلتی را نشانه بی‏ایمانی آنان دانسته است.
در روایات نیز بر تحصیل صفت خوف تأکید و از گریه کردن برای خوف از قهر و عذاب الهی ستایش شده است.

آثار ترس
بر ترس از وقوع یک حادثه آثاری مترتب است که به نحو کلّی به آنها اشاره می‏شود.

← ثبوت حکم ثانوی
ترساندن دیگری از روی ستم، حرام و ترساننده مستحق تعزیر است؛ بلکه گاهی موجب ثبوت دیه خواهد شد. اگر کسی به قصد ترساندن مردم سلاح برکشد محارب شمرده می‏شود

ترساندن زن بار دار
...
ترس
یکی از رذایل اخلاقی که ناشی از تفریط در قوه ی غضب است، ترس (جبن) می باشد که عبارت است از این که در مواردی که مثلا اولی انتقام است هیچ جنبشی و حرکتی نکند. جبن از مهلکات بزرگ است و آدمی به سبب آن دچار صفات مذمومی مانند خواری نفس و ذلت و ناگواری زندگی می شود و مردم در جان و مال او طمع می کنند و در کارهای خود بی ثبات و تنبل و راحت طلب می گردد.
و از این رو از همه سعادت ها باز می ماند و ستمکاران دست تجاوز بر او می گشایند و انواع رسوائی ها را درباره خود و اهل خود تحمل می کند و دشنام ها و تهمت های ناروا را می شنود و نسبت به آنچه موجب ننگ و رسوائی است بی مبالات می شود و مقاصد و امور مهم خود را مهمل و معطل می گذارد ولذا در شریعت از آن نکوهش شده است.
و علاج آن - بعد از این که نفس را از مهلک بودن جبن و این که نوعی نقص است آگاه کرد - این است که انگیزه های غضب را در آنچه جبن به سبب آنها پدید می آید، تحریک کند.
قوه غضب در همه موجود است ولی در بعضی از افراد ضعف و نقص می یابد و در آنها جبن پدیدار می گردد. از حکما نقل شده است که خود را در معرض مخاطرات شدید قرار می دادند تا ترسشان از بین برود. مرد دیگری که برای معالجه ترس سودمند است این است که با کسانی که خود را از شر و دشمنی او ایمن می دانند وضع مخاصمه بگیرد تا نیروی غضب او تحریک شود و هنگامی که در نفس او ملکه شجاعت حاصل شد آنگاه خویش را از این که تجاوز کند و دچار افراط شود نگاه دارد.
بر اساس آیه ۷۲ سوره احزاب استفاده می شود که آسمان ها از تحمل امانت الهی هراسناک شدند.
آسمان ها از تحمل امانت عرضه شده بر آن ها ترس دارد.انا عرضنا الامانة علی السموت... فابین ان یحملنها و اشفقن منها...ما امانت (الهی و بار تکلیف) را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کردیم...پس از برداشتن آن سر باز زدند و از آن هراسناک شدند در حدیث می خوانیم: هنگامی که وقت نماز فرا می رسید، لرزه بر اندام حضرت علی علیه السّلام می افتاد و می فرمود: وقت نماز است، نماز همان امانت الهی است که کوه ها و آسمان ها از تحمل آن سرباز زدند.
ترس آورترین آیه قرآن، ترساننده ترین آیه قرآن نسبت به قهر و عذاب الهی است.
برخی از دانشمندان علوم قرآنی در بیان فضایل و ویژگی های آیات قرآن به ذکر خصوصیاتی مثل آیات متضمن عدل، حکمت، بیم، امید و… و همچنین «ترساننده ترین آیه»، «حزن آور ترین آیه»، «جامع ترین آیه»، «حکیمانه ترین آیه» و… پرداخته اند.
مراد از ترس آور ترین آیه
مراد از «ترس آور ترین آیه»، آیه ای است که مجرمان و کافران را از عذاب الهی ترسانده و هشدار می دهد. زرکشی از ابوحنیفه نقل می کند که آیه: (واتقوا النار التی اعدت للکافرین)
آل عمران/سوره۳، آیه۱۳۱.    
 ۱. ↑ آل عمران/سوره۳، آیه۱۳۱.    
...
ابراهیم علیه السلام نیاى بیش ترین پیامبران الهی
ترسیدن ابراهیم علیه السلام از مهمانان ناشناخته:۱. وَ لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِیمَ بِالْبُشْرى قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ فَما لَبِثَ أَنْ جاءَ بِعِجْلٍ حَنِیذٍ فَلَمَّا رَأى أَیْدِیَهُمْ لا تَصِلُ إِلَیْهِ نَکِرَهُمْ وَ أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً قالُوا لا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمِ لُوطٍ.
هود/سوره۱۱، آیه۶۹.    
ترس و نگرانى ابراهیم علیه السلام از گرفتار شدن آزر به عذاب الهی:وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّهُ کَانَ صِدِّیقًا نَّبِیًّا ... یَا أَبَتِ إِنِّی أَخَافُ أَن یَمَسَّکَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَن فَتَکُونَ لِلشَّیْطَانِ وَلِیًّا.
مریم/سوره۱۹، آیه۴۱.    
ترس نداشتن ابراهیم علیه السلام از خدایان مشرکان:وَکَذَلِکَ نُرِی إِبْرَاهِیمَ مَلَکُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِیَکُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ... وَحَآجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّی فِی اللّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِکُونَ بِهِ إِلاَّ أَن یَشَاءَ رَبِّی شَیْئًا وَسِعَ رَبِّی کُلَّ شَیْءٍ عِلْمًا أَفَلاَ تَتَذَکَّرُونَ وَکَیْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَکْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّکُمْ أَشْرَکْتُم بِاللّهِ مَا لَمْ یُنَزِّلْ بِهِ عَلَیْکُمْ سُلْطَانًا فَأَیُّ الْفَرِیقَیْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ.
انعام/سوره۶، آیه۷۵.    
...
یکی از موانع ایمان آوردن کفار ترس از آوارگی بود.
ترس از رانده شدن، مانع جدی برای ایمان و هدایت در دیدگاه مشرکان مکه بود.وقالوا ان نتبع الهدی معک نتخطف من ارضنا اولم نمکن لهم حرما ءامنا یجبی الیه ثمرت کل شیء رزقا من لدنا ولـکن اکثرهم لایعلمون.ترس در دانشنامه ویکی پدیا

ترس
ترس احساسی معمولاً ناخوشایند اما طبیعی است که در واکنش به خطراتِ واقعی ایجاد می شود.
فریاد کشیدن:
ترس را از دلشوره و اضطراب، که معمولاً بدون وجود تهدید خارجی رخ می دهد، باید جدا دانست. علاوه بر این ترس به رفتارهای خاصِّ فرار و اجتناب مربوط است، در حالی که اضطراب، ناشی از تهدیدهایی خواهد بود که مهارناپذیر و غیرقابل اجتناب تلقی می شوند. ترس معمولاً با درد ارتباط دارد. مثلاً کسی از ارتفاع می ترسد، چه، اگر از ارتفاعی بیفتد آسیب جدی خواهد دید یا حتی خواهد مرد. بسیاری از نظریه پردازان، چون جان برودس واتسن و پال اکمن، پیش نهاده اند که ترس یکی از چند احساس بنیادین و فطری است (نظیر شادمانی و خشم). ترس از سازوکارهای بقا است و معمولاً در پاسخ به یک محرک منفی خاص روی می دهد.
صورت فارسی میانهٔ این کلمه tirs-‎ است که مادهٔ مضارع به شمار می آید. صورت ایرانی باستان آن ‎*trsa-‎ است که مادّهٔ آغازی است از ریشهٔ t.rh-‎ به معنی ترسیدن. این ریشه مشتق است از ریشهٔ هندواروپایی ‎*t.rs-‎ (همراه با ‎*ters-‎ و ‎*tres-‎)که به معنی لرزیدن است.
باید بین ترس و فوبی تفاوت قائل شد. زیرا فوبی ها ترس هایی هستند که به طور گسترده با خطرات واقعی آن موقعیت تناسب ندارند، نوعاً فراتر از کنترلِ ارادی هستند، و باعثِ خودداری از موقعیتِ ترسناک می شوند. در واقع فوبی ها ترس های بی موردی هستند که در نتیجه تداعی عصبی و ذهنی بوجود آمده اند مثلا شخصی که از پرواز می ترسد قبلا پرواز برای او با یک حادثه و اتفاق ناخوش آیندی مصادف شده که این امر منجر به وجد آمدن یک نوع تداعی عصبی ذهنی در آن شخص شده لذا هر وقت در مورد پرواز فکر کند یا بخواهد با هواپیما پرواز کند دچار این ترس شدید و بیمورد خواهد شد زیرا ذهن او اینگونه برنامه ریزی شده که پرواز یعنی مرگ، پرواز یعنی ایجاد حادثه بد و دلخراش.
عکس ترس
ترس احساسی معمولاً ناخوشایند اما طبیعی است که در واکنش به خطراتِ واقعی ایجاد می شود.
ترس (کتاب)، کتاب ادبی نوشتهٔ استفان تسوایگ
ترس (رمان)، رمانی نوشتهٔ رون هابارد
تُرِس (اسپانیا) یکی از دهستان های استان خائن در کشور اسپانیا
تُرس (جنگ افزار)، سنگری سبک و قابل حمل که در قرون وسطی توسط جنگجویان به کار برده می شد
ترس همچنین می تواند به یکی از موردهای زیر اشاره داشته باشد:
تُرِس (به اسپانیایی: Torres) یکی از دهستان های استان خائن در کشور اسپانیا است. این شهر با مساحت ۸۰ کیلومتر مربع، ۱۶۱۹ تن جمعیت دارد.نمایی از شهرک تُرِس   میدان گاوبازی شهرک
نمایی از شهرک تُرِس
میدان گاوبازی شهرک
ترس (به آلمانی: Angst) رمان کوتاهی است از استفان تسوایگ، نویسندهٔ اهل اتریش. این اثر دستمایهٔ اقتباسی سینمایی به همین نام توسط هانس اشتاینهوف قرار گرفت.
فهرست پرفروش ترین کتاب های تاریخ
صد رمان برتر به انتخاب کتابخانه مدرن
ترس (به انگلیسی: Fear) ‏ یک رمان روانشناسی در ژانر وحشت نوشته رون هابارد است که اولین بار در ژوئیه ۱۹۴۰ در مجله «آن نان فانتزی فیکشن» چاپ شد. در حالیکه قبلاً در مجله به چاپ می رسید، براساس شایعات در ۱۹۹۱ انتشارات بریج دستنوشته اصلی نویسنده را تصحیح کرد. این کتاب در رتبه دهم در فهرست خوانندگان صد رمان برتر به انتخاب کتابخانه مدرن قرار دارد.
رون هابارد
صد رمان برتر به انتخاب کتابخانه مدرن
جیمز لاوری که استاد دانشگاه است چنان به ارواح؛ جادوگران، یا شیاطین بی اعتقاد است که مقاله ای ر ا در روزنامه ای منتشر کرده و وجود آن ها را انکار می کند. دوستش تامی ویلیامز در مورد عکس العملهایی که نوشته اش ممکن است برانگیزد به او هشدار می دهد. در همان عصر بهاری کلاه او ناپدید می گردد. لاوری کشف می کند که چهار ساعت از زندگیش هم ناپدیدشده است. یک نیروی قدرتمند شیطانی تمام دنیای او را با نجوا کردن این جمله از طریق سایه ها علیه او می کند: «... اگر کلاهت را پیدا کنی، چهار ساعت زندگیت را هم خواهی یافت و اگر چهار ساعت زندگیت را پیدا کنی آنوقت خواهی مرد.»
لاوری حتی در رویاهایش که مربوط به شیاطین است فکر می کند شاید تامی با زن او مری رابطه دارد. لاوری مشغول زندگی روزانه اش می شود، ولی بطور فزاینده ای شیاطین، غولها و چیزهای عجیبی را می بیند. نصف شب توسط سایه هایی بیدار می شود که او را از تختخواب بیرون کشیده و به باغش که تبدیل به آشغالدانی وسیع و غیر عادی شده می برند. در این مرحله به طرف پایین پله کان مارپیچی درازی در وسط چمن خانه اش که به نظر می رسد ناپدید می شود هدایت می گردد. برای یافتن چهار ساعت گم کرده زندگی و کلاهش (که به نظر می رسد در همان زمان گم کرده است) به جستجو می پردازد. او هر دو را پیدا می کند و در یک چرخش داستان تشخیص می دهد در چهارساعت چه کاری انجام داده است، در اینجا خواننده متوجه می شود که او در ابتدای آن (چهار ساعت گم شده) دچار جنون بوده و بیشتر مطالبی را که خوانده اند هرگز اتفاق نیافتاده است.
گراف کانکلین با نقد اولین کتاب منتشر شده، آن را به عنوان «یک شاهکار کاملاً غیرمنتظره ادبیات وحشت» تحسین کرد. آنتونی بوچر و جی. فرانسیس مک کامو آن را به عنوان «یک رمان روانشناسانه تقریباً کامل وحشت، و بهترین نوشته ای که تاکنون از رون هابارد دیده ایم» توصیف کرد. ویلر گیلسون منتقد نیویورک تایمز گفت: «رمان پایان ترسناک و مهیبی دارد.»الجیس بادری نوشت: «رمان تأثیری غیرعادی در ذهن خوانندگانش گذاشت.» استیفن کینگ رمان ترس را به عنوان «داستان کلاسیک مورمورکننده، سورئالیسم تهدیدکننده و ترسناک» توصیف کرد.
«ترس» (انگلیسی: Fear (1917 film)) فیلمی در ژانر ترسناک به کارگردانی روبرت وینه است که در سال ۱۹۱۷ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به کنراد وایت و برنهارد گوتزکه اشاره کرد.
سپتامبر ۱۹۱۷ (۱۹۱۷-09)
«ترس» (انگلیسی: Fear (1946 film)) یک فیلم است که در سال ۱۹۴۶ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به وارن ویلیام اشاره کرد.
Dennis Cooper
Alfred Zeisler
«ترس» (ایتالیایی: La Paura) یک فیلم به کارگردانی روبرتو روسلینی است که در سال ۱۹۵۴ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به اینگرید برگمن و کلاوس کینسکی اشاره کرد.
۵ نوامبر ۱۹۵۴ (۱۹۵۴-11-۰۵) (Germany)
۱۸ فوریه ۱۹۵۵ (۱۹۵۵-02-۱۸) (Italy)
«ترس» (انگلیسی: Fear) یک فیلم کوتاه هندی به کارگردانی ریتویک گاتاک است.
۱۹۶۵ (۱۹۶۵)
از بازیگران این فیلم می توان به سوبهاش گای و آسرانی اشاره کرد.
«ترس» (یونانی: Ο φόβος) فیلمی در ژانر جنایی است که در سال ۱۹۶۶ منتشر شد.
۱۹۶۶ (۱۹۶۶)
۱۰۰۰ شکل ترس (به انگلیسی: 1000 Forms of Fear) ششمین آلبوم استودیویی خواننده استرالیایی سیا است که در سال ۲۰۱۴ منشر شد.
این آلبوم در چارت های استرالیا، کانادا، و آمریکا در رتبه اول و در چارت های دانمارک، فنلاند، فرانسه، نروژ و سوییس جزو ده آلبوم اول قرار گرفت.
آبیا د لاس ترس (به اسپانیایی: Abia de las Torres) یک شهرستان در اسپانیا است که در استان پالنسیا واقع شده است.
فهرست شهرهای اسپانیا
آبیا د لاس ترس ۲۷ کیلومترمربع مساحت و ۱۸۶ نفر جمعیت دارد.
آرتور ترس (انگلیسی: Arthur Tress؛ زادهٔ ۲۴ نوامبر ۱۹۴۰) عکاس اهل ایالات متحده آمریکا است.
آزادی از ترس (انگلیسی: Freedom from fear) برطبق اعلامیه جهانی حقوق بشر یک حق اساسی انسانی به شمار می رود. در روز ۶ ژانویه ۱۹۴۱، فرانکلین روزولت، رئیس جمهور آمریکا، در سخنرانی اش برابر کنگره آن را یکی از آزادی چهارگانه نامید، که بعداً به عنوان سخنرانی چهار آزادی نام گذاری شد.
روزولت در سخنرانی اش آزادی را در ۴ مورد فرموله کرد: چهارمین آن آزادی از ترس نام دارد که در ترم جهانی بدین معنی است که تسلیحات جهانی بدرجه و نقطه ای کاهش یابد که در چنین شرایطی هیچ ملتی در هیچ کجای جهان در موقعیتی قرار نداشته باشد که قادر به ارتکاب تجاوز علیه همسایگان خود شود. آزادی چهارگانه مورد اشاره روزولت یکی از پایه های اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار گرفت، که در روز ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. آزادی از ترس در مقدمه اعلامیه نوشته شده است.
در سال ۱۹۴۳ نورمن راکول نقاش، در زمره مجموعه ای از ۴ نقاشی هایش که بنام آزادی های چهارگانه است، تابلوی آزادی از ترس را ساخت. بورمس آئونگ سان سو کویی، درک مهمی از این موضوع داشت که در سال ۱۹۹۱ کتابی را تحت عنوان آزادی از ترس منتشر کرد. در سال ۱۹۹۹ تاریخ دان دیوید م کندی کتابی تحت عنوان آزادی از ترس منتشر کرد: مردم آمریکا در افسردگی و جنگ، ۱۹۲۹–۱۹۴۵.
اختلال ترس یا اختلال هراس نوعی اختلال اضطرابی است که توسط وحشت زدگی ناگهانی ایجاد می شود. این حملات معمولاً به همراه علایمی همچون تپش قلب، عرق کردن، تکان خوردن، تنگی نفس و بی حسی رخ می دهند. شدیدترین حملات تا چند دقیقه ممکن است طول بکشند. البته ترس ناشی از این حملات ممکن است تا مدت ها همراه بیمار باشد.
اکیانترا ترس (نام علمی: Acianthera teres) نام یک گونه از تیره ثعلبیان است.
بالنسیا د لاس ترس (به اسپانیایی: Valencia de las Torres) یک شهرستان در اسپانیا است که در استان باداخس واقع شده است.
فهرست شهرهای اسپانیا
بخش ترینتا و ترس (به لاتین: Treinta y Tres Department) یکی از بخش های اروگوئه است. بخش ترینتا و ترس ۴۸٬۱۳۴ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای اروگوئه
ترینتا و ترس (به اسپانیایی: Treinta y Tres) شهری در کشور اروگوئه، استان ترینتا و ترس است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۰۴ میلادی ۲۵٬۷۱۱ نفر بوده است.
استان ترینتا و ترس
فهرست شهرهای اروگوئه
توسل به ترس (به لاتین: argumentum ad metum یا argumentum in terrorem) مغالطه ای است که در آن فرد تلاش می کند که حمایت از نظر خود را با ایجاد ترس و غرض ورزی به سمت رقیب ایجاد کند. این نوع از مغالطه در سیاست و بازاریابی امری عادیست.
فهرست مغالطه ها
Wikipedia contributors, 'Appeal to fear', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 27 November 2008, 00:38 UTC, <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Appeal_to_fear&oldid=254333495>


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های ترس

ترس
• «ترس، همراهِ نومیدی است؛ و شرم همراهِ محرومیّت؛ و فرصت ها چونان ابرها می ‏گذرند، پس فرصت های نیکو را غنیمت شمرید.» نهج البلاغه، کلمات قصار، ۲۱ -> علی بن ابی طالب
• «به عقیدهٔ من، ترس اثرگذارترین ابراز برای نابودی یک شخصیت و روحِ مردم است.» -> انور سادات
• «کسی که نتواند بر ترس غلبه کند، هنوز اولین درس زندگی را نیاموخته است.»
• «ترس برادر مرگ است»
• «از هر چی بترسی سرت می آید»

ترس در جدول کلمات

ترس
جبن
ترس | بزدلی
جبن
ترس از خدا
ورع
ترس از عقوبت
تهدید
ترس ناگهانی
هول
ترس و بیم
واهمه
ترس و گریز
رمش
ترس و هراس
بیم
ترس و هول
بیم
ترس و واهمه
هراس

معنی ترس به انگلیسی

fear (اسم)
وحشت ، هراس ، خوف ، بیم ، ترس ، پروا
dread (اسم)
وحشت ، خوف ، بیم ، ترس ، خوفناکی
horror (اسم)
بیزاری ، وحشت ، خوف ، ترس ، خوفناکی ، دهشت ، مورمور ، ترس زیاد
fray (اسم)
وحشت ، نبرد ، غوغا ، نزاع ، ترس
awe (اسم)
وحشت ، خوف ، بیم ، هیبت ، ترس
dismay (اسم)
ترس ، جبن ، بی میلی ، وحشت زدگی
misgiving (اسم)
بیم ، ترس ، اشتباه ، بدگمانی ، شبهه ، مشتبه سازی ، سوء تفاهم ، عدم اطمینان
awful (صفت)
ترس ، مهیب یا ترسناک

معنی کلمه ترس به عربی

ترس
خوف , رعب , سيي , شجار , فزع
رهبة
رهيب
امقت
ارهاب
خوف
رهيب

ترس را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

جواد حسینی ١٤:٤٠ - ١٣٩٦/٠٩/١٢
بیم
|

محسن ١٥:٤٢ - ١٣٩٦/١٠/٠٨
باگ
|

بهادر ١٢:٥٣ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧
بی غش
|

محمد خضری ١٤:٤٣ - ١٣٩٧/١١/٢٩
هول
|

امیل ١٧:٠٦ - ١٣٩٧/١٢/١٢
خوف . هراس . وحشت . باک .
|

سجاد ١٩:١٩ - ١٣٩٨/٠٥/٢٢
رمش
|

سیدشهروز زمانی ٠١:٣٤ - ١٣٩٨/٠٦/١٥
دلهره
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ترس در جدول   • ترس شعر   • معنی ترس   • معنی ترس در جدول   • انواع ترس   • نام دیگر ترس   • ترس چیست   • ترس شادمهر   • مفهوم ترس   • تعریف ترس   • معرفی ترس   • ترس یعنی چی   • ترس یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ترس
کلمه : ترس
اشتباه تایپی : jvs
آوا : tars
نقش : اسم
عکس ترس : در گوگل


آیا معنی ترس مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )